Đề toán lớp 5 có đáp án

     
- Chọn bài -Bộ Đề thi Toán lớp 5 thân kì 1 năm 2021 - 2022 (15 đề)Bộ Đề thi Toán lớp 5 học kì 1 năm 2021 - 2022 (15 đề)Bộ Đề thi Toán lớp 5 giữa kì 2 năm 2021 - 2022 (15 đề)Bộ Đề thi Toán lớp 5 học tập kì hai năm 2021 - 2022 (15 đề)Đề thi Toán lớp 5 giữa kì 1 năm 2021 - 2022 bao gồm đáp án (15 đề)Đề thi Toán lớp 5 thân kì 1 cải thiện năm 2021 - 2022 có đáp án (5 đề)Đề thi học kì 1 Toán lớp 5 năm 2021 - 2022 có đáp án (15 đề)Đề thi học kì 1 Toán lớp 5 nâng cấp năm 2021 - 2022 có đáp án (5 đề)Đề thi Toán lớp 5 thân kì hai năm 2021 - 2022 gồm đáp án (15 đề)Đề thi Toán lớp 5 giữa kì 2 nâng cấp năm 2021 - 2022 tất cả đáp án (5 đề)Đề thi học tập kì 2 Toán lớp 5 năm 2021 - 2022 có đáp án (15 đề)Đề thi học kì 2 Toán lớp 5 nâng cao năm 2021 - 2022 có đáp án (5 đề)40 Đề thi Toán 5 học tập kì 1 tất cả đáp án40 Đề thi Toán 5 học tập kì 2 tất cả đáp án

Mục lục


Xem tổng thể tài liệu Lớp 5: tại đây

Phòng giáo dục đào tạo và Đào tạo nên …..

Bạn đang xem: đề toán lớp 5 có đáp án

Đề khảo sát quality Giữa học kì 1

Năm học 2021 – 2022

Bài thi môn: Toán lớp 5

Thời gian làm bài: 40 phút

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Mỗi bài tập sau đây có kèm theo một số trong những câu trả lời A, B, C, D ( là đáp số , tác dụng tính …) . Hãy khoanh vào chữ để trước câu vấn đáp đúng :

Câu 1: (0,5điểm) Viết số thập phân gồm : ba trăm,hai 1-1 vị,bốn phần trăm,hai phần chục ngàn

A. 32,042 B. 302,0042

C. 302,4020 D. 302,0402

Câu 2: (0,5điểm) Viết số đo 821m dưới dạng số thập phân có đơn vị chức năng là km :

A. 82,1km B. 8,21km

C. 0,821km D.0,0821km

Câu 3: Tính quý giá của a + b , hiểu được a = 508 ; b = 1,34 :

A. 509,34 B. 6,42

C. 50934 D.642

Câu 4: (0,5điểm) láo lếu số

*
hiểu là

A. Năm tía phần bảy

B. Năm và tía phần bảy

C. Năm mươi ba phần bảy


D. Năm, tía phần bảy

Câu 5: (1điểm) Một ngày bao gồm 5 xe ô tô chở thóc về kho, trung bình từng xe chở được 3500kg thóc. Hỏi vào 5 ngày đoàn xe kia chở được bao nhiêu tấn thóc về kho ?

A. 8750 tấn B. 875 tấn

C. 87,5 tấn D. 8,75 tấn

Phần II. Từ luận (7 điểm)

Câu 1: (2điểm). Tính

a)

*

b)

*

c)

*

d)

*

Câu 3: (2điểm) Một vòi nước tung vào bể. Giờ đồng hồ đầu tung được

*
bể , giờ thiết bị hai rã vào được
*
bể . Hỏi trung bình mỗi giờ vòi nước đó chảy vào được bao nhiêu phần của bể?

Câu 4: (1điểm) Tính biểu thức sau đó 1 cách hợp lý nhất:

*

Đáp án & Thang điểm

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Mỗi câu mang lại 0,5 điểm riêng rẽ câu 5 cho một điểm

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 D C A B C

Phần II. Từ bỏ luận (7 điểm)

Câu 1: (2điểm). Tính ( mọt phép tính hợp lý cho 0,5 điểm )

a)

*

b)

*

c)

*

*

d)

*

*

Câu 3:

Hai giờ đồng hồ vòi kia chảy được số phần bể là :

*
(bể) (0,5 điểm)

Trung bình từng giờ vòi nước kia chảy vào được số phần của bể là:


*
(bể) (0,5 điểm)

Đáp số:

*
bể (0,25 điểm)

Câu 4: (1 điểm)

*

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào sinh sản …..

