TÓM TẮT KIẾN THỨC HÓA HỌC 8

     

Đề cưng cửng ôn tập học tập kì 1 Hóa 8 là tài liệu vô cùng đặc biệt giúp cho chúng ta học sinh hoàn toàn có thể ôn tập xuất sắc cho kì thi học tập kì 1 năm 2021.

Bạn đang xem: Tóm tắt kiến thức hóa học 8


Đề cương cứng ôn tập học tập kì 1 môn hóa học lớp 8 năm 2021


I. Ma trận đề thi học tập kì 1 môn hóa học 8

Chủ đề 1: Chất, nguyên tử, phân tử.

Chủ đề 2: làm phản ứng hóa học.

Chủ đề 3: Mol và giám sát hóa học.

Chương

Chủ đề

Biết

Hiểu

VD thấp

VD cao

1

1. Hóa học (tinh khiết, láo lếu hợp, tách chất, trang bị thể)

TN

2. Nguyên tử (khái niệm, cấu tạo)

TN

3. Nguyên tố hóa học (khái niệm, KHHH, NTK)

TN

4. Đơn hóa học – hợp hóa học – phân tử (k/n, đặc điểm)

TN

5. CTHH (ý nghĩa của CTHH, CT của 1-1 chất)

TN

6. Hóa trị

TN

2

1. Phân biệt hiện tượng kỳ lạ vật lý / Hóa học

TN

2. PƯHH (đ/n; diễn biến, lúc nào xảy ra, nbiet)

TN

3. Định khí cụ bảo toàn khối lượng

TN

4. Lập PTHH (cách lập + ý nghĩa)

TN

TL

3

1. Mol (đ/n, M, V?)

TN

2. Chuyển đổi giữa m, V và n

TN

3. Tỉ khối

TN

4. Tính theo CTHH

TN

5. Tính theo PTHH

TN+TL

6TN

6TN

3TN+2TL


II. Phần lý thuyết ôn thi HK1 lớp 8 môn Hóa học

1. Tư tưởng nguyên tử, phân tử, nguyên tử khối, phân tử khối.

2. Cụ nào là đơn chất , hợp chất. Cho ví dụ?

3. Cách làm hóa học tập dùng màn trình diễn chất :

4. Tuyên bố quy tắc hóa trị . Viết biểu thức.

Vận dụng :

+ Tính hóa trị chưa biết

+ Lập bí quyết hóa học khi biết hóa trị

5. Định phương pháp bảo toàn cân nặng : A + B → C + D

- Định hiện tượng : vào một phản ứng hóa hoc, tổng trọng lượng của các sản phẩm bằng tổng trọng lượng của những chất thâm nhập phản ứng.

Biếu thức : mA + mB = mC + mD

6. Phương trình chất hóa học : biểu diễn ngắn gọn phản ứng hóa học.

- bố bước lập phương trình chất hóa học : Viết sơ vật phản ứng,Cân bằng phương trình, Viết phương trình hóa học

- Phương trình hóa học cho biết tỉ lệ về số nguyên tử, số phân tử giữa những chất tương tự như từng cặp hóa học trong phản ứng.

7. Các công thức đổi khác giữa khối lượng, thể tích với lượng chất.

m = n × M (g) ⇒

*

- Thể tích khí chất khí : + Ở điều kiện tiêu chuẩn chỉnh :

*

8. Tỉ khối của chất khí.

- Khí A đối với khí B

*


III. Câu hỏi trắc nghiệm thi học kì 1 hóa học 8

Câu 1: Thành phần cấu tạo của nguyên tử gồm các loại phân tử là

A. Proton, nơtron

B. Proton, electron

C. Proton, nơtron, electron

D. Nơtron, electron

Câu 2: Dãy chất nào dưới đây chỉ gồm công thức hóa học của những hợp chất:

A. CaCO3, NaOH, Fe, NaCl

B. FeCO3, NaCl, H2SO4, NaOH

C. NaCl, H2O, H2, NaOH

D. HCl, NaCl, O2 , CaCO3

Câu 3: trọng lượng của 0,1 mol khí H2S là:

A. 3,4 g

B. 4,4 g

C. 2,2 g

D. 6,6 g

Câu 4: Dãy các chất khí đa số nặng rộng không khí là:

A. SO2, Cl2, H2S

B. N2, CO2, H2

C. CH4, H2S, O2

D. Cl2, SO2, N2

Câu 5: Một mol nguyên tử Nhôm bao gồm chứa bao nhiêu nguyên tử nhôm:

A. 56 nguyên tử

B. 3.1023nguyên tử

C. 12 nguyên tử

D. 6.1023nguyên tử

Câu 6: Hợp hóa học X tạo do 2 yếu tắc Fe với O, trong những số đó nguyên tố oxi chỉ chiếm 30% về cân nặng trong hợp chất. Công thức hóa học của X là

A. Fe3O4

B. Fe2O3

C. FeO

D. Cả A, B cùng C số đông sai

Câu 7: Dãy chất nào tiếp sau đây chỉ tất cả công thức hóa học của các đơn chất:

