Bài 1, 2 Trang 31 (Luyện Tập Chung Trang 31) Sgk Toán 5

     

Giải bài xích tập trang 31 bài luyện tập chung SGK Toán 5. Câu 1: Một mảnh đất nền có hình vẽ trên bạn dạng đồ tỉ lệ thành phần 1 : 1000 là hình chữ nhật cùng với chiều dài 5cm, chiều rộng lớn 3cm. Tính diện tích s mảnh đất đó bằng mét vuông...

Bạn đang xem: Bài 1, 2 trang 31 (luyện tập chung trang 31) sgk toán 5


Bài 3, 4 trang 31 sgk toán 5

Bài 3. Một mảnh đất có hình mẫu vẽ trên bạn dạng đồ tỉ lệ 1 : 1000 là hình chữ nhật với chiều nhiều năm 5cm, chiều rộng 3cm. Tính diện tích mảnh đất đó bởi mét vuông.

Giải

Chiều lâu năm thật của mảnh đất là :

5 x 1000 = 5000 (cm) tuyệt 50m

Chiều rộng lớn thật của mảnh đất nền là :

3 x 1000 = 3000 (cm) giỏi 30m

Diện tích của mảnh đất đó là :

50 x 30= 1500 (m2)

Đáp số: 1500m2.

Bài 4. 

Khoanh vào chữ để trước câu trả lời đúng :

Tính diện tích miếng bìa có các form size theo hình vẽ tiếp sau đây :

*

A. 96cm2

B. 192cm2

C. 224cm2

D. 288cm2.

Xem thêm: Cách Chế Biến Tàu Hủ Non Ngon Miệng Dễ Làm Từ Các Đầu Bếp Tại Gia

Suy nghĩ:

*

Chiều lâu năm hình chữ nhật MNPQ là

8 + 8 + 8 = 24 (cm)

Diện tích hình chữ nhật MNPQ là:

24 X 12 = 288 (cm2)

Diện tích hình vuông vắn EGHK là :

8 X 8 = 64 (cm2)

Diện tích miếng bia là :

288 - 64 = 224 (cm2)

Giải Khoanh vào C.

Bài 1, 2 trang 31 sgk toán 5

Bài 1. Để lát nền 1 căn phòng hình chữ nhật, tín đồ ta dùng các loại gạch men hình vuông có cạnh (30cm). Hỏi cần bao nhiêu viên gạch để lát kín nền hộ gia đình đó, hiểu được căn phòng bao gồm chiều rộng lớn (6m), chiều nhiều năm (9m) ? (Diện tích phần mạch xi măng không xứng đáng kể)

Giải

Diện tích nền căn nhà là :

(9 imes 6 = 54 (m^2)) giỏi (5400dm^2)

(30cm = 3dm)

Diện tích một viên gạch ốp là :

(3 imes 3 = 9 (dm^2))

Số viên gạch phải dùng là :

(5400 : 9 = 600) (viên)

Đáp số: (600) viên gạch.

Bài 2. Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiểu dài (80m), chiều rộng lớn bằng ( frac12) chiều dài.

Xem thêm: Một Lít Bằng Bao Nhiêu Mét Khối Nước Bằng Bao Nhiêu Lít? Giải Đáp Chi Tiết Nhất

a) Tính diện tích thửa ruộng đó.

b) Biết rằng, cứ (100m^2) thu hoạch được (50kg) thóc. Hỏi trên cả thửa ruộng đó tín đồ ta thu hoạch được bao nhiêu tạ thóc ?

Giải

a) bởi vì chiều rộng bởi ( frac12) chiều dài yêu cầu số đo chiều rộng là :

(80 : 2 = 40 (m))

Diện tích thửa ruộng là :

(80 imes 40 = 3200 (m^2))

b) (3200m^2) so cùng với (100m^2) thì vội :

(3200 : 100 = 32) (lần)

Theo đề bài xích cứ (100m^2) thu hoạch được (50kg) thóc bắt buộc số thóc thu hoạch được là :