TOÁN HỌC 4

  -  

Top 40 Đề thi Toán lớp 4 học kì 2 bao gồm đáp án

Với đứng top 40 Đề thi Toán lớp 4 học kì 2 tất cả đáp án được tổng hợp tinh lọc từ đề thi môn Toán 4 của các trường trên cả nước sẽ giúp học sinh có kế hoạch ôn luyện từ đó lấy điểm cao trong số bài thi Toán lớp 4.

Bạn đang xem: Toán học 4

*

Tải xuống

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào chế tác .....

Đề khảo sát unique Học kì 2 (cơ bản)

Năm học 2022 - 2023

Bài thi môn: Toán lớp 4

Thời gian làm bài: 45 phút

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1: Phân số

*
bởi phân số nào bên dưới đây?

*
*

Câu 2: Chọn lời giải đúng

A. 3 tấn 25 kilogam = 325 kilogam

B. 5 km2 17 mét vuông = 5 000 017 m2

C. 2 phút 10 giây = 260 giây

D. 5 00 milimet = 5 m

Câu 3: Đoạn AB trên bản đồ vẽ theo tỉ lệ 1: 1 000 nhiều năm 12 cm. Độ nhiều năm thật của đoạn AB là:

A. 120 cmB. 1 200 cmC. 12 000 cmD. 12 cm

Câu 4: trong những số 6 390 ; 3 929 ; 5 382 ; 7 650 số không phân tách hết mang đến 9 là

A. 6390B. 3929C. 5382D. 7650

Câu 5: bao gồm 5 viên bi màu xanh và 8 viên bi màu đỏ. Vậy phân số chỉ số bi màu xanh da trời so với tổng thể viên bi là:

*
*

Câu 6: Một hình thoi tất cả độ nhiều năm đường chéo thứ duy nhất là 9 dm. Độ dài đường chéo cánh thứ hai bằng độ dài đường chéo cánh thứ nhất. Tính diện tích s hình thoi đó?

A. 18 dm2 B. 36 dm2 C. 27 dm2 D. 54dm2

Phần II. Trường đoản cú luận (7 điểm)

Câu 1 (2 điểm) : tìm kiếm x/y biết:

*

Câu 2 (3 điểm): Một đám ruộng hình chữ nhật có chiều dài gấp 3 lần chiều rộng cùng hơn chiều rộng lớn 40 m.

a) Tính diện tích s thửa ruộng đó.

b) người ta trồng lúa bên trên thửa ruộng đó, cứ 1 mét vuông thu được 3 kilogam thóc. Hỏi thửa ruộng đó thu hoạch được bao nhiêu tạ thóc?

Câu 3 (2 điểm): Trung bình cộng của nhì số là 50. Số lớn gấp 3 lần số bé. Tìm số bé

Đáp án và Thang điểm

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Mỗi câu đúng được 0,5 điểm:

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6
C B C B C C

Phần II. Từ bỏ luận (7 điểm)

Câu 1 (2 điểm) :

*
*

Câu 2 (3 điểm): Ta bao gồm sơ trang bị

*

Hiệu số phần đều bằng nhau là:

3 – 1 = 2 (phần)

Chiều rộng thửa ruộng là:

40 : 2 x 1 = trăng tròn (m)

Chiều lâu năm thửa ruộng là:

40 + 20 = 60 (m)

a) diện tích thửa ruộng hình chữ nhật là:

60 x 20 = 1 200 (m2)

b) Số ki-lô-gam thóc thu được:

1 200 x 3 = 3 600 (kg thóc)

Đổi: 3 600 kg = 36 tạ

Đáp số: 36 tạ thóc.

Câu 3 (2 điểm): Tổng hai số là: 50 x 2 = 100

Ta gồm sơ đồ:

*

Tổng số phần đều bằng nhau là:

1 + 3 = 4

Số nhỏ xíu là:

100 : 4 x 1 = 25

Đáp số: 25

Phòng giáo dục đào tạo và Đào sản xuất .....

