Đốt cháy hoàn toàn 20ml hơi hợp chất hữu cơ x

  -  
tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

Đốt cháy hoàn toàn 20 ml hơi hợp hóa học hữu cơ X (chỉ gồm C, H, O) yêu cầu vừa đủ 130 ml khí O2, chiếm được 200 ml tất cả hổn hợp Y bao gồm khí với hơi. Dẫn Y qua hỗn hợp H2SO4 sệt (dư), còn lại 100 ml khí Z. Biết các thể tích khí và hơi đo ở cùng điều kiện. Cách làm phân tử của X là

A. C4H8O

B. C5H10O2

C. C5H10O

D. C4H8O2


*


Đốt cháy hoàn toàn 20 ml khá hợp chất hữu cơ X (chỉ có C, H, O) đề xuất vừa đủ 110 ml khí O2 nhận được 160 ml tất cả hổn hợp Y có khí cùng hơi. Dẫn Y qua dung dịch H2SO4 quánh (dư), sót lại 80 ml khí Z. Biết những thể tích khí và hơi đo ở cùng điều kiện. Phương pháp phân tử của X là

A.

Bạn đang xem: đốt cháy hoàn toàn 20ml hơi hợp chất hữu cơ x

C2H8O2

B. C4H10O

C. C3H8O

D. C4H8O


Hỗn hợp khí X gồm đimetylamin và hai hiđrocacbon đồng đẳng liên tiếp. Đốt cháy hoàn toàn 100 ml tất cả hổn hợp X bởi một lượng oxi vừa đủ, thu được 550 ml tất cả hổn hợp Y gồm khí cùng hơi nước. Nếu mang lại Y đi qua dung dịch axit sunfurix quánh (dư) thì sót lại 250 ml khí (các thể tích khí với hơi đo ở cùng điều kiện). Bí quyết phân tử của nhị hiđrocacbon là

A.C2H6 với C3H8

B. C3H6 và C4H8

C. CH4 với C2H6

D. C2H4 với C3H6


Hỗn hợp khí X tất cả đimetylamin cùng hai hiđrocacbon đồng đẳng liên tiếp. Đốt cháy hoàn toàn 100 ml hỗn hợp X bởi một lượng oxi vừa đủ, thu được 550 ml các thành phần hỗn hợp Y gồm khí với hơi nước. Nếu đến Y trải qua dung dịch axit sunfuric đặc (dư) thì còn sót lại 250 ml khí (các thể tích khí và hơi đo ở thuộc điều kiện). Bí quyết phân tử của nhị hiđrocacbon là

A. C2H4 và C3H6.

B. CH4 và C2H6.

Xem thêm: Khám Phá Lĩnh Vực Khoa Học Tự Nhiên Có Những Ngành Nào ? Ban Tự Nhiên Gồm Những Môn Nào

C. C2H6 và C3H8.

D. C3H6 và C4H8.


Đốt cháy 100 ml tương đối một hợp chất hữu cơ X (chứa C, H, O) trong 450 ml O 2 , chiếm được 650 ml hỗn hợp khí và hơi. Sau thời điểm ngưng tụ tương đối nước chỉ từ 350 ml. Tiếp theo sau cho qua dung dịch KOH dư chỉ còn 50 ml khí cất cánh ra. Những thể tích khí đo ở thuộc điều kiện, sức nóng độ, áp suất. Bí quyết phân tử của X là

A. C 3 H 8 O 2

B. C 3 H 6 O

C. C 4 H 8 O

D. C 3 H 6 O 2


Đốt cháy trọn vẹn 50 ml các thành phần hỗn hợp khí X có trimetylamin cùng 2 hiđrocacbon đồng đẳng tiếp nối bằng một lượng oxi vừa đủ, chiếm được 375 ml các thành phần hỗn hợp Y bao gồm khí cùng hơi. Dẫn tổng thể Y đi qua dung dịch H2SO4 sệt (dư). Cụ tích khí còn lại là 175 ml. Những thế tích khí và hơi đo ở cùng điều kiện. Nhì hiđrocacbon kia là

A. C2H4 cùng C3H6

B. C3H6 với C4H8

C. C2H6 và C3H8

D. C3H8 và C4H10


Đốt cháy 200 ml khá một hợp hóa học hữu cơ X đựng C, H, O vào 900 ml O2, thể tích hỗn hợp khí chiếm được là 1,3 lít. Sau khi ngưng tụ khá nước chỉ với 700 ml. Tiếp theo sau cho qua hỗn hợp KOH dư chỉ từ 100 ml khí bay ra. Các thể tích khí đo nghỉ ngơi cùng đk nhiệt độ, áp suất. CTPT của Y là

A. C3H8O2

B. C3H6O

C. C3H6O2

D. C3H8O


Đốt cháy trọn vẹn 0,1 lít hóa học hữu cơ A bằng 0,6 lít khí O2 lấy dư, thu được tất cả hổn hợp khí cùng hơi rất có thể tích 0,85 lít. Cho tất cả hổn hợp khí với hơi nhận được qua bình đựng dung dịch H2SO4 đậm quánh dư, còn lại 0,45 lít các thành phần hỗn hợp khí Z. Cho các thành phần hỗn hợp Z qua bình đựng KOH dư, còn lại 0,05 lít. Tìm bí quyết phân tử của chất hữu cơ A, biết các thể tích khí đo trong cùng một điều kiện

A. C3H6

B. C3H6O

C.

Xem thêm: Cách Làm Khô Gà Bằng Nồi Chiên K Dầu Vừa Ngon, Vừa Dễ, 3 Cách Làm Khô Gà Bằng Nồi Chiên Không Dầu

 C4H8O

D. C4H8


Đốt cháy hoàn toàn 100 ml hợp hóa học hữu cơ X, phải hết 300 ml O 2 , chiếm được 200 ml co 2 với 300 ml hơi nước. Những khí được đo ở thuộc nhiệt độ, áp suất . Phương pháp phân tử của X là