TÍNH THỂ TÍCH VẬT THỂ GIỚI HẠN BỞI CÁC MẶT

     

Tính thể tích đồ vật thể bị số lượng giới hạn bởi những mặt phẳng x = 0 cùng x =1, biết thiết diện của đồ dùng thể lúc cắt bởi vì mặt phẳng vuông góc cùng với trục Ox trên điểm có hoành độ x 0 ≤ x ≤ một là một hình vuông có độ nhiều năm cạnh x e x - 1 .Bạn sẽ xem: Tính thể tích thứ thể số lượng giới hạn bởi những mặt

A. V = π 2

B. V = e - 1 2

C. V = 1 2

D. V = π e - 1 2


*

*

Tính thể tích V của phần vật dụng thể giới hạn bởi nhị mặt phẳng x = 1 với x = 3, biết rằng khi giảm vật thể bởi mặt phẳng tùy ý vuông góc cùng với trục Ox tại điểm gồm hoành độ x 1 ≤ x ≤ 3 thì được thiết diện là 1 trong hình chữ nhật bao gồm độ dài hai cạnh là 3x với 3 x 2 − 2

A.

Bạn đang xem: Tính thể tích vật thể giới hạn bởi các mặt

V = 32 + 2 15

B. V = 124 π 3

C. V = 124 3

D. V = ( 32 + 2 15 ) π

Thể tích V của đồ dùng thể nằm giữa hai khía cạnh phẳng x = 0 cùng x = π , hiểu được thiết diện của thứ thể bị cắt vì chưng mặt phẳng vuông góc với trục Ox trên điểm có hoành độ x ( 0 ≤ x ≤ π ) là một tam giác gần như cạnh

A. V = 3

B. V = 3 π

C. 2 3

D.

Xem thêm: Tỉnh Lược Mệnh Đề Quan Hệ Rút Gọn Trong Tiếng Anh, Rút Gọn Mệnh Đề Quan Hệ

2 π 3

Tính thể tích V của vật thể nằm giữa hai khía cạnh phẳng x = 0và x = π , hiểu được thiết diện của đồ thể bị cắt vày mặt phẳng vuông góc cùng với trục Ox trên điểm bao gồm hoành độ x 0 ≤ x ≤ π là một tam giác gần như cạnh là 2 s i n x

A. V = 3

B. V = 3 π

C. V = 2 π 3

D. V = 2 3

Tính thể tích V của vật thể nằm giữa hai khía cạnh phẳng x = 0và x = π ,biết rằng tiết diện của đồ thể bị cắt bởi mặt phẳng vuông góc với trục Ox tại điểm gồm hoành độ x 0 ≤ x ≤ π là 1 trong tam giác mọi cạnh là 2 sin x

A. V = 3

B. V = 3 π

C. V = - 2 π 3

D. V = 2 3

Tính thể tích V của phần thiết bị thể số lượng giới hạn bởi nhị mặt phẳng x = 1 và x = 2 biết rằng khi giảm vật thể do mặt phẳng tùy ý vuông góc với trục Ox tại điểm bao gồm hoành độ x 1 ≤ x ≤ 2 thì thiết diện là hình chữ nhật gồm độ lâu năm hai cạnh là 2xvà 2 x 2 − 1 .

A. V = 2 .

B. V = 7 7 3 .

C. V = 7 7 - 1 3 .

Xem thêm: Tải Microsoft Word 2010 Trên Máy Tính Miễn Phí Full Vĩnh Viễn

Tính thể tích của đồ gia dụng thể giới hạn bởi nhị mặt phẳng x = 0 , x = π . Hiểu được thiết diện của đồ vật thể cắt bởi vì mặt phẳng vuông góc cùng với Ox trên điểm có hoành độ x 0 ≤ x ≤ π là 1 trong tam giác vuông cân có cạnh huyền bởi sin x + 2

A. 7 π 6 + 2

B. 7 π 6 + 1

C. 9 π 8 + 2

D. 9 π 8 + 1

Tính thể tích V của phần đồ dùng thể giới hạn bởi hai mặt phẳng x=1 cùng x=4, hiểu được khi cắt vật thể vày mặt phẳng tùy ý vuông góc cùng với trục Ox tại điểm có hoành độ x (1 ≤ x ≤ 4) thì được thiết diện là 1 trong hình lục giác đều phải sở hữu độ dài cạnh là 2x

A. 126 3 π

B. 126 3

C. 63 3 π

D. 63 3

Cho phần đồ thể (T) số lượng giới hạn bởi hai mặt phẳng gồm phương trình x = 0và x = 2Cắt phần đồ thể (T) vì chưng mặt phẳng vuông góc với trục Ox trên điểm có hoành độ 0 ≤ x ≤ 2 , ta được thiết diện là một tam giác đều phải sở hữu độ lâu năm cạnh bằng x 2 - x . Tính thể tích V của phần đồ thể (T).

A. V = 4 3 .

B. V = 3 3 .

C. V = 4 3 .

D. V = 3 .

Tính thể tích V của đồ gia dụng thể số lượng giới hạn bởi nhị mặt phẳng x = 1 , x = 3 , biết rằng thiết diện của thứ thể cắt tập bơi mặt phẳng vuông góc với trục Ox trên điểm tất cả hoành độ x 1 ≤ x ≤ 3 là hình vuông có cạnh 3 - x