Đề khảo sát quality Giữa học kì 1

Năm học 2021 – 2022

Bài thi môn: Toán lớp 5

Thời gian làm cho bài: 40 phút

Phần I. Trắc nghiệm (4 điểm)

Hãy khoanh tròn vào vần âm đặt trước câu vấn đáp đúng :

Câu 1: (0,5 điểm) Chữ số 3 trong các 459,003 trực thuộc hàng:

A. đơn vị chức năng B. Sản phẩm phần mười

C. Hàng phần trăm D. Hàng phần nghìn

Câu 2: (0,5 điểm)

*
vậy kỉ = …. Năm . Số thích hợp để viết vào địa điểm chấm là :

A. 25 năm B. 75 năm

C. 250 năm D. 750 năm

Câu 3: (1điểm) hiện giờ cha hơn bé 30 tuổi và gấp 7 lần tuổi con. Hỏi sau từng nào năm nữa, tuổi phụ vương gấp 3 lần tuổi con?

A. 3 năm B. 4 năm

C. 15 năm D. 10 năm

Câu 4: ( 1điểm) Một máy cất cánh cứ 15phút bay được 240 km. Hỏi trong một giờ máy cất cánh đó cất cánh đ¬ược bao nhiêu ki-lô-met?

A. 960 km B. 16km

C. 690km D. 160km

Câu 5: (0,5 điểm) tra cứu x, biết x là số thoải mái và tự nhiên và 28,64 2. Số phù hợp để điền vào nơi chấm là:

A. 2000 m2 B. 4000 m2

C. 10000 m2 D. 25000 m2

Phần II. Trường đoản cú luận (6 điểm)


Câu 1: (2 điểm) Tính:

*

Câu 2: (2 điểm) Một người thợ mộc cưa một khúc gỗ nhiều năm 12m thành đông đảo đoạn nhiều năm 15dm. Những lần cưa không còn 6 phút. Hỏi tín đồ ấy cưa hoàn thành khúc gỗ đó hết bao lâu ?

Câu 3: (2 điểm) vớ cả học sinh của một trường Tiểu học tập đi tham quan du lịch bằng ô tô. Nếu như mỗi xe cộ chở 45 người thì tất cả 20 học viên không được lên xe. Nếu đổi các xe đó thành xe cộ 60 nơi thì vắt thể chở thêm được 55 học viên nữa. Hỏi ngôi trường đó có bao nhiêu học sinh?

Đáp án và Thang điểm

Phần I. Trắc nghiệm (4 điểm)

Mỗi câu mang đến 0,5 điểm riêng rẽ câu 3,4 cho 1 điểm

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6 D B D A C B

Phần II. Từ bỏ luận (6 điểm)

Câu 1: (2 điểm) Tính:( từng phép tính đúng cho 0,5 điểm)

a)

b)

c)

d)

Câu 2: (2 điểm)

Đổi: 12m = 120dm . ( 0,25 điểm )

người ta cắt ra được số đoạn mộc là:

120 : 15 = 8 ( đoạn) (0,5 điểm )

Để giảm được 8 đoạn đề nghị cưa 7 kém cưa, mỗi kém cưa đề nghị 6 phút.(0,5 điểm )

Vậy tín đồ ấy cưa kết thúc khúc mộc hết số thời hạn là:

7 x 6 = 42 ( phút) (0,5 điểm )

Đáp số : 42 phút ( 0,25 điểm )

Câu 3: (2 điểm)

Số học sinh ngồi trên tất cả các xe pháo 60 chỗ nhiều hơn thế số học sinh ngồi trên tất cả các xe pháo 45 vị trí là:

đôi mươi + 55 = 75 ( học tập sinh) ( 0,25 điểm )

Một xe pháo 60 chỗ nhiều hơn thế nữa một xe cộ 45 địa điểm số ngồi là;

60 – 45 = 15 ( chỗ) ( 0,5 điểm )

Số xe có toàn bộ là:

75 : 15 = 5 ( xe) ( 0,5 điểm )

trường đó bao gồm số học viên đi tham quan du lịch là:

60 x 5 – 55 = 245 ( học sinh) ( 0,5 điểm )

Đáp số: 245 học viên ( 0,25 điểm )

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào tạo nên …..

