Cơ sở tế bào học của hiện tượng hoán vị gen

     

Cơ sở tế bào học tập của hiện tượng kỳ lạ hoán vị gen là sự việc trao đổi chéo giữa 2 crômatit “không chị em” vào cặp NST tương đồng ở kì đầu sút phân I.

Bạn đang xem: Cơ sở tế bào học của hiện tượng hoán vị gen


*
*
*
*
*
*
*
*

Ở một loại thực vật, gen A vẻ ngoài thân cao trội trọn vẹn so với gene a phương pháp thân thấp, gen B hiện tượng hoa đỏ trội hoàn toàn so với ren b nguyên lý hoa trắng. Lai cây thân cao, hoa đỏ với cây thân thấp, hoa trắng nhận được F1 phân li theo tỉ lệ: 37,5% cây thân cao, hoa trắng : 37,5% cây thân thấp, hoa đỏ : 12,5% cây thân cao, hoa đỏ : 12,5% cây thân thấp, hoa trắng. Cho biết không có đột thay đổi xảy ra. Nhì tính trạng này di truyền theo quy pháp luật nào?


Cho cây hoa đỏ quả tròn (P) từ thụ phấn, bạn ta thu được đời con có tỉ lệ phân ly dạng hình hình là 1530 hoa đỏ, trái tròn : 720 hoa đỏ quả dài : 721 hoa trắng quả tròn : 30 hoa trắng quả dài. Từ công dụng của phép lai này tóm lại nào được rút ra ở thế p là đúng?


Trong quá trình giảm phân, một tế bào sinh tinh ở cơ thể có mẫu mã genAB/ab đã xẩy ra hoán vị thân alen A cùng a. Cho thấy không có đột biến xảy ra, tính theo lí thuyết, số nhiều loại giao tử với tỉ lệ từng một số loại giao tử được tạo nên từ quá trình giảm phân của tế bào bên trên là


Một loại độngvật, biết từng gen phương pháp 1 cặp tính trạng, alen trội là trội trả toàn. Xét phép lai P: ♀(fracABabDd) × ♂(fracaBabDd), thu được F1 có vẻ bên ngoài hình A-B-dd chiếm xác suất 11,25%. Khoảng các giữa gen A cùng gen B là


Quá trình giảm phân ở khung người có hình dạng gen $ extAafracBdbD$ xẩy ra hoán vị với tần số 25%. Tỉ lệ phần trăm các nhiều loại giao tử hoạn được tạo nên là


Theo lí thuyết, khung người có hình dáng gen (fracABab) bớt phân bình thường tạo giao tử AB chỉ chiếm tỉ lệ bao nhiêu? hiểu được đã xẩy ra hoán vị gene với tần số 20%.


Một cá thể có hình dạng gen AB/ab DE/de, biết khoảng cách giữa các gen A cùng gen B là 40cM, D cùng E là 30cM. Các tế bào sinh tinh của thành viên trên bớt phân bình thường hình thành giao tử. Tính theo lý thuyết, trong các các một số loại giao tử ra, một số loại giao tử Ab DE chiếm tỷ lệ:


Giả sử 5 tế bào sinh tinh của khung hình có mẫu mã gen AB/ab triển khai giảm phân bình thường. Theo lí thuyết, gồm bao nhiêu tuyên bố sau đây sai?

I. Giả dụ chỉ có một tế bào xẩy ra hoán vị ren thì sẽ tạo nên ra 4 các loại giao tử với tỉ lệ thành phần 4:4:1:1.

II. Nếu chỉ bao gồm 2 tế bào xẩy ra hoán vị ren thì các loại giao tử Ab chiếm phần 10%.

III. Giả dụ chỉ bao gồm 3 tế bào xẩy ra hoán vị gene thì sẽ tạo ra 4 loại giao tử với tỉ trọng 7:7:3:3.

IV. Nếu như cả 5 tế bào đều xẩy ra hoán vị ren thì các loại giao tử aB chỉ chiếm 25%.


Ở con ruồi giấm, alen A nguyên lý thân xám, alen a hiện tượng thân đen; alen B phép tắc cánh dài, alen b hình thức cánh cụt. Hiểu được chỉ xẩy ra hoán vị ren ở giới cái. Theo lí thuyết, trong các phép lai sau đây, tất cả bao nhiêu phép lai cho đời con có 3 các loại kiểu hình?


