SƠ THẢO LẦN THỨ NHẤT NHỮNG LUẬN CƯƠNG VỀ VẤN ĐỀ DÂN TỘC VÀ VẤN ĐỀ THUỘC ĐỊA

     
trang chủ Tư liệu tham khảo cuộc thi trắc nghiệm tìm hiểu 90 năm lịch sử dân tộc vẻ vang của Đảng cùng sản Việt Nam
“Sơ thảo lần thứ nhất những luận cương cứng về sự việc dân tộc và sự việc thuộc địa” của V.I.Lênin và con đường giải phóng dân tộc của Nguyễn Ái Quốc
Tại Đại hội II (1920) quốc tế Cộng sản, V.I.Lênin đã trình bày “Sơ thảo lần thứ nhất những luận cưng cửng về vụ việc dân tộc và vụ việc thuộc địa”. Phiên bản Sơ thảo tất cả 12 luận điểm, trong đó vấn đề dân tộc và nằm trong địa vẫn được quốc tế Cộng sản với V.I.Lênin chấp thuận “như là sự việc mở rộng lớn của qui định liên minh công nông trên bài bản toàn thay giới”.

Năm 1919, nước ngoài Cộng sản được thành lập tại Mátxcơva. Dưới sự lãnh đạo của V.I.Lênin, thế giới Cộng sản đang ra tuyên cha ủng hộ và giúp đỡ phong trào giải phóng dân tộc bản địa trên núm giới. Tại Đại hội II (1920) nước ngoài Cộng sản, V.I.Lênin đã trình bày “Sơ thảo lần trước tiên những luận cương cứng về vụ việc dân tộc và vấn đề thuộc địa”. Bản Sơ thảo gồm 12 luận điểm, trong các số đó vấn đề dân tộc bản địa và thuộc địa đã được quốc tế Cộng sản và V.I.Lênin xác định “như là việc mở rộng của chế độ liên minh công nông trên quy mô toàn cố gắng giới”(1). Nguyễn Ái Quốc đã đọc “Sơ thảo lần trước tiên những luận cương cứng về sự việc dân tộc và vụ việc thuộc địa”của V.I.Lênin đăng bên trên báo Nhân đạo(7-1920). Thành tích này đã đưa tới cho Nguyễn Ái Quốc phần đa nhận thức mới về con đường giải phóng dân tộc ở thuộc địa.

Bạn đang xem: Sơ thảo lần thứ nhất những luận cương về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa


*

V.I.Lênin

1. Nội dung cơ phiên bản của “Sơ thảo lần đầu tiên những luận cương về sự việc dân tộc và vụ việc thuộc địa”

Luận cương xác minh đúng đắn, công nghệ vấn đề non sông dân tộc và mối quan hệ giữa những dân tộc vào một quốc gia, về quyền bình đẳng của các dân tộc. V.I.Lênin đang đề cập vào “Sơ đàm luận cương” những vụ việc về tự do quốc gia dân tộc, mối quan hệ giữa các đất nước dân tộc trong quy trình CNTB bước sang quy trình tiến độ đế quốc chủ nghĩa và sự phát triển trẻ trung và tràn trề sức khỏe của phong trào giải phóng dân tộc bản địa ở các nước ở trong địa, phụ thuộc. V.I.Lênin yên cầu phải “phân biệt thật rõ nét những dân tộc bản địa bị áp bức, phụ thuộc, không thừa kế quyền bình đẳng, cùng với những dân tộc bản địa đi áp bức, bóc lột, được hưởng rất đầy đủ mọi quyền lợi”(2); xác định quyền đồng đẳng và quyền trường đoản cú quyết của các dân tộc không tách biệt màu da, tình nhân cầu các đảng cùng sản cần phải “tố cáo những việc vi phạm tiếp tục nguyên tắc bình đẳng giữa những dân tộc và những sự đảm bảo quyền lợi của những dân tộc thiểu số trong toàn bộ các tổ quốc tư bạn dạng chủ nghĩa”(3).

