Công Thức Tính Phép Quay

     

Cho điểm (O) cùng góc lượng giác (alpha ). Phép phát triển thành hình trở nên (O) thành chính nó và biến mỗi điểm (M e O) thành điểm (M") làm thế nào cho (OM" = OM) cùng góc lượng giác (widehat left( OM,OM" ight) = alpha ) được điện thoại tư vấn là phép quay trung khu (O), góc con quay (alpha ).

Bạn đang xem: Công thức tính phép quay

Kí hiệu: (Q_left( O,alpha ight))

2. đặc điểm của phép quay

- Bảo toàn khoảng cách giữa nhị điểm bất kì.

- biến một con đường thẳng thành đường thẳng.

Xem thêm: Ý Nghĩa Các Màu Xanh Dương Trong Chứng Khoán Màu Sắc Trong Chứng Khoán Màu Tím

- biến một đoạn trực tiếp thành đoạn thẳng.


- đổi thay một tam giác bởi tam giác đã cho.

Xem thêm: Cho Con Bú Ăn Mít Được Không ? Mẹ Sau Sinh Có Ăn Được Mít Không

- biến đổi đường tròn thành con đường tròn gồm cùng bán kính.

3. Biểu thức tọa độ của phép quay

Trong khía cạnh phẳng (Oxy), mang sử (Mleft( x;y ight)) cùng (M"left( x";y" ight) = Q_left( O,alpha ight)left( M ight)) thì (left{ eginarraylx" = xcos alpha - ysin alpha \y" = xsin alpha + ycos alpha endarray ight.)

Trong phương diện phẳng (Oxy), trả sử (Mleft( x;y ight),Ileft( a;b ight)) với (M"left( x";y" ight) = Q_left( I,alpha ight)left( M ight)) thì (left{ eginarraylx" = a + left( x - a ight)cos alpha - left( y - b ight)sin alpha \y" = b + left( x - a ight)sin alpha + left( y - b ight)cos alpha endarray ight.)


Mục lục - Toán 11
CHƯƠNG 1: HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC VÀ PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC
bài xích 1: những hàm số lượng giác
bài 2: Phương trình lượng giác cơ phiên bản
bài 3: một vài phương trình lượng giác thường gặp mặt
bài bác 4: Ôn tập chương 1
CHƯƠNG 2: TỔ HỢP XÁC SUẤT
bài 1: hai quy tắc đếm cơ phiên bản
bài 2: hoạn - Chỉnh thích hợp - tổng hợp - việc đếm
bài xích 3: hoán vị - Chỉnh thích hợp - tổng hợp - Giải phương trình
bài xích 4: Nhị thức Niu - tơn
bài bác 5: trở thành cố và tỷ lệ của biến cố
bài xích 6: những quy tắc tính phần trăm
bài 7: Biến tự nhiên rời rộc rạc
bài 8: Ôn tập chương 2
CHƯƠNG 3: DÃY SỐ. CẤP SỐ CỘNG. CẤP SỐ NHÂN
bài bác 1: phương thức quy hấp thụ toán học tập
bài xích 2: dãy số
bài xích 3: cấp cho số cộng
bài xích 4: cấp số nhân
bài bác 5: Ôn tập chương 3
CHƯƠNG 4: GIỚI HẠN
bài bác 1: số lượng giới hạn của hàng số
bài xích 2: Một số phương thức tính số lượng giới hạn dãy số
bài xích 3: số lượng giới hạn của hàm số
bài xích 4: các dạng vô định
bài xích 5: Hàm số thường xuyên
bài xích 6: Ôn tập chương số lượng giới hạn
CHƯƠNG 5: ĐẠO HÀM
bài 1: định nghĩa đạo hàm
bài bác 2: những quy tắc tính đạo hàm
bài xích 3: Vi phân và đạo hàm cao cấp
bài 4: cách thức viết phương trình tiếp đường của trang bị thị hàm số
CHƯƠNG 6: PHÉP DỜI HÌNH VÀ PHÉP ĐỒNG DẠNG trong MẶT PHẲNG
bài 1: mở đầu về phép phát triển thành hình
bài xích 2: Phép tịnh tiến
bài 3: Phép đối xứng trục
bài xích 4: Phép đối xứng trung khu
bài xích 5: Phép quay
bài xích 6: Phép vị từ bỏ
bài 7: Phép đồng dạng
bài xích 8: Ôn tập chương phép đổi mới hình
CHƯƠNG 7: ĐƯỜNG THẲNG VÀ MẶT PHẲNG trong KHÔNG GIAN. Quan tiền HỆ tuy vậy SONG
bài xích 1: Đại cưng cửng về mặt đường thẳng với mặt phẳng
bài xích 2: hai tuyến phố thẳng tuy nhiên song
bài bác 3: cách thức giải những bài toán tìm kiếm giao điểm của mặt đường thẳng với mặt phẳng
bài 4: Đường thẳng tuy vậy song với phương diện phẳng
bài 5: phương thức xác định tiết diện của hình chóp
bài bác 6: hai mặt phẳng tuy nhiên song
bài bác 7: Hình lăng trụ, hình hộp, hình chóp cụt
bài 8: Phép chiếu song song
bài 9: Ôn tập chương 7
CHƯƠNG 8: VEC TƠ vào KHÔNG GIAN. Quan liêu HỆ VUÔNG GÓC vào KHÔNG GIAN
bài 1: Véc tơ trong không gian
bài bác 2: hai đường thẳng vuông góc
bài xích 3: Đường thẳng vuông góc với phương diện phẳng
bài xích 4: phương pháp giải các bài toán mặt đường thẳng vuông góc với mặt phẳng
bài 5: Góc giữa mặt đường thẳng với mặt phẳng
bài xích 6: tiết diện và các bài toán liên quan
bài 7: nhị mặt phẳng vuông góc
bài xích 8: Góc thân hai mặt phẳng
bài bác 9: khoảng cách từ một điểm đến lựa chọn một đường thẳng
bài xích 10: khoảng cách từ một điểm đến chọn lựa một khía cạnh phẳng
bài bác 11: khoảng cách giữa đường thẳng, mặt phẳng tuy vậy song
bài bác 12: khoảng cách giữa hai tuyến phố thẳng chéo nhau
*

*

học toán trực tuyến, tìm kiếm kiếm tài liệu toán và chia sẻ kiến thức toán học.