HÌNH ẢNH NHỮNG CON VẬT NUÔI TRONG GIA ĐÌNH

     

Vật nuôi trong bên là những loài vật mà bạn được xúc tiếp hằng ngày, được thấy hằng ngày, vô cùng gần gụi và thân ở trong với những bạn.Bạn đang xem: Hình ảnh về các con vật nuôi vào gia đình

chúng ta có yêu quý những chú chó nhỏ dại xinh đáng yêu hay gần như chú mèo nhỏ thông minh nghịch ngợm? Những loài vật nuôi tại nhà đem lại cho chính mình và fan thân không ít niềm vui. Ko kể ra, còn tương đối nhiều từ vựng liên quan đến những con đồ vật hay lộ diện tại gia đình. Chính vì vậy, học giờ đồng hồ Anh qua hình ảnh con vật thường thấy tại gia đình là một vấn đề rất thú vui để các bạn khám phá, tìm hiểu và thêm thương yêu cuộc sống. Nào hãy cùng ban đầu bài học nhé!

Học giờ đồng hồ Anh qua hình ảnh con vật thân quen tại gia đình

Bạn sẽ xem: Hình hình ảnh vật nuôi trong gia đình


Bạn đang xem: Hình ảnh những con vật nuôi trong gia đình

*



Xem thêm: Cách Bảo Quản Trân Châu Đã Luộc, Không Bị Cứng

– cow: bò sữa

– donkey: con lừa

– duck: con vịt

– dog: chó

– goat: con dê

– goose: con ngỗng

– hen: con gà mái

– horse: nhỏ ngựa

– pig: nhỏ lợn

– rabbit: con thỏ

– sheep: bé cừu

– cat: mèo

– goldfish (số nhiều: goldfish): cá vàng

– puppy: chó con

– turtle: rùa

– lamp: rán con

– rooster: con gà trống

– kitten: mèo con

– bull: bò đực

– calf: bé bê

– chicken: gà

– chicks: gà con

– cow: trườn cái

– donkey: nhỏ lừa

– female: như là cái

– male: như thể đực

– herd of cow: lũ bò

– pony: con ngữa nhỏ

– horse: ngựa

– mane of horse: bờm ngựa

– horseshoe: móng ngựa

– saddle: lặng ngựa

– shepherd: fan chăn cừu

– flock of sheep: bè cánh cừu

– goat: bé dê

Một số hễ từ liên quan đến đồ nuôi trong nhà

Sau đấy là một số rượu cồn từ liên quan đến những con thứ nuôi vào nhà giúp cho bạn tìm đọc thói quen vận động cũng như giải pháp thức âu yếm yêu mến chúng:

– to bark: sủa

– to lớn bite: cắn

– lead: dây dắt chó

– to lớn keep a pet: nuôi vật dụng nuôi

– khổng lồ ride a horse: cưỡi ngựa

– lớn ride a pony: cưỡi chiến mã con

– to train: huấn luyện

– to lớn walk the dog hoặc to lớn take the dog a walk: đưa chó đi dạo

– woof: gâu-gâu (tiếng chó sủa)

– miaow: meo-meo (tiếng mèo kêu)

Từ vựng tiếng Anh về con vật: các loài chim

Owl – /aʊl/: Cú mèo

Eagle – /ˈiː.gl/: Chim đại bàng

Woodpecker – /ˈwʊdˌpek.əʳ/: Chim gõ kiến

Peacock – /ˈpiː.kɒk/: nhỏ công (trống)

Sparrow – /ˈspær.əʊ/: Chim sẻ

Heron – /ˈher.ən/: Diệc

Swan – /swɒn/: Thiên nga

Falcon – /ˈfɒl.kən/: Chim ưng

Ostrich – /ˈɒs.trɪtʃ/: Đà điểu

Nest – /nest/: loại tổ

Feather – /ˈfeð.əʳ/: Lông vũ

Talon – /ˈtæl.ən/: Móng vuốt

Các loại côn trùng thường gặp ở gia đình

Ngoài ra, bạn cũng có thể xem thêm về những loại côn trùng thường chạm mặt tạo gia đình qua ình hình ảnh sau đây với tìm những từ vựng liên quan bên dưới nhé:

*



Xem thêm:

ant – bé kiến

ant antenna /ænt ænˈten.ə/ – râu kiến

anthill /ˈænt.hɪl/ – tổ kiến

grasshopper /ˈgrɑːsˌhɒp.əʳ/ – châu chấu cricket /ˈkrɪk.ɪt/ – con dế

scorpion /ˈskɔː.pi.ən/ – bọ cạp fly /flaɪ/ – con ruồi

cockroach /ˈkɒk.rəʊtʃ/ – nhỏ gián

spider /ˈspaɪ.dəʳ/ – con nhện

ladybug /ˈleɪ.di.bɜːd/ – bọ rùa

spider web /ˈspaɪ.dəʳ web/ – mạng nhện

wasp /wɒsp/ – ong bắp cày

snail /sneɪl/ -ốc sên

worm /wɜːm/ – bé giun

mosquito /məˈskiː.təʊ/ – nhỏ muỗi

parasites /’pærəsaɪt/ – kí sinh trùng

flea /fliː/ – bọ chét

beetle /ˈbiː.tl/ – bọ cánh cứng

butterfly /ˈbʌt.ə.flaɪ/ – com bướm

caterpillar /ˈkæt.ə.pɪl.əʳ/ – sâu bướm

cocoon /kəˈkuːn/ – kén

moth /mɒθ/ – bướm đêm

dragonfly /ˈdræg.ən.flaɪ/ – chuồn chuồn

praying mantis /preiɳˈmæn.tɪs/ – bọ ngựa

honeycomb /ˈhʌn.i.kəʊm/ – sáp ong

bee /biː/ – bé ong

bee hive /biː .haɪv/ – tổ ong

swarm /swɔːm/ – bọn ong

tarantula /təˈræn.tjʊ.lə/ – một số loại nhện lớn

centipede /ˈsen.tɪ.piːd/ – con rết

termite – con mối

tick – con ve

firely/ lightning bug – bé thiêu thân

louse – nhỏ chấy, con rận

*

“Tiếng Anh bồi” có tương xứng với môi trường công sở?

Tiếng Anh bồi vào môi trường văn phòng còn tồn tại hơi nhiều. Mặc dù bị...