Tính Nửa Chu Vi Hình Chữ Nhật Toán Lớp 4

     

Khi bạn nghe biết công thức tính nửa chu vi hình chữ nhật thì rất có thể tính được chiều dài, chiều rộng với tổng diện tích của hình chữ nhật một giải pháp dễ dàng. Và từ kia vận động phương pháp tính nửa chu vi hình chữ nhật linh hoạt, nhớ công thức lâu hơn. Mời các em học viên tham khảo chi tiết ở nội dung bài viết dưới đây nhé!

Hình chữ nhật là gì?

Hình chữ nhật là một trong hình phẳng, một hình bình hành gồm góc vuông, hình này là một trong những hình phổ biến nhất vào thực tế.

Bạn đang xem: Tính nửa chu vi hình chữ nhật toán lớp 4

Định nghĩa hình chữ nhật chính là hình bình hành bao gồm 4 góc phần lớn là góc vuông, hình vuông là hình 1 hình chữ nhật gồm chiều dài tứ cạnh đều bởi nhau.

Công thức tính nửa chu vi hình chữ nhật


*

Bài tập và lời giải về tính nửa chu vi hình chữ nhật

Bài tập 1: Một hình chữ nhật bao gồm nửa chu vi bởi 16cm, chiều dài hơn nữa chiều rộng 4cm. Hỏi diện tích s của hình chữ nhật đó bằng bao nhiêu?

Lời giải:

Nửa chu vi của hình chữ nhật chính là tổng chiều dài và chiều rộng.

Xem thêm: 1 Phân Bằng Bao Nhiêu Mm - Cách Quy Đổi Như Thế Nào

Chiều nhiều năm của hình chữ nhật : (16 + 4) : 2 = 10cm

Chiều rộng của hình chữ nhật : 16 – 10 = 6cm

Diện tích hình chữ nhật 10 x 6 = 60cm

Đáp số: 60cm

Bài tập 2: Tính chu vì và mặc tích hình chữ nhật gồm chiều rộng bởi 15cm, nửa chu vi hình chữ nhật bởi 40cm?

Lời giải:

Chu vi hình chữ nhật: 40 x 2 = 80cm

Chiều lâu năm hình chữ nhật : 40 – 15 = 25cm

Diện tích hình chữ nhật: 15 x 25 = 375cm2

Đáp số: 80cm, 375cm2

Bài tập 3: diện tích hình chữ nhật là 51cm2. Biết chiều dài cùng chiều rộng hình chữ nhật là nhì số nguyên tố không giống nhau. Hỏi chu vi hình chữ nhật này bởi bao nhiêu?

Lời giải:

Trong đông đảo ước số của 51, chỉ tất cả 3 và 17 là nhì số nguyên tố. Như vậy, chiều nhiều năm của hình chữ nhật bởi 17cm, với chiều rộng của hình chữ nhật bởi 3cm.

Xem thêm: Bộ Nhớ Máy Tính Là Gì - Giới Thiệu Về Bộ Nhớ Máy Tính

Áp dụng phương pháp tính chu vi hình chữ nhật: (17 + 3) x 2 = 40cm

Đáp số: 40cm

Bài tập 4: Một hình chữ nhật gồm chu vi bằng 12cm, chiều dài bởi 4cm. Hỏi chiều rộng với nửa chu vi bằng bao nhiêu?

Lời giải:

Nửa chu vi hình chữ nhật: 12 : 2 = 6cm

Chiều rộng hình chữ nhật: 6 – 4 = 2cm

Đáp số: 2cm, 6cm

Hy vọng với đều tài liệu sinh hoạt trên độc giả sẽ hiểu với làm bài tập tốt hơn. Hãy làm bài xích tập nhiều hơn nữa để nhớ phương pháp lâu hơn, vận dụng bài tập xuất sắc hơn.