Sgk Ngữ Văn 8 Tập 2

  -  

Ngữ văn lớp 8 Tập 2 – Soạn với giải bài xích tập SGK ngữ văn lớp 8 tập 2, Để học giỏi hơn môn ngữ văn 8 tập 2, Học giỏi hơn trình làng chuyên mục giải bài tập ngữ văn 8 tập 2 đầy đủ và chi tiết nhất được biên soạn bám cạnh bên theo sách giáo khoa bài bác tập ngữ văn của học sinh lớp 8 tập 2. Để dễ dàng nhất cho chúng ta học sinh và phụ huynh tìm hiểu thêm lời giải, không tính việc sắp xếp thứ tự với giải theo câu sinh hoạt từng trang trong SGK ở dưới đây.

*
Bạn đang xem: Sgk ngữ văn 8 tập 2

Giải bài bác tập ngữ văn lớp 8 – Tập 2 – Soạn bài xích ngữ văn 8

Để quan sát và theo dõi từng phần mời các bạn click vào cụ thể từng đường links tương ứng để xem bài xích soạn và giải bài tập của từng mục học tập trong sách giáo khoa đã được chúng tôi biên biên soạn sau đây.

Soạn giải bài tập SGK ngữ văn lớp 8 – Tập 2

Bài 18 – SGK ngữ văn 8 – Tập 2

Bài 19 – SGK ngữ văn 8 – Tập 2

Bài đôi mươi – SGK ngữ văn 8 – Tập 2

Bài 21 – SGK ngữ văn 8 – Tập 2

Bài 22 – SGK ngữ văn 8 – Tập 2

Bài 23 – SGK ngữ văn 8 – Tập 2

Bài 24 – SGK ngữ văn 8 – Tập 2

Bài 25 – SGK ngữ văn 8 – Tập 2

Bài 26 – SGK ngữ văn 8 – Tập 2

Bài 27 – SGK ngữ văn 8 – Tập 2

Bài 28 – SGK ngữ văn 8 – Tập 2

Bài 29 – SGK ngữ văn 8 – Tập 2

Bài 30 – SGK ngữ văn 8 – Tập 2

Bài 31 – SGK ngữ văn 8 – Tập 2

Bài 32 – SGK ngữ văn 8 – Tập 2

Bài 33 – SGK ngữ văn 8 – Tập 2

Bài 34 – SGK ngữ văn 8 – Tập 2

Hy vọng cùng với phần soạn cùng giải bài xích tập môn ngữ văn lớp 8 – Tập 2 này vẫn giúp các bạn học tốt hơn với là tư liệu tham khảo, ví như thấy tốt hãy chia sẻ để ủng hộ nội dung bài viết nhé.

(theshineshop.vn)


