TOP 10 ĐỀ THI HỌC KÌ 1 LỚP 6 MÔN TOÁN NĂM 2021

     
Lớp 1

Đề thi lớp 1

Lớp 2

Lớp 2 - kết nối tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 3

Lớp 3 - kết nối tri thức

Lớp 3 - Chân trời sáng tạo

Lớp 3 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Lớp 6

Lớp 6 - kết nối tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 7

Lớp 7 - liên kết tri thức

Lớp 7 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 7 - Cánh diều

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 10

Lớp 10 - kết nối tri thức

Lớp 10 - Chân trời sáng tạo

Lớp 10 - Cánh diều

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

IT

Ngữ pháp giờ đồng hồ Anh

Lập trình Java

Phát triển web

Lập trình C, C++, Python

Cơ sở dữ liệu


*

Đề thi Toán lớp 6 học tập kì 1 bao gồm đáp án năm 2022 sách new (30 đề) | kết nối tri thức, Cánh diều, Chân trời sáng tạo

Bộ 30 Đề thi Toán lớp 6 học kì 1 chọn lọc, gồm đáp án, cực sát đề thi chính thức bám đít nội dung chương trình của ba bộ sách mới liên kết tri thức, Cánh diều, Chân trời sáng tạo. Hi vọng bộ đề thi này để giúp đỡ bạn ôn luyện và đạt điểm cao trong các bài thi Toán 6.

Bạn đang xem: Top 10 đề thi học kì 1 lớp 6 môn toán năm 2021

Mục lục Đề thi Toán lớp 6 học tập kì 1 tất cả đáp án (30 đề) - sách mới


Phòng giáo dục và đào tạo và Đào sản xuất ...

Đề thi học tập kì 1 - kết nối tri thức

Năm học 2022 - 2023

Bài thi môn: Toán lớp 6

Thời gian có tác dụng bài: 90 phút

(không kể thời hạn phát đề)

(Đề số 1)

Bài 1 (2 điểm): tiến hành phép tính (Hợp lí nếu bao gồm thể):

a) 45.37 + 45.63 - 100

b) 148.9 - 32.48

c) 307 - <(180.40 - 160) : 22 + 9> : 2

d) 12 + 3.90 : <39 - (23 - 5)2>

Bài 2 (3 điểm):

1. Tìm số nguyên x, biết:

a) x - 17 = 23

b) 2(x – 1) = 7 + (-3)

c) 4.(x + 5)3 -7 = 101

d) 2x + 1.3 + 15 = 39

2. Tìm kiếm x biết:

56 ⋮ x; 70 ⋮ x và 10 Quảng cáo

Bài 3 (2,5 điểm) Một ngôi trường THCS tổ chức cho học viên đi trải nghiệm thực tế ở nhà máy sản xuất thủy năng lượng điện Hoà Bình. Sau khi học sinh đăng kí, ban tổ chức giám sát và thấy rằng ví như xếp từng xe 36 học tập sinh, 40 học sinh hay 45 học viên đều vừa đủ. Tính số học sinh đi trải nghiệm biết rằng số học sinh tham gia trong khoảng 1000 đến 1100 học tập sinh.

Bài 4 (2 điểm): Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều lâu năm 25 m, chiều rộng 15m. Fan ta có tác dụng hai lối đi rộng lớn 1 m như hình vẽ. Phần khu đất còn lại dùng làm trồng cây. Tính diện tích s đất dùng để trồng cây.

*

Bài 5 (0,5 điểm): đến A = trăng tròn + 21 + 22 + 23 + .... + 219 . Với B = 220. Và B = 220. Chứng minh rằng A cùng B là hai số thoải mái và tự nhiên liên tiếp.

