VAI TRÒ CỦA NGUYỄN ÁI QUỐC TRONG VIỆC THÀNH LẬP ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM LỊCH SỬ 9

     

Nêu vai trò của Nguyễn Ái Quốc so với quá trình vận động chuẩn bị thành lập Đảng cùng sản Việt Nam. 


Phương pháp giải - Xem đưa ra tiết

*


Dựa vào kiến thức và kỹ năng bài trước để phân tích, nhấn xét về vai trò của Nguyễn Ái Quốc so với quá trình thành lập và hoạt động Đảng cùng sản Việt Nam. 


Lời giải chi tiết

Trong quá trình vận động sẵn sàng thành lập Đảng cùng sản Việt Nam, Nguyễn Ái Quốc đóng những vai trò quan lại trọng:

- Tìm ra con đường cứu nước chính xác cho dân tộc: từ thời điểm năm 1911 cho năm 1920, Nguyễn Ái Quốc đi từ chủ nghĩa yêu nước mang đến chủ nghĩa Mác – Lênin và tìm ra tuyến phố cứu nước cho dân tộc Việt Nam: con đường cách mạng vô sản.

Bạn đang xem: Vai trò của nguyễn ái quốc trong việc thành lập đảng cộng sản việt nam lịch sử 9

- Chuẩn bị về bốn tưởng thiết yếu trị và tổ chức triển khai cho sự thành lập và hoạt động Đảng:

+ Năm 1921, Nguyễn Ái Quốc lập ra Hội kết hợp thuộc địa ở Pari.

+ mon 6/1923, tín đồ sang Liên Xô tham dự các buổi lễ hội nghị quốc tế Nông dân.

Xem thêm: Trứng Vịt Ấp Bao Nhiêu Ngày Thì Nở, Vịt Ấp Trứng Bao Nhiêu Ngày Nở

+ mon 7/1924, người dự Đại hội nước ngoài Cộng sản lần thiết bị V.

+ mon 6/1925, thành lập Hội vn cách mạng bạn teen ở Quảng Châu.

Xem thêm: Mơ Thấy Rắn Lột Xác Của Rắn, Video: Cận Cảnh Rắn Hổ Mang Chúa Lột Da

- Triệu tập và nhà trì hội nghị ra đời Đảng:

+ Năm 1929, ba tổ chức cộng sản lần lượt thành lập và hoạt động ở Việt Nam, sự hoạt động riêng rẽ của tất cả ba tổ chức triển khai này gây tác động rất béo tới biện pháp mạng.

+ Nguyễn Ái Quốc đã tập trung và công ty trì Hội nghị ra đời Đảng: thống độc nhất ba tổ chức triển khai cộng sản thành một đảng tuyệt nhất - Đảng cùng sản Việt Nam.