Giải bài bác tập Content


Expand All
bài bác 18 – SGK ngữ văn lớp 8 – Tập 2 4 bài học SGK | 20 Giải câu SGK Sample Mục học tập SGK
Expand
Mục học SGK nội dung
0% Complete 0/4 Steps
Soạn bài xích – nhớ rừng
Giải câu 1 (Trang 7 SGK ngữ văn 8 tập 2)
Giải câu 2 (Trang 7 SGK ngữ văn 8 tập 2)
Giải câu 3 (Trang 7 SGK ngữ văn 8 tập 2)
Giải câu 4 (Trang 7 SGK ngữ văn 8 tập 2)
Soạn bài bác – Ông thiết bị
Giải câu 1 (Trang 10 SGK ngữ văn 8 tập 2)
Giải câu 2 (Trang 10 SGK ngữ văn 8 tập 2)
Giải câu 3 (Trang 10 SGK ngữ văn 8 tập 2)
Giải câu 4 (Trang 10 SGK ngữ văn 8 tập 2)
Soạn bài bác – Câu nghi ngại
Giải thắc mắc (Trang 11 SGK ngữ văn 8 tập 2)
Giải câu 1 – rèn luyện (Trang 11 SGK ngữ văn 8 tập 2)
Giải câu 2 – rèn luyện (Trang 12 SGK ngữ văn 8 tập 2)
Giải câu 3 – rèn luyện (Trang 13 SGK ngữ văn 8 tập 2)
Giải câu 4 – luyện tập (Trang 13 SGK ngữ văn 8 tập 2)
Giải câu 5 – luyện tập (Trang 13 SGK ngữ văn 8 tập 2)
Giải câu 6 – luyện tập (Trang 13 SGK ngữ văn 8 tập 2)
Soạn bài – Viết đoạn văn vào văn phiên bản thuyết minh
Giải câu 1 (Trang 13 SGK ngữ văn 8 tập 2)
Giải câu 2 (Trang 14 SGK ngữ văn 8 tập 2)
Giải câu 1 – luyện tập (Trang 15 SGK ngữ văn 8 tập 2)
Giải câu 2 – luyện tập (Trang 15 SGK ngữ văn 8 tập 2)
Giải câu 3 – rèn luyện (Trang 15 SGK ngữ văn 8 tập 2)
bài 19 – SGK ngữ văn lớp 8 – Tập 2 4 bài học kinh nghiệm SGK | 18 Giải câu SGK Sample Mục học SGK
Expand
Mục học tập SGK nội dung
0% Complete 0/4 Steps
Soạn bài – quê nhà
Giải câu 1 (Trang 18 SGK ngữ văn 8 tập 2)
Giải câu 2 (Trang 18 SGK ngữ văn 8 tập 2)
Giải câu 3 (Trang 18 SGK ngữ văn 8 tập 2)
Giải câu 4 (Trang 18 SGK ngữ văn 8 tập 2)
Giải câu 1 – rèn luyện (Trang 18 SGK ngữ văn 8 tập 2)
Giải câu 2 – luyện tập (Trang 18 SGK ngữ văn 8 tập 2)
Soạn bài xích – Khi con tu rúc
Giải câu 1 (Trang đôi mươi SGK ngữ văn 8 tập 2)
Giải câu 2 (Trang trăng tròn SGK ngữ văn 8 tập 2)
Giải câu 3 (Trang 20 SGK ngữ văn 8 tập 2)
Giải câu 4 (Trang đôi mươi SGK ngữ văn 8 tập 2)
Soạn bài xích – Câu nghi ngại (Tiếp theo)
Giải câu hỏi (Trang 20 – 21 SGK ngữ văn 8 tập 2)
Giải câu 1 – luyện tập (Trang 22 SGK ngữ văn 8 tập 2)
Giải câu 2 – rèn luyện (Trang 23 SGK ngữ văn 8 tập 2)
Giải câu 3 – luyện tập (Trang 24 SGK ngữ văn 8 tập 2)
Giải câu 4 – luyện tập (Trang 24 SGK ngữ văn 8 tập 2)
Soạn bài bác – Thuyết minh về một phương thức (Cách làm)
Giải câu hỏi (Trang 24 – 25 SGK ngữ văn 8 tập 2)
Giải câu 1 – rèn luyện (Trang 26 SGK ngữ văn 8 tập 2)
Giải câu 2 – rèn luyện (Trang 26 SGK ngữ văn 8 tập 2)
Bài 20 – SGK ngữ văn lớp 8 – Tập 2 4 bài học kinh nghiệm SGK | 25 Giải câu SGK Sample Mục học tập SGK
Expand
Mục học SGK content
0% Complete 0/4 Steps
Soạn bài bác – Tức cảnh Pắc Bó
Giải câu 1 (Trang 29 SGK ngữ văn 8 tập 2)
Giải câu 2 (Trang 29 SGK ngữ văn 8 tập 2)
Giải câu 3 (Trang 29 SGK ngữ văn 8 tập 2)
Soạn bài xích – Câu cầu khiến cho
Giải câu 1 (Trang 30 SGK ngữ văn 8 tập 2)
Giải câu 2 (Trang 30 SGK ngữ văn 8 tập 2)
Giải câu 1 – rèn luyện (Trang 31 SGK ngữ văn 8 tập 2)
Giải câu 2 – rèn luyện (Trang 32 SGK ngữ văn 8 tập 2)
Giải câu 3 – luyện tập (Trang 32 SGK ngữ văn 8 tập 2)
Giải câu 4 – luyện tập (Trang 32 SGK ngữ văn 8 tập 2)
Giải câu 5 – luyện tập (Trang 33 SGK ngữ văn 8 tập 2)
