Thì hiện tại hoàn thành bài tập

     

Thì lúc này hoàn thành (Present Perfect) là 1 trong 12 thì cơ bạn dạng của ngữ pháp giờ đồng hồ Anh. Nếu muốn học xuất sắc tiếng thằng bạn cần biết và phân minh rõ với các thì khác. Ở bài viết này Step Up sẽ hướng dẫn đầy đầy đủ cho chúng ta cấu trúc, bí quyết sử dụng, vệt hiệu phân biệt và bài bác tập thực hành rèn luyện. Không chỉ là vậy, vào từng cách áp dụng Step Up sẽ bổ sung cập nhật cả mẹo nhận thấy và các lưu ý cùng với từng trường hợp quan trọng để chúng ta học không thiếu và hiểu kiến thức thì bây giờ hoàn thành tốt nhất.

Bạn đang xem: Thì hiện tại hoàn thành bài tập


1. Định nghĩa thì bây giờ Hoàn Thành

Thì bây giờ hoàn thành được sử dụng để diễn đạt về một hành vi đã dứt cho tới lúc này mà ko bàn về thời gian diễn ra hành đụng đó.


2. Kết cấu thì hiện tại Hoàn Thành

1. Câu khẳng định

S + have/ has + PII.

– vào đó:

* S (subject): công ty ngữ

* Have/has: trợ hễ từ

* PII: hễ từ phân tự II (Quá khứ phân từ)

Nếu nhà ngữ là I/ We/ You/ They + have

Nếu công ty ngữ là He/ She/ It + has

Ví dụ:

– She has lived here since I was born. (Cô ấy sẽ sống tại chỗ này từ lúc tôi sinh ra.)

– She has taught Spanish for 3 years. (Cô ấy đang dạy tiếng Tây Ban Nha khoảng tầm 3 năm.)

– We have encountered many difficulties while working on that project. (Chúng tôi đã gặp gỡ phải tương đối nhiều khó khăn lúc làm dự án công trình đó.)

2. Câu tủ định

S + haven’t/ hasn’t + PII.

(haven’t = have not, hasn’t = has not)

Ví dụ:

– I haven’t met each my mom for a long time. (Tôi đã không gặp gỡ mẹ vào một thời gian dài rồi.)

– She hasn’t come back his hometown since 2010. (Cô ấy không quay trở lại quê hương của chính mình từ năm 2010.)

– He hasn’t mastered French, but he can communicate. (Anh ấy không thành thạo tiếng Pháp nhưng anh ấy có thể giao tiếp.)

3. Câu nghi vấn

Have/Has + S + PII?

Trả lời: Yes, S + have/ has.

No, S + haven’t / hasn’t.

Ví dụ:

– Have you ever travelled khổng lồ Finland? (Bạn đang từng du ngoạn tới Phần Lan bao giờ chưa?) -> Yes, I have./ No, I haven’t.

– Has she started the task? (Cô ấy đã ban đầu với trách nhiệm chưa?) -> Yes, she has./ No, she hasn’t.

– Have you finished your housework? (Bạn đã hoàn thành việc nhà chưa?) -> Yes, I have./ No, I haven’t

*

7. Mô tả một hành động, sự việc đã xảy ra nhiều lần trong thừa khứ.

They have seen this contract two times. (Họ vẫn xem bạn dạng hợp đồng này nhì lần.)He has researched three market & is working with on another one. (Anh ấy đã phân tích được ba thị phần và đang liên tiếp với thị trường tiếp theo).

Lưu ý : Ở trong các thì giờ đồng hồ Anh, thì hiện nay tại xong xuôi và thì vượt khứ đơn là 2 thì trong tổng tất cả các thì giờ Anh có thể các bạn dễ bị lầm lẫn về cách sử dụng. Vậy đề xuất cần lưu ý thật kỹ nhằm khi áp dụng thì tiếng Anh thật hợp lý và phải chăng tương ứng cùng với từng ngữ cảnh nhé!


