Ôn tập toán 6 học kì 1

  -  
Lớp 1

Đề thi lớp 1

Lớp 2

Lớp 2 - liên kết tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 3

Lớp 3 - liên kết tri thức

Lớp 3 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 3 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Lớp 6

Lớp 6 - liên kết tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 7

Lớp 7 - kết nối tri thức

Lớp 7 - Chân trời sáng tạo

Lớp 7 - Cánh diều

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 10

Lớp 10 - liên kết tri thức

Lớp 10 - Chân trời sáng tạo

Lớp 10 - Cánh diều

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

IT

Ngữ pháp tiếng Anh

Lập trình Java

Phát triển web

Lập trình C, C++, Python

Cơ sở dữ liệu


*

Top 30 Đề thi học tập kì 1 Toán lớp 6 bao gồm đáp án (sách mới) | kết nối tri thức, Cánh diều, Chân trời trí tuệ sáng tạo

Top 30 Đề thi học kì 1 Toán lớp 6 gồm đáp án (sách mới) | liên kết tri thức, Cánh diều, Chân trời sáng tạo


Top 30 Đề thi học kì 1 Toán lớp 6 có đáp án sách mới kết nối tri thức, Cánh diều, Chân trời sáng chế được biên soạn bám sát chương trình Toán 6 new năm 2022 - 2023. Hi vọng bộ đề thi này để giúp đỡ bạn ôn tập và đạt điểm cao trong các bài thi Toán lớp 6.

Bạn đang xem: ôn tập toán 6 học kì 1

- cuốn sách Kết nối trí thức với cuộc sống


Quảng cáo

- bộ sách Cánh diều

- bộ sách Chân trời sáng tạo


Quảng cáo

Phòng giáo dục đào tạo và Đào tạo nên ...

Đề thi học tập kì 1 Toán 6

Năm học 2022 - 2023

Thời gian làm bài: 90 phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề 1)

(Kết nối tri thức)

I. Trắc nghiệm (2 điểm)

Câu 1: Biết 143 - x = 57, giá trị của x là

A) 86

B) 200

C) 144

D) 100

Câu 2: Chiếc đồng hồ thời trang gỗ dưới đây có làm nên gì:

*

A) Tam giác

B) Hình vuông

C) Hình chữ nhật

D) Hình lục giác đều


Câu 3: Cho hình vuông vắn ABCD. Khẳng định sai là:

A) hình vuông ABCD tất cả bốn cạnh bằng nhau: AB = BC = CD = AD.

B) hình vuông vắn ABCD tất cả bốn góc nghỉ ngơi đỉnh A; B; C; D bằng nhau.

C) hình vuông vắn ABCD gồm hai đường chéo cánh bằng nhau: AC = BD.

D) hình vuông ABCD bao gồm hai cặp cạnh đối tuy vậy song AB với BC; CD cùng AD.

Câu 4: Tập hợp các ước chung của 12 và 20 là:

A) 1; 2; 4; 5

B) 2; 4; 5

C) 1; 2; 4

D) 1; 4; 5; 15

Câu 5: Số đối của số đôi mươi là:

A) 1

B) 0

C) -1

D) -20

Câu 6: Tam giác cùng hình vuông bên dưới có chu vi bởi nhau. Độ lâu năm cạnh của hình vuông dưới là:

*

A) 8cm

B) 12cm

C) 16cm

D) 24cm

Câu 7: bao gồm bao nhiêu số nguyên x thoản mãn -4 Quảng cáo

II. Từ bỏ luận

Bài 1 (2 điểm): triển khai phép tính

a) 22.85 + 15.22 - 20200

b) 50 + <65 - (9 - 4)2>

c) (39 - 19) : (-2) + (34 - 22).5

d) 123.456 + 456.321 – 256.444

Bài 2 (1,5 điểm): tra cứu x

a) 3x – 2 = 19

b) <43 - (56 - x)>.12 = 384

c) 3x.2 + 15 = 33

Bài 3 (2 điểm): Cô Hoa ý muốn lát nền cho một căn phòng trong phòng mình có hình chữ nhật cùng với chiều lâu năm là 8m và chiều rộng là 5m. Nhiều loại gạch lát nền được sử dụng là gạch men vuông gồm cạnh 40cm. Hỏi cô Hoa phải thực hiện bao nhiêu viên gạch ốp (coi mạch xi măng không đáng kể).