Đáp án

Bài 1 (2 điểm)

a) 45.37 + 45.63 - 100

= 45.(37 + 63) – 100

= 45.100 – 100

= 100.(45 – 1) 

= 100.44 = 4400

b) 148.9 - 32.48

= 148.9 – 9.48

= 9.(148 – 48)

= 9.100 = 900

c) 307 - <(180.40 - 160) : 22 + 9> : 2

= 307 – <(180.1 – 160):4 + 9>:2

= 307 – <20:4 + 9>:2

= 307 – <5 + 9>:2

= 307 – 14:2

= 307 – 7 = 300

d) 12 + 3.90 : <39 - (23 - 5)2>

= 12 + 3.90:<39 – (8 – 5)2>

= 12 + 3.90:<39 – 32>

= 12 + 3.90:<39 – 9>

= 12 + 3.90:30

= 12 + 3.3 = 12 + 9 = 21


Quảng cáo

Bài 2 (3 điểm):

1. 

a) x - 17 = 23

x = 23 + 17

x = 40

b) 2(x – 1) = 7 + (-3)

2(x – 1) = 4

x – 1 = 4:2

x – 1 = 2

x = 2 + 1

x = 3

c) 4.(x + 5)3 - 7 = 101

4.(x + 5)3 = 101 + 7

4.(x + 5)3 = 108

(x + 5)3 = 108 : 4

(x + 5)3 = 27

(x + 5)3 = 33

x + 5 = 3

x = 3 – 5

x = -2

d) 2x + 1.3 + 15 = 39

2x + 1.3 = 39 - 15

2x + 1.3 = 24

2x + 1 = 24 : 3

2x + 1 = 8

2x + 1 = 23

x + 1 = 3

x = 3 – 1

x = 2

2. 

Vì 56 ⋮ x; 70 ⋮ x nên x là ước chung của 56 và 70

Ta có: 56 = 2.2.2.7 = 23.7

70 = 2.5.7

ƯCLN (56; 70) = 2.7 = 14

ƯC (56; 70) = ±1; ±2; ±7; ±14

Vì 10 2.23

40 = 2.2.2.5 = 23.5

45 = 3.3.5 = 32.5

BCNN (36; 40; 45) = 23.32.5 = 8.9.5 = 360

BC (36; 40; 45) = 0; 360; 720; 1080; 1440; ...

Vì 100 nhìn vào mẫu vẽ ta thấy diện tích s đất trồng cây là 4 mảnh đất nền hình chữ nhật nhỏ có size như nhau.

Chiều dài của những 1 mảnh đất nhỏ màu xanh đó là:

(25 - 1):2 = 12 (m)

Chiều rộng của những mảnh đất bé dại màu xanh đó là:

(15 - 1) : 2 = 7 (m)

Diện tích của một miếng đất nhỏ dại màu xanh kia là:

12. 7 = 84 (m2)

Diện tích đất để trồng cây là:

4. 84 = 336 (m2)

Vậy diện tích đất để trồng cây là 336 m2.

Bài 5 (0,5 điểm): 

Cho A = đôi mươi + 21 + 22 + 23 + .... + 219 

Ta có: 2A = 21 + 22 + 23 + 24 + .... + 220

2A - A = 220 - trăng tròn = 220 - 1

hay A = 220 - 1

Và B = 220.

Do đó A cùng B là nhì số tự nhiên liên tiếp.

Phòng giáo dục và Đào tạo ...

Đề thi học kì 1 - Cánh diều

Năm học tập 2022 - 2023

Bài thi môn: Toán lớp 6

Thời gian làm bài: 90 phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 1)

Bài 1 (2 điểm): triển khai phép tính

a) 58.57 + 58.150 – 58.125

b) 32.5 - 22.7 + 83.20190

c) 2019 + (-247) + (-53) – 2019 

d) 13.70 – 50 <(19 - 32) : 2 + 23>

Bài 2 (3 điểm): Tìm x

a) x – 36 : 18 = 12 – 15 

b) 92 – (17 + x) = 72

c) 720 : <41 – (2x + 5)> = 40

d) (x + 2)3 - 23 = 41

e) 70 ⋮ x; 84 ⋮ x; 140 ⋮ x cùng x > 8

Bài 3 (2,5 điểm): trong mùa quyên góp sách giáo khoa cũ ủng hộ các bạn học sinh sinh sống vùng sâu, vùng xa, khối lớp 6 của một trường trung học cơ sở đã cỗ vũ được khoảng 500 mang lại 700 quyển sách. Biết rằng số sách kia khi xếp hầu như thành 20, 25, 30 ck đều vừa đủ. Tính số sách mà học sinh khối 6 sẽ quyên góp được.

