GIẢI BÀI TẬP NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN

     

Bài tập nguyên tắc kế toán giúp tín đồ học sau khi học xong, khối hệ thống lại toàn bộ kiến thức lý thuyết áp dụng vào phần nhiệm vụ và các định khoản thực tế.

Bạn đang xem: Giải bài tập nguyên lý kế toán

Hướng dẫn cụ thể bài tập nguyên lý kế toán

Câu 5.1

Yêu mong 1: Định khoản kế toán những nghiệp vụ vạc sinh

1. Khách hàng trả tiền mua sắm và chọn lựa chịu từ kỳ trước bởi tiền khía cạnh 10.000

Nợ TK 111: 10.000

gồm TK 131: 10.000

2. Sử dụng tiền gửi ngân hàng để cài đặt TSCĐ hữu hình 40.000 (giá chưa bao gồm thuế GTGT 10%), giá cả vận chuyển bốc dỡ đơn vị chi hết 220 tiền khía cạnh (đã bao hàm 10% thuế GTGT)

Nợ TK 211: 40.200

Nợ TK 133: 4.020

gồm TK 112: 44.000

bao gồm TK 111: 220

3. Dùng tiền gởi NH trả nợ người buôn bán 30.000 và rút về quĩ tiền khía cạnh 20.000

Nợ TK 111: 20.000

Nợ TK 331: 30.000

có TK 112: 50.000

4. Cần sử dụng tiền mặt trả lương mang đến CNV 20.000

Nợ TK 334: 20.000 học tập kế toán chỗ nào tốt

tất cả TK 111: 20.000 

5. Vay thời gian ngắn NH trả nợ người chào bán 20.000

Nợ TK 331: 20.000

gồm TK 311: 20.000

6. Sử dụng tiền giữ hộ NH trả vay ngắn hạn NH 50.000

Nợ TK 311: 50.000

gồm TK 112: 50.000

7. Mua nguyên vật liệu nhập kho giá thiết lập 20.000 (chưa bao gồm 10% thuế GTGT) không trả tiền tín đồ bán.

Nợ TK 152: 20.000

Nợ TK 133: 2.000

tất cả TK 331: 22.000

Yêu ước 2: phản ánh vào thông tin tài khoản kế toán

*
*

3. Lập bảng so sánh số tạo nên kiểu các cột

*

4. Lập bảng cân đối kế toán

*
Khóa học Kế Toán Online - cửa hàng Trực Tiếp Với giáo viên Kế Toán Trưởng trên 15 Năm gớm Nghiệm

Câu 5.2

1. Xuất kho nguyên vật liệu dùng mang lại sản xuất thành phầm 20.000, cần sử dụng cho cai quản phân xưởng 2.000.

Nợ TK 621: 20.000

Nợ TK 627: 2.000

bao gồm TK 152: 22.000

2. Tiền lương đề nghị trả người công nhân sản xuất thành phầm 35.000, quản lý phân xưởng 5.000

Nợ TK 622: 35.000

Nợ TK 627: 5.000

gồm TK 334: 40.000

3. Các khoản trích theo lương được trích theo tỷ lệ quy định (biết rằng những khoản lương được khẳng định tỷ lệ thân lương cơ phiên bản và năng suất là 1: 4)

*

Theo doanh nghiệp:

Nợ TK 622: 1.680

gồm TK 3382: 140

có TK 3383: 1.260

gồm TK 3384: 210

có TK 3386: 70

Nợ TK 627: 240

bao gồm TK 3382: 20

tất cả TK 3383: 180

gồm TK 3384: 30

có TK 3386: 10

Theo bạn lao động:

