Giải bất phương trình lớp 8

  -  
Trả lời thắc mắc 1 bài xích 4 trang 43 SGK Toán 8 Tập 2

Trả lời câu hỏi 1 bài xích 4 trang 43 SGK Toán 8 Tập 2. Trong số bất phương trình sau,

Xem giải thuật
Bạn đang xem: Giải bất phương trình lớp 8

Trả lời thắc mắc 2 bài xích 4 trang 44 SGK Toán 8 Tập 2

Trả lời thắc mắc 2 bài 4 trang 44 SGK Toán 8 Tập 2. Giải những bất phương trình sau:

Xem giải mã


Trả lời câu hỏi 3 bài xích 4 trang 45 SGK Toán 8 Tập 2

Trả lời thắc mắc 3 bài xích 4 trang 45 SGK Toán 8 Tập 2. Giải các bất phương trình sau (dùng quy tắc nhân):

Xem giải thuật


Trả lời thắc mắc 4 bài bác 4 trang 45 SGK Toán 8 Tập 2

Trả lời thắc mắc 4 bài 4 trang 45 SGK Toán 8 Tập 2. Giải thích sự tương đương...

Xem lời giải


Trả lời thắc mắc 5 bài 4 trang 46 SGK Toán 8 Tập 2

Trả lời thắc mắc 5 bài bác 4 trang 46 SGK Toán 8 Tập 2. Giải bất phương trình

Xem giải mã


Trả lời câu hỏi 6 bài bác 4 trang 46 SGK Toán 8 Tập 2

Trả lời thắc mắc 6 bài xích 4 trang 46 SGK Toán 8 Tập 2. Giải bất phương trình: -0,2x-0,2>0,4x-2.

Xem giải mã


bài xích 19 trang 47 sgk toán 8 tập 2

Giải bài 19 trang 47 SGK Toán 8 tập 2. Giải những bất phương trình theo quy tắc chuyển vế:

Xem giải thuật


Bài đôi mươi trang 47 sgk toán 8 tập 2

Giải bài trăng tròn trang 47 SGK Toán 8 tập 2. Giải những bất phương trình (theo luật lệ nhân):

Xem giải thuật


bài 21 trang 47 sgk toán 8 tập 2

Giải bài 21 trang 47 SGK Toán 8 tập 2. Phân tích và lý giải sự tương đương sau:

Xem lời giải


bài xích 22 trang 47 sách giáo khoa toán 8 tập 2

Giải bài bác 22 trang 47 SGK Toán 8 tập 2. Giải những bất phương trình và màn trình diễn tập nghiệm bên trên trục số:

Xem giải thuật


bài bác 23 trang 47 sgk toán 8 tập 2

Giải bài 23 trang 47 SGK Toán 8 tập 2. Giải các bất phương trình và màn trình diễn tập nghiệm bên trên trục số:

Xem giải mã


bài 25 trang 47 sgk toán 8 tập 2

Giải bài xích 25 trang 47 SGK Toán 8 tập 2. Giải những bất phương trình

Xem giải thuật
Xem thêm: Kiến Thức Về Tập Hợp Số Hữu Tỉ, Số Hữu Tỉ Là Gì

bài bác 26 trang 47 sgk toán 8 tập 2

Giải bài bác 26 trang 47 SGK Toán 8 tập 2. Hình vẽ sau trình diễn tập nghiệm của bất phương trình nào? (kể cả bất phương trình gồm cùng tập nghiệm)

Xem lời giải


bài 27 trang 48 sgk toán 8 tập 2

Giải bài xích 27 trang 48 SGK Toán 8 tập 2. Đố. Chất vấn xem cực hiếm x = -2 gồm là nghiệm của bất phương trình sau không:

Xem giải thuật


bài bác 28 trang 48 sgk toán 8 tập 2

Giải bài xích 28 trang 48 SGK Toán 8 tập 2. Mang lại bất phương trình x2 > 0

Xem lời giải


bài bác 29 trang 48 sgk toán 8 tập 2

Giải bài bác 29 trang 48 SGK Toán 8 tập 2. Tra cứu x sao cho:

Xem giải thuật


bài bác 30 trang 48 sgk toán 8 tập 2

Giải bài bác 30 trang 48 SGK Toán 8 tập 2. Một người dân có số tiền không quá 70 000 đồng bao gồm 15 tờ giấy bội bạc với hai loại mệnh giá: một số loại 2000 đồng và một số loại 5000 đồng. Hỏi bạn đó có bao nhiêu

Xem lời giải


bài xích 31 trang 48 sgk toán 8 tập 2

Giải các bất phương trình và màn biểu diễn tập nghiệm trên trục số:

Xem giải thuật


*
*

*

*
*

*
*Xem thêm: Soạn Địa Lí 9 Bài 14

*

Đăng ký để nhận giải thuật hay với tài liệu miễn phí

Cho phép theshineshop.vn nhờ cất hộ các thông tin đến bạn để nhận được các giải thuật hay cũng như tài liệu miễn phí.