Bài 4 (2 điểm): Một miếng vườn gồm dạng hình vuông với chiều dài cạnh bởi 10m. Người ta để một trong những phần mảnh vườn có tác dụng lối đi rộng 2m (như hình vẽ), phần còn sót lại để trồng rau. Fan ta có tác dụng hàng rào xung quang mảnh vườn trồng rau và để cửa ra vào rộng 2m. Tính độ nhiều năm hàng rào.

*

Bài 5 (0,5 điểm): minh chứng rằng 2n + 1 với 3n + một là hai số nguyên tố cùng mọi người trong nhà ( cùng với n ∉ ℕ).

Đáp án

Bài 1 (2 điểm): thực hiện phép tính

a) 58.57 + 58.150 – 58.125

= 58.(57 + 150 – 125)

= 58.(207 – 125)

= 58.82 = 4756

b) 32.5 - 22.7 + 83.20190

= 9.5 – 4.7 + 83.1

= 45 – 28 + 83

= 17 + 83 = 100

c) 2019 + (-247) + (-53) – 2019 

= (2019 – 2019) + (-247 – 53)

= 0 + (-300) = -300

d) 13.70 – 50 <(19 - 32) : 2 + 23>

= 13.70 – 50.<(19 – 9) : 2 + 8>

= 13.70 – 50.<10 : 2 + 8>

= 13.70 – 50.<5 + 8>

= 13.70 – 50.13

= 13.(70 – 50)

= 13.20 = 260

Bài 2 (3 điểm):

a) x – 36 : 18 = 12 – 15 

x – 2 = -3

x = -3 + 2

x = -1

b) 92 – (17 + x) = 72

– (17 + x) = 72 – 92

– (17 + x) = -20

17 + x = 20

x = 20 – 17

x = 3

c) 720 : <41 – (2x + 5)> = 40

41 – (2x + 5) = 720 : 40

41 – (2x + 5) = 18

– (2x + 5) = 18 – 41

– (2x + 5) = -23

2x + 5 = 23

2x = 23 – 5

2x = 18

x = 18 : 2

x = 9

d) (x + 2)3 - 23 = 41

(x + 2)3 = 41 + 23

(x + 2)3 = 64

(x + 2)3 = 43

x + 2 = 4

x = 4 – 2

x = 2

e) 70 ⋮ x; 84 ⋮ x; 140 ⋮ x cùng x > 8

Vì 70 ⋮ x phải x là mong của 70;

Vì 84 ⋮ x bắt buộc x là cầu của 84;

Vì 140 ⋮ x nên x là cầu của 140;

Do đó, x là ước bình thường của 70; 84;140.

Ta có: 70 = 2.5.7

84 = 2.2.3.7 = 22.3.7

140 = 2.2.5.7 = 22.5.7

ƯCLN (70; 84;140) = 2.7 = 14

ƯC (70; 84; 140) = ±1; ±2; ±7; ±14

Vì x > 8 cần x = 14

Vậy x = 14

Bài 3 (2,5 điểm): 

Gọi số sách các bạn khối 6 quyên góp được là x (x ∈ ℕ; 500 2.5

25 = 5.5 = 52

30 = 2.3.5

BCNN (20; 25; 30) = 22.52.3 = 300

BC (20; 25; 30) = 0; 300; 600; 900

Vì 500 thời gian làm bài: 90 phút

(không kể thời hạn phát đề)

(Đề số 1)

I. Trắc nghiệm (1,5 điểm)

Câu 1: 38 phát âm là:

A) Tám nón ba

B) bố mũ tám

C) Tám nhân bố

D) tía nhân tám

Câu 2: Số nguyên chỉ năm tất cả sự kiện "Thế vận hội đầu tiên diễn ra năm 776 trước công nguyên" là số nào trong số số sau đây?