4. Vệt hiệu nhận biết thì hiện tại Hoàn Thành

Mỗi mục ngữ pháp giờ Anh đều sẽ có những dấu hiệu nhận thấy khác nhau để có thể áp dụng phù hợp. Với thì bây giờ hoàn thành, trong câu bạn sẽ có những từ, kết cấu sau để dìm biết:

4.1. Những từ nhận thấy thì hiện tại hoàn thành

– just, recently, lately: sát đây, vừa mới

– already: rồi

– before: trước đây

– ever: đang từng

– never: chưa từng, không bao giờ

– yet: không (dùng mang lại câu che định cùng câu hỏi)

– for + N – quãng thời gian: trong vòng (for a year, for a long time, …) ví dụ: for 3 months: trong khoảng 3 tháng

– since + N – mốc/điểm thời gian: từ lúc (since 1977, since March, …)

– so far = until now = up khổng lồ now = up lớn the present: cho đến bây giờ

 – in/ for/ during/ over + the past/ last + thời gian: vào …. Qua ( Ví dụ: During the past 5 years: trong 5 năm qua)

– so sánh hơn độc nhất + thì hiện tại hoàn thành

This is the first (second/only…) time + thì bây giờ hoàn thành

Ví dụ:

This is the first time I have eaten Banh mày in Vietnam. (Đây là lần thứ nhất tôi được ăn Bánh Mì nghỉ ngơi Việt Nam.)This is the best champaign I have ever drink. ( Đây là nhiều loại sâm panh ngon nhất mà tôi từng uống.)This is the most delicious cake I have ever eaten. (Đây là món bánh ngon độc nhất tôi từng ăn.)This is the most memorable experience I have had in my life. (Đây là kỉ niệm kỷ niệm nhất mà tôi có trong cuộc đời.)

– all day, all night, all my life (cả ngày, cả đêm, cả cuộc đời).

4.2. Vị trí của các trạng từ trong thì hiện tại xong xuôi

– already, ever, just, never: sau “have/ has” mặt khác đứng trước đụng từ phân tự II.

– already: cũng có thể đứng nghỉ ngơi cuối câu.

Ví dụ:

I have just go out. (Tôi vừa mới ra ngoài).

– yet: địa điểm đứng sống cuối câu và được dùng trong câu nghi vấn hoặc che định.

Ví dụ:

He hasn’t told his family about that problem yet. (Anh ta vẫn chưa tính với gia đình anh ta về điều này đâu).

– so far, recently, lately, up lớn present, up to this moment, in/ for/ during/ over + the past/ last + thời gian: hoàn toàn có thể đứng đầu hoặc cuối câu.

Ví dụ:

I have checked this report recently. (Tôi kiểm tra phiên bản báo cáo này cách đây không lâu rồi).

Xem thêm: Nên Tặng Quà Sinh Nhật Cho Người Trung Niên Tuổi 40+, Tư Vấn Chọn Quà Tặng Cho Người Tuổi Trung Niên


download 12 THÌ TIẾNG ANH – Tổng đúng theo cấu trúc, cách dùng, lốt hiệu nhận biết 12 THÌ để vận dụng vào những chủ điểm thi cử và giao tiếp thực tế

5. Bài bác tập thì lúc này Hoàn Thành

Bài tập 1: bài xích tập thì hiện tại tại hoàn thành với vệt hiệu nhận ra có thực hiện since cùng for

I …..(study) Vietnamese for the last 20 years. We…..(known) each other for 5 years. I…..(sleep) for 3 minutes now. How long you ….(learn) Japanese? I….( learn) it since 2015. She….(buy) that xe đạp for 4 months. I…..(sleep) for a long time. We…..(live) here since 2018. He already…..( read) that blog for 2 months.

Đáp án:

Have studied Have known Have slept Have….learnt/ have learnt Has bought Have slept Have lived Has read

Bài tập 2: Viết lại câu cùng với thì lúc này hoàn thành

I started cooking for the dinner 2 hours ago. This morning I was expecting a message. Now I have it. Dan didn’t have a beard before. Now he has a beard. The temperature was 22 degrees. Now it is only 15. My English wasn’t very good. Now it is better. Kim is looking for her key. She can’t find it.