A. CaCO3, NaOH, Fe, H2

B. FeCO3, NaCl, H2SO4 , H2O

C. NaCl, H2O, H2 , N2

D. H2 , mãng cầu , O2 , N2 , Fe

Câu 8: trọng lượng của 0,01 mol khí SO2 là

A. 3,3 g

B. 0,35 g

C. 6,4 g

D. 0,64 g

Câu 19: Dãy các chất khí đều nhẹ hơn không khí là:

A. CO2, O2, H2S, N2

B. N2, CH4, H2, C2H2

C. CH4, H2S, CO2, C2H4

D. Cl2, SO2, N2, CH4

Câu 10: 0,25 mol nguyên tử sắt gồm chứa từng nào nguyên tử sắt:

A. 56 nguyên tử

B. 3.1023nguyên tử

C. 12 nguyên tử

D. 1,5.1023nguyên tử

Câu 11: Hợp chất X tạo bởi 2 yếu tố C và H, trong số ấy nguyên tố H chiếm 25% về trọng lượng trong hợp chất. Phương pháp hóa học tập của X là

A. C2H2


B. C2H4

C. CH4

D. C2H6

Câu 12: Phân tử khối của H2SO4 cùng H3PO4 lần lượt đang là:

A. 94 đvC ; 98 đvC

B. 98 đvC ; 98 đvC

C. 96 đvC ; 98 đvC

D. 98 đvC ; 100 đvC

Câu 13: Biết Al bao gồm hóa trị III, chọn công thức hóa học đúng trong số công thức sau:

A. Al3(SO4)2

B. AlSO4

C. Al2SO4

D. Al2(SO4)3

Câu 14: khi phân hủy trọn vẹn 24,5g Kaliclorat nhận được 9,6g khí oxi và Kaliclorua. Trọng lượng của Kaliclorua chiếm được là:

A. 13g

B. 14g

C. 14,9g

D. 15,9g

Câu 15: mang đến sơ trang bị phản ứng sau: Al + CuSO4 Alx(SO4)y + Cu

Các chỉ số x, y theo thứ tự là:

A. 3, 2

B. 2, 3

C. 1, 2

D. 1,1

Các hệ số thăng bằng trong phương trình lần lượt là:

A. 1,2,1,2

B. 3,2,1,2

C. 1,1,1,1

D. 2,3,1,3

Câu 16: Điều kiện chuẩn là điều kiện:

A, 20oC; 1atm

B. 0oC; 1atm

C. 1oC; 0 atm

D. 0oC; 2 atm

Câu 17: Ở đkc, 1 mol của bất kể chất khí nào đa số chiếm luôn thể tích là:

A. 11,2 lít

B. 22,4 lít

C. 24,2 lít

D. 42,4 lít

Câu 18: Số Avôgađrô có giá trị là:

A. 6.1022

B. 6.1023

C. 6.1024

D. 6.1025

Câu 19: Ở cùng đk nhiệt độ cùng áp suất, so sánh thể tích của 4g CH4 cùng 1g H2 ta có:

A. Thể tích của CH4 phệ hơn

B. Thể tích của H2 béo hơn

C. Bởi nhau

D. Ko thể đối chiếu được

Câu 20: Hóa trị II của sắt ứng cùng với CTHH như thế nào sau đây:

A. FeO

B. Fe3O2

C. Fe2O3

D.Fe3O4

...............

IV. Thắc mắc tự luận ôn thi cuối kì 1 môn hóa học 8

Dạng bài tập 1: Hóa trị

Câu 1:

Xác định hóa trị của nguyên tử Nitơ trong số hợp hóa học sau đây: NO ; NO2 ; N2O3 ; N2O5; NH3

Câu 2: Lập CTHH của các hợp chất sau tao bởi:

P ( III ) với O; N ( III )và H; fe (II) cùng O; Cu (II) và OH; Ca cùng NO3; Ag và SO4, tía và PO4; sắt (III) cùng SO4, Al cùng SO4; NH4 (I) cùng NO3

Dạng bài bác tập 2: Định vẻ ngoài bảo toàn khối lượng

Câu 1: hoàn toàn có thể thu được kim loại sắt bằng phương pháp cho khí cacbon monoxit CO tác dụng với chất sắt (III) oxit . Khối lượng của kim loại sắt chiếm được là từng nào khi mang đến 16,8 kg CO tính năng hết với 32 kg sắt (III) oxit thì gồm 26,4 kilogam CO2 sinh ra.

Câu 2: khi nung rét quặng đồng malachite, hóa học này bị phân bỏ thành đồng II oxit CuO, tương đối nước với khí cacbonic.

Tính khối lượng của khí cacbonic hình thành nếu cân nặng malachite mang nung là 2,22g, nhận được 1,60 g đồng II oxit với 0,18 g nước.


Nếu nhận được 6 g đồng II oxit; 0,9 g nước cùng 2,2 g khí cacbonic thì trọng lượng quặng lấy nung là bao nhiêu?

...................