*

Một thành viên có mẫu mã gen có hai cặp alen dị thích hợp nằm bên trên một cặp NST tương đồng, trội lặn hoàn toàn, đem cá thể trên lai so sánh biết tần số hoán vị gene là 25%, làm việc đời con thu được các kiểu hình với tỉ trọng bao nhiêu?


Giả sử những gen L và M ở trên cùng một nhiễm dung nhan thể nhưng bí quyết nhau 100 đơn vị phiên bản đồ. Phần trăm con lai$fracLmlm$ từphép lai $fracLMlm imes fraclmlm$ là bao nhiêu?


Ở một loại thực vật, alen A khí cụ thân cao trội hoàn toàn so cùng với a lao lý thân thấp, alen B phương pháp hoa đỏ trội hoàn toàn so với b lý lẽ hoa vàng. Cho thành viên có hình dạng gen Ab/aB từ thụ phấn. Biết trong quá trình giảm phân xuất hiện giao tử, hoán vị ren đã xảy ra trong quá trình hình thành phân tử phấn với noãn với tần số đều bởi 20%. Xác minh tỉ lệ loại kiểu gene Ab/aB thu được làm việc F1 ?


Hai gen A với b cùng nằm bên trên một nhiễm dung nhan thể ở vị trí cách nhau 40cM. Biết từng cặp gen qui định một cặp tính trạng cùng trội hoàn toàn. Cho phép lai $frac extAb extaB imes frac extAb extab$, theo lý thuyết, thứ hạng hình sở hữu cả nhì tính trạng trội (A-B-) sinh sống đời nhỏ chiếm tỉ lệ


Ở một loài thực vật, alen A (thân cao) trội hoàn toàn so cùng với alen a (thân thấp); alen B (hoa đỏ) trội trọn vẹn so với alen b (hoa trắng). Cho 1 cây thân cao, hoa đỏ (P) lai với cây thân cao, hoa white thu được nhỏ lai F1 có 4 loại kiểu hình, trong các số đó có 30% cây cao, hoa trắng. Cho những cây cao, hoa trắng này trường đoản cú thụ phấn thu được F2 có tỉ lệ giao diện hình như thế nào sau đây? Biết không tồn tại đột biến xảy ra.

Xem thêm: Xem Ngày Đẹp Tháng 8 Âm Lịch Năm 2021 : Tháng 8 Âm Lịch Ngày Nào Tốt?


Cho biết mỗi gen lao lý tình trạng, những alen trội là trội trả toàn, quy trình giảm phân không xẩy ra đột đổi thay nhưng xảy ra hoán vị gene ở nhị giới với tần số như nhau.Tiến hành phép lai p. $P:fracABabDd imes fracABabDd$, vào tổng số cá thể thu được nghỉ ngơi F1, số cá thể có hình trạng hình trội về tía tính trang trên chiếm tỉ lệ 50.73%. Theo lý thuyết, số thành viên F1 gồm kiểu hình lặn về 1 trong các ba tính trạng trên chiếm phần tỉ lệ:


Ở một loài thực vật, alen A quy định quả tròn trội trọn vẹn so với alen aquy định quả dài; alen B cách thức quả chín sớm trội trọn vẹn so cùng với alen b phép tắc quả chínmuộn. Lai cây trái tròn chín mau chóng với cây quả lâu năm chín muộn (P) nhận được F1gồm 85 cây quảtròn, chín muộn; 84 cây quả dài chín sớm; 23 cây quả tròn chín sớm; 22 cây quả nhiều năm chín muộn.Biết rằng không xảy ra đột đổi mới P rất có thể có vẻ bên ngoài gen làm sao sau đây?


cho thấy mỗi tính trạng vì chưng một cặp ren quy định. Người ta tiến hành từ bỏ thụ phấn cây dị phù hợp về nhì cặp gen tất cả kiểu hình cây cao, hạt trong. Ở đời con thu được 542 cây cao, hạt vào : 209 cây cao, hạt đục : 212 cây lùn, hạt vào : 41 cây lùn, hạt đục. Biết rằng mọi cốt truyện của quy trình sinh noãn và sinh hạt phấn hồ hết giống nhau. Kiểu dáng gen của cây dị hợp rước tự thụ phấn với tần số hoán vị gene (f) là:


Ở lúa, gene A pháp luật hạt gạo đục trội trọn vẹn so với alen a chế độ hạt gạo trong, alen B biện pháp chín mau chóng trội trọn vẹn so cùng với alen b phép tắc chín muộn. Cho cây dị hòa hợp tử về 2 cặp ren trên từ thụ phấn (P), nhận được F1 có 4 loại kiểu hình, trong những số ấy cây hạt trong, chín muộn chiếm phần tỉ lệ 9%. Tuyên bố nào dưới đây đúng?


