Mệnh Đề Và Mệnh Đề Chứa Biến

     
Mệnh đề là 1 câu khẳng định đúng hoặc câu khẳng định sai.Một mệnh đề không vừa đúng, vừa sai.Mệnh đề đựng biến là 1 câu xác định chứa vươn lên là nhận quý hiếm trong một tập X nào đó mà với mỗi cực hiếm của biến thuộc X thì ta được một mệnh đề đúng hoặc sai.

Bạn đang xem: Mệnh đề và mệnh đề chứa biến

II. Mệnh đề che định

Cho mệnh đề P:Mệnh đề “không nên P” là mệnh đề tủ định của phường Kí hiệu: .Nếu phường đúng thì không nên và ngược lại nếu phường sai thì đúng.

III. Mệnh đề kéo theo

Cho nhì mệnh đề p và QMệnh đề “Nếu p thì Q” được điện thoại tư vấn là mệnh đề kéo theo. Kí hiệu .Mệnh đề kéo theo chỉ không đúng khi p. đúng với Q sai.Chú ý: phường được call là giả thiết với Q gọi là kết luận.

IV. Mệnh đề đảo

Cho nhị mệnh đề p. Và Q.Mệnh đề kéo theo lúc đó mệnh đề được gọi là mệnh đề đảo của mệnh đề .

V. Mệnh đề tương đương

Cho nhì mệnh đề phường và QMệnh đề “P nếu và chỉ nếu Q” được call là mệnh đề tương đương. Kí hiệu: .Mệnh đề đúng khi chỉ lúc P, Q cùng đúng hoặc thuộc sai.Chú ý: giả dụ mệnh đề là 1 trong định lý thì ta nói p là đk cần và đủ để sở hữu Q.

VI. Kí hiệu (với mọi) cùng (tồn tại).

Mệnh đề cùng Mệnh đề che định của mệnh đề .Mệnh đề lấp định của mệnh đề .

B. Bài tập

I. Bài bác tập minh họa

Câu 1: trong những câu sau, tất cả bao nhiêu câu là mệnh đề?

1. Hãy open ra.

2. Số đôi mươi chia hết cho 8

3. Số 17 là một trong những nguyên tố.

4. Các bạn có thích nghịch với mèo không?

A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

 

Lời giải: lựa chọn B.

Theo lý thuyết, mệnh đề là khẳng định đúng hoặc sai, ko vừa đúng, vừa sai. Cần 1 cùng 4 ko là mệnh đề. Vậy chỉ tất cả 2, 3 là mệnh đề.

Câu 2: trong các câu sau, câu nào ko là mệnh đề?

A. Paris tất cả phải tp hà nội nước Lào không?

B. Paris là hà nội thủ đô nước Việt Nam.

C. 2+1=4.

D. Lan trong năm này 2 tuổi.

 

Lời giải: chọn A.

Vì lời giải A là thắc mắc không bắt buộc câu khẳng định.

Câu 3: che định của mệnh đề: “Dơi là một trong loài chim” là

A. Dơi ko phải là 1 trong loài chim.

B. Chim cùng loài cùng với dơi.

C. Dơi là loài tất cả cánh.

D. Dơi lưỡng lự hát.

 

Lời giải: lựa chọn A.

Theo khái niệm ta chọn lời giải A.

Câu 4: trong các mệnh đề sau, mệnh đề làm sao sai?

A. Ví như n là một trong những nguyên lẻ thì cũng chính là số nguyên lẻ.

B. Tứ giác ABCD là hình chữ nhật khi và chỉ còn khi nó thỏa mãn AC=BD.

Xem thêm: Công Thức Viết Phương Trình Tiếp Tuyến 11, Các Dạng Toán Tiếp Tuyến Của Đồ Thị Hàm Số

C. Điều kiện bắt buộc và đủ nhằm số tự nhiên và thoải mái n phân tách hết mang đến 3 là tổng những chữ số của nó phân tách hết đến 3.

D. Tam giác ABC cân tại A khi chỉ khi AB=AC.

 

Lời giải: chọn B.

Vì hình chữ nhật đề xuất thêm nhiều điều kiện khác chứ không những AC=BD.

Câu 5: Mệnh đề nào tiếp sau đây đúng?

A. là số lẻ.

B. 0>.

C. phân chia hết mang lại 6.

D. là số nguyên tố.

 

Lời giải: lựa chọn C.

Vì tích của bố số từ bỏ nhiên liên tiếp thì luôn luôn chia hết cho cả 2 cùng 3. Phải chúng phân tách hết mang đến 6.

II. Bài xích tập tự luyện

Câu 1: đến mệnh đề đúng cùng sai. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai?

A. B. C. D. Cả A, B, C

Câu 2: A là mệnh đề sai, còn B là mệnh đề đúng. Mệnh đề nào đúng.

A. B. C. D.

Câu 3: A là mệnh đề đúng, B là mệnh đề sai, C là mệnh đề đúng. Mệnh đề không nên là

A. B.

C. D.

Câu 4: Mệnh đề nào dưới đây có mệnh đề che định đúng?

A. B. 

*

C. D.

Câu 5: cho mệnh đề chứa vươn lên là <""Pleft( x ight)=x^2-3x+2=0"">. Mệnh đề P(x) đúng khi nào?

A. X=0 B. X=1 C. X=-2 D. X=3

Câu 6: gồm bao nhiêu mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau:

1. Mãi sau số tự nhiên n làm thế nào để cho chia hết mang đến 2.

2. Với đa số số thực x, luôn luôn dương.

3. Trường hợp n là số thoải mái và tự nhiên chia hết mang lại 3 thì phân chia hết đến 9.

4. Mãi sau số tự nhiên n làm sao để cho phân chia hết mang lại 77.

A. 1 B. 3 C. 2 D. 4

Câu 7: tra cứu mệnh đề bao phủ định của mệnh đề .

A. .

B. .

C. .

D. .

Câu 8: phát biểu mệnh đề che định của mệnh đề: “Tồn tại một chủng loại thú có nhiệt độ thân thể bé dại hơn <35^0C>”.

A. Mọi loài thú có ánh sáng thân thể bé dại hơn <35^0C>.

B. Tồn tại một loài thú có ánh sáng thân thể trên <35^0C>.

C. Hầu hết loài thú có ánh nắng mặt trời thân thể không nhỏ dại hơn <35^0C>.

D. Mọi loài thú có ánh sáng thân thể to hơn <35^0C>.

Xem thêm: Cách Cắm Tai Nghe Điện Thoại Vào Máy Tính Để Bàn, Laptop Đơn Giản Nhất

Câu 9: cho những mệnh đề P, Q, R trong số đó R là mệnh đề đúng. điện thoại tư vấn x, y là giá bán trị của các mệnh đề P, Q, x, y nhận các giá trị đúng hoặc sai. Có tất cả bao nhiêu cặp quý hiếm (x,y) làm sao để cho mệnh đề đúng.