V.I.Lênin chỉ rõ rằng, ở các nước tư bạn dạng đang thống trị những dân tộc lạc hậu, ở trong địa, kẻ thống trị vô sản đề nghị ủng hộ tích cực và lành mạnh nhất trào lưu giải phóng của các dân tộc thuộc địa. Những nhà phương pháp mạng ở chủ yếu quốc và thuộc địa đề xuất đoàn kết với nhau trong cuộc đấu tranh chống nhà nghĩa đế quốc. Những đảng cùng sản ở chủ yếu quốc cùng cả nằm trong địa “cần bắt buộc thi hành một chính sách thực hiện sự liên minh ngặt nghèo nhất của tất cả các phong trào giải phóng dân tộc bản địa và ở trong địa với nước Nga Xô viết”(4). Hơn nữa, với phần lớn nước biện pháp mạng thành công xuất sắc như nước Nga, phải đóng vai trò thành trì giải pháp mạng cầm cố giới, phải gồm nhiệm vụ trợ giúp các nước khác làm cách mạng.

Đồng thời, phương pháp mạng nằm trong địa không những có trách nhiệm giải phóng nước mình khỏi ách đô hộ của nước ngoài mà rất cần phải đấu tranh phòng lại bầy phản rượu cồn trong nước vị chúng là liên minh của nhà nghĩa đế quốc; phải chú ý đến lực lượng nông dân đông đảo, kiến tạo khối hòa hợp công - nông; cải cách và phát triển cuộc chống chọi chống đế quốc song song với chống phong kiến, hình thành phong trào dân tộc dân chủ rộng rãi.

V.I.Lênin khẳng định: “điều đặc biệt nhất trong chế độ của nước ngoài Cộng sản về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa đề xuất là tạo nên vô sản cùng quần chúng lao rượu cồn của toàn bộ các dân tộc và toàn bộ các nước gần cận nhau để tiến hành cuộc đấu tranh giải pháp mạng chung nhằm mục tiêu lật đổ bầy địa chủ và kẻ thống trị tư sản. Chính vì chỉ có sự gần cận ấy mới đảm bảo an toàn việc chiến thắng chủ nghĩa bốn bản, nếu như không có thành công đó thì bắt buộc thủ tiêu được ách áp bức dân tộc và tình trạng bất bình đẳng”(5).

Luận cương đã hỗ trợ Nguyễn Ái Quốc dìm thức cụ thể rằng, mong muốn cứu nước và giải phóng dân tộc không tồn tại con mặt đường nào không giống ngoài con đường cách mạng vô sản, con đường mà cách mạng mon Mười đã vạch ra. Luận cương cứng đã thẳng chỉ ra con đường cứu nước của các dân tộc thuộc địa: “Luận cương cứng của Lênin tạo cho tôi rất cảm động, phấn khởi, sáng tỏ, tin tưởng biết bao! Tôi phấn kích đến vạc khóc lên. Ngồi một mình trong buồng mà tôi nói lớn lên như đang nói trước quần bọn chúng đông đảo: “Hỡi đồng bào bị đọa đày đau khổ! Đây là cái quan trọng cho chúng ta, đấy là con con đường giải phóng chúng ta”(6). Bởi vì vậy, Nguyễn Ái Quốc hoàn toàn tin tưởng V.I.Lênin và thế giới Cộng sản.

2. ảnh hưởng của “Sơ thảo lần đầu tiên những luận cương về sự việc dân tộc và sự việc thuộc địa” đối với Nguyễn Ái Quốc

Thứ nhất, Luận cương làm đổi khác hoạt động thực tiễn của Nguyễn Ái Quốc

Trong thời hạn tham gia Đảng thôn hội Pháp, Nguyễn Ái Quốc luôn hướng các đảng viên vào Đảng nhìn nhận sự việc Đông Dương thuộc địa một cách thực chất và tích cực và lành mạnh nhất. Trong bài bác phát biểu tại Đại hội XVIII Đảng làng hội Pháp (Đại hội Tua, mon 12-1920), bạn lên án chủ nghĩa đế quốc Pháp, vì lợi ích của chúng, đã cần sử dụng lưỡi lê chinh phục Đông Dương với trong trong cả nửa gắng kỷ, quần chúng. # Đông Dương không các bị áp bức và bóc tách lột một biện pháp nhục nhã hơn nữa bị hành hạ với đầu độc một phương pháp thê thảm. Với những vật chứng chân thật, Nguyễn Ái Quốc cáo giác sự tàn nhẫn mà bầy thực dân Pháp đã tạo ra ở Đông Dương, và mang đến rằng: “Đảng xã hội buộc phải phải vận động một biện pháp thiết thực nhằm ủng hộ phần lớn người phiên bản xứ bị áp bức”, rằng “Đảng bắt buộc tuyên truyền chủ nghĩa làng mạc hội trong tất cả các nước ở trong địa... Nhận xét đúng tầm đặc biệt của vấn đề thuộc địa...”(9).

