CÔNG THỨC TÍNH GIAI THỪA TRONG C

     

Làm cầm cố nào nhằm bạn triển khai cách tính giai quá trong C? vào lập trinh C ta có thể thực hiên tính giai thừa trong c theo nhì cách chính sau: áp dụng vòng lặp và thực hiện hàm đệ qui và tạo nên hàm. Hãy cùng tìm hiểu nội dung của từng bí quyết được đề cập mang lại trong bài viết dưới phía trên nhé!


*
tính giai thừa trong c (1)

1. Giai thừa là gì?

Chương trình giai vượt trong ngôn từ lập trình C: Ba cách thức để search giai thừa, sử dụng vòng lặp for, sử dụng đệ quy và bằng cách tạo hàm. Như chúng ta đã biết, vào toán học tập giai thừa được biểu diễn bằng phương pháp sử dụng kí hiệu: ‘!’. Ví dụ vậy năm giai thừa sẽ tiến hành viết là (5!), N giai thừa là (n!). Kế bên ra, n! = n * (n-1) * (n-2) * (n-3) … 3.2.1 và giai thừa 0 được định nghĩa là một trong ví dụ, 0! = 1.

Bạn đang xem: Công thức tính giai thừa trong c

Giai vượt của một số trong những ‘n’ là sản phẩm của toàn bộ các số từ một đến số ‘n’

nó được ký kết hiệu bởi n !. Lấy ví dụ như n = 5 thì giai quá 5 sẽ là 1 * 2 * 3 * 4 * 5 = 120. 5! = 120

2. Các cách tính giai quá trong xây dựng C

Bài tập: Viết một lịch trình C nhằm tính giai thừa của một số ngẫu nhiên được nhập từ bạn dùng

Để tính giai vượt trong C có một trong 3 phương pháp sau:

2.1 Tính giai quá trong C sử dụng vòng lặp for

Ví dụ:

#includeint main(){ int c, n, fact = 1; printf("nhap so de tinh giai thua "); scanf("%d", &n); for (c = 1; c Kết trái hiển thị:

Nhap so de tinh giai lose 6

Giai thua thảm cua 6 = 720

2.2 Viết hàm tính giai thừa thực hiện hàm đệ quy

Các cách thực hiện:

Khai báo nguyên mẫu mang lại hàm mang tên rec () được sử dụng để đo lường và thống kê giá trị giai thừa.

Khai báo nhị số nguyên a cùng thực tế.

Nhắc thông báo để nhập ngẫu nhiên số nào để tính giai thừa.

Cho phép người dùng nhập số bởi scanf ().

Sử dụng hàm rec () nhằm tính quý hiếm giai thừa bởi phương thức đệ quy với trả về cực hiếm đó.

In cực hiếm trả về cho màn hình bằng lệnh printf ().

Xem thêm: Khai Trương Trung Tâm Tiêm Chủng Vnvc Dĩ An, Khai Trương Vnvc Dĩ An

Ví dụ:

#includelong tinhGiaithua(int n) if (n > 0) return n * tinhGiaithua(n - 1); else return 1; /*** say đắm main*/int main() int a = 5; int b = 0; int c = 10; printf("Giai thất bại cua %d la: %d ", a, tinhGiaithua(a)); printf("Giai thua kém cua %d la: %d ", b, tinhGiaithua(b)); printf("Giai đại bại cua %d la: %d", c, tinhGiaithua(c));Kết trái hiển thị:

*
tính giai thừa trong c (2)

Phép đệ quy là một trong những kỹ thuật trong số đó một hàm gọi chủ yếu nó, ví dụ, trong hàm giai quá trên mã đã gọi thiết yếu nó. Để giải quyết vấn đề bằng phương pháp sử dụng đệ quy, trước tiên bạn phải thể hiện phương án của nó ở dạng đệ quy.

2.3 Viết hàm tính giai thừa không sử dụng đệ quy

Các cách thực hiện:

Khai báo nguyên mẫu mang lại hàm có tên factorial () được sử dụng để thống kê giám sát giá trị giai thừa.

Khai báo nhị số nguyên a với thực tế.

Nhắc thông tin để nhập ngẫu nhiên số nào để tính giai thừa.

Cho phép người dùng nhập số bởi scanf ().

Sử dụng hàm factorial () để tính quý giá giai thừa cùng trả về cực hiếm đó.

Xem thêm: Cách Dùng Lá Tía Tô Trị Nám, Cách Trị Nám Bằng Lá Tía Tô Thế Nào

In quý hiếm trả về cho màn hình hiển thị bằng lệnh printf ().

Ví dụ: chương trình tính giai thừa trong C ko sử dụng cách thức đệ quy:

#includelong tinhGiaithua(int n) { int i; long giai_thua = 1; if (n == 0 || n == 1) return giai_thua; else { for (i = 2; i