GIẢI TOÁN LỚP 5 TRANG 121

  -  

Tính thể tích hình vỏ hộp chữ nhật tất cả chiều dài a, chiều rộng lớn b, độ cao c.a) a = 5cm; b = 4cm; c = 9cm.b) a = 1,5m; b = 1,1m; c = 0,5m.

Bạn đang xem: Giải toán lớp 5 trang 121


Tính thể tích hình vỏ hộp chữ nhật bao gồm chiều lâu năm a, chiều rộng lớn b, chiều cao c.

a) a = 5cm; b = 4cm; c = 9cm.

b) a = 1,5m; b = 1,1m; c = 0,5m.

c) a = (dfrac25)dm; b = (dfrac13)dm; c = (dfrac34)dm.

Phương pháp giải:

Muốn tính thể tích hình vỏ hộp chữ nhật ta mang chiều dài nhân cùng với chiều rộng rồi nhân với độ cao (cùng một đơn vị đo).

Lời giải chi tiết:

a) Thể tích của hình vỏ hộp chữ nhật đó là:

V = 5 x 4 x 9 = 180 (cm3)

b) Thể tích của hình hộp chữ nhật đó là: 

V = 1,5 x 1,1 x 0,5 = 0,825 (m3)

c) Thể tích của hình hộp chữ nhật đó là:

V = (dfrac25) x (dfrac13) x (dfrac34) = (dfrac110) (dm3)


bài bác 2


Video khuyên bảo giải


Tính thể tích của khối gỗ bao gồm dạng như hình bên: 

 

*

Phương pháp giải:

Chia tấm gỗ thành những hình vỏ hộp chữ nhật nhỏ rồi tính thể tích từng hình theo bí quyết V = a x b x c

(a, b, c là ba form size của hình vỏ hộp chữ nhật), từ đó suy ra thể tích cục gỗ ban đầu.

Lời giải đưa ra tiết:

Cách 1 :

Chia khối gỗ thành hai hình vỏ hộp chữ nhật A cùng B như hình bên dưới đây:

*

Chiều rộng lớn của hình hộp chữ nhật A là: 

12 - 6 = 6 (cm)

Thể tích hình hộp chữ nhật A là: 

 8 × 6 × 5 = 240 (cm3)

Thể tích hình vỏ hộp chữ nhật B là:

15 × 6 × 5 = 450 (cm3)

Thể tích của cục gỗ là:

240 + 450 = 690 (cm3)

Đáp số: 690cm3.

Cách 2:

Chia tấm gỗ thành hai hình vỏ hộp chữ nhật C cùng D như hình dưới đây:

*

Thể tích hình hộp chữ nhật C là:

12 × 8 × 5 = 480 (cm3)

Thể tích hình hộp chữ nhật D là:

(15 – 8) × 6 × 5 = 210 (cm3)

Thể tích của gỗ khối là: 

480 + 210 = 690 (cm3)

Đáp số: 690cm3.

Cách 3: Xem hình vẽ mặt dưới:

*

Chiều lâu năm của hình vỏ hộp chữ nhật E là:

15 – 8 = 7 (cm)

Chiều rộng lớn của hình hộp chữ nhật E là:

12 – 6 = 6 (cm)

Thể tích hình hộp chữ nhật E là:

7× 6 × 5 = 210 (cm3)

Thể tích của cả khối gỗ cùng hình vỏ hộp chữ nhật E là:

15 × 12 × 5 = 900 (cm3)

Thể tích của gỗ khối là:

900 – 210 = 690 (cm3)

Đáp số: 690cm3.


bài 3


Video trả lời giải


Tính thể tích của hòn đá bên trong bể nước theo như hình dưới đây:

 

*

Phương pháp giải:

Cách 1: Thể tích hòn đá = tổng thể và toàn diện tích hòn đá và nước - thể tích nước vào bể 

Cách 2: Thể tích của hòn đá bằng thể tích của hình vỏ hộp chữ nhật (phần nước dưng lên) bao gồm chiều nhiều năm 10cm, chiều rộng lớn 10cm và độ cao là: 7 - 5 = 2 (cm). 

Lời giải đưa ra tiết:

Cách 1:

Thể tích nước vào bể là:

10 × 10 × 5 = 500 (cm3)

Tổng thể tích của nước với hòn đá là:

10 × 10 × 7 = 700 (cm3)

Thể tích của hòn đá là:

700 – 500 = 200 (cm3)

Đáp số: 200cm3. 

Cách 2:

Chiều cao của phần nước dâng lên là:

7 – 5 = 2 (cm)

Thể tích nước dơ lên là:

10 × 10 × 2 = 200 (cm3)

Thể tích nước dưng lên chính là thể tích hòn đá.

Đáp số: 200cm3.

Xem thêm: Cách Gõ Chữ U Có Hai Chấm Trên Đầu, Cách Viết Chữ U Có 2 Dấu Chấm Trên Đầu


Lý thuyết

1. Thể tích hình vỏ hộp chữ nhật


Quy tắc: Muốn tính thể tích hình hộp chữ nhật ta mang chiều lâu năm nhân với chiều rộng rồi nhân với độ cao (cùng đơn vị chức năng đo).


*

Lưu ý: Chiều dài nhân cùng với chiều rộng chính là diện tích đáy. Vậy hoàn toàn có thể tính thể tích hình hộp chữ nhật bằng cách lấy diện tích đáy nhân cùng với chiều cao.

Ví dụ: Tính thể tích hình vỏ hộp chữ nhật gồm chiều lâu năm (12cm), chiều rộng lớn (5cm) và chiều cao (8cm).

Giải:

Thể tích hình hộp chữ nhật đó là:

(12 imes 5 imes 8 = 480;(cm^3))

Đáp số: (480cm^3).

2. Một trong những dạng bài tập

Dạng 1: Tính thể tích hình vỏ hộp chữ nhật lúc biết ba kích thước

Phương pháp: mong tính thể tích hình vỏ hộp chữ nhật ta mang chiều nhiều năm nhân với chiều rộng rồi nhân với chiều cao (cùng đơn vị đo).

Dạng 2: Tính độ cao của hình vỏ hộp chữ nhật.

Phương pháp: độ cao của hình vỏ hộp chữ nhật chia cho diện tích đáy.

(c = V:(a imes b)).

Dạng 3: Tính diện tích đáy lúc biết thể tích

Phương pháp: diện tích s đáy của hình hộp chữ nhật bởi thể tích mang lại cho chiều cao.

(a imes b = V:c).

Xem thêm: Bật Mí Cách Dùng Hàm Vlookup Và Hlookup Mà Bạn Cần Biết Đến, Cách Dùng Và Phân Biệt Hàm Hlookup Và Vlookup

Dạng 4: Toán gồm lời văn (thường tính thể tích nước, chiều cao mực nước…)

Phương pháp: Đọc kĩ đề bài, xác minh dạng toán và yêu mong của đề bài rồi giải việc đó.