Giải Bài Tập Vật Lý 11 Bài 14

  -  

Trong bài học này, theshineshop.vn cùng chúng ta tiếp tục tìm hiểu dòng năng lượng điện trong một môi trường xung quanh khác, đó là dòng điện trong chất điện phân. Hạt mua điện trong hóa học điện phân là gì? thường xuyên được tech12 câu trả lời trong mục A. Lý thuyết. Hy vọng nội dung bài học kinh nghiệm được trình bày dễ hiểu đã giúp chúng ta học tập xuất sắc hơn


*

A. Lý thuyết

I. Thuyết năng lượng điện li

Trong dung dịch, những hợp hóa chất như axit, bazo cùng muối bị phân li (một phần hoặc toàn bộ) thành những nguyên tử (hoặc đội nguyên tử) tích điện call là ion; ion có thể chuyển động tự vày trong dung dịch và phát triển thành hạt tải điện.

Bạn đang xem: Giải bài tập vật lý 11 bài 14

Sự phân li của một vài hợp chất:

Axit $ ightarrow $ cội axit (ion âm) + H+ .Bazo $ ightarrow $ OH- (ion âm) + ion dương (kim loại).Muối $ ightarrow $ nơi bắt đầu axit (ion âm) + ion dương (kim loại).

Chú ý: một trong những bazo không đựng ion kim loại nhưng cũng bị phân li thành ion trong dung dịch.

Bản chất của sự phân li: các ion âm cùng ion dương vẫn tồn trên sẵn những phân tử axit, bazo, muối. Chúng liên kết chặt với nhau bằng lực hút Cu–lông. Khi tan vào nước hoặc một dung môi khác, lực hút Cu–lông yếu đuối đi, liên kết trở đề nghị lỏng lẻo. Một số trong những phân tử bị chuyển động nhiệt tách bóc thành những ion từ bỏ do.

Một số bazo hoặc muối không tan khi bị rét chảy cũng phân li ra các ion.

Những dung dịch và hóa học nóng chảy trên được hotline là chất năng lượng điện phân. Trong bài bác này ta chỉ xét chất điện phân vì chưng dung dịch.

II. Bản chất dòng năng lượng điện trong hóa học điện phân

Dòng điện trong tâm chất năng lượng điện phân được coi là dòng ion dương với ion âm vận động có phía theo hai phía ngược nhau.

Ion dương vận động về phía catot nên gọi là cation. Ion âm chuyển dời về phía anot nên gọi là anion.

Mật độ các ion vào dung dịch nhỏ tuổi hơn tỷ lệ electron thoải mái trong sắt kẽm kim loại nên dung dịch dẫn năng lượng điện không tốt bằng kim loại.

Xem thêm: Đọc Thơ Chế Đêm Nay Bác Không Ngủ, Đọc Thơ: Đêm Nay Bác Không Ngủ

Dòng năng lượng điện trong chất điện phân vừa dẫn năng lượng điện lượng vừa cài vật chất. Khi tới các năng lượng điện cực, vật chất bị lưu lại chỉ tất cả electron hoàn toàn có thể đi tiếp gây nên hiện tượng năng lượng điện phân.

III. Những hiện tượng năng lượng điện cực. Hiện tại tượn dương rất tan

Do chiếc điện trong hóa học điện phân vừa sở hữu điện lượng vừa download vật chất đề xuất khi xẩy ra hiện tượng năng lượng điện phân thì những cation di chuyển và bám vào catot, các anion dịch chuyển về phía anot và kéo những cation vào dung dịch gây ra hiện tượng dương rất tan.

Hiện tượng dương rất tan là hiện tượng xảy ra kim nhiều loại dùng làm cho cực dương của bình điện phân (anot) trùng với kim loại của muối sử dụng làm dung dịch năng lượng điện phân.

Năng lượng để tiến hành việc phân tách bóc trong bình năng lượng điện phân tỉ lệ với năng lượng điện lượng chạy qua bình điện phân: $W = varepsilon _p.I.t$ với $varepsilon _p$: Suất phản năng lượng điện của bình điện phân.

IV. Các định qui định Fa-ra-day

Khối lượng chất đi đến điện cực:

Tỉ lệ thuận với điện lượng chạy qua bình điện phân;Tỉ lệ thuận vơi trọng lượng của ion (hay khối lượng mol nguyên tử A của nguyên tố khiến cho ion ấy);Tỉ lệ nghịch với năng lượng điện của ion (hay hóa trị n của nguyên tố tạo nên ion ấy);

Định phương tiện Fa-ra-day sản phẩm nhất: trọng lượng vật chất được giải phóng ở điện cực của bình điện phân tỉ lệ thuận với điện lượng chạy qua bình đó.

m = k.q cùng với k là đương lượng năng lượng điện hóa của hóa học được giải tỏa ở năng lượng điện cực.

Định phép tắc Fa-ra-day máy 2: Đương lượng điện hóa k của một yếu tắc tỉ lệ với đương lượng gam A/n của yếu tắc đó. Thông số tỉ lệ là 1/F, trong các số đó F điện thoại tư vấn là số Fa-ra-day.

$k = frac1F.fracAn$, cùng với F = 96500 (C/mol)

Công thức Fa-ra-day: $m = frac1F.fracAn.I.t$ (kg), m là khối lượng chất giải phóng.

Xem thêm:

Hiện tượng điện phân có nhiều ứng dụng vào cuộc sống: luyện nhôm, mạ điện...