Nh3 Tạo Phức Với Những Chất Nào

     
Lớp 1

Đề thi lớp 1

Lớp 2

Lớp 2 - kết nối tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 3

Lớp 3 - liên kết tri thức

Lớp 3 - Chân trời sáng tạo

Lớp 3 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Lớp 6

Lớp 6 - kết nối tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 7

Lớp 7 - liên kết tri thức

Lớp 7 - Chân trời sáng tạo

Lớp 7 - Cánh diều

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 10

Lớp 10 - kết nối tri thức

Lớp 10 - Chân trời sáng tạo

Lớp 10 - Cánh diều

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

IT

Ngữ pháp giờ đồng hồ Anh

Lập trình Java

Phát triển web

Lập trình C, C++, Python

Cơ sở dữ liệu


*

Chuyên đề hóa học lớp 11Chuyên đề: Sự năng lượng điện liChuyên đề: Nitơ - PhotphoChuyên đề: Cacbon - SilicChuyên đề: Đại cưng cửng hóa học hữu cơChuyên đề: Hidrocacbon noChuyên đề: Hidrocacbon ko noChuyên đề: Hidrocacbon thơmChuyên đề: Dẫn xuất halogen - ancol - phenolChuyên đề: Andehit - xeton - axit cacboxylic
Phản ứng chế tạo phức của NH3
Trang trước
Trang sau

Chuyên đề: Nitơ - Photpho

Phản ứng tạo nên phức của NH3

I. Phương pháp giải

- cố gắng chắc kỹ năng về phản ứng khử - chế tác phức của NH3:


- Amoniac có tính khử: phản nghịch ứng được với oxi, clo với khử một vài oxit kim loại (Nitơ có số thoái hóa từ -3 mang đến 0, +2 ).

Bạn đang xem: Nh3 tạo phức với những chất nào

Ví dụ : 2NH3 + 3CuO → 3Cu + N2 +3H2O

- hỗn hợp amoniac có khả năng hòa rã hiđroxit giỏi muối không nhiều tan của một trong những kim loại (Ag, Cu, Zn), tạo ra thành những dung dịch phức hóa học :

Với Cu(OH)2: Cu(OH)2 + 4NH3 → (OH)2

II. Ví dụ

Bài 1: mang đến lượng khí NH3 đi nhàn rỗi qua ống sứ cất 3,2g CuO nung nóng cho đến lúc phản ứng xảy ra hoàn toàn ; chiếm được rắn A cùng 1 tất cả hổn hợp khí B. Chất rắn A bội phản ứng vừa đủ với 20 ml HCl 1M.

Xem thêm: Đặt Tên Cute Cho Con Gái Năm Nhâm Dần 2022 Dễ Thương Và Độc Đáo

a. Viết ptpư.

Xem thêm: 5 Lợi Ích Tuyệt Vời Của Việc Ăn Trứng Gà Luộc Có Tác Dụng Gì & Cách Ăn Đúng

b. Tính thể tích khí N2 (đkc) tạo nên thành sau làm phản ứng.


Trả lời

a. 2NH3 + 3CuO → 3Cu + N2↑ + 3H2OChất rắn A: Cu và CuO dư

CuO + 2HCl → CuCl2 + H2O

b. NCuO = nHCl/2 = 0,02/2 = 0,01 mol

số mol CuO tham gia phản ứng khử là: 3,2/80 – 0,01 = 0,03 mol

→VN2 = 0,01. 22,4 = 2,24 lít

Bài 2: Thổi nhàn rỗi NH3 mang đến dư vào 400 gam dung dịch CuCl2 6,75%

a. Khi số lượng kết tủa thu được cực đại thì thể tích NH3 (đktc) đã cần sử dụng là bao nhiêu?