Tại Đại hội này của Đảng làng mạc hội Pháp, bạn bỏ phiếu tán thành việc Đảng gia nhập thế giới Cộng sản và thuộc với những người dân gia nhập thế giới III tuyên bố thành lập và hoạt động phân bộ Pháp của nước ngoài Cộng sản, trở thành người tham gia sáng lập Đảng cộng sản Pháp. Đây là sự việc kiện khắc ghi bước ngoặt đặc trưng trong cuộc đời chuyển động cách mạng của Nguyễn Ái Quốc, từ chủ nghĩa yêu thương nước đến chủ nghĩa cùng sản, xuất phát từ 1 chiến sĩ giải phóng dân tộc thành một chiến sĩ cộng sản quốc tế.

Là đảng viên Đảng cùng sản Pháp, Nguời luôn tranh thủ đa số diễn bầy để đề cập vấn đề thuộc địa sinh hoạt Đông Dương, đóng góp thêm phần tích cực vào việc xây dựng chế độ thuộc địa của Đảng cộng sản Pháp. Trên các diễn bọn chính trị quốc tế, Người luôn luôn đấu tranh bảo đảm tư tưởng của V.I.Lênin về sự việc dân tộc với thuộc địa, đồng thời cố gắng thu hút sự chú ý của các tổ chức quốc tế so với cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc bản địa ở Việt Nam. Tại Đại hội V của quốc tế Cộng sản (1924), Người nhấn mạnh vai trò đặc biệt của bí quyết mạng hóa giải dân tộc; về quan hệ giữa biện pháp mạng vô sản châu âu với giải pháp mạng giải phóng dân tộc ở phương Đông; đồng thời bạn cũng trực tiếp thắn phê bình nhiều đảng viên những Đảng cùng sản ở chủ yếu quốc không thực sự vồ cập và gọi đúng về cách mạng nằm trong địa. Tín đồ thẳng thắn đã cho thấy rằng các đảng cộng sản còn dấn thức khá lệch lạc về thuộc địa, họ coi “người phiên bản xứ là 1 trong những hạng tín đồ thấp kém, không đáng kể, không có chức năng để đọc biết và lại càng không có công dụng hoạt động”(10); trái lại người phiên bản xứ thì coi “những fan Pháp - mặc dù họ là hạng người nào cũng đều là những kẻ bóc lột độc ác”(11). Từ hầu như nhận thức mơ hồ, biện pháp nhìn rơi lệch về trực thuộc địa đã tạo nên điều kiện cho các chính quyền thực dân đế giang sơn tăng chính sách áp bức ở trong địa, lừa bịp bao gồm quốc về công việc “xuất cảng lịch sự sang những nước lạc hậu”. Bởi vì vậy, tín đồ kiến nghị: thế giới Cộng sản buộc phải phải giúp sức họ, tổ chức triển khai họ lại, phải phải cung cấp cán bộ lãnh đạo mang lại họ cùng chỉ đến họ tuyến phố đi tới biện pháp mạng với giải phóng.