Soạn bài – Thuyết minh về một danh lam chiến thắng cảnh
Giải câu 1 (Trang 34 SGK ngữ văn 8 tập 2)
Giải câu 2 (Trang 34 SGK ngữ văn 8 tập 2)
Giải câu 3 (Trang 34 SGK ngữ văn 8 tập 2)
Giải câu 4 (Trang 34 SGK ngữ văn 8 tập 2)
Giải câu 5 (Trang 34 SGK ngữ văn 8 tập 2)
Giải câu 1 – luyện tập (Trang 35 SGK ngữ văn 8 tập 2)
Giải câu 2 – luyện tập (Trang 35 SGK ngữ văn 8 tập 2)
Giải câu 3 – luyện tập (Trang 35 SGK ngữ văn 8 tập 2)
Giải câu 4 – luyện tập (Trang 35 SGK ngữ văn 8 tập 2)
Soạn bài xích – Ôn tập về văn bản thuyết minh
Giải câu 1 (Trang 35 SGK ngữ văn 8 tập 2)
Giải câu 2 (Trang 35 SGK ngữ văn 8 tập 2)
Giải câu 3 (Trang 35 SGK ngữ văn 8 tập 2)
Giải câu 4 (Trang 35 SGK ngữ văn 8 tập 2)
Giải thắc mắc 1 – luyện tập (Trang 35 SGK ngữ văn 8 tập 2)
Giải thắc mắc 2 – rèn luyện (Trang 36 SGK ngữ văn 8 tập 2)
bài 21 – SGK ngữ văn lớp 8 – Tập 2 5 bài học SGK | 22 Giải câu SGK Sample Mục học tập SGK
Expand
Mục học tập SGK nội dung
0% Complete 0/5 Steps
Soạn bài bác – ngắm trăng (Vọng nguyệt)
Giải câu 1 (Trang 38 SGK ngữ văn 8 tập 2)
Giải câu 2 Trang 38 SGK ngữ văn 8 tập 2)
Giải câu 3 (Trang 38 SGK ngữ văn 8 tập 2)
Giải câu 4 (Trang 38 SGK ngữ văn 8 tập 2)
Giải câu 5 (Trang 38 SGK ngữ văn 8 tập 2)
Soạn bài bác – Đi mặt đường (Tẩu lộ)
Giải câu 1 (Trang 40 SGK ngữ văn 8 tập 2)
Giải câu 2 (Trang 40 SGK ngữ văn 8 tập 2)
Giải câu 3 (Trang 40 SGK ngữ văn 8 tập 2)
Giải câu 4 (Trang 40 SGK ngữ văn 8 tập 2)
Giải câu 5 (Trang 40 SGK ngữ văn 8 tập 2)
Soạn bài xích – Câu cảm thán
Giải câu hỏi (Trang 43 SGK ngữ văn 8 tập 2)
Giải câu 1 – rèn luyện (Trang 44 SGK ngữ văn 8 tập 2)
Giải câu 2 – rèn luyện (Trang 44 SGK ngữ văn 8 tập 2)
Giải câu 3 – luyện tập (Trang 45 SGK ngữ văn 8 tập 2)
Giải câu 4 – rèn luyện (Trang 45 SGK ngữ văn 8 tập 2)
Soạn bài bác – Câu è cổ thuật
Giải thắc mắc (Trang 45 SGK ngữ văn 8 tập 2)
Giải câu 1 – rèn luyện (Trang 46 SGK ngữ văn 8 tập 2)
Giải câu 2 – rèn luyện (Trang 47 SGK ngữ văn 8 tập 2)
Giải câu 3 – rèn luyện (Trang 47 SGK ngữ văn 8 tập 2)
Giải câu 4 – rèn luyện (Trang 47 SGK ngữ văn 8 tập 2)
Giải câu 5 – rèn luyện (Trang 47 SGK ngữ văn 8 tập 2)
Giải câu 6 – rèn luyện (Trang 47 SGK ngữ văn 8 tập 2)
Soạn bài xích – Viết bài bác tập làm văn số 5 – Văn thuyết minh (Làm tại lớp)
bài xích 22 – SGK ngữ văn lớp 8 – Tập 2 3 bài học SGK | 15 Giải câu SGK Sample Mục học tập SGK
Expand
Mục học SGK nội dung
0% Complete 0/3 Steps
Soạn bài – Chiếu dời đô (Thiên đô chiếu)
Giải câu 1 (Trang 51 SGK ngữ văn 8 tập 2)
Giải câu 2 (Trang 51 SGK ngữ văn 8 tập 2)
Giải câu 3 (Trang 51 SGK ngữ văn 8 tập 2)
Giải câu 4 (Trang 51 SGK ngữ văn 8 tập 2)
Giải câu 5 (Trang 51 SGK ngữ văn 8 tập 2)
Giải thắc mắc – rèn luyện (Trang 52 SGK ngữ văn 8 tập 2)
Soạn bài – Câu bao phủ định
Giải câu 1 (Trang 52 SGK ngữ văn 8 tập 2)
Giải câu 2 (Trang 52 SGK ngữ văn 8 tập 2)
Giải câu 1 – rèn luyện (Trang 53 SGK ngữ văn 8 tập 2)
Giải câu 2 – rèn luyện (Trang 53 SGK ngữ văn 8 tập 2)
Giải câu 3 – rèn luyện (Trang 54 SGK ngữ văn 8 tập 2)
Giải câu 4 – rèn luyện (Trang 54 SGK ngữ văn 8 tập 2)
Giải câu 5 – luyện tập (Trang 54 SGK ngữ văn 8 tập 2)
Giải câu 6 – luyện tập (Trang 54 SGK ngữ văn 8 tập 2)
Soạn bài xích – lịch trình địa phương (phần Tập làm văn)