Đề khảo sát quality Học kì 2

Năm học tập 2022 - 2023

Bài thi môn: Toán lớp 4

Thời gian làm bài: 45 phút

Bài 1. Khoanh vào chữ đặt trước câu vấn đáp đúng:

*

b)Số “Bảy triệu hai trăm cha mươi nghìn tám trăm linh năm” viết là:

A. 7230805B. 7238005C. 723805D. 7230085

c) Số thích hợp điền vào khu vực chấm nhằm 11dm2 6cm2 = …cm2 là:

A. 116B. 1106C. 1160D. 1610

d)Năm 1503 thuộc rứa kỉ :

A. XVB. XVIC. XIVD. XVII

Bài 2. Tính:

*

Bài 3. Điền số thích hợp vào ô trống:

*

Bài 4. hiện nay tuổi mẹ gấp 4 lần tuổi con.Tìm tuổi của từng người, biết hiện thời tổng số tuổi của hai người mẹ con là 40.

Bài 5. Một hình thoi gồm đô nhiều năm đường chéo ngắn là 18cm. Độ lâu năm đường chéo cánh dài bởi 5/3 độ dài đường chéo cánh ngắn.Tính diện tích hình thoi đó.

Bài 6.

*

Đáp án và giải đáp giải

Bài 1:

a)Cb) A c)Bd) B

Bài 2.

*

Bài 3.

*

Bài 4.

Ta bao gồm sơ vật tuổi con là:

*

Tổng số phần cân nhau là: 4 + 1 = 5 (phần)

Số tuổi của chị em là: 40 : 5 x 4 = 32 ( tuổi)

Số tuổi của nhỏ là : 40 – 32 = 18 (tuổi)

Đáp số: bé 8 tuổi; bà bầu 32 tuổi

Bài 5.

Xem thêm: Bầu 3 Tháng Đầu Nên Ăn Gì Và Kiêng Gì, Mang Thai Trong 3 Tháng Đầu Thai Kỳ Nên Ăn Gì

Độ lâu năm đường chéo cánh dài là: 18 : 5/3 = 30 (cm)

Diện tích hình thoi là: 30 x 18 : 2 = 270 (cm2)

Đáp số: 270 cm2

Bài 6.

*

*

Phòng giáo dục và Đào chế tác .....

Đề khảo sát unique Học kì 2 (nâng cao)

Năm học tập 2022 - 2023

Bài thi môn: Toán lớp 4

Thời gian làm cho bài: 45 phút

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1: gồm 3 viên bi màu xanh lá cây và 7 viên bi màu đỏ vậy phân số chỉ số viên bi màu xanh so với tổng cộng viên bi là:

*
*

Câu 2: Một hình thoi có độ dài những đường chéo cánh là 60dm cùng 4m. Diện tích hình thoi là:

A. 120 dm2 B. 240 mét vuông C. 12m2 D. 24dm2Câu 3: những phân số

*
được xếp theo sản phẩm công nghệ tự từ bé nhỏ đến mập là:

*
*

Câu 4: phiên bản đồ sân vận động tp Đông Hà vẽ theo tỉ lệ thành phần 1: 100 000. Hỏi độ dài 1cm trên bạn dạng đồ này ứng cùng với độ nhiều năm thật là từng nào ki-lô-mét?

A. 1km B. 100km C. 300km D. 300dm

Câu 5: Điền số phù hợp vào nơi chấm:

8m2 9dm2 = ………..cm2

A.80900 B. 890000 C.8900 D. 800900

Câu 6: giá trị của biểu thức là:

*
*
*

Phần II. Từ bỏ luận (7 điểm)

Câu 1 (2 điểm): tra cứu x:

a) 1200 : 24 - ( 17 - x) = 36

b) 9 x ( x + 5 ) = 729

Câu 2 (3 điểm ): gồm hai rổ cam, nếu chế tạo rổ đầu tiên 4 trái thì tiếp nối số cam ở hai rổ bằng nhau, nếu thêm 24 quả cam vào rổ trước tiên thì kế tiếp số cam làm việc rổ thứ nhất gấp 3 lần số cam sống rổ lắp thêm hai. Hỏi ban sơ mỗi rổ tất cả bao nhiêu quả cam?

