Giải Toán Qua Mạng Lớp 3 Vòng 1

  -  
– Posted on September 28, 2021Posted in: Bồi chăm sóc HSG và Luyện thi Violympic Toán lớp 3 trên mạng, Giải toán lớp 3 bên trên mạng, Violympic Toán lớp 3 năm 2021 - 2022

Hướng dẫn giải Đề thi Violympic Toán lớp 3 Vòng một năm 2021 – 2022 

ĐỀ THI TOÁN VIOLYMPIC LỚP 3 NĂM 2021-2022 VÒNG 1 (ngày mở vòng 14/ 09/ 2021)

*
a/ nhì trăm linh bốn b/ tư trăm linh hai

c/ nhị trăm tứ mươi d/ hai không bốn

Câu 3:

Số trên bao gồm cách đọc là:

*
a/ Sáu trăm linh năm b/ Sáu không năm

c/ Sáu trăm năm mươi d/ Sáu trăm linh lăm

Câu 4: kiếm tìm x biết: 5 × x = 50

Trả lời: x = ………

Câu 5: search x biết: 3 × x = 30

Trả lời: x = ………

Câu 6: 82 + 17 = ….

Bạn đang xem: Giải toán qua mạng lớp 3 vòng 1

Kết trái của phép tính trên là:

a/ 99 b/ 65 c/ 89 d/ 98

Câu 7: Tính: 968 – 635 = …

a/ 133 b/ 436 c/ 333 d/ 533

Câu 8: 264 – 133 = ? Số tương thích điền vào vệt hỏi chấm là: ….

a/ 397 b/ 131 c/ 151 d/ 133

Câu 9: Bao gạo trước tiên có 35kg gạo. Bao gạo đồ vật hai tất cả 29kg gạo. Hỏi cả nhị bao gạo tất cả bao nhiêu ki-lô-gam gạo?

Trả lời: Cả nhị bao bao gồm ………kg gạo.

….

Câu 67: Một sợi dây dài 7dm 5cm. Fan ta giảm đi 25cm. Hỏi gai dây sót lại dài từng nào xăng-ti-mét?

Trả lời: sợi dây còn lại dài …………cm

Câu 68: các bạn Minh gồm 342 viên bi, Hùng có khá nhiều hơn Minh 13 viên bi. Hỏi cả cặp đôi bạn trẻ có bao nhiêu viên bi?

Trả lời: Cả hai bạn có ………viên bi.

Câu 69: chúng ta Minh gồm 242 viên bi, Hùng có tương đối nhiều hơn Minh 15 viên bi. Hỏi cả đôi bạn có bao nhiêu viên bi?

Trả lời: Cả cặp đôi bạn trẻ có ………viên bi.

Câu 70: học sinh lớp 3A xếp thành 8 hàng, từng hàng tất cả 4 học tập sinh. Hỏi lớp 3A tất cả bao nhiêu học sinh?

a/ 32 học sinh b/ 36 học sinh c/ 12 học viên d/ 35 học tập sinh

Câu 71: bao gồm 28 cái cây bút chì màu, đem chia đông đảo cho 4 nhóm. Hỏi mỗi nhóm nhận được từng nào cái cây bút chì màu?

a/ 6 dòng b/ 7 cái c/ đôi mươi cái d/ 8 cái

Câu 72: bao gồm 35 dòng kẹo, chia rất nhiều cho 5 bạn. Hỏi mỗi chúng ta nhận được bao nhiêu cái kẹo?

a/ 7 cái b/ 6 loại c/ 30 loại d/ 5 cái

 Câu 73: Ân download kẹo không còn 500 đồng, cài đặt bánh hết 200 đồng. Hỏi Ân yêu cầu trả bao nhiêu đồng?

a/ 700 đồng b/ 800 đồng c/ 300 đồng d/ 100 đồng

Câu 74: các bạn hãy điền số tương thích vào nơi chấm:

4cm × 10 + 6dm = …………m

Câu 75: siêu thị có tất cả 57l dầu. Siêu thị đã bán được 27l. Hỏi số lít dầu sót lại nếu đựng đầy vào các can nhiều loại 5l thì được tất cả bao nhiêu can?

Trả lời: ………..can.

Câu 76: siêu thị có toàn bộ 67l dầu. Shop đã bán được 27l. Hỏi số lít dầu còn sót lại nếu đựng hầu như vào các loại 5l thì được tất cả bao nhiêu can?

