Dieện tích hình chữ nhật

     

Hình chữ nhật là tứ giác gồm bốn góc vuông và hình chữ nhật cũng là một hình bình hành với hình thang cân.

Bạn đang xem: Dieện tích hình chữ nhật

Vậy công thức tính diện tích hình chữ nhật là gì? Mời chúng ta cùng theshineshop.vn theo dõi nội dung bài viết dưới phía trên nhé.1. Hình chữ nhật là gì

Hình chữ nhật là tứ giác bao gồm bốn góc vuông

Tứ giác ABCD là hình chữ nhật. Tất cả bốn góc A, B, C, D bởi 90 độ

Chú ý: Hình chữ nhật cũng là 1 trong những hình bình hành, hình thang cân

2. đặc điểm hình chữ nhật

Hình chữ nhật có tất cả các đặc thù của hình bình hành và hình thang cân

- vào hình chữ nhật, nhì đường chéo bằng nhau và giảm nhau tại trung điểm của từng đường.


- Hình chữ nhật có các cạnh đối tuy vậy song và bằng nhau.

3. Vết hiệu nhận biết hình chữ nhật

- Tứ giác có cha góc vuông là hình chữ nhật.

- Hình thang cân tất cả một góc vuông là hình chữ nhật.

- Hình bình hành bao gồm một góc vuông là hình chữ nhật.

- Hình bình hành bao gồm hai đường chéo cánh bằng nhau là hình chữ nhật.

4. Biện pháp tính diện tích s hình chữ nhật

Diện tích hình chữ nhật bởi tích của chiều lâu năm nhân với chiều rộng. Theo đó, công thức tính diện tích hình chữ nhật đang như sau:

*

Trong đó:

S: diện tích hình chữ nhật.a: Chiều nhiều năm của hình chữ nhật.b: Chiều rộng lớn của hình chữ nhật.

Xem thêm: Nước Vệ Sinh Máy Rửa Chén Finish, Chai Dung Dịch Vệ Sinh Máy Rửa Bát Finish 250Ml

*Cách tính chiều nhiều năm hình chữ nhật khi biết diện tích và chu vi hình chữ nhật

Cho ví dụ

Ví dụ: Cho một hình chữ nhật ABCD tất cả tổng diện tích s là 360m2 với chu vi là 98m. Hỏi chiều nhiều năm của hình chữ nhật này bằng bao nhiêu?


Cách giải: giải pháp này áp dụng mối đối sánh giữa hai cách làm tính diện tích hình chữ nhật với chu vi hình chữ nhật.

Ta có chu vi hình chữ nhật ABCD = (a + b) x 2 = (dài + rộng) x 2 = 98m

Suy ra tổng chiều dài với chiều rộng lớn của hình chữ nhật ABCD = 98/2 = 49m

Tiếp tục sử dụng phương thức lọc hàng số và các loại trừ, ta có những cặp số chiều dài và chiều rộng lớn sau có thể áp dụng nhằm tính diện tích hình chữ nhật ABCD 360m2. Phương pháp tính diện tích hình chữ nhật bằng chiều lâu năm nhân chiều rộng.

Diện tích 360m2 = 1 x 360 = 2 x 180 = 3 x 120 = 4 x 90 = 5 x 72 = 6 x 60, 8 x 45 = 9 x 40 = 10 x 36 = 12 x trăng tròn = 15 x 16.

Như vậy từ công thức tính diện tích hình chữ nhật, bạn có thể quy ra tổng chiều dài với chiều rộng lớn hình chữ nhật khi cộng lại phù hợp nhất cùng với cặp số 9 cùng 40. Suy ra chiều nhiều năm của hình chữ nhật bởi 40m.

5. Bài xích tập diện tích hình chữ nhật

Dạng 1: Tính dện tích hình chữ nhật lúc biết độ nhiều năm hai cạnh

Bài 1: Tính diện tích hình chữ nhật bao gồm chiều dài bằng 5cm cùng chiều rộng bởi 3cm.

Bài làm

Diện tích hình chữ nhật là:

5 x 3 = 15 (cm2)

Đáp số: 15cm2

Bài 2: Một miếng bìa hình chữ nhật có chiều dài bởi 2dm, chiều rộng bằng 14cm. Tính diện tích s của miếng bìa đó.

Bài làm

Đổi 2dm = 20cm

Diện tích miếng bìa hình chữ nhật là:

20 x 14 = 280 (cm2)

Đáp số: 280cm2

Dạng 2: Tính diện tích hình chữ nhật khi không biết rõ độ chiều dài cùng chiều rộng

Bài 1: Một hình chữ nhật bao gồm chiều rộng bằng 7cm, chiều lâu năm gấp cha lần chiều rộng. Tính diện tích s hình chữ nhật đó.

Bài làm

Chiều dài hình chữ nhật là:

7 x 3 = 21 (cm)

Diện tích hình chữ nhật là:


7 x 21 = 147 (cm2)

Đáp số: 147cm2

Bài 2: Hình chữ nhật có chu vi bằng 48cm, chiều rộng bằng 1/6 chu vi. Tính diện tích hình chữ nhật đó.

Bài làm

Chiều rộng lớn của hình chữ nhật là:

48 : 6 = 8 (cm)

Nửa chu vi hình chữ nhật là:

48 : 2 = 24 (cm)

Chiều dài của hình chữ nhật là:

24 – 8 = 16 (cm)

Diện tích của hình chữ nhật là:

8 x 16 = 128 (cm2)

Đáp số: 128cm2

Bài 3: Tính diện tích hình chữ nhật có tỉ số thân hai cạnh của nó là 2/3 và chu vi bởi 40m.

Bài làm

Nửa chu vi hình chữ nhật là:

40 : 2 = 20 (m)

Tổng số phần đều bằng nhau là:

2 + 3 = 5 (phần)

Giá trị của một trong những phần là:

20 : 5 = 4 (m)

Chiều lâu năm của hình chữ nhật là:

4 x 3 = 12 (m)

Chiều rộng lớn của hình chữ nhật là:

20 – 12 = 8 (m)

Diện tích của hình chữ nhật là:

12 x 8 = 96 (m2)

Đáp số: 96m2.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Nấu Canh Cua Rau Đay Ngon Hết Sẩy, Đơn Giản Dễ Làm

Bài 4: Một hình chữ nhật có chiều dài thêm hơn chiều rộng lớn 6m. Nếu không thay đổi chiều rộng và gấp chiều dài lên 4 lần thì được một hình chữ nhật mới có chiều dài ra hơn chiều rộng lớn 51m. Tính chu vi và mặc tích của hình chữ nhật đó.