Câu 3 (2 điểm): Tìm tất cả các số tất cả 3 chữ số sao để cho nếu mang mỗi số cộng với 543 thì được số có 3 chữ số như là nhau?

Đáp án và Thang điểm

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Mỗi câu đúng được 0,5 điểm:

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6
A A C A A B

Phần II. Từ luận (7 điểm)

Câu 1 (2 điểm) :

a.1200: 24 - ( 17 - x) = 36

50 - ( 17- x) = 36

17 - x = 50 - 36

17 - x = 14

x = 17 - 14

x = 3

b. 9 × ( x + 5) = 729

x + 5 = 729 : 9

x + 5 = 81

x = 81 - 5

x = 76

Câu 2 (3 điểm):

Nếu thêm 4 trái cam vào rổ trước tiên thì 2 rổ bằng nhau.

Suy ra rổ trang bị hai nhiều hơn nữa rổ trước tiên 4 quả.

Nếu thêm 24 trái vào rổ thứ nhất thì số cam rổ đầu tiên gấp 3 lần số cam rổ thiết bị hai.

Ta bao gồm sơ đồ:

Nhìn vào sơ vật ta thấy:

Số cam ngơi nghỉ rổ thứ nhất là:

20 : 2 - 4 = 6 ( quả)

Số cam rổ máy hai là:

6 + 4 = 10 ( quả)

Đáp số: 6 quả ,10 trái

*

Câu 3 (2 điểm) :

Các số bao gồm 3 chữ số giống như nhau là:

111; 222; 333; 444; 555; 666; 777; 888; 999.

Các số: 111; 222; 333; 444; 555 bị nockout

Vì số: 555 - 543 thời hạn làm bài: 45 phút

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1: vào các phân số sau :

*

a) Phân số nào là phân số tối giản ?

*

b) Phân số nào nhỏ rộng các phân số còn lại?

*

Câu 2: Số vừa phân chia hết mang lại 2, vừa phân tách hết mang lại 5 có tận cùng là:

A. 0 B. 1 C. 2D.5

Câu 3: trong các số 32743; 41561; 54567, 12346 số phân tách hết cho 3 là:

A. 32743 B. 41561 C. 54567D.12346

Câu 4: Một hình chữ nhật có diện tích

*
, chiều dài
*
m. Chiều rộng hình chữ nhật là:

*
*

Câu 5: quý giá của biểu thức

*
là:

*
*

Phần II. Trường đoản cú luận (7 điểm)

Câu 1 (2 điểm): Tính:

*

Câu 2 (3 điểm): Lớp 4A tất cả 45 em, thời điểm cuối năm học được xếp 3 loại:

*
số em của lớp đạt một số loại Giỏi,
*
số em của lớp đạt loại Khá, sót lại là các loại trung bình. Hỏi lớp gồm bao nhiêu em xếp một số loại trung bình?

Câu 3 2 điểm): Tính

*

Đáp án và Thang điểm

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Mỗi câu đúng được 0,5 điểm:

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6
D D A C B A

Phần II. Từ bỏ luận (7 điểm)

Câu 1:

*
*

Câu 2 :

Phân số chỉ số em xếp loại giỏi và khá là

*

Phân số chỉ số em xếp loại trung bình là

*

Số em xếp các loại trung bình là

*

Đáp số: 12 em

Câu 3:

*
*

*

Phòng giáo dục và Đào tạo nên .....

