Luyện thi ioe tiếng anh lớp 3 vòng 1 đến vòng 35

     

Luyện thi IOE giờ Anh lớp 3 vòng 1 mang lại vòng 35 giúp những em học sinh ôn tập, củng cố, tương tự như hệ thống lại loài kiến thức chuẩn bị cho các vòng thi IOE lớp 3 tiếng Anh đạt công dụng cao.

Bạn đang xem: Luyện thi ioe tiếng anh lớp 3 vòng 1 đến vòng 35

Mời các em cùng xem thêm nội dung cụ thể dưới đây:

Luyện thi IOE giờ Anh lớp 4 vòng 1 mang lại vòng 35

Luyện thi IOE giờ đồng hồ Anh lớp 5 vòng 1 mang lại vòng 35

Bộ đề thi Olympic giờ Anh lớp 3

Vòng 1:

Section 1: Cool Pair Matching_Match a picture or a Vietnamese word with its English equivalence.


Section 2:

1. Alice ....... A cat.

A. You B. He C. She D. Has

2. My ..... Is Jenny.

A. Your B. Name C. Game D. Name"s

3. Bob:- Hello. My name is Bob. Mary:- ........, Bob.

A. Nice to lớn meet you B. See you later

C. Goodbye D. Good night

4. I ..... Andy

A. Are B. Am C. Is D. You

5. Stand ......, please.

A. Down B. Up C. In D. On

6. You ........ Long

A. Is B. Be C. Are D. Am

7. Goodbye ........

A. Nice to meet you. B. See you laterC. Goodmorning D. Goodevening

8. ...... To lớn ...... You, Nam.

A. Nice – meet B. Fine – hiC. You – me D. He – she

9. Sit ......., please.

Xem thêm: Điều Kiện Và Quá Trình Phát Triển Của Trứng Gà Hình Thành Như Thế Nào

A. Down B. Up C. In D. On


10. ......... Your name?

A. What B. What"s C. How"s D. Why"s

Section 3: Fill the blank

Fill in each blank with ONE word or ONE letter khổng lồ make a complete sentence or a meaningful

1. EI _ HT

2. My name _ _ Peter

3. TAB _ E

4. SCHOOL - B _ G

5. TH _ EE

6. T _ ank you very much

7. Hi, Alice. I _ _ Tommy

8. TEACH _ R

9. Hello, Mary. How _ _ _ you?

10. Hi. How _ _ _ you?

Vòng 2:

Section 1: Find the honey- Answer the question.

Section 2: The teacher is coming

Put the words or letter in the right order lớn make a complete sentence or a complete words


Section 3: Smart monkey

Please help the monkey hang the signs under the right boxes from 1 khổng lồ 10

Vòng 3:

Section 1: Cool Pair Matching

Match a picture or a Vietnamese word with its English equivalence.


Section 2: Fill the blank

Fill in each blank with ONE word or ONE letter lớn make a complete sentence or a meaningful

1. Wh _ t is this?

2. Lis _ en khổng lồ me, please.

3. Let"s sing a s _ ng.

4. St _ nd up!

5. See _ _ _ again 6.Bye. See you late _.

7. Is this a penc _ l?

8. This is _ doll.

9. _ ice to lớn meet you.

Xem thêm: 100+ Hình Ảnh Oggy Và Những Chú Gián Tinh Nghịch Đẹp Nhất 2021

10. No, it is n _ t.

Section 3: Safe Driving

Vòng 4:

Section 1: Defeath the Goal Keeper


Section 2: Find the honey

Section 3: Smart monkey

Please help the monkey hang the signs under the right boxes from 1 lớn 10

Tải file Doc hoặc PDF để tìm hiểu thêm nội dung chi tiết Luyện thi IOE giờ đồng hồ Anh lớp 3


Chia sẻ bởi:
*
Tuyết Mai
theshineshop.vn
312
Lượt tải: 15.968 Lượt xem: 76.825 Dung lượng: 799,1 KB
Liên kết cài về

Link theshineshop.vn chính thức:

Luyện thi IOE giờ Anh lớp 3 vòng 1 đến vòng 35 tải về Xem

Các phiên bản khác cùng liên quan:


Sắp xếp theo mặc địnhMới nhấtCũ nhất
*

Xóa Đăng nhập nhằm Gửi
Tài liệu xem thêm khác
Chủ đề liên quan
Mới duy nhất trong tuần
Tài khoản giới thiệu Điều khoản Bảo mật liên hệ Facebook Twitter DMCA