Đề khảo sát chất lượng Học kì 1

Năm học tập 2021 – 2022

Bài thi môn: Toán lớp 5

Thời gian làm bài: 40 phút

Phần I. Trắc nghiệm (6 điểm)

Hãy khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng :

Câu 1: (0,5 điểm) Số bé bỏng nhất trong số số 86,42 ; 86,237 ; 86,52 ; 86,24 là :

A. 86,42 B. 86,237

C. 86,52 D. 86,24

Câu 2: (1 điểm) công dụng của phép tính: 30,09 x 0,01 là :

A. 3009 B. 3,009

C. 300,9 D. 0,3009

Câu 3: (0,5 điểm) Chữ số 5 trong các thập phân 62,354 có mức giá trị là :

*

Câu 4: (1 điểm) Phép phân tách 6,251 : 7 giả dụ chỉ lấy đến hai chữ số ở chỗ thập phân của mến thì số dư là :

A. 21 B. 0,21

C. 0,021 D. 0,0021

Câu 5: (1 điểm) Tỉ số xác suất của 9 và 20 là :


A. 45% B. 29%

C. 20,9% D. 9,2%

Câu 6: (1 điểm) 42 dm2 bằng bao nhiêu mét vuông ?

A. 4,2m2 B. 0,42m2

C. 0,042m2 D. 0,0042m2

Câu 7: (1 điểm) Từng gói đường cân nặng lần lượt là 3080g; 3kg800g; 3,008kg; 3,8kg. Gói đường cân nặng nhẹ duy nhất là :

A. 3,008kg B. 3080g

C. 3kg800g D. 3,8kg

Phần II. Từ bỏ luận (4 điểm)

Câu 1: (1 điểm) Đặt tính rồi tính:

a) 231,8 – 168,9

b) 28,08 : 1,2

Câu 2: (2 điểm) Để lát nền một căn phòng hình chữ nhật fan ta dùng các loại gạch men hình vuông vắn có cạnh 40cm . Hỏi cần bao nhiêu viên gạch để lát kín nền căn hộ đó , hiểu được căn phòng có chiều rộng 8m, chiều lâu năm 12m? ( diện tích phần mạch xi măng không đáng kể)

Câu 3: (1 điểm) Hình bên có bao nhiêu hình tam giác

*

Đáp án & Thang điểm

Phần I. Trắc nghiệm (6 điểm)

Mỗi câu 1, 3 đến 0,5 điểm các câu 2, 4, 5, 6, 7 cho một điểm

Câu 1 2 3 4 5 6 7 Đáp án B D C C A B A

Phần II. Từ luận (4 điểm)

Câu 1: (1 điểm) (Mỗi phép tính đúng cho 0,5 điểm)

a) 231,8 – 168,9 = 62,9

b) 28,08 : 1,2= 23,4

Câu 2: (2 điểm)

Diện tích một viên gạch men men hình vuông là:

40 x 40 = 1600(cm2)

diện tích nền ngôi nhà hình chữ nhật là :

8 x 12 = 96(m2)

Đổi: 96m2 = 960 000cm2

Cần số viên gạch nhằm lát kín đáo nền căn phòng đó là :

960 000 : 1600 = 600( viên)

Đáp số : 600 viên gạch ốp

Câu 3:

*

Hình bên bao gồm 26 hình tam giác

Với AB là cạnh thông thường ta bao gồm : ABC, ABD, ABE,ABH, ABI, ABK( 6Hình)

Tương từ với AC là cạnh chung ta bao gồm 5 hình

Với AD là cạnh tầm thường ta gồm 4 hình

Với AE là cạnh tầm thường ta có 3 hình

Với AH là cạnh tầm thường ta bao gồm 2 hình

Với AI là cạnh tầm thường ta có một hình

Và thêm 5 tam giác: AHN, ANM, AHM, HNI, HMK: Vậy tổng là 26 hình .

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào chế tác …..