Nợ TK 334: 840

có TK 3383: 640

có TK 3384: 120

có TK 3386: 80

4. Hao mòn TSCĐ sử dụng cho cung ứng 50.000

Nợ TK 627: 50.000

bao gồm TK 214: 50.000

5. Giá cả điện nước mua ko kể 2.100 (đã bao gồm 5% thuế GTGT) đã trả cho tất cả những người bán bằng chuyển khoản

Nợ TK 6277: 2.000

Nợ TK 1331: 100

gồm TK 112: 2.100

6. Kết chuyển chi phí

- Kết chuyển ngân sách chi tiêu sản xuất:

Nợ TK 154: 115.920

gồm TK 621: 20.000

gồm TK 622: 36.680

tất cả TK 627: 59.240

7. Nhập kho mặt hàng hoá, hiểu được giá trị thành quả chế dở thời điểm cuối kỳ là 5.000

Giá trị sản phẩm kết thúc trong kỳ = 0 + 115.920 - 5.000 = 110.920

Nợ TK 155: 110.920

bao gồm TK 154: 110.920

Yêu cầu 2: phản ảnh vào thông tin tài khoản kế toán

*
*

Yêu cầu 3: Lập bảng bằng vận tài khoản

Câu 5.3

Yêu ước 1: Định khoản những nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh

1. Xuất kho vật liệu dùng mang đến SXKD là 80.000, vào đó

Dùng cho SX SP A: 40.000Dùng mang đến SX SP B: 30.000Dùng cho cai quản phân xưởng: 10.000

Nợ TK 621: 70.000

(Nợ TK 621 (A): 40.000

Nợ TK 621 (B): 30.000)

Nợ TK 627: 10.000

gồm TK 152: 80.000

2. Tính chi phí lương cần trả cho CNV là 53.000, trong đó

Tiền lương CNSX SP A: 20.000.Tiền lương CNSX SP B: 10.000.Tiền lương thống trị phân xưởng: 5.000.Tiền lương của nhân viên bán hàng 8.000Tiền lương của bộ phận quản lý doanh nghiệp 10.000

Nợ TK 622: 30.000

(Nợ TK 622 (A): 20.000

Nợ TK 622 (B): 10.000

Nợ TK 627: 5.000

Nợ TK 641: 8.000

Nợ TK 642: 10.000

bao gồm TK 334: 53.000

3. Trích BHXH, KPCĐ, BHYT theo tỷ lệ quy định (giả định cục bộ tiền lương là lương cơ bản).

Xem thêm: Mẹo Chọn Mua, Sơ Chế, Cách Làm Lòng Non Ngon Sạch Lòng Non Chuẩn Nhất

Nợ TK 622: 6.900

(Nợ TK 622 (A): 4.600

Nợ TK 622 (B): 2.300

Nợ TK 627: 1.150

Nợ TK 641: 1.840

Nợ TK 642: 2.300

Nợ TK 334: 5.035

gồm TK 338 (2,3,4): 17.225

4. Trích KH TSCĐ sử dụng cho cung ứng 17.000; bộ phận bán hàng 10.000; bộ phận quản lý doanh nghiệp lớn 15.000

Nợ TK 627: 17.000

Nợ TK 641: 10.000

Nợ TK 642: 15.000

bao gồm TK 214: 42.000

5. Cuối kỳ kết chuyển hết túi tiền SX. Biết rằng ngân sách chi tiêu SX chung phân chia cho từng nhiều loại SP theo chi phí lương công nhân SX, hiểu được CPSX dở cuối kỳ:

SP A: 5.000SP B: 4.000

Tổng chi phí sản xuất chung: 10.000 + 5.000 + 1.150 + 17.000 = 33.150

Phân bổ chi tiêu cho thành phầm A: 22.100

Phân bổ ngân sách cho sản phẩm B: 11.050

- Kết chuyển giá cả sản xuất vào kỳ:

Nợ TK 154: 140.050

(Nợ TK 154 (A): 86.700

Nợ TK 154 (B): 53.350)

tất cả TK 621: 70.000

(Có TK 621 (A): 40.000

bao gồm TK 621 (B): 30.000)

bao gồm TK 622: 36.900

(Có TK 622 (A): 24.600

tất cả TK 622 (B): 12.300)

tất cả TK 627: 33.150

(Có TK 627 (A): 22.100

bao gồm TK 627 (B): 11.050)

6. Nhập kho thành phẩm cung ứng theo giá cả sản xuất thực tế.

Z = 8.000 + 4.000 + 140.050 – 5.000 – 4.000 = 143.050

Z(A) = 8.000 + 86.700 – 5.000 = 89.700

Z(B) = 4.000 + 53.350 – 4.000 = 53.350

- Kết đưa thành phẩm nhập kho:

Nợ TK 155: 143.050

(Nợ TK 155 (A): 89.700

Nợ TK 155 (B): 53.350)

gồm TK 154: 143.050

- Kết chuyển giá thành bán hàng, giá cả QLDN:

Nợ TK 911: 47.140

gồm TK 641: 19.840

có TK 642: 27.300

Yêu cầu 2: phản ánh vào thông tin tài khoản tổng hợp, tài khoản chi tiết.

*

Câu 5.4

Yêu cầu 1: Định khoản những nghiệp vụ kinh tế

1. Xuất kho thành phẩm xuất bán cho khách mặt hàng được quý khách hàng chấp nhận, giá vốn 30.000, giá thành 180.000 (chưa bao gồm 10% thuế GTGT), người tiêu dùng thanh toán 1/2 bằng chi phí mặt, số còn sót lại ghi nợ.

- Ghi nhận giá vốn:

Nợ TK 632: 30.000

có TK 155: 30.000

- Ghi nhấn doanh thu:

Nợ TK 111: 99.000

Nợ TK 131: 99.000

bao gồm TK 511: 180.000

có TK 333: 18.000

2. Tiền lương phải trả nhân viên bán sản phẩm 20.000, cai quản doanh nghiệp 30.000

Nợ TK 641: 20.000

Nợ TK 642: 30.000

bao gồm TK 334: 50.000

3. Hao mòn TSCĐ dùng cho bộ phận bán sản phẩm 15.000, bộ phận quản lý doanh nghiệp lớn 20.000

Nợ TK 641: 15.000

Nợ TK 642: 20.000

có TK 214: 35.000

4. Các khoản trích theo lương được trích theo xác suất quy định (giả định toàn bộ là lương cơ bản)

Nợ TK 641: 4.800

Nợ TK 642: 7.200

Nợ TK 334: 5.250

có TK 338(2,3,4,6): 17.250

5. Ngân sách điện nước mua không tính dùng cho bộ phận bán sản phẩm 10.000 (chưa bao hàm 5% thuế GTGT), thành phần quản lý doanh nghiệp 12.000 (chưa bao gồm 5% thuế GTGT) sẽ thanh toán tổng thể bằng gửi khoản

Nợ TK 641: 10.000

Nợ TK 642: 12.000

Nợ TK 133: 1.100

tất cả TK 112: 23.100

6. Xác định hiệu quả kinh doan

- Kết chuyển giá vốn hàng bán

Nợ TK 911: 30.000

gồm TK 632: 30.000

- Kết chuyển túi tiền bán hàng

Nợ TK 911: 49.800

có TK 641: 49.800

- Kết chuyển đưa ra phí làm chủ doanh nghiệp

Nợ TK 911: 69.200

gồm TK 642: 69.200

- Kết chuyển doanh thu

Nợ TK 911: 149.000

tất cả TK 421: 31.000

Yêu cầu 2: phản ánh vào thông tin tài khoản kế toán

Yêu cầu 3: Lập bảng bằng phẳng tài khoản và report kết quả ghê doanh

Câu 5.5

Yêu ước 1: Định khoản nghiệp vụ kinh tế phát sinh

1. Cài đặt 1 TSCĐ hữu hình chưa giao dịch thanh toán tiền cho đơn vị chức năng bán, giá bán mua chưa có thuế là 12.000.000 đ, thuế GTGT 10%, ngân sách chi tiêu lắp đặt trả bằng tiền phương diện là 500.000 đ

