TỔNG HỢP CÁC DẠNG BÀI TẬP TOÁN LỚP 1 TỪ CƠ BẢN ĐẾN NÂNG CAO CÓ ĐÁP ÁN

     

Trong bài viết dưới đây, chúng tôi sẽ tổng hợp các chủ đề bài xích tập toán lớp 1 cơ bạn dạng từ học kỳ 1 cho học kỳ 2 có những bài tập minh họa để giúp các con hoàn toàn có thể hệ thống lại con kiến thức, bên cạnh đó kèm theo những phiếu bài tập để các con cùng rèn luyện nhé


Các dạng bài xích tập toán lớp 1 học tập kỳ 1

Dạng 1: So sánh

Bài 1: Điền >, 3 … 3; 5 … 2; 5 … 25 … 4; 2 … 3; 1 … 52 … 5; 4 … 1; 4 … 44 … 3; 5 … 5; 2 … 33 …. 5; 1 …. 4; 3 …. 1

3 …. 2; 5 … 6; 2 … 07 …. 4; 0 …. 1; 8 … 58 …. 8; 8 … 7; 7 …. 90 …. 2; 9 … 9; 6 …. 86 …. 5; 2 …. 6; 9 …. 59 …. 8; 9 …. 9; 7 …. 77 …. 10; 10 …. 8; 10 … 6

Bài 2: Điền số thích hợp vào chỗ chấm.

Bạn đang xem: Tổng hợp các dạng bài tập toán lớp 1 từ cơ bản đến nâng cao có đáp án

3 … > 4

10 > … > 8

8 > … > 6

5 … > 1

0 … > 7

8 ….. > 4

2 … > 3

Bài 3. Điền số thích hợp với chỗ chấm?

7 8; 1 > …..4 …..; 8 7 > …..; 9 > ….;. 5 > …..8 = …..; ….. ….. ….

Bài 4: Điền >,

Dạng 2: Viết dãy số và sắp xếp các số

Bài 1. Viết những số: 5 , 2 , 8 , 4 , 9 , 0

– Theo vật dụng tự từ bé xíu đến lớn: …………………………………………………….

– Theo máy tự từ mập đến bé: ……………………………………………………..

Bài 2: Viết theo thứ tự từ bé đến lớn

8, 4, 10, 12, 9:……………………………………

3, 6, 9, 8, 12:……………………………………

16, 13, 14, 20:……………………………………

6, 9, 10, 1, 8:……………………………………

12, 11, 10, 15:……………………………………

16, 18, 12, 10, 9:……………………………………

18, 11, 3, 9, 12:……………………………………

6, 7, 0, 3, 9, 11:……………………………………

4, 6, 7, 5, 2:……………………………………

Bài tập 3: Viết số phù hợp vào ô trống:

*

Bài 4. Viết các số 13, 7, 11, 10, 18, 5

– Theo máy tự từ nhỏ nhắn đến lớn: ……………………………………………..

– Theo đồ vật tự từ lớn đến bé: …………………………………………….

Bài 5: Viết các số: 12, 19, 11, 17, 10, 14.

– Theo máy tự từ bé đến lớn: ……………………………………………

– Theo thiết bị tự từ béo đến bé:………………………………………………

Bài 6: Viết các số theo thứ tự từ nhỏ nhắn đến lớn: 26, 79, 15, 69, 90

A. 15, 26, 79, 90, 69

C.90, 79, 69, 26, 15

B. 15, 26, 69, 79, 90

D. 90, 79, 69, 15, 26

Bài 7. Viết những số 7, 15, 19, 20, 13, 10 theo lắp thêm tự:

– Từ bé xíu đến lớn: ………………………………………………………………………

– Từ bự đến bé: ……………………………………………………

Dạng 3: search số lớn số 1 và số bé nhỏ nhất

Bài 1: Số tròn chục bé nhỏ nhất tất cả hai chữ số là:

A. 10 B. 90

C. 100 D. 80

Số bé bỏng nhất trong các số sau là: 23, 31, 70, 18, 69

A. 23 B. 31 C. 18 D. 69

Bài 2:

