ĐỀ THI MÁY TÍNH BỎ TÚI LỚP 9

  -  Bạn đang xem: đề thi máy tính bỏ túi lớp 9

*
9 trang
*
haha99
*
*
667
*
0Download


Xem thêm: Cách Làm Bánh Dứa Bằng Nồi Cơm Điện, Đơn Giản, Ăn Là Ghiền

Bạn đang xem tài liệu "Đề thi máy tính xách tay bỏ túi lớp 9", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ngơi nghỉ trên


Xem thêm: Ý Nghĩa Đêm Rằm Tháng Tư Là Ngày Gì ? Ngày Rằm Tháng Tư Có Ý Nghĩa Gì?

ĐỀ THI MÁY TÍNH BỎ TÚI LỚP 9Thời gian 120phút(Học sinh ghi khá đầy đủ các chữ số hiện nay trên screen máy tính)(1đ) T ính A= (1đ) T ính A =1234567.456789 A= (1đ) Giải phương trình x=4.(1đ) Xét xem số 123451 có phải số nguyên tố tuyệt không?TL: 5. Tìm những số x, y, z tỉ lệ thành phần với 3, 5, 11 biết:a) x + y + z =12065 (0,5đ)b) 2x + 3y + 5z = 11020 (1đ)a) x= ; y= ; z=b) x= ; b= ; c=6. (1đ) Tìm các số x, y, z biết 3x=4y=5z và x2+y2+z2=769 x= ; y= ; z=7.(1đ) mang lại hình thang ABCD (AB//CD), Biết AB=123cm, CD=567cm. Một mặt đường thẳng song song cùng với AB giảm AD trên M và cắt CD trên N. Tính MN biết GiảiTL : MN = 8.Cho tam giác ABC, AB=89,76cm, AC=37,4cm, BC=97,24cm.a) Tính góc A (0,5đ)b) Tính độ dài phân giác AD của tam giác.(1đ)a)A=b)AD = 9. (1đ) đến góc vuông xOy, bên trên tia Ox đem điểm A sao cho OA=15,23cm, trên Oy đem hai điểm B với C làm sao cho AB= 23,15cm và AC=28,19cm. Tính khoảng cách từ B cho đường trực tiếp AC.Giải Tl: d= 10. Mang lại đa thức P(x)= 5x4+4x3-3x2+2x+1a)Tính P(1,234) (0,5đ)b) Viết quy trình bấm phím liên tiếp để tínhP( 5); P(10); P(15) ; P(20); P(25)(1đ)Giảia) P(1,234)=11.Cho nhiều thức p. = 2x3+3x2y+5xy2-4y3a)Tính quý hiếm của p tại x=1,2345, y=5,4321 (0,5đ)b)Viết quá trình bấm phím liên tục để tính quý hiếm của phường tại(x=1, y=5) (x=2; y=10); (x=3; y=15); (x=4; y=20) (x=5; y=30) (1đ)(Kí hiệu giá trị của p. Tại (x=a; y=b) là P(a;b))Giải a)Tại x=1,2345 y = 5,4321 thì P=12.a)Tính (0,5đ)b) Viết các bước ấn phím liên tiếp để tính(0,5đ) a) A= b)13. (1đ) Một tín đồ gửi vào bank số chi phí 1230000đ theo cách thức tính lãi kép (hàng tháng tiền lãi được cộng vào vốn để mang lãi mang đến tháng sau). Biết lãi suất bank là 0, 65%. Tính số chi phí lãi người đó dành được sau 12 tháng.TL: 14.a) Tính (0,5đ) TL: b)Lập tiến trình tính (0,5đ)15.(1đ)Tìm những ước của 238Ư(238)= 16.(1đ) tìm kiếm số m nhỏ dại nhất làm sao để cho 2m+5 phân chia hết mang lại 11m = 17.(1đ) tìm kiếm m để nhiều thức P=4x5-7x4+3x3-x+m+15 phân chia hết cho đa thức Q=3x-15 m=18.(1đ)Lập quá trình bấm phím để tính tích những số lẻ từ là một đến 31ĐÁP ÁN ĐỀ THI MÁY TÍNH BỎ TÚI LỚP 9Thời gian 120phút(Học sinh ghi không thiếu thốn các chữ số hiện trên screen máy tính)(1đ) T ính A=1,796010224 (1đ) T ính A =1234567.456789 A=563756625363 (1đ) Giải phương trình x=-17,148713414.