Công Dân 10 Bài 14

     

- Lòng yêu thương nước là tình thân quê hương, đất nước và tinh thần sẵn sàng lấy hết khả năng của chính mình phục vụ ích lợi của tổ quốc.

Bạn đang xem: Công dân 10 bài 14

- Lòng yêu nước khởi đầu từ những tình cảm bình dị nhất, gần gũi nhất như yêu gia đình, yêu bạn thân, yêu thương những kết quả này lao động do mình tạo nên ra…

- yêu thương nước là phẩm chất đạo đức quan trọng đặc biệt nhất của người công dân đối với tổ quốc.

b. Truyền thống lâu đời yêu nước của dân tộc Việt Nam

- yêu thương nước là một truyền thống cuội nguồn đạo đức cừ khôi và thiêng liêng nhất của dân tộc Việt Nam, là nguồn gốc của mặt hàng loạt những giá trị truyền thống lịch sử khác.

- truyền thống yêu nước là sức mạnh nội sinh giúp non sông ta quá qua bao cực nhọc khăn, demo thách, thành công thiên tai khắc nghiệt và giặc nước ngoài xâm, sống thọ và cải cách và phát triển với đầy đủ phiên bản sắc của mình.

- Biểu hiện:

+ tình yêu gắn bó với quê hương, đất nước.

+ tình thương thương so với đồng bào, giống nòi giống, dân tộc.

+ Lòng từ bỏ hào dân tộc chính đáng.

+ Đoàn kết, kiên cường bất khuất chống giặc nước ngoài xâm.

+ chịu khó và sáng chế trong lao động.

- Người việt nam vốn có truyền thống cuội nguồn cần cù, trí tuệ sáng tạo trong lao động. Mọi người Việt nam giới yêu nước phần nhiều lao đụng hết mình nhằm xây dựng cuộc sống thường ngày ấm no, hạnh phúc, đóng góp xây dựng quê hương và bao gồm những hành động thiết thực đóng góp thêm phần xây dựng và phát triển nền văn hóa dân tộc.

Xem thêm: Làm Sao Tăng Chiều Cao Bé Gái 4 Tuổi, Chiều Cao Cân Nặng Trẻ 4 Tuổi Bao Nhiêu Là Chuẩn

2. Trách nhiệm xây dựng tổ quốc

- siêng chỉ, sáng chế trong học tập, lao động; có mục đích, bộ động cơ học tập đúng đắn: học để mai sau xây dựng khu đất nước, gọi học tập xuất sắc là yêu nước.

- lành mạnh và tích cực rèn luyện đạo đức, tác phong; sống trong sáng, lành mạnh, kiêng xa những tệ nạn làng hội; biết tranh đấu với các biểu hiện của lối sinh sống lai căng, thực dụng, xa rời các giá trị văn hóa truyền thống – đạo đức truyền thống cuội nguồn của dân tộc.

- cân nhắc đời sống chính trị, buôn bản hội của địa phương, của khu đất nước. Thực hiện xuất sắc mọi công ty trương, cơ chế của Đảng với pháp luật ở trong nhà nước, khích lệ mọi fan cùng thực hiện.

- lành mạnh và tích cực tham gia đóng góp thêm phần xây dựng quê hương bằng những việc làm thiết thực, tương xứng với khả năng: đảm bảo an toàn môi trường, phòng chống tệ nạn xã hội, xóa đói sút nghèo,…

- Biết phê phán, đấu tranh với đông đảo hành vi đi ngược lại tiện ích quốc gia, dân tộc.

3. Trách nhiệm bảo đảm an toàn tổ quốc

- bảo đảm an toàn tổ quốc là quyền cùng ngĩa vụ thiêng liêng, cao quý của mỗi công dân.

- trung thành với tổ quốc, với chính sách xã hội công ty nghĩa. Cảnh giác trước âm mưu của kẻ thù, chống chọi với phần đa thái độ, việc làm xâm hại mang đến an ninh, tự do và toàn diện lãnh thổ.

- tích cực và lành mạnh học tập, rèn luyện thân thể, giữ gìn vệ sinh, đảm bảo sức khỏe.

- thâm nhập đăng kí nghĩa vụ quân sự lúc tới tuổi; chuẩn bị sẵn sàng lên đường làm nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc.

Xem thêm: Break A Leg Là Gì ? 20 Thành Ngữ Tiếng Anh Cần Biết Break A Leg Tiếng Anh Là Gì

- tích cực tham gia các hoạt động an ninh, quốc phòng làm việc địa phương, các hoạt động đền ơn đáp nghĩa.