Giải câu hỏi (Trang 55 SGK ngữ văn 8 tập 2)
bài bác 23 – SGK ngữ văn lớp 8 – Tập 2 2 bài học kinh nghiệm SGK | 19 Giải câu SGK Sample Mục học tập SGK
Expand
Mục học tập SGK content
0% Complete 0/2 Steps
Soạn bài xích – Hịch tướng mạo sĩ
Giải câu 1 (Trang 61 SGK ngữ văn 8 tập 2)
Giải câu 2 (Trang 61 SGK ngữ văn 8 tập 2)
Giải câu 3 (Trang 61 SGK ngữ văn 8 tập 2)
Giải câu 4 (Trang 61 SGK ngữ văn 8 tập 2)
Giải câu 5 (Trang 61 SGK ngữ văn 8 tập 2)
Giải câu 6 (Trang 61 SGK ngữ văn 8 tập 2)
Giải câu 7 (Trang 61 SGK ngữ văn 8 tập 2)
Giải câu 1 – luyện tập (Trang 61 SGK ngữ văn 8 tập 2)
Giải câu 2 – rèn luyện (Trang 61 SGK ngữ văn 8 tập 2)
Soạn bài xích – hành vi nói
Giải câu hỏi 1 – Hành hễ nói là gì ? (Trang 62 SGK ngữ văn 8 tập 2)
Giải câu hỏi 2 – hành vi nói là gì ? (Trang 62 SGK ngữ văn 8 tập 2)
Giải thắc mắc 3 – hành động nói là gì ? (Trang 62 SGK ngữ văn 8 tập 2)
Giải câu hỏi 4 – Hành đụng nói là gì ? (Trang 62 SGK ngữ văn 8 tập 2)
Giải câu hỏi 1 – Một số kiểu hành động nói thường gặp mặt (Trang 62 SGK ngữ văn 8 tập 2)
Giải thắc mắc 2 – Một số kiểu hành động nói thường gặp mặt (Trang 63 SGK ngữ văn 8 tập 2)
Giải câu hỏi 3 – Một số kiểu hành vi nói thường gặp gỡ (Trang 63 SGK ngữ văn 8 tập 2)
Giải câu 1 – luyện tập (Trang 63 SGK ngữ văn 8 tập 2)
Giải câu 2 – rèn luyện (Trang 63 SGK ngữ văn 8 tập 2)
Giải câu 3 – luyện tập (Trang 64 SGK ngữ văn 8 tập 2)
bài xích 24 – SGK ngữ văn lớp 8 – Tập 2 3 bài học kinh nghiệm SGK | 22 Giải câu SGK Sample Mục học SGK
Expand
Mục học SGK content
0% Complete 0/3 Steps
Soạn bài xích – Nước Đại Việt Ta (trích Bình Ngô đại cáo)
Giải câu 1 (Trang 69 SGK ngữ văn 8 tập 2)
Giải câu 2 (Trang 69 SGK ngữ văn 8 tập 2)
Giải câu 3 (Trang 69 SGK ngữ văn 8 tập 2)
Giải câu 4 (Trang 69 SGK ngữ văn 8 tập 2)
Giải câu 5 (Trang 69 SGK ngữ văn 8 tập 2)
Giải câu 6 (Trang 69 SGK ngữ văn 8 tập 2)
Giải câu 1 – rèn luyện (Trang 70 SGK ngữ văn 8 tập 2)
Soạn bài xích – hành vi nói tiếp theo
Giải câu 1 (Trang 70 SGK ngữ văn 8 tập 2)
Giải câu 2 (Trang 70 SGK ngữ văn 8 tập 2)
Giải câu 1 – rèn luyện (Trang 71 SGK ngữ văn 8 tập 2)
Giải câu 2 – luyện tập (Trang 71 SGK ngữ văn 8 tập 2)
Giải câu 3 – rèn luyện (Trang 72 SGK ngữ văn 8 tập 2)
Giải câu 4 – rèn luyện (Trang 72 SGK ngữ văn 8 tập 2)
Giải câu 5 – luyện tập (Trang 73 SGK ngữ văn 8 tập 2)
Soạn bài bác – Ôn tập về vấn đề
Giải câu 1 – Khái niệm luận điểm (Trang 73 SGK ngữ văn 8 tập 2)
Giải câu 2 – Khái niệm vấn đề (Trang 73 SGK ngữ văn 8 tập 2)
Giải câu 1 (Trang 73 SGK ngữ văn 8 tập 2)
Giải câu 2 (Trang 74 SGK ngữ văn 8 tập 2)
Giải câu 1 – mối quan hệ giữa các vấn đề (Trang 74 SGK ngữ văn 8 tập 2)
Giải câu 2 – mối quan hệ giữa các vấn đề (Trang 74 SGK ngữ văn 8 tập 2)
Giải câu 1 – luyện tập (Trang 75 SGK ngữ văn 8 tập 2)
Giải câu 2 – rèn luyện (Trang 75 SGK ngữ văn 8 tập 2)
bài xích 25 – SGK ngữ văn lớp 8 – Tập 2 4 bài học SGK | 20 Giải câu SGK Sample Mục học tập SGK
Expand
Mục học SGK content
0% Complete 0/4 Steps
luận bàn về phép học tập (Luận học pháp)
Giải câu 1 (Trang 78 SGK ngữ văn 8 tập 2)
Giải câu 2 (Trang 78 SGK ngữ văn 8 tập 2)
Giải câu 3 (Trang 78 SGK ngữ văn 8 tập 2)
Giải câu 4 (Trang 78 SGK ngữ văn 8 tập 2)


