ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 1 HÓA 10

  -  
Đề kiểm soát học kì 1 chất hóa học 10 hóa học 10 bài xích tập hóa học 10 Ôn luyện hóa học 10 thông số kỹ thuật electron nghỉ ngơi trạng thái cơ bạn dạng


Bạn đang xem: đề kiểm tra học kì 1 hóa 10

*
pdf

Đề kiểm soát học kỳ 1 năm 2006-2007 hóa 10 TP Đà Nẵng


*
pdf

kiến thiết bài giảng chất hóa học 10 tập 1 part 8


*
pdf

xây đắp bài giảng hóa học 10 tập 2 part 8


*
pdf

áp dụng WebQuest trong dạy dỗ học dự án “nghiên cứu vớt sự xuất hiện của clo nội địa sinh hoạt” (hóa học 10) nhằm phát triển nă...


*
pdf

Vận dụng mô hình “Lớp học đảo ngược” vào dạy dỗ học bài “Oxi- Ozon” (Hóa học 10) thông qua bài giảng E-learning


Nội dung

thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu tiếp thu kiến thức miễn phíSỞ GD VÀ ĐT BẮC NINHTRƯỜNG thpt LƯƠNG TÀIĐỀ CHÍNH THỨCĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I - NĂM HỌC 2017 - 2018MÔN: HÓA HỌC 10Thời gian làm bài: 45 phút (không kể thời hạn giao đề)----------------------------------------------Phần I. TRẮC NGHIỆM (3,0 điểm)Chọn đáp án hợp lý cho mỗi thắc mắc sau:Câu 1. Thông số kỹ thuật electron của nguyên tử có Z = 9 làA. 1s22s23p5B. 1s22s23s2 3p3C. 1s23s2 3p5D. 1s22s22p5Câu 2. Thành phần X trực thuộc chu kì 3, đội VIA vào bảng tuần hoàn. Phát biểu nào sau đây đúng?A. Nguyên tử X có 6 lớp electronB. Yếu tố X là kim loạiC. Nguyên tử X bao gồm 6 electron hóa trịD. Hóa trị cao nhất của X với oxi là 3Câu 3. Số oxi hóa của nguyên tử sulfur trong phân tử H2SO3 làA. -6B. +6C. +4D. -42 26 23Câu 4. Nguyên tử photpho (Z=15) có cấu hình electron: 1s 2s 2p 3s 3p . Xác định nào tiếp sau đây sai?A. Lớp M (n=3) của nguyên tử photpho gồm 3 electronB. Nguyên tử photpho tất cả 3 lớp electronC. Photpho là yếu tố pD. Photpho là phi kim vì gồm 5 electron lớp ngoài cùngCâu 5. Trong tự nhiên, nguyên tố brom (Br) có 2 đồng vị là 3579 Br cùng 3581Br . Biết đồng vị 3579 Br chiếm54,5 % số nguyên tử. Nguyên tử khối trung bình của brom làA. 79,19B. 79,91C. 80,09D. 80,90Câu 6. Cho các nguyên tố na (Z=11); Mg (Z=12) và Al (Z=13). Tính kim loại của các nguyên tố giảmdần theo trang bị tự làA. Al>Mg>NaB. Na>Al>MgC. Mg>Al>NaD. Na>Mg>AlPhần II. TỰ LUẬN (7,0 điểm)Câu 1 (3,0 điểm). Mang lại hai nguyên tố: X (Z = 11), Y (Z = 8)a) Viết thông số kỹ thuật electron của hai nguyên tử X cùng Yb) Suy ra vị trí của X cùng Y trong bảng hệ thống tuần hoàn (có phân tích và lý giải ngắn gọn)c) cho thấy thêm X, Y là kim loại, phi kim tuyệt khí hiếm? dự đoán kiểu links hình thành giữa X và Y.Viết bí quyết phân tử hợp chất tạo vì chưng X cùng Y.Câu 2 (2,5 điểm). đến H (Z=1); N (Z=7); Mg (Z=12) với Cl (Z=17)a) Viết phương trình màn biểu diễn sự tạo thành thành ion khớp ứng từ các nguyên tử Mg, Cl và trình diễn sựtạo thành link ion vào phân tử magie clorua (MgCl2)b) Viết bí quyết electron, công thức kết cấu của phân tử amoniac (NH3)c) xác minh hóa trị (điện hóa trị hoặc cùng hóa trị) của những nguyên tố tương ứng trong số phân tửMgCl2 với NH3Câu 3 (1,5 điểm).Cho 21,6 gam láo lếu hợp có Mg với MgCO3 bội nghịch ứng không còn với 187,6 gam hỗn hợp HCl (vừa đủ). Saukhi bội phản ứng ngừng thu được 8,96 lít tất cả hổn hợp khí (đktc) và dung dịch Xa) Viết những phương trình phản ứng xảy raTrang chủ: https://vndoc.com/ | email hỗ trợ: hotro