A) - 1776

B) 776

C) - 776

D) 1776

Câu 3. Hình như thế nào dưới đây là hình tam giác đều?

*

A B C D

Câu 4: khẳng định nào tiếp sau đây sai?

A) Hình thoi tất cả bốn cạnh bởi nhau.

B) Hình chữ nhật bao gồm hai đường chéo cánh bằng nhau.

C) Hình thoi gồm hai đường chéo cánh vuông góc.

D) Hình chữ nhật tất cả hai đường chéo cánh vuông góc.

II. Trường đoản cú luận

Câu 5 (1 điểm): trong số số 1930, 1945, 1954, 1975. đa số số nào phân tách hết mang lại 5? do sao?

Câu 6 (2 điểm): Một cái tàu ngầm đang ở chiều cao -47 m so với mực nước biển. Tiếp nối tàu ngầm nổi lên 18 m.

a) Viết phép tính biểu thị độ cao new của tàu ngầm đối với mực nước biển.

b) Tính độ cao mới của tàu lặn so với mặt nước biển.

*

Câu 8 (1,5 điểm):

a) tìm bội chung bé dại nhất của 18 với 27.

b) triển khai phép tính: 480 : <75 + (72 - 8.3) : 5> + 1080

c) kiếm tìm x: x – 105 : 21 = 15

Câu 9 (1 điểm): Một lối đi hình chữ nhật gồm chiều nhiều năm là 12m và chiều rộng là 2m. Bạn ta lát gạch men lên lối đi, giá cả có mỗi m2 lát gạch ốp là 100 000 đồng. Hỏi chi phí để làm cho lối đi là bao nhiêu.

Xem thêm: Lịch Sử 7 Bài 27: Chế Độ Phong Kiến Nhà Nguyễn, Soạn (Phần 1)

Câu 10 (0,5 điểm): bạn Bình sử dụng các ống hút nhiều năm 198mm, để chế tạo ra lên hình bên. Mỗi ống hút nước được giảm thành ba đoạn bằng nhau để chế tác lên tía cạnh của mỗi lục giác đầy đủ như hình bên.

a) Tính số ống hút mà chúng ta Bình bắt buộc dùng để kết thúc hình bên.

b) Tính tổng chiều dài các ống hút mà các bạn Bình vẫn dùng.

*

Đáp án

I. Trắc nghiệm (2 điểm)

Câu 1: 38 gọi là:

A) Tám mũ ba

B) cha mũ tám

C) Tám nhân cha

D) cha nhân tám

Giải thích:

Đây là lũy quá bậc 8 của 3 cần ta hiểu là bố mũ tám

Câu 2: Số nguyên chỉ năm bao gồm sự kiện "Thế vận hội đầu tiên diễn ra năm 776 trước công nguyên" là số nào trong các số sau đây?

A) -1776

B) 776

C) -776

D) 1776

Giải thích:

Ta đem năm công nguyên làm cho mốc 0 nên những năm trước công nguyên sẽ mang dấu âm. Lấy ví dụ năm 776 trước công nguyên là -776

Câu 3. Hình như thế nào dưới đây là hình tam giác đều?

*

A B C D

Giải thích:

Ta thấy hình D là tam giác đều do nó là tam giác cùng có tía cạnh bằng nhau.

Câu 4: xác minh nào dưới đây sai?

A) Hình thoi gồm bốn cạnh bởi nhau.

B) Hình chữ nhật có hai đường chéo cánh bằng nhau.

C) Hình thoi tất cả hai đường chéo cánh vuông góc.

D) Hình chữ nhật gồm hai đường chéo vuông góc.

Giải thích

Hình chữ nhật chỉ có hai đường chéo cánh bằng nhau chứ không hề vuông góc.