Khoanh tròn vào số mập nhất: 15 ; 20 ; 11 ; 8 ; 19

Khoanh tròn vào số nhỏ bé nhất: 10 ; 16 ; 18 ; 19 ; 12

Khoanh tròn vào số phệ nhất: 19 ; 7 ; 14 ; 10 ; 12

Khoanh tròn vào số bé bỏng nhất: 13 ; 8 ; 14 ; 16 ; 20

Dạng 4: những phép cộng, trừ vào phạm vi 10

Bài tập 1: Điền số thích hợp vào nơi trống

1 +……= 5

3 +……= 6

4 +….= 5

….+ 2 = 6

….+ 1 = 3

…..+ 3 = 5

3 +….= 9

6 +……= 8

4 +….= 10

….+ 1 = 4

….+ 8 = 9

…..+ 2 = 6

Bài tập 2: Tính

6 – 2 =5 + 2 =9 – 5 =2 + 0 =8 + 2 =4 – 4 =7 – 3 =3 + 6 =7 + 2 =9 – 5 =3 + 6 =

1 + 5 =7 – 6 =7 + 1 =3 + 5 =2 – 1 =6 + 3 =5 + 2 =9 – 4 =6 + 4 =4 + 2 =6 + 1=

7 – 7=4 + 3 =7 + 3 =5 – 2 =6 – 5 =8 – 6 =6 – 4 =7 – 3 =10 + 0 =5 +4 =8 – 2 =

Bài 3: Tính:

3 + 3 – 2 =………

6 – 1 + 0 =……..

5 – 2 + 3 =…….

2 + 4 – 1 =……..

5 – 0 + 1 =……..

5 + 0 – 4 =……

4 + 3 – 5 = …..

2 + 6 – 3 = …..

7 – 2 + 3 = …..

6 – 4 + 2 = …..

8 – 6 + 3 = ……

4 + 2 + 3 = ……

3 + 2 + 4 = ….

9 – 4 + 5 = ….

10 – 8 + 6 = ….

5 + 5 – 3 = ….

9 + 1 – 7 = ….

10 – 6 + 4 = ….

Bài 4: Đặt tính rồi tính.

9 – 6

………

………

………

10 + 0

………

………

………

8 – 5

………

………

………

6 + 4; 10 – 2

……… ………

……… ………

………. ………

5 + 5

………

………

………

5 + 4

………

………

………

10 – 9

………

………

………

7 + 3 9 – 3

………. ………

……….. ………

……….. ………

Dạng 5: Giải câu hỏi có lời văn

Bài 1: Hồng bao gồm 8 que tính, Lan bao gồm 2 que tính. Hỏi cả đôi bạn trẻ có từng nào que tính?

………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………..

Bài 2: bên trên bờ có 20 con vịt, dưới ao tất cả 3 chục nhỏ vịt. Hỏi có tất cả bao nhiêu con vịt?

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

Bài 3: Viết phép tính thích hợp.

a) Có:13 dòng kẹo

Có tất cả: …. Dòng kẹo?

b) Có: 8 bé lợn

Bán: 7 nhỏ lợn

Còn lại: ….. Con lợn?

Bài 4: Viết phép tính ưa thích hợp.

a, Có: 5 trái cam

Cho đi: 4 trái cam

Tất cả có: …. Quả cam?

b. Có: 10 mẫu kẹo

Đã ăn: 4 chiếc kẹo

Còn lại: ….. Cái kẹo?

Bài 5:

Bóng xanh: 12 quả……………

Bóng đỏ: 7 quả……………

Tất cả: ……quả……………

Bài 6: tháng trước Hà được 15 điểm 10, mon này Hà được 11 điểm 10. Hỏi cả hai tháng Hà được toàn bộ bao nhiêu điểm 10?

………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………..

Bài 7: Lớp 1A gồm 40 học sinh, lớp 1B bao gồm 3 chục học sinh. Hỏi cả hai lớp tất cả bao nhiêu học tập sinh?

Lớp 1A : …….học sinh

Lớp 1B : …….. Học sinh

Cả nhì lớp :… học sinh?

Đổi: 3 chục học viên = ……… học tập sinh

Tổng hợp phiếu bài tập lớp 1

Phiếu số 1:

Bài 1: Viết toàn bộ các số:

a, từ là một đến 10:

…………………………………………………………………………………..

b, trường đoản cú 10 đến 20:

…………………………………………………………………………………..

c, Từ trăng tròn đến 30:

…………………………………………………………………………………..

