NHÂN MỘT SỐ VỚI MỘT HIỆU

     
theshineshop.vnNHÂN MỘT SỐ VỚI MỘT TỔNG - NHÂN MỘT SỐ VỚI MỘT HIỆU - NHÂN VỚI SỐ CÓ nhì CHỮ SỐ - TOÁN LỚP 4 - TUẦN 12
NHÂN MỘT SỐ VỚI MỘT TỔNG - NHÂN MỘT SỐ VỚI MỘT HIỆU - NHÂN VỚI SỐ CÓ nhị CHỮ SỐ - TOÁN LỚP 4 - TUẦN 12
A. Kỹ năng và kiến thức cần nhớ

1. Nhân một số trong những với một tổng

- Nhân một trong những với một tổng:a x (b + c) = a x b + a x c

- khi nhân một số với một tổng, ta có thể nhân số đó với từng số hạng của tổng rồi cộng các kết quả với nhau.

Bạn đang xem: Nhân một số với một hiệu

2. Nhân một trong những với một hiệu

- Nhân một trong những với một hiệu:a x (b - c) = a x b - a x c

- lúc nhân một trong những với một hiệu, ta hoàn toàn có thể nhân số kia với số bị trừ với số trừ, rồi trừ hai hiệu quả cho nhau.

3. Nhân cùng với số tất cả hai chữ số

Khi để tính rồi tính đối với phép nhân cùng với số bao gồm hai chữ số, ta cần để ý :

- Đặt tính trực tiếp hàng, trực tiếp cột cùng với nhau.

- Tích riêng đồ vật hai cần viết lùi sang phía trái một cột đối với tích riêng vật dụng nhất.

B. Ví dụ

Ví dụ 1:Tính bởi hai cách: 461 x 42 + 461 x 58

Hướng dẫn:

Cách 1: 461 x 42 + 461 x 58

= 19362 + 26738

= 46100

Cách 2:461 x 42 + 461 x 58

= 461 x (42 + 58)

= 461 x 100

= 46100

Ví dụ 2:Tính bằng hai cách: 396 x 37 - 396 x 17

Hướng dẫn:

Cách 1: 396 x 37 - 396 x 17

= 14652 - 6732

= 7920

Cách 2:396 x 37 - 396 x 17

= 396 x (37 - 17)

= 396 x 20

= 7920

Ví dụ 3:Cửa sản phẩm lương thực có 65 bao gạo, mỗi bao trọng lượng 20kg. Siêu thị đã bán được 31 bao gạo. Hỏi cửa hàng còn lại từng nào ki-lô-gam gạo?

Hướng dẫn:

Cửa hàng còn số bao gạo là:

65 - 31 = 34 (bao)

Cửa hàng còn sót lại số ki-lô-gam gạo là:

34 x trăng tròn = 680 (kg)

Đáp số: 680kg gạo.

Ví dụ 4: Tính: 75 x 99.

Xem thêm: Soạn Bài Viết Bài Tập Làm Văn Số 7, Bài Viết Số 7 Lớp 9 Nghị Luận Văn Học

Hướng dẫn:

75 x 99 = 75 x (100 - 1)

= 75 x 100 - 75 x 1

= 7500 - 75

= 7425

Ví dụ 5: Tính quý hiếm của biểu thức:

4528 x 27 + 44 x 5472 + 73 x 4528 + 5472 x 56

Hướng dẫn:

4528 x 27 + 44 x 5472 + 73 x 4528 + 5472 x 56

= 4528 x 27 +73 x 4528 +44 x 5472 + 5472 x 56

= 4528 x (27 + 73) + 5472 x (44 + 56)

= 4528 x 100 + 5472 x 100

= 452800 + 547200

= 1000000

C. Bài tập tự luyện

Bài 1. Đặt tính rồi tính:

a) 84 x 16

b) 246 x 25

c) 1054 x 35

Bài 2. Tính:

a) 36 x 11

b) 54 x 101

c) 74 x 99

d) 486 x 999

Bài 3: Một sảnh trường hình chữ nhật bao gồm chu vi là 268m, chiều rộng hèn chiều lâu năm 26m. Tính diện tích sân trường.

Bài 4. Tìm một số trong những có tứ chữ số, biết rằng nếu viết thêm chữ số 1 vào phía bên trái số đó ta được số new gấp 6 lần số cần tìm.

Bài 5.

Xem thêm: Mục Lục Giải Bài Tập Toán Hình Học 12 Cơ Bản, Mục Lục Giải Bài Tập Sgk Toán 12

Khối lớp Một có 12 lớp, từng lớp gồm 28 học sinh. Khối lớp Hai bao gồm 11 lớp, mỗi lớp bao gồm 32 học tập sinh. Hỏi cả khối lớp Một và lớp Hai tất cả bao nhiêu học tập sinh?

Học sinh học thêm các bài giảng tuần 12trong mụcHọc Tốt Toán Hàng Tuầntrên theshineshop.vn để hiểu bài tốt hơn.Bài học tuần 12