ĐỀ KIỂM TRA TIẾNG ANH LỚP 9 CÓ ĐÁP ÁN

     

Bộ Đề soát sổ Tiếng Anh 9 với đa dạng mẫu mã các bài tập, đã là tư liệu giúp các em biết kết cấu cảu đề thi, có tác dụng quen với những dạng bài xích tập khó. Bộ đề thi có vừa đủ đáp án giúp các em nắm rõ điểm văn phạm, ngữ pháp trọng tâm, biết cách trả lời các câu hỏi mở rộng. Đây vẫn là tài liệu tham khảo hữu ích đến quý thầy cô và những em học tập sinh.

Bạn đang xem: đề kiểm tra tiếng anh lớp 9 có đáp án

CLASS: 9A

NAME: …………….…………

THE test OF ENGLISH

TIME: 45 MINUTE

Mark

Teacher’s comment

I. Choose the best answer to complete the following sentences.(2ms)

1. Cha …….. .................Liz to lớn join his family on a day trip to lớn his home village last Sunday. (to invited / khổng lồ invite / invited / was invited)


2. I wish we…………….shopping there together. (go / to go / can go / could go)

3. You will be ill if you………..so much. (eat / ate / are eating / will eat)

4. There is a big ………......... Tree at the entrance to lớn the village. (lemon / táo apple / bamboo / banyan)

5. The party will finish……………9pm and 9.30 pm. (at / among / between / from)

6.Last night I were tired, …………..I went khổng lồ bed early. (so that / so / therefore / because)

7. He was born ……………. 15th, January. (in / of / at / on)

8. They …….. Hamburgers & hot dogs while they watch Peter play. (spend / eat / used / play)

II. Complete the table: (2ms)


III. Put the verbs in the bracket into the correct tense.(1m)

1. If you want to thua weight, You (should do)...............................exercise.

2. If he doesn’t come soon, he (might / miss) ..........................................the train.

3. If you want khổng lồ get well, you (ought to / go).................................. Khổng lồ bed.

4. You (must / do) ......................................your homework if you want to watch TV.

Đáp án đề chất vấn 45 phút môn giờ đồng hồ Anh lớp 9

TEST 1st

I.

1. Invited 2. Could go 3. Eat 4. Banyan

5. Between 6. So 7. On 8. Eat

II.

- past simple tense - that

- would + infinitive - that day

- could - the next / the following day

- had khổng lồ - then

III.

Xem thêm: Mách Mẹ Sinh Mổ Ăn Trứng Cút Được Không, Phụ Nữ Sinh Mổ Có Được Ăn Trứng Không

1. Should bởi vì 2. Might miss 3. Ought lớn go 4. Must do

IV. 1. F 2. F 3. T 4. T

V.

1. He said he would go to his village next week.

2. I asked him if he could swim.

3. I asked her how many children she had.


4. Lan said she might visit her parents in summer.

5. She asked me where I was from.

Xem thêm: Hai Chất Được Dùng Để Làm Mềm Nước Cứng Vĩnh Cửu Là M Mềm Nước Cứng Vĩnh Cửu ?

6. He asked me if I had any brothers or sisters.


Chia sẻ bởi: Phùng Thị Thu Hà
tải về
Mời các bạn đánh giá!
Lượt tải: 1.070 Lượt xem: 4.162 Dung lượng: 158,5 KB
Liên kết mua về

Link tải về chính thức:

bộ đề soát sổ 45 phút môn tiếng Anh lớp 9 theshineshop.vn Xem

Các phiên bạn dạng khác cùng liên quan:


Sắp xếp theo khoác địnhMới nhấtCũ nhất

Xóa Đăng nhập nhằm Gửi
Tài liệu tìm hiểu thêm khác
Chủ đề liên quan
Mới duy nhất trong tuần
Tài khoản ra mắt Điều khoản Bảo mật liên hệ Facebook Twitter DMCA