Trả lời: …………..can.

Câu 77: Kho trước tiên có 434kg gạo, kho lắp thêm hai gồm 242kg gạo, kho thứ cha có 205kg gạo. Hỏi cả cha kho có tất cả bao nhiêu ki-lô-gam gạo?

Trả lời: Cả tía kho gồm ………kg gạo.

Câu 78: Kho đầu tiên có 368kg gạo, kho thứ hai gồm 222kg gạo, kho thứ tía có 205kg gạo. Hỏi cả tía kho có toàn bộ bao nhiêu ki-lô-gam gạo?

Trả lời: Cả tía kho có …………kg gạo.

Câu 119: mang đến tam giác ABC bao gồm độ dài những cạnh là 14cm, 1dm, 12cm. Hỏi chu vi tam giác ABC là bao nhiêu xăng-ti-mét?

a/ 26cm b/ 35cm c/ 27cm d/ 36cm

Câu 120: Người ta cắt một miếng vài lâu năm 8m ra là 2 phần bởi nhau. Lúc ấy mỗi phần dài ……..dm

Câu 121: Một con gà tất cả 2 loại chân. Hỏi 6 bé gà bao gồm bao nhiêu chiếc chân?

a/ 8 loại b/ 16 dòng c/ 12 chiếc d/ 14 cái

ĐỀ THI TOÁN VIOLYMPIC LỚP 3 VÒNG 1 NĂM 2021 – 2022

(ngày mở vòng 14/ 09/ 2021)

*

BÀI 3 – LEO DỐC

Câu 1: Bạn hãy chọn đáp án đúng: 4 × 6 = …..

a/ 24 b/ 10 c/ 27 d/ 21

Câu 2:

Số trên có cách đọc là:

a/ nhị trăm linh tư b/ tư trăm linh hai

c/ nhì trăm tứ mươi d/ nhì không bốn

Câu 3:

Số trên gồm cách phát âm là:

a/ Sáu trăm linh năm b/ Sáu ko năm

c/ Sáu trăm năm mươi d/ Sáu trăm linh lăm

Câu 4: tra cứu x biết: 5 × x = 50

Trả lời: x = ………50 : 5 = 10

Điền 10

Câu 5: kiếm tìm x biết: 3 × x = 30

Trả lời: x = ………30 : 3 = 10

Điền 10

Câu 6: 82 + 17 = ….

Xem thêm: Nguyên Nhân Laptop Không Lên Nguồn, Và Cách Xử Lý Đơn Giản

Kết trái của phép tính trên là:

a/ 99 b/ 65 c/ 89 d/ 98

Câu 7: Tính: 968 – 635 = …

a/ 133 b/ 436 c/ 333 d/ 533

Câu 8: 264 – 133 = ? Số thích hợp điền vào vết hỏi chấm là: ….

a/ 397 b/ 131 c/ 151 d/ 133

Câu 9: Bao gạo trước tiên có 35kg gạo. Bao gạo thứ hai tất cả 29kg gạo. Hỏi cả hai bao gạo có bao nhiêu ki-lô-gam gạo?

Trả lời: Cả hai bao bao gồm ………kg gạo.

Hướng dẫn

Cả nhì bao tất cả số gạo là: 35 + 29 = 64 (kg)

Điền 64

Câu 10: 25 : 5 = ? Số tương thích điền vào dấu hỏi chấm là: ….

Điền 5

Câu 11: 5 × 1 = ? Số phù hợp điền vào vệt hỏi chấm là: ….

a/ 7 b/ 5 c/ 6 d/ 15

Câu 67: Một sợi dây rất dài 7dm 5cm. Fan ta cắt đi 25cm. Hỏi tua dây sót lại dài từng nào xăng-ti-mét?

Trả lời: tua dây còn lại dài …………cm

Hướng dẫn

Đổi: 7dm 5cm = 75cm.

gai dây còn lại số xăng-ti-mét là: 75 – 25 = 50 (cm)

Điền 50

Câu 68: các bạn Minh tất cả 342 viên bi, Hùng có không ít hơn Minh 13 viên bi. Hỏi cả đôi bạn trẻ có bao nhiêu viên bi?

Trả lời: Cả đôi bạn trẻ có ………viên bi.