Xem thêm: Toán Lớp 4 Trang 27 Tìm Số Trung Bình Cộng Lớp 4 Tìm Số Trung Bình Cộng

Đề khảo sát unique Học kì 1

Năm học tập 2021 – 2022

Bài thi môn: Toán lớp 5

Thời gian làm bài: 40 phút

Phần I. Trắc nghiệm (4 điểm)


Hãy khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng :

Câu 1: (0,5 điểm) trong hình tam giác ABC tất cả :

*

A. AB là đường cao tương xứng với đáy BC

B. CH là con đường cao tương ứng với lòng AB

C. AH là con đường cao tương ứng với lòng BC

D. CB là đường cao tương xứng với lòng AB

Câu 2: (0,5 điểm) Một shop bán vải vào một ngày cứ 100m vải bán tốt thì có 32m vải vóc hoa . Tỉ số của số vải vóc hoa cùng số vải bán tốt trong ngày là :

A. 32% B. 100%

C.

*
D.
*

Câu 3: (1điểm) Trung bình cộng của 3 số bằng 34. Nếu tăng số thứ nhất gấp gấp đôi thì trung bình cùng của chúng bằng 38. Giả dụ tăng số thứ hai vội 3 lần thì trung bình cùng của chúng bằng 46. Tìm kiếm số thứ nhất và số sản phẩm hai.

A. 12 với 18 B. 18 cùng 12

C. 12 với 42 D. 18 và 42

Câu 4: ( 1điểm) Tìm nhì số hạng đầu của dãy số sau : …..; 4; 2; 0. (biết rằng dãy này còn có 15 số hạng)

A. 30; 28 B. 26; 24

C. 28; 26 D. 26; 24

Câu 5: (0,5 điểm) hiệu quả của phép nhân 134,5 x 0,1 là :

A. 1345 B. 13,45

C. 1,345 D.13450

Câu 6: ( 0,5 điểm) 15m 3cm = …m . Số phù hợp viết vào vị trí chấm là :

A. 15,03 B. 15,3

C. 153 D. 1,53

Phần II. Từ luận (6 điểm)

Câu 1: (2 điểm) Đặt tính rồi tính :

a) 367 + 34,7

b) 36,9 + 489

c) 58,7 x 23,6

d) 207,009 : 5,61

Câu 2: (2,5 điểm) cho một hình chữ nhật, trường hợp ta giảm chiều dài 5 cm, với tăng chiều rộng 5cm thì được một hình vuông có chu vi là 164 cm. Tìm diện tích s chữ nhật ban đầu ?.

Xem thêm: Dàn Ý Tả Một Khu Vui Chơi Giải Trí Mà Em Thích Nhất, Bài Văn Tả Khu Vui Chơi Giải Trí Mà Em Thích Nhất

Câu 3: (2,5 điểm) cài 8 quyển vở với 3 cái cây viết hết 69000 đồng. Download 4 quyển vở cùng 6 cái bút hết 102000 đồng. Tính giá tiền 1 quyển vở, 1 loại bút.

Đáp án & Thang điểm

Phần I. Trắc nghiệm (4 điểm)

Mỗi câu mang lại 0,5 điểm riêng biệt câu 3,4 cho 1 điểm

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6 C D A C B A

Phần II. Tự luận (6 điểm)

Câu 1: (2 điểm)

a) 367 + 34,7 = 401,7

b) 36,9 + 489 = 525,9

c) 58,7 x 23,6 = 1385,32

d) 207,009: 5,61 = 36,9

Câu 2:

Cạnh hình vuông là 164 : 4 = 41 (cm). ( 0,5 điểm )

Chiều lâu năm hình chữ nhật ban đầu là: 41 + 5 = 46 (cm) ( 0,5 điểm )

Chiều rộng lớn hình chữ nhật thuở đầu là: 41 – 5 = 36 (cm) ( 0,5 điểm )

Diện tích hình chữ nhật là: 46 x 36 = 1656 (cm2) ( 0,5 điểm )

Đáp số : 1656 cm2 ( 0,25 điểm )

Câu 3:

tải 8 quyển vở và 3 cái cây viết hết 69 000 đồng. ( 0,25 điểm )


mua 4 quyển vở và 6 cái cây bút hết 102 000 đồng( Hay cài 2 quyển vở và 3 cái bút hết 51 000 đồng) ( 0,25 điểm )