Xem thêm: Tại Sao Điều Hòa Lúc Mát Lúc Không Đơn Giản Mà Hiệu Quả, Máy Lạnh Lúc Mát Lúc Không Mát Phải Làm Sao

Giải câu 5 (Trang 78 SGK ngữ văn 8 tập 2)
Giải câu 1 – rèn luyện (Trang 79 SGK ngữ văn 8 tập 2)
Soạn bài bác – Viết đoạn văn trình bày vấn đề
Giải câu 1 (Trang 79 SGK ngữ văn 8 tập 2)
Giải câu 2 (Trang 80 SGK ngữ văn 8 tập 2)
Giải câu 1 – rèn luyện (Trang 81 SGK ngữ văn 8 tập 2)
Giải câu 2 – luyện tập (Trang 82 SGK ngữ văn 8 tập 2)
Giải câu 3 – rèn luyện (Trang 82 SGK ngữ văn 8 tập 2)
Giải câu 4 – luyện tập (Trang 82 SGK ngữ văn 8 tập 2)
Soạn bài xích – rèn luyện xây dựng cùng trình bày vấn đề
Giải câu hỏi – chuẩn bị ở công ty (Trang 82 SGK ngữ văn 8 tập 2)
Giải câu 1 (Trang 83 SGK ngữ văn 8 tập 2)
Giải câu 2 (Trang 83 SGK ngữ văn 8 tập 2)
Giải câu 3 (Trang 84 SGK ngữ văn 8 tập 2)
Giải câu 4 (Trang 84 SGK ngữ văn 8 tập 2)
Soạn bài xích – Viết bài bác tập làm văn số 6
Giải đề 1 (Trang 85 SGK ngữ văn 8 tập 2)
Giải đề 2 (Trang 85 SGK ngữ văn 8 tập 2)
Giải đề 3 (Trang 85 SGK ngữ văn 8 tập 2)
bài 26 – SGK ngữ văn lớp 8 – Tập 2 3 bài học kinh nghiệm SGK | 17 Giải câu SGK Sample Mục học tập SGK
Expand
Mục học tập SGK content
0% Complete 0/3 Steps
Soạn bài – Thuế máu (trích bạn dạng án chế độ thực dân Pháp)
Giải câu 1 (Trang 91 SGK ngữ văn 8 tập 2)
Giải câu 2 (Trang 91 SGK ngữ văn 8 tập 2)
Giải câu 3 (Trang 91 SGK ngữ văn 8 tập 2)
Giải câu 4 (Trang 92 SGK ngữ văn 8 tập 2)
Giải câu 5 (Trang 92 SGK ngữ văn 8 tập 2)
Giải câu 6 (Trang 92 SGK ngữ văn 8 tập 2)
Soạn bài bác – hội thoại
Giải câu 1 (Trang 93 SGK ngữ văn 8 tập 2)
Giải câu 2 (Trang 93 SGK ngữ văn 8 tập 2)
Giải câu 3 (Trang 93 SGK ngữ văn 8 tập 2)
Giải câu 1 – rèn luyện (Trang 94 SGK ngữ văn 8 tập 2)
Giải câu 2 – luyện tập (Trang 94 SGK ngữ văn 8 tập 2)
Giải câu 3 – rèn luyện (Trang 95 SGK ngữ văn 8 tập 2)
Soạn bài xích – khám phá yếu tố biểu cảm trong văn nghị luận
Giải câu 1 – nhân tố biểu cảm vào văn nghị luận (Trang 95 SGK ngữ văn 8 tập 2)
Giải câu 2 – nguyên tố biểu cảm trong văn nghị luận (Trang 96 SGK ngữ văn 8 tập 2)
Giải câu 1 – rèn luyện (Trang 97 SGK ngữ văn 7 tập 2)
Giải câu 2 – luyện tập (Trang 97 SGK ngữ văn 8 tập 2)
Giải câu 3 – luyện tập (Trang 98 SGK ngữ văn 7 tập 2)
bài bác 27 – SGK ngữ văn lớp 8 – Tập 2 3 bài học kinh nghiệm SGK | 15 Giải câu SGK Sample Mục học tập SGK
Expand
Mục học tập SGK content
0% Complete 0/3 Steps
Soạn bài bác – Đi bộ ngao du (trích Ê-min xuất xắc Về giáo dục)
Giải câu 1 (Trang 101 SGK ngữ văn 8 tập 2)
Giải câu 2 (Trang 101 SGK ngữ văn 8 tập 2)
Giải câu 3 (Trang 101 SGK ngữ văn 8 tập 2)
Giải câu 4 (Trang 101 SGK ngữ văn 8 tập 2)
Soạn bài xích – đối thoại (tiếp theo)
Giải câu 1 – Lượt lời vào hội thoại (Trang 102 SGK ngữ văn 8 tập 2)
Giải câu 2 – Lượt lời vào hội thoại (Trang 102 SGK ngữ văn 8 tập 2)
Giải câu 3 – Lượt lời vào hội thoại (Trang 102 SGK ngữ văn 8 tập 2)