Hướng dẫn

Hùng có số viên bi là: 342 + 13 = 355 (viên)

Cả hai bạn trẻ có số viên bi là: 342 + 355 = 697 (viên)

Điền 697

Câu 69: chúng ta Minh có 242 viên bi, Hùng có tương đối nhiều hơn Minh 15 viên bi. Hỏi cả đôi bạn trẻ có từng nào viên bi?

Trả lời: Cả hai bạn trẻ có ………viên bi.

Hướng dẫn

Hùng có số viên bi là: 242 + 15 = 257 (viên)

Cả đôi bạn trẻ có số viên bi là: 242 + 257 = 499 (viên)

Điền 499

Câu 70: học sinh lớp 3A xếp thành 8 hàng, mỗi hàng có 4 học tập sinh. Hỏi lớp 3A bao gồm bao nhiêu học sinh?

a/ 32 học tập sinh b/ 36 học sinh c/ 12 học viên d/ 35 học tập sinh

Hướng dẫn

Lớp 3A bao gồm số học viên là: 4 × 8 = 32 (học sinh)

Câu 71: tất cả 28 cái cây bút chì màu, đem chia đầy đủ cho 4 nhóm. Hỏi từng nhóm thừa nhận được từng nào cái bút chì màu?

a/ 6 cái b/ 7 mẫu c/ trăng tròn cái d/ 8 cái

Hướng dẫn

từng nhóm cảm nhận số cây bút chì màu sắc là: 28 : 4 = 7 (cái)

Câu 72: gồm 35 chiếc kẹo, chia rất nhiều cho 5 bạn. Hỏi mỗi bạn nhận được từng nào cái kẹo?

a/ 7 loại b/ 6 cái c/ 30 cái d/ 5 cái

Hướng dẫn

Mỗi chúng ta nhân được số mẫu kẹo là: 35 : 5 = 7 (cái)

 Câu 73: Ân tải kẹo hết 500 đồng, thiết lập bánh hết 200 đồng. Hỏi Ân yêu cầu trả bao nhiêu đồng?

a/ 700 đồng b/ 800 đồng c/ 300 đồng d/ 100 đồng

Hướng dẫn

Số chi phí An cần trả là: 500 + 200 = 700 (đồng)

Câu 74: các bạn hãy điền số tương thích vào chỗ chấm:

4cm × 10 + 6dm = …………m

40cm + 6dm = 4dm + 6dm = 10dm = 1m

Điền 1

Câu 75: shop có tất cả 57l dầu. Cửa hàng đã bán được 27l. Hỏi số lít dầu còn sót lại nếu đựng đầy vào các can một số loại 5l thì được toàn bộ bao nhiêu can?

Trả lời: ………..can.

Hướng dẫn

cửa hàng còn lại số dầu là: 57 – 27 = 30 (lít)

Số dầu còn sót lại đựng được vào số can 5l là: 30 : 5 = 6 (can)

Điền 6

Câu 76: siêu thị có toàn bộ 67l dầu. Siêu thị đã bán được 27l. Hỏi số lít dầu còn lại nếu đựng hồ hết vào các loại 5l thì được toàn bộ bao nhiêu can?

Trả lời: …………..can.

Hướng dẫn

shop còn lại số dầu là: 67 – 27 = 40 (lít)

Số dầu sót lại đựng được vào số can 5l là: 40 : 5 = 8 (can)

Điền 8

Câu 77: Kho đầu tiên có 434kg gạo, kho thứ hai gồm 242kg gạo, kho thứ tía có 205kg gạo. Hỏi cả bố kho có toàn bộ bao nhiêu ki-lô-gam gạo?

Trả lời: Cả bố kho gồm ………kg gạo.

Xem thêm: Bài Tập 12 Thì Trong Tiếng Anh Có Đáp Án ), Bài Tập Về 12 Thì Trong Tiếng Anh Có Đáp Án

Hướng dẫn

Cả cha kho có số ki-lô-gam gạo là: 434 + 242 + 205 = 881 (kg)

Điền 881

Câu 78: Kho thứ nhất có 368kg gạo, kho thứ hai bao gồm 222kg gạo, kho thứ cha có 205kg gạo. Hỏi cả bố kho có toàn bộ bao nhiêu ki-lô-gam gạo?

Trả lời: Cả ba kho có …………kg gạo.

Hướng dẫn

Cả tía kho tất cả số ki-lô-gam gạo là: 368 + 222 + 205 = 795 (kg)

Điền 795