Xem thêm:

vndoc.com | hotline: 024 2242 6188 Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học hành miễn phíb) xác định nồng độ % của chất tan trong dung dịch X---------------- HẾT ---------------Cho biết nguyên tử khối của một vài nguyên tố: H = 1; C=12; O = 16; Mg = 24; Cl = 35,5.Học sinh ko được sử dụng Bảng tuần hoàn!ĐÁP ÁN, THANG ĐIỂMPhần 1. TRẮC NGHIỆM (3,0 điểm)Mỗi giải đáp đúng được 0,5 điểm1. D2. C3. C4. A5. B6. DPhần 2. TỰ LUẬN (7,0 điểm)CâuÝa)1b)c)a)2b)c)Nội dungĐiểm- Viết đúng thông số kỹ thuật electron của X; Y1,0- Suy đúng địa chỉ của X, Y vào BTH1,0Tổng3,0 đ(nếu HS không phân tích và lý giải trừ 0,25 đ cho từng trường hợp)- khẳng định đúng tính KL, PK0,5- dự kiến đúng links (0,25đ) cùng viết đúng công thức hợp hóa học (0,25đ)0,5- Viết được phương trình tạo ra thành ion Mg2+ với Cl-0,5- Viết sơ trang bị tạo links ion hay màn trình diễn bằng phương trình hóa học0,5- Viết đúng phương pháp electron của phân tử NH30,5- Viết đúng phương pháp cấu tạo0,5- xác định đúng điện hóa trị của Mg với Cl0,25- khẳng định đúng cùng hóa trị của N, H0,252,5 đTa có: nhh khí= 0,4 mol. PTPƯ xảy ra:a)Mg + 2HCl → MgCl2 + H2↑ (1)MgCO3 + 2HCl → MgCl2 + CO2↑ + H2O (2)0,5Gọi số mol của Mg và MgCO3 theo lần lượt là x, y mol. Lập hệ PT3- Lập hệ PT; giải ra x = y = 0,2b)0, 5- tự pư (1, 2) suy ra nMgCl2 = 0,4 mol …………………………………….Ta tất cả mddX = 21,6 + 187,6 – 0,2x(2 + 44) = 200 gam- Vậy: C % MgCl2 0, 4  95 100  19, 0 % ………………………….…..200Trang chủ: https://vndoc.com/ | thư điện tử hỗ trợ: hotro
vndoc.com | hotline: 024 2242 61880,51,5 đ Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học hành miễn phíTỔNGSỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HẢI DƯƠNGTRƯỜNG TRUNG CẤP VHNT&DL(Đề thi có 03 trang)7,0 đĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ I NĂM 2018 - 2019Môn: chất hóa học - Khối: 10Thời gian làm bài: 45 phút, không kể thời hạn phát đềMã đề: 101ĐỀ CHÍNH THỨCA. Phần trắc nghiệm: (7,0 điểm)Câu 1: Nguyên tử X bao gồm Z = 11, nó có công dụng tạo thành:A. Ion X+B. Ion X3+C. Ion XD. Ion X3Câu 2: Electron nằm trong lớp nào tiếp sau đây liên kết nghiêm ngặt nhất với phân tử nhân ?A. Lớp MCâu 3: Số p, n, e trong ionB. Lớp L5626C. Lớp KD. Lớp NFe3+ theo lần lượt là :A. 26, 30, 23C. 26, 30, 24B. 26, 30, 28D. 56, 20, 26Câu 4: thông số kỹ thuật electron của các nguyên tố khí hiếm có đặc điểm:A. Gồm 8 electron ở lớp bên ngoài cùng.B. Bao gồm 8 electron ở phần ngoài