Toán Phân Số Lớp 6

     

Khi học về Phân số vào toán lớp 6 sẽ có tương đối nhiều dạng toán phân số như các phép Cộng, Trừ, Nhân, phân tách hay rút gọn phân số giữa các phân số làm các em bối rối.

Bạn đang xem: Toán phân số lớp 6


Trong nội dung bài viết này chúng ta cùng ôn lại những kiến thức về phân số, các dạng toán về phân số để các em nắm rõ và vận dụng làm các bài tập.

A. Tóm tắt định hướng Phân số

Bạn đã xem: những dạng toán về Phân số và bài bác tập – Toán lớp 6


1. Quy tắc

– Muốn rút gọn gàng một phân số, ta phân tách cả tử và mẫu mã của phân số cho 1 ước phổ biến (khác 1 cùng -1) của chúng.

2. Phân số tối giản

– Phân số tối giản (hay phân số không rút gọn được nữa) là phân số nhưng tử và mẫu mã chỉ tất cả ước chung là một và -1.

Nhận xét : Khi phân tách tử và chủng loại của một phân số đến ƯCLN của chúng, ta sẽ tiến hành một phân số về tối giản.

3. Chú ý

– Phân số a/b là tối giản nếu |a| và |b| là hai số nguyên tố cùng nhau.

– lúc rút gọn một phân số, ta thường xuyên rút gọn phân số đó đến tối giản.

Xem thêm: Dư Âm Bài Hát Về Tổ Quốc Tôi, Dư Âm Bài Hát Ngày Xưa (Giữa Trời Đất Bao La)

B. Các dạng toán về Phân số

+ Dạng 1: Quy đồng Phân số

Phương pháp:

Bước 1: kiếm tìm một BC của các mẫu (thường là BCNN) để triển khai mẫu chung.

Bước 2: search thừa số phụ của mỗi mẫu mã (bằng phương pháp chia mẫu phổ biến cho từng mẫu).

Bước 3: Nhân tử và mẫu của mỗi phân số với vượt số phụ tương ứng

Bài tập: Quy đồng mẫu chung những phân số sau

a)

*
b) 
*
c)  d) 

– lưu ý đáp số:

a) mẫu tầm thường 20, ta có: 

*

b) mẫu bình thường 20, ta có: 

*

c) mẫu tầm thường 154, ta có: 

*

d) mẫu chung 225, ta có: 

*

+ Dạng 2: đối chiếu Phân số

Phương pháp:

– Trong hai phân số tất cả cùng mẫu mã dương, phân số nào bao gồm tử lớn hơn thì lớn hơn, tức là a>b,m>0 thì: (

*
a/m)>(b/m).

– Muốn đối chiếu hai phân số không cùng mẫu, ta viết chúng dưới dạng nhì phân số có cùng mẫu mã dương rồi so sánh các tử cùng với nhau: phân số nào bao gồm tử lớn hơn thế thì lớn hơn.

Bài tập: So sánh những phân số sau:

a) 

*
b) 
*
c) 
*
d) 
*

– lưu ý đáp số:

a) 

*
frac37" />

+ Dạng 3: nhì phân số bằng nhau

Phương pháp:

– hai phân số a/b và c/d điện thoại tư vấn là cân nhau nếu a.d = b.c

Bài tập: kiếm tìm x nhằm 2 phân số bằng nhau

a) 

*
b) 
*
c) 
*
d) 
*

– lưu ý đáp số:

a) x = 2 b) x= -45

c) x = -20 d) x = 30

+ Dạng 4: Phép cộng phân số

Phương pháp:

* cùng hai phân số thuộc mẫu: ý muốn cộng nhị phân số cùng mẫu, ta cộng các tử và không thay đổi mẫu, tức là:

*

* cùng hai phân số không thuộc mẫu: ý muốn cộng nhì phân số không cùng mẫu, ta viết bọn chúng dưới dạng hai phân số có cùng một mẫu rồi cộng các tử và không thay đổi mẫu chung.

Bài tập: Cộng các phân số sau

a) 

*
b) 
*
c) 
*
d) 
*

– gợi nhắc đáp số:

a) 

*
b) 
*
c) 
*
d) 
*

Dạng 5: Phép trừ phân số

Phương pháp:

– ao ước trừ một phân số cho một phân số,ta cùng số bị trừ với số đối của số trừ:

*

Bài tập: tiến hành các phép tính sau

a) 

*
b) 
*
c) 
*
d) 
*

– gợi ý đáp số:

a) 

*
b) 
*
c) 
*
d) 
*

Dạng 6: Phép Nhân phân số

Phương pháp:

– mong muốn nhân nhị phân số,ta nhân các tử với nhau và nhân những mẫu với nhau, tức là:

*

Bài tập: tiến hành phép nhân các phân số sau

a) 

*
 b) 
*
c) 
*
d) 
*

– gợi ý đáp số:

a) 

*
b) 
*
c) 
*
d) 

Dạng 7: Phép chia phân số

Phương pháp:

– mong muốn chia một phân số hay là một số nguyên cho 1 phân số,ta nhân số bị chia với số nghịch đảo của số chia, tức là:

*

– nhị số nghịch dảo cùng với nhau khi tích của chúng bằng 1.

Xem thêm: Soạn Bài Thuật Ngữ 9 Sgk Ngữ Văn 9 Tập 1, Soạn Bài Thuật Ngữ Ngắn Nhất

Bài tập: thực hiện phép chia những phân số sau

a) 

*
b) 
*
c) 
*
d) 
*

– lưu ý đáp số:

a) 

*
b) 
*
c) 
*
d) 

Dạng 8: kiếm tìm phân số của một số trong những cho trước

Phương pháp:

– ước ao tìm m/n của số b mang đến trước, ta tính b.(m/n) (với m, n ∈ N, n≠ 0)

Bài tập: Tìm

a) 5/6 của 60 b) 5/8 của 96 c) 1/4 của 328 d) 5/7 của 189

– gợi nhắc đáp số:

a) 50 b) 60 c) 82 d) 135

Dạng 9: Tìm một vài biết quý hiếm phân số của nó

Phương pháp:

– ý muốn tìm một số ít biết m/n của nó bằng a, ta tính a:(m/n) (m,n ∈ N*)

Bài tập: Tìm

a) 3/5 của nó bởi 8,1 b) 2/5 của nó bởi 7,5 

– nhắc nhở đáp số:

a) 13,5 b) 18,75

Dạng 10: tra cứu tỉ số của 2 số

Phương pháp:

– ý muốn tìm tỉ số tỷ lệ của nhị số a cùng b, ta nhân a cùng với 100 rồi phân tách cho b cùng viết kí hiệu % vào kết quả:

*
.%

Bài tập: kiếm tìm tỉ số

1) 

*
2) 
*

– gợi ý đáp số:

1) % =300%

2) %=833,3%

Dạng 11: Biểu đồ phần trăm

Phương pháp:

– tỉ lệ b% của a là: (a.b)/100 

Bài tập: Tính

a) 28% của 376 b) 9% của 12 c) 2,6% của 12,5 d) 3,5% của 42,8

– nhắc nhở đáp số:

a) 105,28 b) 1,08 c) 0,325 d) 1,498

Hy vọng, nội dung bài viết giúp những em nắm rõ các dạng toán về phân số nghỉ ngơi lớp 6, hồ hết góp ý cùng thắc mắc những em hãy để lại phản hồi phía dưới bài viết để HayHocHoi.Vn ghi nhận với hỗ trợ, chúc những em học hành thật tốt.