Nợ TK 211: 12.500.000

Nợ TK 133: 1.200.000

bao gồm TK 111: 500.000

tất cả TK 331: 13.200.000

2. Trả nợ cho người bán 5.000.000 bằng tiền gửi ngân hàng

Nợ TK 331: 5.000.000

bao gồm TK 112: 5.000.000

3. Vật liệu xuất kho thực hiện cho

Trực tiếp chế tạo sản phẩm: 2.000kg (10.000.000)Phục vụ ngơi nghỉ phân xưởng:100kg (500.000)

Nợ TK 621: 10.000.000

Nợ TK 627: 500.000

Có TK 152: 10.500.000

4. Các khoản ngân sách chi tiêu khác

Loại đưa ra phí

Đối tượng chịu đưa ra phí

Tiền lương buộc phải trả

Khấu hao

Tiền mặt

-Bộ phận trực tiếp SX

-Bộ phận PV và cai quản SX

-Bộ phận phân phối hàng

-Bộ phận QLDN

1.800.000

1.300.000

1.200.000

1.500.000

 

1.000.000

500.000

500.000

 

100.000

200.000

400.000

Nợ TK 622: 1.800.000

Nợ TK 627: 2.400.000

Nợ TK 641: 1.900.000

Nợ TK 642: 2.400.000

bao gồm TK 334: 5.800.000

tất cả TK 214: 2.000.000

có TK 111: 700.000

5. Thành phầm sản xuất chấm dứt được nhập kho thành phẩm: 1000 sản phẩm. Túi tiền sản xuất dở dang cuối tháng: 500.000đ

Nợ TK 154: 14.700.000

bao gồm TK 621: 10.000.000

có TK 622: 1.800.000

gồm TK 627: 2.900.000

Z = Dđk + C – Dck = 0 + 14.700.000 – 500.000 = 14.200.000

Nợ TK 156: 14.200.000

có TK 154: 14.200.000

Giá một sản phẩm: 14.200

6. Xuất bán 500 sản phẩm. Giá chỉ bán chưa tồn tại thuế bằng 1,4 giá chỉ thành, thuế GTGT 10%. Người sử dụng đã thanh toán cục bộ bằng TGNH.

Xem thêm: 6 Cách Cai Sữa Cho Bé 14 Tháng Có Nên Cai Sữa Cho Bé? Cách Cai Sữa Cho Bé

- Ghi nhận giá vốn:

Nợ TK 632: 7.100.000

tất cả TK 156: 7.100.000

- Ghi thừa nhận doanh thu:

Nợ TK 112: 10.934.000

tất cả TK 511: 9.940.000

tất cả TK 333: 994.000

7. Xác định tác dụng kinh doanh

- Kết đưa giá vốn mặt hàng bán

Nợ TK 911: 7.100.000

có TK 632: 7.100.000

- Kết chuyển chi phí bán hàng

Nợ TK 911: 1.900.000

bao gồm TK 641: 1.900.000

- Kết chuyển đưa ra phí cai quản doanh nghiệp

Nợ TK 911: 2.400.000

tất cả TK 642: 2.400.000

- Kết gửi doanh thu

Nợ TK 511: 9.940.000

bao gồm TK 911: 9.940.000

- Xác định kết quả kinh doanh

Nợ TK 421: 1.460.000

gồm TK 911: 1.460.000

Yêu ước 2: Lập bảng cân đối kế toán

Các chúng ta chưa thành thục định khoản kế toán có thể theo dõi đoạn phim dưới phía trên - clip này vì chưng Cô Lê Ánh hướng dẫn cụ thể giúp các chúng ta cũng có thể hiểu cùng định khoản thành thạo.