Ở một loại thực vật, xét một thành viên có kiểu gen $ extAaBbfracDEde$. Người ta tiến hành thu phân tử phấn của cây này rồi nuôi ghép trong đk thí nghiệm, kế tiếp gây lưỡng bội trở thành công cục bộ các hạt phấn. Mang lại rằng quy trình phát sinh hạt phấn đã xẩy ra hoán vị gen giữa những alen D cùng d cùng với tần số 20%. Theo lí thuyết, tỉ lệ dòng thuần thu được từ quy trình nuôi ghép hạt phấn nói bên trên là:


Ở ruồi giấm, khi lai (P) hai mẫu thuần chủng khác nhau bởi cặp các tính trạng tương phản nghịch được F1 hàng loạt thân xám, cánh dài. Mang lại F1 giao phối tự do thu được F2 bao gồm kiểu hình phân li theo tỉ trọng 67,5% thân xám, cánh lâu năm : 17,5% thân đen, cánh ngắn : 7,5% thân xám, cánh ngắn : 7,5% thân đen, cánh dài. Cho thấy thêm mỗi tính trạng do 1 gen qui định. Ví như cho con cháu F1 lai với bé đực có kiểu hình thân xám, cánh ngắn làm việc F2 thì nhiều loại kiểu hình thân xám, cánh dài ở đời bé chiếm tỉ lệ:


Ở một chủng loại thực vật, tính trạng chiều cao là vì chưng một cặp gene quy định, tính trạng hình dạng quả vị một cặp gene khác quy định. Cho cây thân cao, quả lâu năm thuần chủng giao phấn với cây thân thấp, trái tròn thuần chủng (P) nhận được F1 100% thân cao quả tròn. Cho những cây F1 từ bỏ thụ phấn, thu được F2 bao gồm 4 một số loại kiểu hình, trong các số ấy cây thân cao quả tròn chiếm phần trăm 50,64%. Biết rằng trong quy trình phát sinh giao tử đực và dòng đều xảy ra hoán vị gene với tần số như nhau. Trong các kết luận sau, kết luận nào đúng với phép lai bên trên ?

(1) F2 có 10 các loại kiểu gen

(2) F2 có 4 loại kiểu ren cùng hình thức kiểu hình mang trong mình 1 tính trạng trội với một tính trạng lặn

(3) Ở F2, số cá thể có dạng hình gen không giống với hình dạng gen F1 chiếm phần trăm 64,72%

(4) F1 xẩy ra hoán vị ren với tần số 8%

(5) Ở F2 , số thành viên có vẻ bên ngoài hình thân thấp, quả tròn chiếm phần trăm 24,84%


Ở ruồi giấm, khi phân tích về color cánh người triển khai các phép lai sau:- Phép lai sản phẩm công nghệ nhất: p. đực cánh xám × mẫu cánh xám → F1 chiếm được tỉ lệ 2 ruồi mẫu cánh xám: 1 con ruồi đực cánh xám: 1 con ruồi đực cánh trắng.- Phép lai máy hai: p. đực cánh đỏ × cái cánh xám → F1 nhận được tỉ lệ 1 ruồi mẫu cánh đỏ: 1 ruồi chiếc cánh xám: 1 loài ruồi đực cánh xám: 1 con ruồi đực cánh trắng.- Phép lai trang bị ba: p đực cánh đỏ × mẫu cánh đỏ → F1 thu được tỉ lệ 2 ruồi mẫu cánh đỏ: 1 loài ruồi đực cánh đỏ: 1 ruồi đực cánh trắng.Biết màu cánh của ruồi vì một gen quy định, không xảy ra đột biến. Theo kết quả mày tất cả bao nhiêu kết luận dưới đây đúng? I. Tính trạng màu sắc cánh di truyền links với giới tính. II. Tính trạng cánh đỏ cùng cánh xám trội trọn vẹn so cùng với tính trạng cánh trắng. III. đem ruồi mẫu đời p ở phép lai thứ hai lai với con ruồi đực nghỉ ngơi phép lai thứ nhất sẽ cho tỉ lệ đời nhỏ 2 loại cánh xám: 1 đực cánh xám: 1 đực cánh trắng. IV. Lấy ruồi dòng đời p ở phép lai vật dụng hai lai với con ruồi đực sinh sống phép lai thứ ba sẽ đến tỉ lệ đời con 1/2 cánh xám: 25% cánh đỏ: 25% cánh trắng.


