Tóm Tắt Lý Thuyết Hóa Học 9

     

Tổng hợp lý thuyết Hóa học tập 9 Chương 4 chi tiết

Nhằm mục đích giúp học sinh nắm vững kiến thức cũng như lý thuyết môn hóa học lớp 9 Chương 4: Hiđrocacbon. Nhiên liệu, loạt bài bác này đang tổng hợp, tóm tắt, khối hệ thống kiến thức triết lý Hóa học 9 theo từng bài học.

Bạn đang xem: Tóm tắt lý thuyết hóa học 9

*

Lý thuyết Hóa 9 bài xích 34: có mang về hợp chất hữu cơ với hóa học tập hữu cơ

I. KHÁI NIỆM VỀ HỢP CHẤT HỮU CƠ

1. Hợp hóa học hữu cơ bao gồm ở đâu?

Hợp chất hữu cơ gồm ở bao bọc ta, trong cơ thể sinh vật và trong hầu như các một số loại lương thực, thực phẩm, trong số loại đồ dùng và tức thì trong cơ thể con người.

*

Hình 1: một vài loại thực phẩm, đồ dùng chứa hợp chất hữu cơ

2. Hợp chất hữu cơ là gì?

Hợp chất hữu cơ là hợp hóa học của cacbon (trừ CO, CO2, H2CO3, muối bột cacbonat, cacbua kim loại như CaC2...)

Khi đốt cháy các hợp hóa học hữu cơ phần đông thấy tạo thành CO2.

*

Hình 2: Thí nghiệm chứng minh bông đựng cacbon

3. Phân loại hợp hóa học hữu cơ

Hợp hóa học hữu cơ được chia thành hai loại thiết yếu như sau:

*

II. KHÁI NIỆM VỀ HÓA HỌC HỮU CƠ

Hóa học tập hữu cơ là ngành hóa học chuyên nghiên cứu và phân tích về những hợp chất hữu cơ và những biến đổi của chúng.

Hóa học tập hữu cơ có các phân ngành như chất hóa học dầu mỏ, chất hóa học polime, hóa học các hợp chất thiên nhiên...

Hóa học hữu cơ bao gồm vai trò đặc trưng trong sự cải cách và phát triển kinh tế, làng mạc hội.

Xem thêm: Mẫu Giấy Giới Thiệu Cho Doanh Nghiệp File Word Mẫu Giấy Giới Thiệu Công Ty

Lý thuyết Hóa 9 bài bác 35: cấu trúc phân tử hợp chất hữu cơ

I. ĐẶC ĐIỂM CẤU TẠO PHÂN TỬ HỢP CHẤT HỮU CƠ

1. Hóa trị và liên kết giữa những nguyên tử

- trong các hợp chất hữu cơ, cacbon luôn có hóa trị IV, hiđro bao gồm hóa trị I, oxi gồm hóa trị II.

- các nguyên tử liên kết với nhau theo đúng hóa trị của chúng. Mỗi link được trình diễn bằng một nét gạch nối giữa hai nguyên tử.

- lấy một ví dụ với phân tử CH4:

*

+) Nguyên tử C liên kết với 4 nguyên tử H, nguyên tử C tất cả hóa trị IV.

+) Nguyên tử H gồm hóa trị I buộc phải mỗi nguyên tử H tạo ra 1 links với nguyên tử cacbon.

2. Mạch cacbon

- phần đa nguyên tử cacbon trong phân tử hợp hóa học hữu cơ hoàn toàn có thể liên kết trực tiếp với nhau chế tạo ra thành mạch cacbon.

- có 3 một số loại mạch cacbon: mạch không phân nhánh (mạch thẳng), mạch nhánh cùng mạch vòng.

Xem thêm: Valentine Trắng Được Tổ Chức Đầu Tiên Vào Năm Nào, Valentine Là Ngày Gì

-

Ví dụ:

*

3. Cô đơn tự liên kết giữa các nguyên tử vào phân tử

- mỗi hợp hóa học hữu cơ gồm một đơn thân tự link giữa các nguyên tử vào phân tử.

- lấy ví dụ như cùng cách làm phân tử C2H6O có 2 chất:

*

rượu etylic (chất lỏng)

*

đimetyl ete (chất khí)

II. CÔNG THỨC CẤU TẠO

- công thức biểu diễn không thiếu thốn liên kết giữa các nguyên tử vào phân tử gọi là cách làm cấu tạo

Ví dụ:

Công thức cấu trúc của etan:

*
viết gọn gàng CH3 – CH3

Công thức cấu trúc của rượu etylic:

*
; viết gọn gàng CH3 – CH2 – OH

- Như vậy, công thức cấu trúc cho biết nguyên tố của phân tử và chưa có người yêu tự links giữa những nguyên tử trong phân tử.