Bài 4 (2 điểm): chúng ta Hà có 42 viên bi red color và 30 viên bi màu vàng. Hà có thể chia các nhất vào từng nào túi làm sao cho số bi đỏ và bi tiến thưởng được chia số đông vào những túi? lúc đó mỗi túi bao gồm bao nhiêu viên bi đỏ với vàng.

Bài 5 (0,5 điểm): tra cứu cặp số tự nhiên và thoải mái x, y biết: (x + 5)(y - 3) = 15.

Đáp án

I. Trắc nghiệm (2 điểm)

Câu 1: Biết 143 - x = 57, giá trị của x là

A) 86

B) 200

C) 144

D) 100

Giải thích: 

x = 143 – 57

x = 86

Câu 2: Chiếc đồng hồ đeo tay gỗ tiếp sau đây có hình dáng gì:

*

A) Tam giác

B) Hình vuông

C) Hình chữ nhật

D) Hình lục giác đều

Giải thích: Ta đếm được chiếc đồng hồ là hình có 6 cạnh và thực hiện đo bởi thước kẻ thấy 6 cạnh đó đều bằng nhau nên là lục giác đều

Câu 3: Cho hình vuông vắn ABCD. Xác minh sai là:

A) hình vuông ABCD gồm bốn cạnh bằng nhau: AB = BC = CD = AD.

B) hình vuông vắn ABCD tất cả bốn góc làm việc đỉnh A; B; C; D bởi nhau.

C) hình vuông ABCD bao gồm hai đường chéo cánh bằng nhau: AC = BD.

D) hình vuông ABCD bao gồm hai cặp cạnh đối tuy vậy song AB cùng BC; CD với AD.

*

Giải thích:

A) đúng vày bốn cạnh AB; BC: CD; AD bằng nhau

B) đúng bởi bốn góc ở đỉnh A; B; C; D bằng nhau.

C) đúng vì tất cả hai đường chéo cánh bằng nhau: AC = BD

D) sai vì chưng AB cùng BC; CD với AD chưa phải các cạnh đối vì thế nó không tuy nhiên song.

Câu 4: Tập hợp các ước thông thường của 12 và 20 là:

A) 1; 2; 4; 5

B) 2; 4; 5

C) 1; 2; 4

D) 1; 4; 5; 15

Giải thích:

12 = 2.2.3 = 22.3

20 = 2.2.5 = 22.5

ƯCLN (12; 20) = 22 = 4

ƯC (12; 20) = 1; 2; 4

Câu 5: Số đối của số trăng tròn là:

A) 1

B) 0

C) -1

D) -20

Giải thích: Số đối của số 20 là -20 vì 20 + (-20) = 0

Câu 6: Tam giác cùng hình vuông dưới có chu vi bởi nhau. Độ nhiều năm cạnh của hình vuông bên dưới là:

*

A) 8cm

B) 12cm

C) 16cm

D) 24cm

Giải thích: Chu vi tam giác là: 12 + 16 + đôi mươi = 48 (cm)

Do chu vi tam giác bằng chu vi hình vuông vắn nên chu vi hình vuông là 48cm

Độ nhiều năm cạnh hình vuông vắn là: 48:4 = 12 (cm)

Câu 7: có bao nhiêu số nguyên x thoản mãn -4 B) 6 

C) 5 

D) 8 

Giải thích: Tập số nguyên x thỏa mãn -4 B) x = 4; y = 0

C) x = 0; y = 4

D) x = 8; y = 5.

Giải thích: Để

*
vừa phân chia hết đến 2 vừa phân tách hết đến 5 thì y phải có giá trị là 0

*
chia hết mang đến 3 và 9 thì tổng những chữ số của nó yêu cầu chia hết mang đến 3 và 9.

Ta có: 2 + 3 + x + 0 = 5 + x

Mà x, y ∈ ℕ*; 0 ≤ x, y ≤ 9 bắt buộc ta gồm x = 4 (vì 5 + 4 = 9 chia hết cho 3 và chia hết cho 9).

Vậy x = 4; y = 0.