Thứ hai, Luận cưng cửng đã cho thấy lý luận bí quyết mạng cho Nguyễn Ái Quốc

Nguyễn Ái Quốc dìm thức sâu sắc rằng, chủ nghĩa thực dân không chỉ là quân địch trực tiếp, nguy hiểm nhất của những thuộc địa ngoài ra là quân thù chung của giai cấp công nhân và nhân dân lao động trên ráng giới. Bởi đó, cách mạng giải phóng dân tộc ở những thuộc địa có quan hệ khăng khít với bí quyết mạng vô sản ở thiết yếu quốc. Vì vậy, phải thực hiện sự liên minh võ thuật giữa giải pháp mạng nằm trong địa với phương pháp mạng vô sản thiết yếu quốc theo câu khẩu hiệu của nước ngoài Cộng sản: “Vô sản tất cả các nước và các dân tộc bị áp bức cấu kết lại”. Khi vận dụng nội dung Luận cương của V.I.Lênin vào trong thực tế cách mạng sống thuộc địa, Nguyễn Ái Quốc phân biệt rằng: “chủ nghĩa đế quốc văn minh đặt nền tang trên sự bóc tách lột hàng triệu người lao rượu cồn ở các nước ở trong địa cùng nửa nằm trong địa. Vị thế, nó chỉ chảy rã trọn vẹn và vĩnh viễn khi nào chúng ta phá quăng quật được nền móng đó của lâu đài đế quốc chủ nghĩa”(12). Theo Người: “Cuộc đấu tranh biện pháp mạng của công nhân những nước tư phiên bản trực tiếp giúp cho các dân tộc bị áp bức tự hóa giải mình, bởi vì cuộc đấu tranh đó đánh thẳng vào trái tim của đàn áp bức;... Trong những khi đó, cuộc chiến tranh cách mạng của những dân tộc trực thuộc địa cùng nửa thuộc địa lại trực tiếp góp đỡ ách thống trị vô sản các nước tư bản trong cuộc đương đầu chống các giai cấp thống trị nhằm tự giải phóng khỏi ách bầy tớ của chủ nghĩa bốn bản. Sự nhất trí của cuộc đấu tranh chống đế quốc bảo đảm thắng lợi cho những dân tộc nằm trong địa và nửa ở trong địa cùng cho ách thống trị vô sản ở các nước bốn bản”(13). Đó là cửa hàng để giải pháp mạng vô sản nghỉ ngơi thuộc địa bao gồm tính độc lập, dữ thế chủ động không nhờ vào vào cách mạng vô sản ở bao gồm quốc, nó có thể nổ ra và chiến thắng trước phương pháp mạng vô sản ở bao gồm quốc, góp phần thúc đẩy phương pháp mạng chủ yếu quốc tiến lên.

Với điều kiện và thực tế lịch sử hào hùng Việt Nam, Nguyễn Ái Quốc đã nhận được thấy rằng, bí quyết mạng vô sản và chủ quyền dân tộc nối sát với CNXH là nhỏ đường cải cách và phát triển của dân tộc Việt Nam. Vì chưng lẽ con đường này chẳng rất nhiều giải phóng hoàn toàn dân tộc vn khỏi ách bầy tớ của chủ nghĩa đế quốc, ngoài ra giải phóng nhân dân việt nam khỏi mọi sự áp bức tách lột, đi đến ấm no, niềm hạnh phúc thực sự. Sự sàng lọc này vừa thỏa mãn nhu cầu yêu cầu cải cách và phát triển của dân tộc Việt Nam, vừa phù hợp với xu thế cải tiến và phát triển tất yếu ớt của quả đât và thời đại bắt đầu - thời đại quá độ từ CNTB lên CNXH đã có mở ra, ban đầu từ cách mạng tháng Mười Nga năm 1917.

Xem thêm: Giải Toán Lớp 5 Khái Niệm Số Thập Phân Lớp 5 Trang 34, 35 Khái Niệm Số Thập Phân

Tư tưởng gắn chủ quyền dân tộc cùng với CNXH đã trở thành đường lối chiến lược của phương pháp mạng Việt Nam. Đây là lý luận giải pháp mạng không ngừng của C.Mác, V.I.Lênin được Nguyễn Ái Quốc vận dụng sáng tạo vào điều kiện cụ thể của Việt Nam.

Theo hồ nước Chí Minh, biện pháp mạng hóa giải dân tộc, trước hết triển khai nhiệm vụ chủ yếu là đánh đuổi đế quốc xâm lấn như “An Nam đuổi Pháp, Ấn Độ đuổi Anh, Cao Ly xua đuổi Nhật, Philíppin xua đuổi Mỹ, Tàu đuổi những đế quốc công ty nghĩa để giành đem quyền tự do, đồng đẳng cho dân nước mình”(14). Người sở hữu trương “làm bốn sản dân quyền giải pháp mạng với thổ địa cách mạng để đi tới thôn hội cùng sản”, gắn trọng trách chống đế quốc, giành độc lập cho dân tộc là trọng trách chống phong kiến vn lỗi thời, bội phản bội nghĩa vụ và quyền lợi dân tộc, giành quyền dân chủ đến nhân dân. Để làm được điều đó phải triển khai cách mạng mang đến cùng, phải “cách mệnh cho nơi”, phải đem chính quyền “giao mang lại dân bọn chúng số nhiều, chớ để trong tay một đàn ít người”; có như vậy dân chúng bắt đầu được hạnh phúc.