II. Trường đoản cú luận

Câu 5 (1 điểm):

Những số phân chia hết cho 5 là 1930; 1945; 1975 vị những số gồm tận cùng là 0 hoặc 5 sẽ chia hết cho 5.

Câu 6 (2 điểm)

a) Phép tính thể hiện độ cao mới của tàu ngầm cùng nước hải dương là: -47 + 18 (m)

b) Độ cao bắt đầu của tàu lặn với nước đại dương là: -47 + 18 = -29 (m)

Câu 7 (2 điểm)

(-1) – (-9) = -1 + 9 = 8oC

Câu 8 (1,5 điểm):

a) search bội chung nhỏ dại nhất của 18 và 27

Ta có: 18 = 2.3.3 = 2.32

27 = 33

BCNN (18; 27) = 33.2 = 27.2 = 54

b) 480 : <75 + (72 - 8.3) : 5> + 1080

= 480 : <75 + (49 - 24) : 5> + 1

= 480 : <75 + 25 : 5> + 1

= 480 : <75 + 5> + 1

= 480 : 80 + 1

= 6 + 1 =7

c) x – 105 : 21 = 15

x – 5 = 15

x = 15 + 5

x = 20

Câu 9 (1 điểm)

Diện tích lối đi là:

12.2 = 24 (m2)

Chi phí để triển khai lối đi là:

24.100000 = 2 400 000 (đồng)

Câu 10 (0,5 điểm): 

Ta đếm trong hình bên có toàn bộ 9 hình lục giác đều

a) Cứ một ống hút thì làm cho được bố cạnh của hình lục giác vày vậy từng hình lục giác tạo nên ta bắt buộc 2 ống hút.

Số ống hút nên dùng là: 9.2 = 18 (ống hút)

b) Tổng chiều dài ống hút mà các bạn Bình đã dùng là:

18.198 = 3 564 (mm).

Lưu trữ: Đề thi Toán lớp 6 học tập kì 1 - sách cũ:

Hiển thị nội dung

Phòng giáo dục đào tạo và Đào chế tác .....

Đề khảo sát chất lượng Học kì 1

Năm học 2022 - 2023

Môn: Toán 6

Thời gian làm cho bài: 90 phút

Tải xuống

Bài 1. (3 điểm) thực hiện phép tính :

a) 569 : 567 – 340 : 339

b) 155 – <2 . ( 30 + 5 – 26 ) . ( 24 : 3 )>

c) 37 . 143 + 37 . 57 + 1300

Bài 2. (2 điểm) search x, biết :

a) 95 – 5x = 23 + 18 : 9

b) | x + 2 | = 341 + (-25)

Bài 3. (2 điểm)

Số học viên khối 6 của môt trường trung học cơ sở khi xếp mặt hàng 2, mặt hàng 3, hàng 4, mặt hàng 5 hầu hết thiếu 1 bạn, tuy thế xếp mặt hàng 7 thì vừa đủ. Tính số học viên của khối 6 của trường đó. Biết số học tập sinh nhỏ dại hơn 300

Bài 4. (1 điểm)

Tìm những chữ số a, b làm sao để cho

*
phân tách hết cho cả 5, 9 với không chia hết mang lại 2.

Bài 5. (2 điểm) trên tia Ox cho những điểm A, B làm thế nào để cho OA = 3 cm, OB = 9 cm.

a) Tính độ dài đoạn trực tiếp AB

b) mang lại điểm C nằm giữa A cùng B. Hotline M, N theo lần lượt là trung điểm của đoạn trực tiếp AC, CB. Tính đọ dài đoạn thẳng MN.

Đáp án và hướng dẫn giải

Bài 1.

a) 569 : 567 – 340 : 339 = 52 – 31 = 25 – 3 = 22

b) 155 – < 2 . ( 30 + 5 – 26 ) . ( 24 : 3 )>

= 155 – < 2 . 9 . 8 > = 155 – 144 = 11

c) 37 . 143 + 37 . 57 + 1300

= (37 . 143 + 37.57) + 1300

= 37.(143+ 57) + 1300

= 37. 200 + 1300

= 7400 + 1300

8700.

