Toán Lớp 4 Trang 166

     

Bài 1 trang 166, bài 2, 3, 4, 5 trang 167 sách giáo khoa (SGK) Toán lớp 4 bài xích Ôn tập về phân số. Bài bác 5. Sắp đến xếp những phân số 1/3; 1/6; 5/2; 3/2 theo thứ tự tăng dần.

Bạn đang xem: Toán lớp 4 trang 166


Bài 1 trang 166 SGK Toán 4 tập 2

Câu hỏi:

Khoanh vào chữ để trước câu trả lời đúng:

(dfrac25) là phân số chỉ phần đã tô color của hình nào?

*

Lời giải:

Phân số chỉ phần đã tô màu của hình 1 là (dfrac16).

 Phân số chỉ phần đang tô màu của hình 2 là (dfrac35).

 Phân số chỉ phần đã tô màu của hình 3 là (dfrac410 = dfrac25).

 Phân số chỉ phần đang tô màu sắc của hình 4 là (dfrac26 = dfrac13).

Vậy (dfrac25) là phân số chỉ phần đã tô màu của hình 3.

Chọn câu trả lời C.

Bài 2 trang 167 SGK Toán 4 tập 2

Câu hỏi:

Viết tiếp phân số thích hợp vào vị trí chấm:

*

Lời giải:

*

Bài 3 trang 167 SGK Toán 4 tập 2

Câu hỏi:

Rút gọn những phân số:

(dfrac1218) ; (dfrac440) ; (dfrac1824) ; (dfrac2035) ; (dfrac6012)

Lời giải:

(dfrac1218 = dfrac12 : 618 : 6 = dfrac23); (dfrac440=dfrac4 : 4 40 :4 =dfrac1 10 ) ;

(dfrac1824 = dfrac18 : 624 : 6 = dfrac34); (dfrac2035=dfrac20 : 535 : 5=dfrac47) ;

(dfrac6012=dfrac60 : 1212 : 12=dfrac51= 5).

Bài 4 trang 167 SGK Toán 4 tập 2

Câu hỏi:

Quy đồng mẫu mã số những phân số:

a) (dfrac25) và (dfrac37); b) (dfrac415) và (dfrac645) ; c) (dfrac12); (dfrac15) và (dfrac13).

Lời giải:

a) lựa chọn mẫu số bình thường là (35 ).

Xem thêm: Tip Hướng Dẫn Thay Pin Máy Tính Casio 580 Bao Nhiêu Tiền, Pin Máy Tính Casio Fx 580Vnx

Ta có: (dfrac25 = dfrac2× 75 × 7 = dfrac1435); (dfrac37= dfrac3 × 57 × 5 = dfrac1535)

Vậy quy đồng mẫu mã số nhị phân số (dfrac25) và (dfrac37) ta được nhì phân số (dfrac1435) cùng (dfrac1535).

b) chọn mẫu số thông thường là (45).

Ta có: (dfrac415 = dfrac4 × 315 × 3= dfrac1245); giữ nguyên phân số (dfrac645).

Vậy quy đồng mẫu mã số nhị phân số (dfrac415) và (dfrac645) ta được nhì phân số (dfrac1245) và (dfrac645).

Hoặc : (dfrac645 = dfrac6:345 : 3= dfrac215) ; giữ nguyên phân số (dfrac415).

Vậy quy đồng chủng loại số hai phân số (dfrac415) và (dfrac645) ta được nhị phân số (dfrac415) và (dfrac215).

c) chọn mẫu số phổ biến là ( 30).

(dfrac12 = dfrac1 × 152 ×15 = dfrac1530); (dfrac15 = dfrac1 × 65 ×6=dfrac630); (dfrac13 = dfrac1 ×103 × 10 = dfrac1030).

Vậy quy đồng mẫu mã số bố phân số (dfrac12); (dfrac15) và (dfrac13) ta được bố phân số (dfrac1530; ) (dfrac630; ) và (dfrac1030).

Xem thêm: Lần Đầu Đến Nhà Bạn Gái Nên Mua Gì, Lần Đầu Ra Mắt Gia Đình Người Yêu Nên Tặng Gì

Bài 5 trang 167 SGK Toán 4 tập 2

Câu hỏi:

Sắp xếp những phân số (dfrac13); (dfrac16); (dfrac52); (dfrac32) theo máy tự tăng dần.