RÚT GỌN MỆNH ĐỀ TRẠNG NGỮ

     

Mệnh đề nói bình thường là chủ điểm ngữ pháp rất thú vị được sử dụng nhiều trong ngữ pháp cùng cảtiếng anh giao tiếp. Mệnh đề sẽ góp câu văn dễ hiểu cùng rõ nghĩa hơn. Mặc dù trong một số trường hợp ta bao gồm thể lược bớt, rút gọn chúng. Bao giờ có thể rút gọn mệnh đề (mệnh đề quan tiền hệ, mệnh đề trạng ngữ, mệnh đề danh từ...)? bao giờ không thể rút gọn? Và làm cho thế làm sao để rút gọn mệnh đề một cách đúng mực nhất? bài xích tổng hợp này của theshineshop.vn sẽ gồm câu trả lời cho tất cả các vấn đề trên.

Bạn đang xem: Rút gọn mệnh đề trạng ngữ

1. Lược bỏ đại từ quan hệ

Khi nào có thể lược bỏ đại từ quan tiền hệ WHO ,WHICH ,WHOM…Khi nólàm tân ngữ, phía trước nó không tồn tại dấu phẩy, không tồn tại giới từ(whose không được bỏ)

- Here is the laptop which I bought.

=> Here is the máy tính xách tay I bought(Đây là cái laptop tôi đã mua)

- This is my book, which I bought 2 years ago.(Đây là quyến sách tôi đã tải 2 năm trước)

=> Trước chữ which bao gồm dấu phẩy buộc phải không thể bỏ được.

- This is the house in which I live .(Đây là nơi ở tôi sống)

=> Trước which tất cả giới từ in yêu cầu cũng không bỏ which đựơc .

- This is the man who lives near my house.

=> Who là chủ từ (của động từ lives) phải không thể bỏ nó được .

2. Rút gọn mệnh đề quan hệ

Ta sử dụng những bí quyết sau để rút gọn mệnh đề quan lại hệ

2.1 dùng cụm
*
V-ing :

Dùng cho những mệnh đề chủ động.

Bỏ "who, which, that" với "be" (nếu có ) lấy động từ thêm ING.

Ví dụ:

- The girlwho is sitting next khổng lồ youis my sister

=> The girlsitting toyou is my sister(Cô gái ngồi ngay cạnh bạn là em gái tôi)

2.2 dùng cụm Phân từ nhị :

Dùng cho những mệnh đề bị động .

Bỏ "who, which, that" cùng "be".

- The housewhich is being builtnow belongs to lớn Mr. John

=> The housebuiltnow belongs to lớn Mr. Jonh (Ngôi đơn vị đang được xây dựng thuộc về ông John)

2.3 dùng cụm động từ nguyên mẫu - khổng lồ V(inf)

Dùng lúc danh từ đứng trứoc có các chữ sau đây bổ nghĩa: "ONLY, LAST", số thứ tự như "FIRST, SECOND..."

Bỏ "who, which, that", chủ từ (nếu có) với modal verb như can, will...thêm "to" trước động từ.

Xem thêm: Máy Sấy Quần Áo Electrolux 11Kg, Máy Sấy Quần Áo Electrolux Edv114Uwo

Ví dụ:

- He is the last manwho leftthe ship.

=> He is the last manto leavethe ship. (Anh ấy là người đàn ông cuối thuộc rời tàu)

- English is an important language which we have khổng lồ master.

=> English is an important language to lớn master.(Tiếng anh là một ngôn ngữ quan tiền trọng để học thành thạo)

- Động từ là HAVE/HAD

He had somethingthat he could/ had khổng lồ do

=> He had somethingto vì chưng (Anh ấy gồm một số việc phải làm)

- Đầu câu có HERE (BE),THERE (BE)

- There are six letters which have to lớn be written today.

=> There are six letters khổng lồ be written today.(Có 6 lá thư được viết hôm nay)

GHI NHỚ :Trong phần to lớn inf này những bạn cần nhớ 2 điều sau:

Nếu chủ ngữ 2 mệnh đề không giống nhau thì thêm cụm for sb trước to inf.

Ví dụ:

- We have some picture books that children can read.

=> We have some picture books for children lớn read.(Chúng tôi gồm một số sách ảnh mang lại trẻ em đọc)

Tuy nhiên nếu chủ ngữ đó là đại từ bao gồm nghĩa phổ biến chung như we,you,everyone…. Thì tất cả thể ko cần ghi ra.

Ví dụ:

- Studying abroad is the wonderful thing that we must think about.

=> Studying abroad is the wonderful (for us) to think about.(Du học là điều tuyệt vời mà cửa hàng chúng tôi nghĩ đến)

Nếu trước relative pronoun bao gồm giới từ thì phải đem xuống cuối câu. ( đây là lỗi dễ sai nhất lúc làm bài xích thi).

Ví dụ:

- We have a peg on which we can hang our coat.

Xem thêm: Tuổi Thọ Trung Bình Của Chào Mào, Tất Tần Tật Về Chim Chào Mào

=> We have a peg to hang our coat on.(Chúng tôi có một gắt móc để treo áo lên)

2.4 sử dụng cụm danh từ (đồng phương pháp danh từ)

Dùng khi mệnh đề tình từ có dạng:S + BE + DANH TỪ /CỤM DANH TỪ/CỤM GIỚI TỪCách làm:- bỏ who, which cùng be

- Football, which is a popular sport, is very good for health.

=> Football, a popular sport, is very good for health.(Bóng đá, mọt môn thể thao phổ biến, rất tốt cho sức khỏe)

- We visited Barcelona,which isa city in northern Spain

=> We visited Barcelona, a thành phố in northern Spain.(Chúng tôi đã đến Barcelona, một thành phố ở phía bắc tây ban nha)