II. Từ bỏ luận

Bài 1 (2 điểm): 

a) 22.85 + 15.22 - 20200

= 4.85 + 15.4 – 1

= 4.(85 + 15) – 1

= 4.100 – 1

= 400 – 1 

= 399

b) 50 + <65 - (9 - 4)2>

= 50 +

= 50 + <65 – 25>

= 50 + 40

= 90

c) (39 - 19) : (-2) + (34 - 22).5

= đôi mươi : (-2) + 12.5

= -10 + 60 

= 50

d) 123.456 + 456.321 – 256.444

= 456.(123 + 321) – 256.444

= 456.444 – 256.444

= 444.(456 – 256)

= 444

Bài 2 (1,5 điểm): 

a) 3x – 2 = 19

3x = 19 + 2

3x = 21

x = 21:3

x = 7

b) <43 - (56 - x)>.12 = 384

43 – (56 – x) = 384:12

43 – (56 – x) = 32

56 – x = 43 – 32

56 – x = 11

x = 56 – 11

x = 45

c) 3x.2 + 15 = 33

3x.2 = 33 - 15

3x.2 = 18

3x = 18 : 2

3x = 9

3x = 33

x = 2.

Bài 3 (2 điểm): 

Đổi 8m = 800cm

5m = 500cm

Diện tích hộ gia đình là: 500.800 = 400 000 (cm2)

Diện tích một viên gạch là: 40.40 = 1600 (cm2)

Số viên gạch men cô Hoa cần dùng để làm lát mặt nền nhà là:

400000 : 1600 = 250 (viên)

Bài 4 (2 điểm): 

Gọi số túi bi chia được không ít nhất là x ( x ∈ ℕ*)

Vì số bi đỏ và vàng mỗi túi là phần nhiều nhau cần 42 ⋮ x và 30 ⋮ x. Vì thế x là ước thông thường của 42 cùng 30.

Mặt khác x lớn số 1 (chia vào những túi nhất) đề nghị x là ước chung lớn nhất của 42 và 30.

Ta có:

42 = 2.3.7

30 = 2.3.5

ƯCLN (42; 30) = 2.3 = 6

Vậy x = 6

Khi đó:

Số bi màu quà mỗi túi là

30: 6 = 5 (viên)

Số bi red color mỗi túi là

42: 6 = 7 (viên)

Bài 5 (0,5 điểm): tìm kiếm cặp số tự nhiên và thoải mái x, y biết: (x + 5)(y - 3) = 15

(x + 5)(y - 3) = 15

(x + 5)(y – 3) = 1.15 = 15.1 = 3.5 = 5.3

Trường vừa lòng 1: cùng với x + 5 = 1 (vô lí vị x, y ∈ ℕ)

Trường đúng theo 2: với x + 5 = 15 thì x = 10 

Khi đó: y – 3 = 1 thì y = 4

Trường hòa hợp 3: cùng với x + 5 = 3 (vô lí vì chưng x, y ∈ ℕ)

Trường hòa hợp 4: cùng với x + 5 = 5 thì x = 0

Khi đó: y – 3 = 3 thì y = 6.

*

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào chế tạo ...

Đề thi học kì 1 Toán 6

Năm học tập 2022 - 2023

Thời gian làm bài: 90 phút

(không kể thời hạn phát đề)

(Đề 1)

(Cánh diều)

I. Phần trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1: Tập thích hợp B = B = 0; 1; 2; ...; 100 có số bộ phận là:

A) 99

B) 100

C) 101

D) 102

Câu 2: Tìm xác định đúng vào các xác minh sau:

A) một vài chia hết mang đến 9 thì luôn chia hết cho 3.

B) giả dụ hai số phân tách hết cho 3 thì tổng của nhì số đó chia hết mang đến 9.

Xem thêm: Top 10 Điện Thoại Samsung Note 5 Có Chống Nước Không ? Galaxy Note 5 Có Chống Nước Không

C) những số chẵn thì luôn luôn chia hết đến 5.

D) Số phân chia hết cho 2 là số gồm chữ số tận cùng bởi 0; 2; 3; 4; 6; 8.

Câu 3: Hình không tồn tại tâm đối xứng là:

A) Hình tam giác

B) Hình chữ nhật

C) Hình vuông

D) Hình lục giác đều.