V. Đề thi minh họa học tập kì 1 Hóa 8

I- TRẮC NGHIỆM (3 điểm)

Khoanh tròn vào mọi đáp án cơ mà em cho là đúng nhất:

1. Hạt nhân nguyên tử được sinh sản bởi?

A. Proton, nơtron.

B. Proton, electron.

C. Electron.

D. Electron, nơtron.

2. Tính chất nào tiếp sau đây cho ta biết kia là chất tinh khiết?

A. Không màu, ko mùi.

B. Tất cả vị ngọt, mặn hoặc chua.

C. Ko tan trong nước.

D. Khi đun thấy sôi ở ánh sáng xác định

3. Cho các chất có công thức chất hóa học sau: Na, O3, CO2, Cl2, NaNO3, SO3. Dãy công thức có cáchợp hóa học là?

A. Na,O3,Cl2.

B. CO2, NaNO3, SO3.

c. Na,Cl2,CO2.

D. Na, Cl2, SO3.

4. Biết Ca (II) cùng PO4(III) vậy bí quyết hóa học đúng là

A. CaPO4.

B.Ca3PO4.

C.Ca3(PO4)2.

D. Ca(PO4)2.

5. Hiện tượng làm sao là hiện tượng kỳ lạ vật lí?

A. Đập đá vôi sắp vàolònung.

B. Làm sữa chua.

C. Muối bột dưa cải.

D. Sắt bị gỉ.

6. Cho phương trình chất hóa học sau SO3+ H2O àH2SO4. Chất tham gia là?

A,. SO3,H2SO4.

B.H2SO4.

C. H2O, H2SO4.

D. SO3, H2O.

7. Đốt cháy 12,8 g bột đồng trong ko khí, chiếm được 16g đồng (II) oxit CuO. Cân nặng củaoxi thâm nhập phản ứng là?

A. 1,6g.

Xem thêm: Nghĩa Của Từ In Advance Of Là Gì Và Cấu Trúc In Advance Of Trong Tiếng Anh

B. 3,2 g.

C. 6,4 g.

D. 28,8 g.

8. Khí lưu hoàng đioxit SO2nặng hay nhẹ nhàng hơn khí oxi bao nhiêu lần?

A. Nặng rộng 2 lần.

B. Nặng hơn 4 lần.

C. Nhẹ nhàng hơn 2 lần.

D. Khối lượng nhẹ hơn 4 lần.

9. Phản ứng nào sau đây được cân đối chưađúng?

A. CaO + H2O→Ca(OH)2.

B. S + O2 → SO2.

C. NaOH + HCl →NaCl+ H2O.

D. Cu(OH)2 + 2HCl → CuCl2 + H2O.

10. Số mol của 11,2g Felà

A. 0,1mol.

B. 0,2 mol.

C. 0,21 mol.

D. 0,12 mol.

11. Để chỉ 3 phân tử Oxi ta viết?

A. 3O.

B.O3.

C. 3O2.

D. 2O3.

12. Dãy chất nào tiếp sau đây chỉ kim loại?

A. Đồng, Bạc,Nhôm,Magie.

B. Sắt, lưu lại huỳnh, Cacbon, Nhôm.

C. Cacbon, lưu lại huỳnh,Photpho,Oxi.

D. Bạc, Oxi, Sắt, Nhôm.

II. TỰ LUẬN (7 điểm)

Câu 1 (1 điểm): Nối cột A với ngôn từ ở cột B thế nào cho phù hợp.

A

B

Trả lời

1. động để vào lọ không bí mật bị cất cánh hơi.

a. Hóa học tinh khiết.

………

2. Đốt than trong không khí.

b. 170 đvC.

………

3. AgNO3 có phân tử khối bằng

c. Hiện tượng kỳ lạ vật lí.

………..

4. Nước cất là

d. Hiện tượng kỳ lạ hóa học.

………

Câu 2 (2 điểm): Lập phương trình hóa học các phản ứng sau:

A. Ba+ O2 →BaO.

B. KClO3 →KCl + O2.

C. Fe3O4 + co →Fe + CO2.

D. Al+ CuSO4 →Al2(SO4)3 + Cu.

Câu 3 (3 điểm): cho 4,8 g sắt kẽm kim loại Magie chức năng hết với dung dịch axit clohiđric HCl theo phương trình:

Mg + HCl →MgCl2 + H2.

a. Lập phương trình hóa học của bội nghịch ứngtrên.

b. Tính cân nặng Magie clorua MgCl2 chế tác thành.

c, Tính thể tích khí H2 sinh (ở đktc).

Xem thêm: Máy Cạo Lông Vùng Kín Nào Tốt Nhất Giúp Dẹp Tan Nỗi Lo “Vi, Review Máy Cạo Lông Vùng Kín


Câu 4 (1 điểm): Một oxit của giữ huỳnh tất cả thành xác suất của lưu huỳnh là 50% và Oxi là 50%. Biết oxit này có khối lượng mol phân tử là 64 g/mol. Hãy tìm bí quyết hóa học tập của oxit đó.