cùng (trừ heli chỉ tất cả 2 electron).C. Có 8 electron làm việc phân phần bên ngoài cùng.D. Bao gồm 8 electron ngơi nghỉ lớp trang bị 3.Câu 5: Ion dương được sinh ra khi :A. Nguyên tử nhịn nhường proton.B. Nguyên tử nhận thêm electron.C. Nguyên tử nhường nhịn electron.D. Nguyên tử dấn thêm proton.Câu 6: phân tử nhân của số đông các nguyên tử do những loại hạt sau cấu tạo nênA. Electron, proton và nơtronC. Proton với nơtronB.electronvànơtronD. Electron với protonCâu 7: vào một chu kì, đi tự trái thanh lịch phải, hóa trị của các nguyên tố trong hợp chất khí với hiđro:A. Tăng lần lượt từ 1 đến 8.B. Tăng lần lượt từ là một đến 4.C. Tăng lần lượt từ là 1 đến 7.D. Sút lần lượt trường đoản cú 4 đến 1.Câu 8: Điều khẳng định nào sau đây là sai ?Trang chủ: https://vndoc.com/ | email hỗ trợ: hotro
vndoc.com | đường dây nóng: 024 2242 6188 Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu tiếp thu kiến thức miễn phíA. Phân tử nhân nguyên tử được kết cấu nên bởi các hạt proton, electron, nơtron.B. Vào nguyên tử số hạt proton bằng số hạt electron.C. Số khối A là tổng số proton (Z) cùng tổng số nơtron (N).D. Nguyên tử được cấu tạo nên bởi các hạt proton, electron, nơtron.Câu 9: nhì nguyên tử đồng vị gồm cùng:A. Số electron ngoại trừ cùng.B. đặc điểm hóa học.C. Số proton trong hạt nhân.D. A, B, C các đúngCâu 10: Chọn phương pháp electron đúng của phân tử hiđro clorua :A . H : ClB. H: ClCâu 11: liên kết cộng hoá trị là:C. H-ClD. H :ClA. Liên kết được tạo nên giữa nhì nguyên tử bằng cặp electron chung.B. Liên kết trong đó cặp electron thông thường bị lệch về phía một nguyên tử.C. Liên kết được hình thành bởi sự chuyển dịch electron.D. Links giữa các phi kim với nhau.Câu 12: Cho cấu hình electron nguyên tử của những nguyên tố sau, đâu là thông số kỹ thuật electron nguyên tửcủa nguyên tố team IA?A. 1s22s22p63s23p2B.1s22s22p63s2C. 1s22s22p4D. 1s22s1Câu 13: hàng nào trong những dãy tiếp sau đây gồm các phân lớp electron đã bão hòa?A. S1 , p3, d7, f12B. S2, p6, d10, f14C. S2, d5, d9, f13D. S2, p4, d10, f10Câu 14: Nguyên tử X bao gồm tổng số phân tử p,n,e là 52 cùng số khối là 35. Số hiệu nguyên tử của X làA. 17B. 18Câu 15: mang đến 2 kí hiệu nguyên tử2311C. 34Na và2312D. 52Mg , chọn câu vấn đáp đúng.A. Na cùng Mg cùng gồm 23 electron.B. Na và Mg gồm cùng điện tích hạt nhân.C. Na với Mg là đồng vị của nhau.D. Phân tử nhân của Na cùng Mg đều phải sở hữu 23 hạt.Câu 16 : cấu hình electron