Giải câu 1 – rèn luyện (Trang 102 SGK ngữ văn 8 tập 2)
Giải câu 2 – rèn luyện (Trang 103 SGK ngữ văn 8 tập 2)
Giải câu 3 – rèn luyện (Trang 107 SGK ngữ văn 8 tập 2)
Giải câu 4 – luyện tập (Trang 107 SGK ngữ văn 8 tập 2)
Soạn bài bác – rèn luyện đưa nguyên tố biểu cảm vào bài xích văn nghị luận
Giải câu hỏi – sẵn sàng ở đơn vị (Trang 108 SGK ngữ văn 8 tập 2)
Giải câu hỏi 1 – luyện tập trên lớp (Trang 108 SGK ngữ văn 8 tập 2)
Giải thắc mắc 2 – rèn luyện trên lớp (Trang 108 SGK ngữ văn 8 tập 2)
Giải câu hỏi 3 – rèn luyện trên lớp (Trang 109 SGK ngữ văn 8 tập 2)
bài xích 28 – SGK ngữ văn lớp 8 – Tập 2 2 bài học SGK | 12 Giải câu SGK Sample Mục học tập SGK
Expand
Mục học tập SGK nội dung
0% Complete 0/2 Steps
Soạn bài bác – Lựa chọn trơ trọi tự từ trong câu
Giải câu 1 – dấn xét bình thường (Trang 111 SGK ngữ văn 8 tập 2)
Giải câu 2 – nhận xét thông thường (Trang 111 SGK ngữ văn 8 tập 2)
Giải câu 3 – nhận xét thông thường (Trang 111 SGK ngữ văn 8 tập 2)
Giải câu 1 – Một số công dụng của sự thu xếp trật tự từ (Trang 112 SGK ngữ văn 8 tập 2)
Giải câu 2 – Một số tính năng của sự sắp xếp trật tự từ bỏ (Trang 112 SGK ngữ văn 8 tập 2)
Giải câu 3 – Một số chức năng của sự bố trí trật tự tự (Trang 112 SGK ngữ văn 8 tập 2)
Giải câu hỏi – luyện tập (Trang 112, 113 SGK ngữ văn 8 tập 2)
Soạn bài xích – mày mò các nguyên tố tự sự và diễn tả trong văn nghị luận
Giải câu 1 – nhân tố tự sự và diễn tả trong văn nghị luận (Trang 113, 114 SGK ngữ văn 8 tập 2)
Giải câu 2 – yếu tố tự sự và biểu đạt trong văn nghị luận (Trang 115 SGK ngữ văn 8 tập 2)
Giải câu 3 – nguyên tố tự sự và biểu đạt trong văn nghị luận (Trang 115 SGK ngữ văn 8 tập 2)
Giải câu 1 – luyện tập (Trang 116 SGK ngữ văn 8 tập 2)
Giải câu 2 – rèn luyện (Trang 116 SGK ngữ văn 8 tập 2)
bài bác 29 – SGK ngữ văn lớp 8 – Tập 2 3 bài học kinh nghiệm SGK | 12 Giải câu SGK Sample Mục học tập SGK
Expand
Mục học tập SGK content
0% Complete 0/3 Steps
Soạn bài xích – Ông Giuốc-đanh khoác lễ phục
Giải câu 1 (Trang 121 SGK ngữ văn 8 tập 2)
Giải câu 2 (Trang 121 SGK ngữ văn 8 tập 2)
Giải câu 3 (Trang 121 SGK ngữ văn 8 tập 2)
Giải câu 4 (Trang 121 SGK ngữ văn 8 tập 2)
Soạn bài – Lựa chọn riêng biệt tự từ trong câu (luyện tập)
Giải câu 1 (Trang 122 SGK ngữ văn 8 tập 2)
Giải câu 2 (Trang 122, 123 SGK ngữ văn 8 tập 2)
Giải câu 3 (Trang 123 SGK ngữ văn 8 tập 2)
Giải câu 4 (Trang 123, 124 SGK ngữ văn 8 tập 2)
Giải câu 5 (Trang 124 SGK ngữ văn 8 tập 2)
Giải câu 6 (Trang 124 SGK ngữ văn 8 tập 2)
Soạn bài xích – rèn luyện đưa những yếu tố từ bỏ sự và mô tả vào bài xích văn nghị luận
Giải câu hỏi – chuẩn bị ở bên (Trang 124 SGK ngữ văn 8 tập 2)
Giải câu hỏi – rèn luyện trên lớp (Trang 125, 126 SGK ngữ văn 8 tập 2)
bài 30 – SGK ngữ văn lớp 8 – Tập 2 3 bài học SGK | 9 Giải câu SGK Sample Mục học tập SGK
Expand
Mục học tập SGK content
0% Complete 0/3 Steps
