Lời Bài Hát Hương Tình Cũ

     
Đường về một đêm mưa gió tả tơi. ảm đạm theo gót chân nghe lòng chảy rời. Dư âm nơi đây nhắc lưu giữ một thời.Ngày xưa nhì đứa đẹp mắt đôi. Bây giờ chỉ bao gồm mình tôi. Lãnh đạm hàng cây lặng đứng ai oán tênh. Người tình thấy đâu ta ai oán với mình. Mưa Thu bay bay ngấm ướt vai gầy. Tình cảm đã chết từ đây. Giọt mưa như nước đôi mắt đầy. Tôi đi trong gió mưa xin trời cho ít duyên thừa. Cuộc tình người thắng ta thua. Với đây thư tình xưa, ai cần sử dụng lời yêu thương dối lừa tuyệt tình đã trở nên tiền mua. Đường về mình tôi lê bước bi đát thiu. Đèn tối đứng lặng mưa rét tiêu điều. Dư hương thơm vang lên tiếng thương trăm chiều. Tình yêu tấn công mất trung bình tay. Từ phía trên ta ghi nhớ em hoài.


Bạn đang xem: Lời bài hát hương tình cũ


Update Required lớn play the media you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to play the truyền thông media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to play the media you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to lớn play the media you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required lớn play the media you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the media you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.


Xem thêm: Có Nên Tặng Đồng Hồ Cho Người Yêu ? Tặng Đồng Hồ Gì Cho Người Yêu?

Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the media you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.


Xem thêm: Tóm Tắt Tác Phẩm Số Phận Con Người Của Sôlôkhốp, Tóm Tắt Tác Phẩm Số Phận Con Người

Update Required to lớn play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.