Người xác minh nòng cốt của phương pháp mạng là hòa hợp công - nông, lực lượng của phương pháp mạng giải phóng dân tộc là lực lượng toàn dân, giải pháp mạng là sự nghiệp chung của dân chúng. Để chuyển cuộc bí quyết mạng đến thắng lợi, rất cần được hình thành phương diện trận dân tộc bản địa rộng rãi, đoàn kết tất cả các giai cấp, tầng lớp buôn bản hội ước muốn được giải tỏa khỏi ách trực thuộc địa. Vị vậy, bạn cho rằng: “Một điều phải để ý đặc biệt là sứ mệnh của kẻ thống trị tư sản nói thông thường tại các nước ở trong địa và phụ thuộc không giống vai trò của thống trị tư sản tại các nước bốn bản. Giai cấp tư sản dân tộc hoàn toàn có thể tham gia tích cực vào cuộc phương pháp mạng dân tộc - dân chủ”(15).

Người mang lại rằng, vì dân tộc cách mệnh thì chưa phân giai cấp, tức thị sỹ, nông, công, thương hồ hết nhất trí cản lại cường quyền bởi vì bị áp bức mà sinh ra cách mạng, ai bị áp bức càng nặng, lòng giải pháp mạng càng bền, chí bí quyết mạng càng quyết. Do đó, kẻ thống trị công nhân là ách thống trị lãnh đạo biện pháp mạng Việt Nam: “công, nông là gốc của bí quyết mạng; còn học trò, thương gia nhỏ, điền chủ nhỏ tuổi cũng bị tư sản áp bức song không âu sầu bằng công nông; 3 hạng ấy chỉ là bầu chúng ta cách mạng của công nông”(16). Theo Người, việt nam là một non sông ở phương Đông, bao gồm chung một dân tộc, một chiếc máu, thông thường phong tục, chung lịch sử vẻ vang và truyền thống, tiếng nói... Ở Việt Nam, các thống trị trong thôn hội không phân chia thâm thúy như trong xóm hội những nước tư bản phương Tây. Bởi vì đó, tất cả các lực lượng ấy cần phải tập đúng theo dưới ngọn cờ giải phóng dân tộc do Đảng của ách thống trị công nhân lãnh đạo.

“Sơ thảo lần trước tiên những luận cưng cửng về vấn đề dân tộc và thuộc địa” của V.I.Lênin đang trở thành “cẩm nang thần kỳ” cho tuyến đường cứu nước của Nguyễn Ái Quốc. Nhờ phần nhiều quan điểm, con đường lối đúng đắn của V.I.Lênin, Nguyễn Ái Quốc - sài gòn đã tiếp thụ và vận dụng sáng tạo, đưa bí quyết mạng vn đến bến bờ vinh quang.

__________________

Bài đăng trên tập san Lý luận thiết yếu trị số 5-2016

(1) Đỗ quang đãng Hưng: chính sách phương Đông của quốc tế Cộng sản, triết lý và thực tiễn, Tạp chí lịch sử Đảng số 4-1989, tr.9-14.

(2), (3), (4), (5), (7) V.I.Lênin: Toàn tập, t.41, Nxb Tiến bộ, Mátxcơva, 1977, tr.198-199, 201- 202, 200, 199, 295.

(6) hồ Chí Minh: Toàn tập, t.10, Nxb thiết yếu trị quốc gia, Hà Nội, 2002, tr.127.

(8) Hồng Hà:Thời thanh niên của bác bỏ Hồ, Nxb Thanh niên, Hà Nội, 1976, tr.81.

Xem thêm: Bạn Buồn Ngủ Nhiều Mà Vẫn Buồn Ngủ Nhiều Mà Vẫn Buồn Ngủ?” Tại Sao Ngủ Nhiều Nhưng Vẫn Buồn Ngủ

(9), (10), (11) hồ nước Chí Minh:Toàn tập, t.1, Nxb chủ yếu trị quốc gia, Hà Nội, 2002, tr.23-24, 64, 64.