Bài 2: Chọn đáp án đúng:

1, Số phệ nhất trong những số: 10, 12, 15, 17 là:

A. 10

B. 12

C. 15

D. 17

2, Số bé nhất trong các số: 10 , 12, 15, 17 là:

A. 10

B. 12

C. 15

D. 17

3, Số ngay lập tức trước của số 16 là số nào?

A. 14

B. 15

C. 17

D. 18

4, Số ngay tức thì sau của số 10 là số nào?

A. 8

B. 9

C. 11

D. 12

5, các bạn Lan gồm 2 cái cây viết chì, bà bầu mua thêm vào cho Lan 3 cái bút chì nữa. Hỏi Lan có tất cả mấy cái bút chì? ( lựa chọn phép tính đúng nhất)

A. 2 + 3 = 5 ( cái cây bút chì)

B. 3 – 2 = 1 ( cái cây bút chì)

C. 2 + 2 = 4 ( cái cây viết chì).

2. Phiếu bài bác tập lớp 1 môn Toán – Số 2

Bài 1: Viết các số:

Mười ba: ……

Mười tám: ………

Mười một: …….

Chín: …….

Mười bảy: ………

Mười bốn: …….

Mười lăm: …..

Xem thêm: Iphone Quốc Tế Ll/A Là Máy Của Nước Nào, Dùng Có Tốt Không

Hai mươi: ………

Tám: …………..

Sáu: ……..

Mười chín: ……..

Mười hai: ……..

Bài 2: Tính:

4 + 2 = ….

10 – 6 = ….

3 + 4 = ….

14 + 4 = ….

8 – 5 = ….

19 + 0 = ….

2 + 8 =….

18 – 5 =….

3 + 6 = ….

17 – 6 =….

10 – 7 =….

12 + 7 =….

Bài 3: cho các số: 6, 9, 19, 20, 1 sắp tới xếp những số vẫn cho

a, Theo trang bị tự từ nhỏ bé đến lớn: …………………………………………….

b, Theo sản phẩm tự từ phệ đến bé: …………………………………………….

Bài 4: Tìm một số biết rằng đem số đó cùng với 2 rồi trừ đi 1 thì được tác dụng bằng 3?

Số bắt buộc tìm là: ……

Vì : ………………………….

Các dạng bài bác tập toán lớp 1 học tập kỳ 2

Chủ đề 1: các số đếm 100

*

*

Bài 1. Viết số :

a) Viết các số trường đoản cú 89 mang lại 100 :

b) Viết số vào chỗ chấm:

Số tức thời trước của 99 là …… ; 70 có …… chục với … đối chọi vị

Số liền sau của 99 là ……… ; 81 gồm ……chục với … đơn vị

Chủ đề 2: Độ dài cùng đo độ dài

Bài 1: Vẽ đoạn trực tiếp theo các số đo sau:

Đoạn AB nhiều năm 4cm: ……………………

Đoạn AC nhiều năm 6cm: ……………………

Đoạn BC lâu năm 10cm:……………………

Đoạn AB lâu năm 12cm: ……………………

Bài 2: Điền vào chỗ trống:

a, Số 15 có …. Chục cùng …. 1-1 vị.

Số đôi mươi gồm …. Chục cùng …. Solo vị.

Số 17 có …. Chục cùng …. đối kháng vị.

Số 9 bao gồm …. Chục với …. đơn vị.

b, Số ….gồm 1 chục cùng 0 solo vị.

Số ….gồm 1 chục và 8 1-1 vị.

Số ….gồm 1 chục và 2 đối chọi vị.

Số ….gồm 2 chục và 0 1-1 vị.

Bài 3: Tính:

30cm + 40cm =………….

50cm + 10cm = …………

20cm + 50cm =………….

60cm + 30cm = …………

Chủ đề 3: Phép cộng, phép trừ không nhớ không tính phạm vi 100

Phần chắn chắn nghiệm

Câu 1: Phép tính nhẩm 44 + 5 = 49 đúng xuất xắc sai?

A. Đúng B. Sai

Câu 2: công dụng của phép tính 12cm + 24cm = 36 đúng tuyệt sai?

A. Đúng B. Sai

Câu 3: Số phải điền vào nơi chấm là: 11 + 47

Câu 7: Hạ có 19 quả táo, Hạ mang đến Ngọc 2 quả và mang đến Lan 3 quả. Hỏi Hạ còn lại bao nhiêu trái táo?