(1đ) Xét xem số 123451 có phải số nguyên tố tuyệt không?TL: 123451 là số yếu tố 5. Tìm các số x, y, z tỉ lệ với 3, 5, 11 biết:a) x + y + z =12065 (0,5đ)b) 2x + 3y + 5z = 11020 (1đ)a) x=1905; y=3175; z=6985b) x=435; b=725; c=15956. (1đ) Tìm những số x, y, z biết 3x=4y=5z cùng x2+y2+z2=769 x=20; y=15; z=127.(1đ) đến hình thang ABCD (AB//CD), Biết AB=123cm, CD=567cm. Một đường thẳng tuy vậy song với AB giảm AD tại M và cắt CD trên N. Tính MN biết GiảiTL : MN =253,5882353cm8.Cho tam giác ABC, AB=89,76cm, AC=37,4cm, BC=97,24cm.a) Tính góc A (0,5đ)b) Tính độ nhiều năm phân giác AD của tam giác.(1đ)a)A=900b)AD =37.33523805cm9. (1đ) đến góc vuông xOy, trên tia Ox lấy điểm A làm sao cho OA=15,23cm, trên Oy đem hai điểm B cùng C làm sao để cho AB= 23,15cm và AC=28,19cm. Tính khoảng cách từ B đến đường thẳng AC.Giải Tl: d=3.396664662cm 10. Mang lại đa thức P(x)= 5x4+4x3-3x2+2x+1a)Tính P(1,234) (0,5đ)b) Viết quá trình bấm phím tiếp tục để tínhP( 5); P(10); P(15) ; P(20); P(25)(1đ)Giảia) P(1,234)=18,00998479Trên trang bị fx-500ms và fx-570ms0 shift stoA; anpha + 5 shift stoA (hoặc anpha A; anpha= anpha A+ 5; anpha:)5 anpha A^4+4 anpha A^3 – 3 anpha A^2 + 2 anpha A +1 =3561; ∆; shift ∆;=53721;==265981== 830841==2.013.801Vậy: P(5)=3561; P(10)=53721; P(15)=256981; P(20)=830841; P(25)=2.013.801(nếu viết cho máy 570ms hoặc vinacal thì không có “ ∆; shift ∆”)11.Cho nhiều thức p = 2x3+3x2y+5xy2-4y3a)Tính giá trị của p. Tại x=1,2345, y=5,4321 (0,5đ)b)Viết tiến trình bấm phím tiếp tục để tính quý hiếm của p tại(x=1, y=5) (x=2; y=10); (x=3; y=15); (x=4; y=20) (x=5; y=30) (1đ)(Kí hiệu cực hiếm của p tại (x=a; y=b) là P(a;b))Giải a)Tại x=1,2345 y = 5,4321 thì P=-430,4208581Víêt mang lại các máy tính fx-500ms hoặc 570msb) 0 sto A; anpha A + 1 stoA; 5 anpha A sto B; 2 anpha A^3 + 3 anpha A^2 anpha B +5 anpha A anpha B^2 – 4 anpha B^3 =-358∆; ∆; shift ∆;==-2864===-9666===-22912===-44750Trả lời P(1;5)=-358; P(2;10)=-2864; P(3;15)=-9666; P(4;20)=-22912; P(5;25)=-4475012.a)Tính (0,5đ)b) Viết các bước ấn phím tiếp tục để tính(0,5đ) a) A=2,994987131 b) 0 sto B ; 0 sto A; anpha A+1 stoA; anpha A : (anpha A + 1) + anpha B sto B; ∆ shift ∆; ==13. (1đ) Một người gửi vào ngân hàng số tiền 1230000đ theo cách làm tính lãi kép (hàng tháng tiền lãi được cộng vào vốn để mang lãi mang lại tháng sau). Biết lãi suất bank là 0, 65%. Tính số tiền lãi fan đó đạt được sau 12 tháng.TL: 1.329.445,267đ14.a) Tính (0,5đ) TL: 112,0828452 b)Lập quá trình tính (0,5đ)0 sto A; 0 stoB; anhpha B + 1 stoB; “căn” anpha B + anpha A sto A; ∆ shift ∆; == (đến khi xuất hiện B=100, bấm thêm một lần tiếp nữa thì có kết quả)15.(1đ)Tìm những ước của 238Ư(238)= 1; 2; 7; 14; 17; 34; 119; 23816.(1đ) tìm số m nhỏ tuổi nhất làm sao cho 2m+5 chia hết đến 11m = 917.(1đ) tìm kiếm m để đa thức P=4x5-7x4+3x3-x+m+15 chia hết mang lại đa thức Q=3x-15 m=-851018.(1đ)Lập quá trình bấm phím nhằm tính tích các số lẻ từ là 1 đến 311 sto A; 1sto B; anph B + 2 stoB; anpha A * anpha B sto A; ∆ shipt ∆; == (đến lúc B=31 bấm thêm một lượt nữa)