Đề khảo sát unique Giữa học tập kì 2

Năm học 2022 - 2023

Bài thi môn: Toán lớp 4

Thời gian có tác dụng bài: 45 phút

Bài 1. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống :

*

Bài 2. Tính :

*

Bài 3. Khoanh vào chữ số đặt trước câu vấn đáp đúng :

*

Bài 4. mang lại hình bình hành tất cả chu vi bằng nhau (cùng bằng 12 cm) một hình bao gồm số đo một cạnh là 3 cm, một hình tất cả số đo một cạnh là 4 cm. Em hãy vẽ với ghi thương hiệu hình thoi vào một trong những trong nhị hình đó.

Bài 5. một lớp kính hình chữ nhật gồm chu vi là 3 m, chiều rộng 3 dm. Tính diện tích tấm kính kia ra dm vuông ?

Bài 6. Thửa ruộng nhà ông Hùng rộng lớn 1500m2. Buổi sáng ông Hùng cày được 2/5 diện tích thửa ruộng. Chiều tối ông Hùng cày tiếp và còn sót lại 1/10 diện tích s thửa ruộng. Hỏi giờ chiều ông Hùng cày được bao nhiêu m2 thửa ruộng đó ?

Đáp án và gợi ý giải

Bài 1:

a) Sb) S c) Đ d) S

Bài 2.

*

Bài 3.

a) B b) C c) Bd) C

Bài 4.

*

Bài 5.

Đổi : 3 m = 30 dm

Nửa chu vi tấm kính đó là : 30 : 2 = 15 (dm)

Chiều lâu năm tấm kính chính là : ( 15 + 3 ) : 2 = 9 (dm)

Chiều rộng lớn tấm kính đó là : 9 – 3 = 6 (dm)

Diện tích tấm kính chính là : 9 x 6 = 54 (dm2)

Đáp số : 54 dm2

Bài 6.

Xem thêm: Phối Giống Cho Heo Nái Bằng Phương Pháp Gieo Tinh Nhân Tạo, Kỹ Thuật Phát Hiện Lợn Nái Động Dục Và Phối Giống

Số m2 buổi sáng ông Hùng cày được là : 1500 x 2/5 = 600 (m2)

Số m2 còn lại không cày là : 1500 x 1/10 = 150 9m2)

Số m2 buổi chiều ông Hùng cày được là : 1500 – (600 + 150 ) = 750 (m2)

Đáp số : 750 m2

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào sinh sản .....

Đề khảo sát quality Giữa học tập kì 2 (nâng cao)

Năm học 2022 - 2023

Bài thi môn: Toán lớp 4

Thời gian làm cho bài: 45 phút

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1: Hình bình hành bao gồm độ lâu năm đáy là 4dm, chiều cao là 34dm. Hỏi diện tích hình bình hành là bao nhiêu?

A.126dm2 B. 136dm2 C. 146dm2 D. 156dm2

Câu 2: Số tương thích để điền vào vị trí chấm của 32dm2 49dm2 =….dm2

A.49 dm2B. 71 dm2C. 81dm2 D. 3249dm2

Câu 3: trong các phân số tiếp sau đây phân số bằng

*
là:

*
*

Câu 4: Quy đồng mẫu mã số những phân số

*
ta được những phân số là:

*
*

Câu 5: Phân số điền vào vị trí chấm của

*
là:

*
*

Câu 6: tra cứu m với n sao để cho

*
, m và n theo lần lượt là:

A.2,3B. 3,2C. 2,2D. 3,3

Phần II. Từ bỏ luận (7 điểm)

Câu 1 (2 điểm): kiếm tìm x với u:

*

Câu 2 (2 điểm): không quy đồng, hãy đối chiếu hai phân số

*

Câu 3 (3 điểm): Lần đầu tiên bà An bán được

*
bao đường. Lần đồ vật hai bán được bằng
*
lần thiết bị nhất. Sau nhị lần bán bao đường còn lại 12kg. Hỏi lúc đầu bao đường tất cả bao nhiêu kg ?

Đáp án và Thang điểm

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Mỗi câu đúng được 0,5 điểm:

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6
B D B B D A

Phần II. Trường đoản cú luận (7 điểm)

Câu 1 (2 điểm):