A. 10 trái B. 12 trái C. 13 quả D. 14 quả

Phần từ luận

bài 1: thực hiện phép tính:

73 – 21 + 3 =

60 – trăng tròn + 59 =

36 + 51 – 46 =

66 – 52 – 1 =

88 – 54 – 4 =

26 + 53 – 32 =

28 + 30 – 57 =

20 + 22 + 24 =

45 – 34 + 76 =

66 – 52 – 1 =

75 – 51 + 63 =

90 – 50 + 17 =

96 – 85 + 43 =

94 – 43 + 15 =

99 – 16 – 22 =

26 + 53 – 32 =

Bài 2: Điền vệt hoặc số thích hợp vào khu vực chấm

87 – 56 + … = 46; 38 … 24 = 19 … 5

58 – … + 4 = 44; 13 + 54 … 96 – 30

… + 12 + 30 = 64; 40 + 26 + trăng tròn … 78

39…38…90…61 = 30

Bài 3: hai gà bà bầu ấp nở ra được tổng số 24 kê con, hiểu được gà mẹ đầu tiên ấp nở được số kê con bằng số bé dại nhất bao gồm hai chữ số. Hỏi gà người mẹ thứ nhị ấp nở được bao nhiêu gà con?

Lời giải:

Cây bưởi còn sót lại số trái là:

56 – 12 = 44 (quả)

Đáp số: 44 quả bưởi

Bài 4: Tính nhanh: 1 + 2 + 3 + 4 + 6 + 7 + 8 + 9

Lời giải

1 + 2 + 3 + 4 + 6 + 7 + 8 + 9 = (1 + 9) + (2 + 8) + (3 + 7) + (4 + 6) = 10 + 10 + 10 + 10 = 40

Chủ đề 4: THỜI GIAN, GIỜ VÀ LỊCH

Dạng 1: Xem đồng hồ thời trang rồi phát âm giờ.

Trên mặt đồng hồ có kim ngắn chỉ giờ và kim nhiều năm chỉ phút.Khi kim lâu năm chỉ vào số 12, kim ngắn chỉ vào số làm sao thì đồng hồ thời trang đang chỉ giờ đồng hồ đó.

Ví dụ: Đồng hồ dưới đây đang chỉ mấy giờ?

Giải:

Đồng hồ đang xuất hiện kim dài chỉ vào số 12, kim ngắn chỉ vào số 8 cần ta nói đồng hồ đang chỉ 8 giờ.

Dạng 2: Điều chỉnh kim giờ, kim phút để được giờ ưa thích hợp

Em vẽ thêm hoặc quay các kim đồng hồ thời trang để được giờ ưng ý hợp.

Ví dụ: Vẽ thêm kim ngắn để đồng hồ thời trang chỉ đúng 1 giờ

*

Giải:

Đồng hồ đang sẵn có kim lâu năm chỉ vào số 12, kim ngắn chỉ vào tiên phong hàng đầu thì sẽ là 1 trong giờ.

Em phải vẽ thêm kim đồng hồ thời trang như sau:

*

Dạng 3: xác minh giờ ứng cùng với các vận động trong ngày.

Tùy vào từng hoạt động cho trước, em xác định đồng hồ thời trang tương ứng.

Ví dụ:

Giờ sáng: từ 6 giờ sáng đến 7 giờ tạo sáng em sẽ dậy, đánh răng, rửa mặt, bữa sớm rồi đi học.

Từ 7 giờ đến 10 giờ, em đang học bài xích trên lớp.

Giờ trưa: từ 11 giờ đến 1 giờ chiều, em nạp năng lượng trưa, ngủ trưa.

Giờ chiều: 4 tiếng chiều em thâm nhập thể thao, tắm rửa gội.

Xem thêm: Cách Sử Dụng Excel Trên Máy Tính, Sử Dụng Excel Làm Máy Tính Tay Của Bạn

Giờ tối: từ 6 tiếng tối, em bắt đầu ăn tối, học bài xích hoặc xem TV.

Hy vọng với những thông tin mà chúng tôi vừa chia sẻ có thể giúp các nắm được các chủ đề bài bác tập toán lớp 1 cơ bạn dạng từ học kỳ 1 mang đến học kỳ 2 nhé