Soạn bài – công tác địa phương (phần Văn)
Giải câu 1 – chuẩn bị ở công ty (Trang 127 SGK ngữ văn 8 tập 2)
Giải câu 2 – chuẩn bị ở nhà (Trang 127 SGK ngữ văn 8 tập 2)
Giải câu 3 – sẵn sàng ở đơn vị (Trang 127 SGK ngữ văn 8 tập 2)
Giải câu 4 – sẵn sàng ở công ty (Trang 127 SGK ngữ văn 8 tập 2)
Soạn bài – trị lỗi diễn tả (lỗi lô-gíc)
Giải câu 1 – chữa lỗi diễn tả (Trang 127, 128 SGK ngữ văn 8 tập 2)
Giải câu 2 – chữa lỗi biểu đạt (Trang 128 SGK ngữ văn 8 tập 2)
Soạn bài xích – Viết bài bác tập có tác dụng văn số 7 – Văn nghị luận (làm tại lớp)
Giải đề 1 – Đề bài xem thêm (Trang 128 SGK ngữ văn 8 tập 2)
Giải đề 2 – Đề bài tham khảo (Trang 128 SGK ngữ văn 8 tập 2)
Giải đề 3 – Đề bài tham khảo (Trang 128 SGK ngữ văn 8 tập 2)
bài xích 31 – SGK ngữ văn lớp 8 – Tập 2 4 bài học SGK | đôi mươi Giải câu SGK Sample Mục học tập SGK
Expand
Mục học tập SGK nội dung
0% Complete 0/4 Steps
Soạn bài xích – Tổng kết phần Văn
Giải câu 1 – Tổng kết phần Văn (Trang 129 SGK ngữ văn 8 tập 2)
Giải câu 2* – Tổng kết phần Văn (Trang 130 SGK ngữ văn 8 tập 2)
Soạn bài xích – Ôn tập và kiểm soát phần tiếng Việt
Giải câu 1 (Trang 130 SGK ngữ văn 8 tập 2)
Giải câu 2 (Trang 130 SGK ngữ văn 8 tập 2)
Giải câu 3 (Trang 131 SGK ngữ văn 8 tập 2)
Giải câu 4 (Trang 131 SGK ngữ văn 8 tập 2)
Giải câu 1 – hành vi nói (Trang 131 SGK ngữ văn 8 tập 2)
Giải câu 2 – hành động nói (Trang 132 SGK ngữ văn 8 tập 2)
Giải câu 3 – hành động nói (Trang 132 SGK ngữ văn 8 tập 2)
Giải câu 1 – Lựa chọn chưa có người yêu tự từ trong câu (Trang 132 SGK ngữ văn 8 tập 2)
Giải câu 2 – Lựa chọn trơ thổ địa tự từ vào câu (Trang 133 SGK ngữ văn 8 tập 2)
Giải câu 3 – Lựa chọn trơ tráo tự từ vào câu (Trang 133 SGK ngữ văn 8 tập 2)
Soạn bài – Văn phiên bản tường trình
Giải thắc mắc – Đặc điểm của văn phiên bản tường trình (Trang 133, 134, 135 SGK ngữ văn 8 tập 2)
Giải thắc mắc – Những trường hợp cần viết văn phiên bản tường trình (Trang 135 SGK ngữ văn 8 tập 2)
Soạn bài xích – rèn luyện làm văn phiên bản tường trình
Giải câu 1 – Ôn tập lí thuyết (Trang 136 SGK ngữ văn 8 tập 2)
Giải câu 2 – Ôn tập lí thuyết (Trang 136 SGK ngữ văn 8 tập 2)
Giải câu 3 – Ôn tập lí thuyết (Trang 137 SGK ngữ văn 8 tập 2)
Giải câu 1 – rèn luyện (Trang 137 SGK ngữ văn 8 tập 2)
Giải câu 2 – rèn luyện (Trang 137 SGK ngữ văn 8 tập 2)
Giải câu 3 – rèn luyện (Trang 137 SGK ngữ văn 8 tập 2)
bài 32 – SGK ngữ văn lớp 8 – Tập 2 2 bài học kinh nghiệm SGK | 11 Giải câu SGK Sample Mục học SGK
Expand
Mục học tập SGK nội dung
0% Complete 0/2 Steps
Soạn bài bác – Ôn tập và chất vấn phần giờ đồng hồ việt (tiếp theo)
Giải câu 1 – đẳng cấp câu: nghi vấn, mong khiến, cảm thán, trằn thuật, tủ định (Trang 138 SGK ngữ văn 8 tập 2)
Giải câu 1 – hành động nói (Trang 138 SGK ngữ văn 8 tập 2)
Giải câu 2 – hành động nói (Trang 138 SGK ngữ văn 8 tập 2)
Giải câu 1 – Lựa chọn đơn côi tự từ vào câu (Trang 138 SGK ngữ văn 8 tập 2)