Bài 2.

a) 95 – 5x = 23 + 18 : 9

95 – 5x = 23 + 2

95 – 5x = 25

5x = 95 – 25

5x = 70

x = 70 : 5

x = 14

b) |x + 2| = 341 + (-25)

|x + 2| = 316

x + 2 = 316 hoặc x + 2 = -316

x = 316 – 2 hoặc x = -316 – 2

x = 314 hoặc x = -318

Bài 3.

Gọi số học sinh khối 6 của trường chính là a (a ∈ N*; a Phòng giáo dục đào tạo và Đào tạo nên .....

Đề khảo sát quality Học kì 1

Năm học tập 2022 - 2023

Môn: Toán 6

Thời gian có tác dụng bài: 90 phút

I/ TRẮC NGHIỆM (2,0 điểm)

Chọn chữ cái đứng trước câu vấn đáp đúng với ghi vào giấy thi.

Câu 1 : Cho tập hợp A = 4; 13; 7; 25. Biện pháp viết nào dưới đây đúng?

A. 14 ∈ M

B. 13; 25 ∈ M

C. 25 ∉ M

D. 4; 7 ⊂ M

Câu 2 : Kết quả của phép tính 76 : 72 là:

A. 493

B. 1

C. 74

D. 73

Câu 3 : Kết quả phân tích ra quá số nguyên tố làm sao sau đấy là đúng?

A. 84 = 22.21

B. 340 = 23.5.17

C. 92 = 2.46

D. 228 = 22.3.19

Câu 4 : ƯCLN(126; 144) là:

A. 6

B. 10

C. 15

D. 18

Câu 5 : Tập vừa lòng nào chỉ gồm các số nguyên tố?

A. 3;5;7;11

B. 3;10;7;13

C. 13;15;17;19

D. 1;2;5;7

Câu 6 : Cho –12 + x = 3. Giá trị của x là:

A. X = 9

B. X = 15

C. X = –15

D. X = –9

Câu 7 : Cho bố điểm D, H, G trực tiếp hàng. Nếu DG + HG = DH thì:

A. D nằm giữa H và G

B. G nằm trong lòng D cùng H

C. H nằm trong lòng D cùng G

D. Một công dụng khác

Câu 8 : Cho hình vẽ, lúc đó:

*

A. Nhị tia Ax, By đối nhau

B. Nhị tia AB, bố đối nhau

C. Hai tia Ay, AB đối nhau

D. Hai tia By, Bx đối nhau

II/TỰ LUẬN (8,0 điểm)

Bài 1 : Thực hiện tại phép tính (Tính nhanh nếu tất cả thể)

a) 18.25 + 75.18 – 1200

b) 67 : 65 + 3.32 – 20170

c) <(20 – 2.3).5> + 2 – 2.6 : 2 + (4.5)2

Bài 2 : Tìm x biết:

a) x + 7 = –23 + 5

b) 2x + 1 – 8 = 8

c) (4x – 16) : 32 = 4

Bài 3 : Một trường có khoảng 700 mang lại 800 học sinh. Tính số học sinh của trường hiểu được khi xếp hàng 40 học viên hay 45 học sinh đều vượt 3 người.

Bài 4 : Trên tia Ax, vẽ nhị điểm M cùng N làm sao để cho AM = 3cm; AN = 5cm.

a) Tính độ dài MN.

b) call I là trung điểm của MN. Tính độ dài đoạn trực tiếp MI.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Khóa Bàn Phím Máy Tính Trên Windows 11/10/ 8/ 7

c) Vẽ tia Ay là tia đối của tia Ax. Bên trên tia Ay xác minh điểm H làm thế nào để cho AH = 3cm. Minh chứng A là trung điểm của đoạn thẳng HM.