Đường kính của trái đất là bao nhiêu?

     

*
*
*
*
*
huber nelson meneses ruiz dijo

Từ nơi tôi vẫn đứng hay nói chính xác là vẫn ngồi, cho tới khi tôi đi dạo (xe hơi, bến tàu, thuyền) trực tiếp qua BÊN trong của trái đất cho đến đâu là phiên bản thân khác của tôi, tín đồ cũng đã ngồi sống bàn thao tác làm việc và cách đây 12.756 km? Vâng, với cũng tự nơi trước đây tôi đã được viết tới con phố trên trái đất cùng 6.378 km và từ đó mang lại nơi mà bạn dạng thân tôi vẫn ở với 6.378 km khác, cộng thêm estremos (từ đường dẫn đến bờ biển), họ đến một khoảng cách của 12.756 km? ĐúngĐó không hẳn là khoảng cách của trái bóng, quả ước hay trái khu đất DANDOLE LA BUELTA bước trên bề mặt đất và nước, từ bàn làm việc của tôi cho đến khi này lại tới bàn của tôi? Không