ngơi nghỉ trạng thái cơ bạn dạng của nguyên tử nào được viết đúng?A. 1s22s22p63s23d4C. 1s22s22p63s2B. 1s22s22p63s33p4D. 1s22s22p63s33p4Câu 17: link hoá học trong các phân tử các chất H2, Cl2 ,HCl thuộc nhiều loại :A. Links đơnC. Liên kết baB. Links đôiD. Links bộiCâu 18: Tên của các ion: Cl- ; O2- ; Al3+; Mg2+ thứu tự làTrang chủ: https://vndoc.com/ | email hỗ trợ: hotro
vndoc.com | đường dây nóng: 024 2242 6188 Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học hành miễn phíA. Anion clorua, anion oxi, cation nhôm, cation magie.B. Anion clo, anion oxi, cation nhôm, cation magie.C. Anion clorua, anion oxít, cation Al3+, cation Mg 2+D. Anion clorua, anion oxít, cation nhôm, cation magieCâu19:Nguyêntốhóahọcbaogồmcácnguyêntử:A. Bao gồm cùng số khối AB.C. Gồm cùng số nơtronD. Tất cả cùng số proton với số nơtronCócùngsốprotonCâu 20: Nguyên tử của thành phần X có tổng số hạt là 40 .Tổng số hạt với điện nhiều hơn nữa tổng số hạtkhông mang điện là 12 hạt .Nguyên tố X gồm số khối là :A. 27B. 26C. 28D. 23Câu 21: vào một chu kì, tính kim loại của các nguyên tố:A. Tăng theo chiều tăng nhiều của điện tích hạt nhân.B. Sút theo chiều tăng vọt của điện tích hạt nhân.C. Không cố đổi.D. Không tồn tại quy nguyên lý biến đổi.Câu 22: Số electron về tối đa vào lớp L là :A. 2B. 8C. 18Câu 23: nguyên tố Cu tất cả hai đồng vị bền là63,54. Tỉ lệ thành phần % đồng vị6329Cu ,65296329D. 32Cu và6529Cu . Nguyên tử khối vừa đủ của Cu làCu thứu tự làA. 70% cùng 30%B. 27% cùng 73%C. 73% với 27%D. 64% cùng 36 %Câu 24: các hạt tất cả trong nguyên tử2311Na :A.11 electron, 10 proton, 12 nơtronB. 10 electron, 11 proton, 12 nơtronC. 11 electron, 11 proton, 12 nơtronD. 11 electron, 11 nơtron, 12protonCâu 25: mang lại độ âm điện của K là 0,82 ; của Br là 2,96 . Xác định loại links giữa K cùng Br vào phântử KBr ?A. Liên kết cộng hoá trị bao gồm cựcB. Liên kết ionC. Link cộng hoá trịD. Liên kết cộng hoá trị ko cựcCâu 26: Một nguyên tử X tất cả số hiệu nguyên tử Z =18. Số lớp electron trong nguyên tử X làA. 4B. 2C. 3D. 6Câu 27: cấu hình electron lớp bên ngoài cùng của nguyên tử một yếu tắc là 3s23p1, số hiệu nguyên tửcủa nguyên tố sẽ là :A. 10B. 11C. 12D. 13Trang chủ: https://vndoc.com/ | e-mail hỗ trợ: hotro
