TIẾNG ANH LỚP 6 UNIT 10

     

Tiếng Anh lớp 6 Unit 10: Our houses in the future - kết nối tri thức

Unit 10 lớp 6 Getting Started trang 38 - 39

1. Listen & read (Nghe và đọc)

Bài nghe:

*

Hướng dẫn dịch:

Nick: Cậu đang làm gì vậy Phong?

Phong: Tớ đnag vẽ một bức tranh về nhà của tớ.

Bạn đang xem: Tiếng anh lớp 6 unit 10

Nick: nhà đất của cậu hả! Đó là một trong những vật thể cất cánh không xác định.

Phong: Nó như là một thiết bị thể bay không xác định nhưng nó là công ty tớ trong tương lai.

Nick: Nó sẽ ở đâu?

Phong: Nó vẫn ở bên trên núi.

Nick: Nó vẫn trông như vậy nào?

Phong: Nó sẽ là 1 ngôi bên rộng, bao gồm hai mươi phòng.

Nick: nhì mươi phòng!

Phong: ừ, cùng nó sẽ sử dụng năng nượng khía cạnh trời.

Nick: giỏi vời! Cậu sẽ thích phòng làm sao nhất.

Phong: tất nhiên là phòng ngủ của tớ.

Nick: Vậy ngôi nhà sẽ sở hữu được những đồ vật gì?

Phong: đơn vị tớ sẽ có được ti vi thông minh và mười con rô bốt.

Xem thêm: Từ Điển Tiếng Việt " Chín Bỏ Làm Mười Là Gì ? Chín Bỏ Làm Mười Tiếng Trung Là Gì

Nick: Nghe xuất xắc đấy!

2. Read the conversation again. Find & write down the words or phrases that show: type of house, location, appliances in the house. (Đọc lại đoạn hội thoại. TÌm với viết các từ nói về: vẻ bên ngoài nhà, vị trí, nội thất trong nhà)

Đáp án:

Type of house: UFO

Location: in the mountains

Applicances: in the house: some smart TVs & ten robots

Hướng dẫn dịch:

Kiểu nhà: vật thể cất cánh không xác định

Vị trí: trên núi

Đồ đạc: trong nhà bao gồm vài chiếc ti vi thông minh cùng mười con rô bốt.

3. Read the conversation again. Tick True or False. (Đọc lại đoạn hội thoại. Lựa chọn câu đúng/ sai)

T

F

1. Phong’s house will be in the mountains.

2. His house will be large.

3. There’ll be a lot of rooms in his house.

4. He might have a smart TV and five robots.

Hướng dẫn dịch:

1. Nhà của Phong đã ở bên trên núi.

2. Nhà của bạn ấy vẫn rộng rãi.

3. Sẽ có rất nhiều phòng trong nhà của bạn ấy.

Xem thêm: Soạn Địa Lí Lớp 9, Hướng Dẫn Theo Sgk Địa Lí 9 Và Giải Sbt Địa 9

4. Bạn ấy sẽ sở hữu được một chiếc tv thông minh với năm con rô bốt.

4. Order the words lớn make a phrase about a place. Each group has one extra word. (Sắp xếp chơ vơ tự tự về địa điểm. Mỗi nhóm tất cả một từ thừa)

Example: ocean / in / on / the -> in the ocean

Đáp án:

1. Sea / a / in / the

=> in the sea

2. On / in / the / city

=> in the city

3. The / in / at / town

=> in the town

4. The / on / in / mountains

=> in the mountains

5. Countryside / a / the / in

=> in the countryside

6. Moon / in / the / on

=> on the Mon

7. In / at / the / sky

=> In the sky

5. In groups, describe lớn your classmates what you can see outside the window of your future house. Your group tries khổng lồ guess where your house is. (Trong nhóm, hãy biểu đạt cho chúng ta cùng lớp nghe em hoàn toàn có thể nhìn thấy gì ở ko kể qua hành lang cửa số ngôi công ty tương lai của em. Mọi bạn sẽ đoán xem nhà của em làm việc đâu)