Đáp án

I have cooked for the dinner for 2 hours. The message has arrived. Dan has grown a beard. The temperature has fallen. My English have improved. Kim has lost his key.

Bài tập 3: ngừng câu với lưu ý cho sắn

1. A: vì you know where Kirito is?

B: Yes, …..

(I/just/see/him)

2. A: What time is Beruno leaving?

B: …..

(the/already/leave)

3. A: What’s in the newspaper today?

B: I don’t know …..

(I/not/read/it yet)

4. A: Is Ngoc coming to lớn the cinema with us?

B: No, …..

(she/already/see/the film)

5. A: Are your friends here yet?

B: Yes, …..

(they/just/arrive)

6. A: What does Tom think about your plan?

B: …..

(we/not/tell/him yet)

Đáp án: 

1. Yes, I’ve just seen him

2. She’s already left

3. I haven’t read it yet

4. No, he’s already seen the film

5. Yes, they’ve just arrived.

6. We haven’t told him yet

Bài 4: Đọc cùng viết lại câu với từ bỏ just, yet and already

1. John goes out. Five mintues later, the phone rings & the caller says ‘Can I speak to lớn John”

You say: I’m afraid … (go out).

2. You are eating in a restaurant. The waiter thinks you have finished & starts lớn take your plate away.

You say: Wait a minute! … (not/finish)

3. You are going lớn a khách sạn tonight. You phone lớn seserve a table. Later your friend says, ‘Shall I phone lớn reserve a table’.

You say: No, … (do/it).

4. You know that a friend of yours is looking for a place to lớn live. Perhaps he has been successful.

Ask her. You say: … ? (find).

5. You are still thinking about where khổng lồ go for your holiday. A friend asks: “Where are you going fot your holiday?”

You say: … (not/decide).

6. Tom went to lớn the bank, but a few mintues ago she returned.Somebody asks, “Is Tom still at the bank? ‘

You say: No, … (come back).

Đáp án:

2. He’s just gone out

3. I haven’t finished yet

4. I’ve already done it

5. Have you found a place lớn live yet?

6. I haven’t dicided yet

7. He’s just come back

Bài 5: chọn dạng đúng của đụng từ vào ngoặc

I (walk) ……………. 10km alreadyI (walk) ……………. 10km last weekI (be) ………………… late four times this week

Đáp án:

have walkedwalkedhave been

Bài 6: bài bác tập biến hóa thì hiện tại dứt sang thừa khứ đơn

She hasn’t written lớn me since March. -> The last time …Mrs.Linh has taught the children in that remote village for two years -> Mrs.Linh started …Nhi và Bin have been married for seven years. -> It’s seven years …He hasn’t written to lớn me for years. -> It’s years …He hasn’t had a swim for four years. -> He last …

Đáp án:

The last time she wrote to lớn me was in March.Mrs.Linh started to lớn teach the children in that remote village two years ago.It’s seven years since Nhi và Bin were married.It’s years since he wrote khổng lồ me.He last had a swim was four years ago.
1000 Khoá phạt âm IPA trên phầm mềm Hack não Pro – vắt chắc 90% toàn bộ phiên âm quan trọng nhất trong giờ đồng hồ Anh chỉ sau 4 giờ. Rộng 205.350 học tập viên sẽ tự tin há miệng to phát âm nhờ tranh thủ 15 phút tự học mỗi ngày.

Xem thêm: Cách Làm 3 Loại Sinh Tố Đẹp Da Trị Mụn Hiệu Quả Trong Ngày Hè Oi Bức


Với tổng thể kiến thức về thì bây giờ hoàn thành (Present Perfect) và bài bác tập thực hành trên đây, Step Up tin rằng chúng ta đã nắm rõ và hoàn toàn có thể vận dụng suôn sẻ tru khi thực hiện ngữ pháp giờ đồng hồ Anh, kết phù hợp với vốn từ vựng của bản thân mình bạn hoàn toàn hoàn toàn có thể giao tiếp lạc quan với người bạn dạng xứ.