vndoc.com | đường dây nóng: 024 2242 6188 Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học hành miễn phíCâu 28: thông số kỹ thuật electron bền bỉ là cấu hình electron tất cả đặc điểm:A. Bao gồm 8 electron ở lớp bên ngoài cùng.B. Bao gồm 8 electron ở phần bên ngoài cùng (hoặc chỉ gồm 2 electron như Heli).C. Có 8 electron làm việc phân phần bên ngoài cùng.D. Bao gồm 8 electron ngơi nghỉ lớp sản phẩm công nghệ 3.B. Phần tự luận: (3,0 điểm)Một nhân tố R trực thuộc chu kì 3, đội IA của bảng tuần hoàn.a, Viết cấu hình electron nguyên tử nhân tố đó.b, cho biết thêm nguyên tố đó là kim loại, phi kim tuyệt khí hiếm. Giải thích?c, Viết bí quyết của oxit tối đa và phương pháp hiđroxit của nhân tố đó.HƯỚNG DẪN CHẤM, BIỂU ĐIỂMĐÁP ÁN PHẦN TRẮC NGHIỆM:Mỗi câu trắc nghiệm đúng được 0,25điểmCâu 1ACâu 2CCâu 3ACâu 4BCâu 5CCâu 6CCâu 7DCâu 8ACâu 9DCâu 10DCâu 11ACâu 12DCâu 13BCâu 14ACâu 15DCâu 16CCâu 17ACâu 18DCâu 19BCâu 20ACâu 21BCâu 22BCâu 23CCâu 24CCâu 25BCâu 26CCâu 27DCâu 28BPHẦN TỰ LUẬN:a, Viết cấu hình electron nguyên tử: 1s22s22p63s11đb, yếu tố R là yếu tố kim loại, vị nguyên tử bao gồm 1e ở lớp ngoài cùng.1,0đc, phân tích và lý giải và viết được phương pháp oxit cao nhất: R2O0,5đc, cách làm hiđroxit: ROH0,5đTHI HỌC KÌ I NĂM 201917Câu 1: Hiđro bao gồm 3 đồng vị H , H , 13H với oxi tất cả đồng vị 1816 O, 18O, 1818O . Rất có thể có bao nhiêu phân tửH2O được sản xuất thành từ bỏ hiđro cùng oxi?A. 16.B. 17.C. 18.D. 20.Câu 2: cho các phát biểu sau :(1). Chỉ tất cả hạt nhân nguyên tử oxi mới gồm 8p.(2). Chỉ tất cả hạt nhân nguyên tử oxi mới tất cả 8n.(3). Nguyên tử oxi tất cả số e ngay số p.(4). Lớp e không tính cùng nguyên tử oxi có 6 e.(5). Số hiệu nguyên tử bởi điện tích phân tử nhân nguyên tử.(6). Số proton trong nguyên tử thông qua số nơtron.(7). Số proton trong phân tử nhân ngay số electron sinh hoạt lớp vỏ nguyên tử.1121Trang chủ: https://vndoc.com/ | email hỗ trợ: hotro
vndoc.com | đường dây nóng: 024 2242 6188 Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phílà(8). Số khối của phân tử nhân nguyên tử bởi tổng số hạt proton và số hạt nơtron. Số tuyên bố saiA.2B.1C.4D.3Câu 3: tính chất nào dưới đây của những nguyên tố sút dần từ bỏ trái sang yêu cầu trong một chu kìA. độ âm điện.B. Tính kim loại.C. Tính phi kim.D. Số oxi hoá trong oxit.Câu 4: cho những hạt vi mô: O2-, Al3+, Al, Na, Mg2+, Mg. Dãy nào sau đây được xếp đúng máy tự bánkính hạt ?A. Al3+


Xem thêm: Phân Tích Thị Nở Trong Truyện Thị Nở Chí Phèo, Lớp Văn Thầy Nhật

Đồ án xuất sắc nghiệp Cách dạy trẻ Đơn xin việc Bài tiểu luận Kỹ năng Ôn thi Đề thi Violympic Mẫu tờ trình Đơn xin nghỉ việc Trắc nghiệm Mẫu giấy ủy quyền