Câu 4: Cách viết nào tiếp sau đây được điện thoại tư vấn là so với số 80 ra vượt số nguyên tố.

A) 80 = 42.5

B) 80 = 5.16

C) 80 = 24.5

D) 80 = 2.40

Câu 5: Khẳng định nào tiếp sau đây đúng

A) Hình thoi có hai đường chéo bằng nhau.

B) hình vuông có tư cạnh bởi nhau.

C) Hình chữ nhật tất cả hai đường chéo vuông góc với nhau.

D) Hình thang bao gồm hai đường chéo cánh bằng nhau.

Câu 6: sản phẩm tự triển khai phép tính vào biểu thức: A = 126 : (42 + 2) là:

A) Phép phân chia – phép cộng – lũy thừa.

B) Phép cộng – lũy quá – phép chia.

C) Lũy thừa – phép cộng – phép chia.

D) Lũy thừa – phép phân chia – phép cộng.

II. Phần trường đoản cú luận

Bài 1 (2 điểm): triển khai phép tính:

a) 667 – 195.93:465 + 372

b) 350.12.173 + 12.27

c) 321 - 21.<(2.33 + 44 : 32) - 52>

d) 71.64 + 32.(-7) – 13.32

Bài 2 (2 điểm): tra cứu x

a) x + 72 = 0

b) 3x + 10 = 42

c) (3x - 1)3 = 125

d) (38 - x)(x + 25) = 0

Bài 3 (1,5 điểm): một tổ y tế gồm có 220 đàn bà và 280 nam giới dự định chia thành các nhóm làm thế nào cho số đàn bà và số nam ngơi nghỉ mỗi nhóm gần như nhau, biết số đội chia được rất nhiều hơn 1 nhóm với không to hơn 5 nhóm. Hỏi có thể phân thành mấy nhóm? khi ấy mỗi nhóm bao gồm bao nhiêu nam bao nhiêu nữ.

Bài 4 (1 điểm): Tính chu vi và mặc tích hình chữ nhật tất cả chiều dài là 27cm và chiều rộng lớn là 15cm.

Bài 5 (0,5 điểm): mang lại A = 1 + 3 + 32 + 33 + ... + 3100. Minh chứng A phân tách hết cho 13.

Đáp án

I. Phần trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1: Tập phù hợp B = bao gồm số bộ phận là:

A) 99

B) 100

C) 101

D) 102

Giải thích:

Số bộ phận của tập thích hợp ta sẽ tính theo cách làm tính số số hạng.

Số bộ phận của tập vừa lòng B là: (100 – 0):1 + 1 = 101 (số)

Câu 2: Tìm khẳng định đúng vào các xác định sau:

A) một trong những chia hết mang lại 9 thì luôn chia hết mang lại 3.

B) giả dụ hai số chia hết đến 3 thì tổng của nhị số đó chia hết cho 9.

C) rất nhiều số chẵn thì luôn luôn chia hết mang lại 5.

D) Số phân chia hết mang đến 2 là số tất cả chữ số tận cùng bằng 0; 2; 3; 4; 6; 8.

Giải thích:

A) đúng vì số phân chia hết mang đến 9 gồm dạng 9k cơ mà 9k = 3.3.k = 3.(3k) chia hết mang đến 3

B) sai vì chưng 6 cùng 9 phân tách hết đến 3 nhưng lại tổng của 6 với ư9 là 15 lại không phân chia hết mang lại 9.

C) sai do 42 là số chẵn nhưng không chia hết mang đến 5.

D) Sai vì số có tận cùng là 3 không phân chia hết mang lại 2 ví dụ như 33 không phân tách hết mang đến 2.

Xem thêm: Ngữ Văn 8 Câu Ghép Tiếp Theo, Soạn Bài Câu Ghép (Tiếp Theo) Ngắn Gọn Nhất

Câu 3: Hình không tồn tại tâm đối xứng là:

A) Hình tam giác

B) Hình chữ nhật

C) Hình vuông

D) Hình lục giác đều.

Giải thích:

Tâm đối xứng của hình chữ nhật, hình vuông, hình lục giác phần đông được màn trình diễn dưới hình sau