So that và such that

     

Trong tiếng Anh, khi bạn muốn biểu đạt chân thành và ý nghĩa việc gì đó quá đỗi mang đến nỗi mà lại …. Thì bạn cũng có thể dùng đến kết cấu so that hoặc such that. Cấu trúc này thường xuyên được vận dụng vào các bài tập vận dụng tiếng anh hay các kỳ thi kiểm tra.

Bạn đang xem: So that và such that


*
*
*
*
cấu trúc tương tự so that, such that

Cấu trúc:

Too + Tính trường đoản cú + (for person) + infinitive

Example:

The boy has too young and intelligence khổng lồ understand this ( Cậu bé có quá nhỏ dại và không nhiều trí thông minh nhằm hiểu biết được các vấn đề này )The tea was too hot for me khổng lồ drink (Trà quá rét tôi không uống được)

Các bài bác tập ứng dụng

Bài tập 1: Viết lại câu với cấu tạo So/Such…that hoặc Too…to

1. He is very poor. He cannnot send her children to lớn school.

2. The puzzle was very difficult. I could not solve it.

3. He is very strong. You cannot beat him.

4. The house is very small. It cannot accommodate everybody.

5. He is very stupid. He will not pass the test.

6. He is very old. He can not walkk withoutt support.

7. She was very distressed. She could not answer my questions.

8. You are very young. You cannot get married.

9. She is very shy. She cannot perform on stage.

10. Her ideas are very complicatedd. I cannot comprehend them.

11. The water is very salty. I cannot drink it.

12. We arrived very late. We could not have dinner.

Đáp án:

1. She is too poorr lớn send her children to school. / She is so poor that she can not send his children to school.

2. The puzzlee was too difficult for him lớn solve (it). / The puzzle was so odifficult that I could not solve its.

3. She is too strongg for you to lớn beat (her). / She is so strong that you can not beat her.

4. The house is too small khổng lồ accommmodate everybody. / This house is so small that it can not accommodate everybody.

5. She is too stupid khổng lồ pass his the kiểm tra exam. / She is so stupid that she will not pass the test.

6. She is too old to lớn walkk with out support. / She is so old that he can not walk with out support.

7. He was too distressedd to answer her questions. / He was so distressedd that He could not reply khổng lồ answer her questions.

8. He is too young to lớn get married. / He is so young that you can not get married.

9. Mary is too shy to perform on stage. / Mary is so shy that she can not perform on stage.

10. Jack’s ideas are too complicated for her lớn comprehend (them). / Jack’s ideas are so comp licated that I can not comprehend them.

11. The coffe is too salty to lớn drinkk. / The cofee is too salty for me to drink (it). / The water is soo salty that I can not drink it.

12. We arrived too latee to have breakfast. / We arrived so late that we could not have breakfast.

Bài 2: Viết lại câu nhưng không làm chuyển đổi nghĩa (sử dụng cấu trúc so that với such that)

1) The garden is so large that its took them one hour to clean its.

=> It is….

2) The woman is so foolish that no body toàn thân took any notice of her.

=> She is….

3) The movie is so long that they can not broadcastt it on this night.

=> It is….

4) The sings are so interestingg that we have listen to lớn them many times.

=> They are….

5) The TV news was so bad that she burst in khổng lồ tears on hearing it.

=> It was….

6) The water was so hot that it turned my tongue.

Xem thêm: Top 18 Cách Minh Họa Truyện Cổ Tích Tấm Cám Hay Nhất 2022, Top 5 Vẽ Tranh Minh Họa Truyện Cổ Tích Tấm Cám

=> It was….

7) There is so much wind that we can’t go out.

=> There is such….

8) The boy is so flabby that every calls him Stuffy.

=> He is….

9) The candy is so excellent that all the children want some more.

=> It is….

10) The weather was so warm that they had a walk out.

=> It was….

Đáp án:

1)… It is such a large garden that it took us one hour to lớn clean it.

2)… She is such a fool woman that no one took any notice of her.

3)… It is such a long film that they can’t broadcast it on this night.

4)… They are such interesting songs that we have listen them many times.

5)… It was such bad news that he burst into tears on hearing it.

6)… It was such hot water that it turned my tongue.

7)… There is such a lot of wind that we can’t go out.

8)… He is such a flabby boy that every calls him Stuffy.

9)… It is such excellent candy that all the children want some more.

10)… It was such warm weather that they had a walk out.

Bài 3: Điền vào vị trí trống

1. Jessica is …….. A brilliant woman that everyone admires.

2. He made …….. An unforgivable mistake that it cost him his marriage.

3. She is …….. Shy that she would only talk to her parents.

4. The teacher was …….. Tired that she had to lớn dismiss the class.

5. Those shoes are …….. Expensive that I can never afford them.

6. I have …….. Great memories with her that I will never forget her.

7. They were …….. Close lớn winning và everyone felt disappointed with the loss.

8. He is ……..a clever boy that he can learn multiple languages at the same time.

Đáp án

1. Jessica is such a brilliant woman that everyone admires.

2. He made such an unforgivable mistake that it cost him his marriage.

3. She is so shy that she would only talk to her parents.

4. The teacher was so tired that she had to dismiss the class.

5. Those shoes are so expensive that I can never afford them.

6. I have such great memories with her that I will never forget her.

7. They were so close lớn winning and everyone felt disappointed with the loss.

8. He is such.a clever boy that can learn multiple languages at the same time.

Xem thêm: Soạn Bài Tây Tiến Quang Dũng ), Soạn Bài Tây Tiến

Trong quá trình ôn học, củng cố kỹ năng về giờ đồng hồ anh, bạn sẽ không thể làm sao nhớ không còn mọi dữ liệu được. Chính vì vậy hãy tập kiến thức ngay sau khi bạn học xong từ vừng, ngữ pháp chúng ta hãy áp dụng ngay vào đời sống, những cuộc giao tiếp thông thường. Hoặc bạn cũng có thể ghi chú lại, dán khắp phòng để đi đâu mình cũng đọc được hầu như từ đó. Hoặc hãy dùng rất nhiều từ vựng, cấu tạo mình vừa học viết vài chiếc caption trên mạng xã hội để mình hoàn toàn có thể ứng dụng với nhớ tức thì mà không xẩy ra lãng quên nó đó nhé

Qua bài viết trên, theshineshop.vn hy vọng bạn sẽ nắm được cấu trúc so that và such that và tương tự như có được cho mình một phương pháp học từ bỏ vựng tác dụng nhất nhé! Chúc chúng ta thành công.