Sự Biến Đổi Tuần Hoàn Cấu Hình Electron Nguyên Tử

     
*

*

Lý thuyết Hóa 10 bài 8. Sự thay đổi tuần hoàn thông số kỹ thuật electron nguyên tử của những nguyên tố hóa học


Lý thuyết Hóa 10 bài 8. Sự đổi khác tuần hoàn cấu hình electron nguyên tử của các nguyên tố hóa học

I. SỰ BIẾN ĐỔI TUẦN HOÀN CẤU HÌNH ELECTRON NGUYÊN TỬ CỦA CÁC NGUYÊN TỐ

- thông số kỹ thuật electron phần bên ngoài cùng của nguyên tử những nguyên tố trong cùng một đội nhóm được lặp đi tái diễn sau từng chu kì ⟹ ta nói chúng thay đổi một giải pháp tuần hoàn.

Bạn đang xem: Sự biến đổi tuần hoàn cấu hình electron nguyên tử

- Sự đổi khác tuần hoàn về thông số kỹ thuật electron lớp ngoài cùng của nguyên tử các nguyên tố khi điện tích hạt nhân tăng dần chính là nguyên nhân của sự chuyển đổi tuần hoàn về tính chất của các nguyên tố.

II, CẤU HÌNH ELECTRON NGUYÊN TỬ CỦA CÁC NGUYÊN TỐ NHÓM A

1. Thông số kỹ thuật electron phần bên ngoài cùng của nguyên tử các nguyên tố nhóm A

- những nguyên tố nằm trong cùng một đội nhóm A bao gồm cùng số e lớp bên ngoài cùng (số e hóa trị) ⟶ là nguyên nhân của sự tương tự nhau về đặc điểm hóa học của các nguyên tố team A.

- Số thứ tự của nhóm (IA, IIA…) = Số electron lớp ngoài cùng = Số electron hóa trị.

- Nguyên tố s thuộc nhóm IA, IIA.

- Nguyên tố p thuộc đội IIIA → (trừ He).

2. Một số trong những nhóm A tiêu biểu

a) đội VIIIA (nhóm khí hiếm)

- Gồm những nguyên tố: He, Ne, Ar, Kr, Xe, Rn.

- công thức chung cấu hình electron lớp ngoài cùng: ns2 np6 (trừ He).

- phần đông các khí hãn hữu không tham gia phản ứng hóa học. Ở đk thường, bọn chúng tồn tại làm việc dạng khí, phân tử chỉ gồm 1 nguyên tử.

Xem thêm: Giải Bài 41 Sgk Toán 9 Tập 2 Trang 27 Sgk Toán 9 Tập 2, Bài 41 Trang 27 Sgk Toán 9 Tập 2

b) nhóm IA (nhóm sắt kẽm kim loại kiềm)

- Gồm các nguyên tố: Li, Na, K, Rb, Cs, Fr.

- cách làm chung cấu hình electron phần bên ngoài cùng: ns1 (Dễ nhịn nhường 1 electron nhằm đạt cấu trúc bền bỉ của khí hiếm).

- đặc thù hóa học:

+ công dụng với oxi chế tạo ra oxit bazơ.

+ tính năng với phi kim tạo thành muối.

+ tác dụng với nuớc tạo thành hiđro với hiđroxit.

c) nhóm VIIA (nhóm halogen)

- Gồm những nguyên tố: F, Cl, Br, I, At.

- bí quyết chung cấu hình electron phần bên ngoài cùng: ns2 np5 (Dễ dấn 1 electron để đạt cấu trúc bền bỉ của khí hiếm).

- tính chất hóa học:

+ công dụng với oxi chế tạo oxit axit

+ tác dụng với kim loại tạo muối.

Xem thêm: Tìm Hiểu Về Các Thành Phần Của Ngôn Ngữ Lập Trình, Bài 2: Các Thành Phần Của Ngôn Ngữ Lập Trình

+ tính năng với hiđro tạo nên hợp chất khí.