Đề thi trung học phổ thông QG – 2021, mã đề 206

Quá trình giảm phân ở khung người có kiểu dáng gen (fracAbaB) đã xảy ra hoán vị gen. Theo lí thuyết, trong toàn bô giao tử được tạo ra, tần số hoán vị gen được xem bằng tổng tỉ trọng % của 2 một số loại giao tử nào sau đây?


Ở một loài động vật, từng cặp tính trạng color thân với màu đôi mắt đều vì một cặp gen quy định. Cho nhỏ đực (XY) thân đen, mắt trắng thuần chủng lai với con cháu (XX) thân xám, mắt đỏ thuần chủng được F1 đồng loạt thân xám, đôi mắt đỏ. Cho F1 giao hợp với nhau, đời F1 có một nửa con chiếc thân xám, đôi mắt đỏ: 20% nhỏ đực thân xám, mắt đỏ: 20% bé đực thân đen, mắt trắng: 5% bé đực thân xám, mắt trắng: 5% nhỏ đực thân đen, đôi mắt đỏ. Tần số hoán vị gene ở thành viên cái F1 là


Phép lai P: (fracAbaB imes fracAbaB) thu được F1. Cho biết quá trình bớt phân đã xẩy ra hoán vị gen. Theo lí thuyết, F1 có buổi tối đa từng nào loại dạng hình gen?


chất nhận được lai (AafracBDbd imes AafracBdbd) chiếm được F1. Cho thấy mỗi gen hình thức một tính trạng, các alen trội là trội trọn vẹn và xẩy ra hoán vị gene với tần số 40%. Theo lí thuyết ở F1, số cá thể dị hợp 3 cặp gen chỉ chiếm tỉ lệ


Xét 3 tế bào sinh tinh của khung hình có hình dạng gen (fracABabfracDedE) sút phân sinh sản giao tử. Cho thấy có 1 tế bào xẩy ra hoán vị gen tại 1 cặp NST; 2 tế bào không xẩy ra hoán vị gen. Theo lí thuyết, số loại giao tử tối đa được tạo nên là


Trong quy trình giảm phân của tư tế bào sinh tinh gồm kiểu gen (fracABabfracDedE) đều xẩy ra hoán vị gene thì số nhiều loại tinh trùng rất có thể tạo ra và tỉ lệ những loại tinh dịch đó có thể là

I. 4 một số loại tinh trùng cùng với tỉ lệ: 1:1:1:1.

II. 8 các loại tinh trùng với tỉ lệ: 3:3:3:3:1:1:1:1.

III. 2 nhiều loại tinh trùng với tỉ lệ: 1:1.

IV. 12 một số loại tinh trùng với tỉ lệ: 1:1:1:1:1:1:1:1:2:2:2:2.

Xem thêm: Bầu Nên Ăn Gì 3 Tháng Đầu - Mang Thai 3 Tháng Đầu Nên Ăn Gì Để Vào Con

Theo lí thuyết, tất cả bao nhiêu trường phù hợp ở trên rất có thể xảy ra?


Ở loài ruồi giấm, mỗi gen phép tắc một tính trạng, alen trội là trội hoàn toàn. Có thể chấp nhận được lai: P: ♀(fracABabDd imes ) ♂(fracAbaBDd), tần số thiến gen bằng 32%. Theo lí thuyết, ngơi nghỉ đời con có:


Cơ thể thực vật tất cả bộ NST 2n = 14, trên từng cặp NST xét 2 cặp gene dị hợp. Mang sử quy trình giảm phân ở khung người này đã xẩy ra hoán vị ren ở toàn bộ các cặp NST tuy nhiên ở từng tế bào chỉ xảy ra hoán vị gen nhiều nhất ở 1 cặp NST tại những gen đã xét. Theo lí thuyết, số giao tử tối đa về những gen đang được xét tạo ra là:


*

Cơ quan chủ quản: doanh nghiệp Cổ phần technology giáo dục Thành Phát


Tel: 0247.300.0559

gmail.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa nhà Intracom - trằn Thái Tông - Q.Cầu Giấy - Hà Nội

*

Giấy phép hỗ trợ dịch vụ mạng xã hội trực con đường số 240/GP – BTTTT vày Bộ tin tức và Truyền thông.