Giải câu 2 – Lựa chọn đơn nhất tự từ trong câu (Trang 138 SGK ngữ văn 8 tập 2)
Giải câu 3 – Lựa chọn đơn chiếc tự từ trong câu (Trang 138 SGK ngữ văn 8 tập 2)
Soạn bài – Văn bạn dạng thông báo
Giải câu 1 – Đặc điểm của văn bản thông báo (Trang 142 SGK ngữ văn 8 tập 2)
Giải câu 2 – Đặc điểm của văn bản thông báo (Trang 142 SGK ngữ văn 8 tập 2)
Giải câu 3 – Đặc điểm của văn bạn dạng thông báo (Trang 142 SGK ngữ văn 8 tập 2)
Giải câu 1 – phương pháp làm văn phiên bản thông báo (Trang 142 SGK ngữ văn 8 tập 2)
Giải câu 2 – giải pháp làm văn bạn dạng thông báo (Trang 142 SGK ngữ văn 8 tập 2)
bài 33 – SGK ngữ văn lớp 8 – Tập 2 3 bài học SGK | 8 Giải câu SGK Sample Mục học SGK
Expand
Mục học SGK content
0% Complete 0/3 Steps
Soạn bài xích – Tổng kết phần văn (tiếp theo trang 144)
Giải câu 3 – (Trang 144 SGK ngữ văn 8 tập 2)
Giải câu 4 – (Trang 144 SGK ngữ văn 8 tập 2)
Giải câu 5 – (Trang 144 SGK ngữ văn 8 tập 2)
Giải câu 6 – (Trang 144 SGK ngữ văn 8 tập 2)
Soạn bài – chương trình địa phương (phần tiếng việt)
Giải câu 1 – (Trang 145 SGK ngữ văn 8 tập 2)
Giải câu 2 – (Trang 145 SGK ngữ văn 8 tập 2)
Giải câu 3 – (Trang 145 SGK ngữ văn 8 tập 2)
Giải câu 4 – (Trang 145 SGK ngữ văn 8 tập 2)
Soạn bài bác – bình chọn tổng hợp cuối năm
bài 34 – SGK ngữ văn lớp 8 – Tập 2 3 bài học SGK | trăng tròn Giải câu SGK Sample Mục học SGK
Expand
Mục học tập SGK content
0% Complete 0/3 Steps
Soạn bài bác – Tổng kết phần văn (tiếp theo trang 148)
Giải câu 7 – (Trang 148 SGK ngữ văn 8 tập 2)
Giải câu 8 – (Trang 148 SGK ngữ văn 8 tập 2)
Soạn bài bác – luyện tập làm văn bạn dạng thông báo
Giải câu 1 – Ôn tập lí thuyết (Trang 148 SGK ngữ văn 8 tập 2)
Giải câu 2 – Ôn tập lí thuyết (Trang 148 SGK ngữ văn 8 tập 2)
Giải câu 3 – Ôn tập lí thuyết (Trang 149 SGK ngữ văn 8 tập 2)
Giải câu 1 – rèn luyện (Trang 149 SGK ngữ văn 8 tập 2)
Giải câu 2 – luyện tập (Trang 150 SGK ngữ văn 8 tập 2)
Giải câu 3 – luyện tập (Trang 150 SGK ngữ văn 8 tập 2)
Giải câu 4 – rèn luyện (Trang 150 SGK ngữ văn 8 tập 2)
Soạn bài bác – Ôn tập phần làm văn
Giải câu 1 – (Trang 151 SGK ngữ văn 8 tập 2)
Giải câu 2 – (Trang 151 SGK ngữ văn 8 tập 2)
Giải câu 3 – (Trang 151 SGK ngữ văn 8 tập 2)
Giải câu 4 – (Trang 151 SGK ngữ văn 8 tập 2)
Giải câu 5 – (Trang 151 SGK ngữ văn 8 tập 2)
Giải câu 6 – (Trang 151 SGK ngữ văn 8 tập 2)
Giải câu 7 – (Trang 151 SGK ngữ văn 8 tập 2)
Giải câu 8 – (Trang 151 SGK ngữ văn 8 tập 2)
Giải câu 9 – (Trang 151 SGK ngữ văn 8 tập 2)
Giải câu 10 – (Trang 151 SGK ngữ văn 8 tập 2)
Giải câu 11 – (Trang 151 SGK ngữ văn 8 tập 2)


Xem thêm: Nhà Hàng Biển Đông Trần Thái Tông Nạp "Vitamin Sea", Review Nhà Hàng Biển Đông Trần Thái Tông Từ A

About The Author
Quỳnh Anh More from this author

Học tốt xinh đẹp! Thích share kiến thức, Là người đưa bài bác rất tâm huyết rất ao ước được sự ủng hộ và share của các bạn!