CHUYÊN ĐỀ PHẢN ỨNG OXI HÓA KHỬ

  -  

Các dạng bài bác tập bội nghịch ứng oxi hóa, khử tinh lọc có đáp án đưa ra tiết

Với các dạng bài xích tập phản bội ứng oxi hóa, khử chọn lọc có đáp án chi tiết Hoá học tập lớp 10 tổng hợp các dạng bài tập, trên 200 bài bác tập trắc nghiệm gồm lời giải cụ thể với đầy đủ phương thức giải, ví dụ như minh họa sẽ giúp đỡ học sinh ôn tập, biết phương pháp làm dạng bài xích tập phản nghịch ứng oxi hóa, khử từ đó đạt điểm cao trong bài xích thi môn Hoá học lớp 10.

Bạn đang xem: Chuyên đề phản ứng oxi hóa khử

*

Tổng hợp kim chỉ nan chương phản bội ứng oxi hóa, khử

Phương pháp giải các dạng bài tập chương bội nghịch ứng oxi hóa, khử

Bài tập trắc nghiệm

Phương pháp cân đối phản ứng oxi hóa khử

A. Phương pháp & Ví dụ

Lý thuyết và phương pháp giải

Theo trình trường đoản cú 3 cách với nguyên tắc:

Tổng electron dường = tổng electron nhận

Bước 1. Khẳng định sự đổi khác số oxi hóa.

Bước 2. Lập thăng bằng electron.

Bước 3. Đặt những hệ số kiếm được vào làm phản ứng với tính những hệ số còn lại.

Lưu ý:

- Ngoài cách thức thăng bởi electron, còn hoàn toàn có thể cân bởi phản ứng lão hóa – khử theo cách thức tăng – giảm số oxi hóa với nguyên tắc: tổng số thoái hóa tăng = tổng số lão hóa giảm.

- phản ứng thoái hóa – khử còn rất có thể được cân đối theo cách thức thăng bằng ion – electron: cơ hội đó vẫn bảo vệ nguyên tắc thăng bởi electron nhưng những nguyên tố nên được viết ngơi nghỉ dạng ion đúng, như NO3-, SO42-, MnO4-, Cr2072-,...

- nếu như trong làm phản ứng lão hóa – khử có rất nhiều nguyên tố tất cả số oxi hóa cùng tăng (hoặc cùng giảm) mà:

+ chúng thuộc một hóa học thì phải đảm bảo tỉ lệ số nguyên tử của các nguyên tố vào phân tử.

+ chúng thuộc các chất khác nhau thì phải đảm bảo an toàn tỉ lệ số mol của các chất đó theo đề cho.

* cùng với hợp chất hữu cơ:

- giả dụ hợp hóa học hữu cơ trước và sau làm phản ứng có một đội nguyên tử biến đổi và một vài nhóm không thay đổi thì nên xác minh số oxi hóa của C vào từng đội rồi cân nặng bằng.

- ví như hợp hóa học hữu cơ thay đổi toàn phân tử, nên cân đối theo số oxi hóa trung bình của C.

Ví dụ minh họa

Ví dụ 1. thăng bằng phản ứng:

FeS + HNO3 → Fe(NO3)3 + N2O + H2SO4 + H2O

Hướng dẫn:

Bước 1. Khẳng định sự thay đổi số oxi hóa:

Fe+2 → Fe+3

S-2 → S+6

N+5 → N+1

Bước 2. Lập thăng bởi electron:

Fe+2 → Fe+3 + 1e

S-2 → S+6 + 8e

FeS → Fe+3 + S+6 + 9e

2N+5 + 8e → 2N+1

→ gồm 8FeS với 9N2O.

Bước 3. Đặt các hệ số kiếm được vào phản nghịch ứng với tính những hệ số còn lại:

8FeS + 42HNO3 → 8Fe(NO3)3 + 9N2O + 8H2SO4 + 13H2O

Ví dụ 2. thăng bằng phản ứng trong dung dịch bazơ:

NaCrO2 + Br2 + NaOH → Na2CrO4 + NaBr

Hướng dẫn:

CrO2- + 4OH- → CrO42- + 2H2O + 3e

Br2 + 2e → 2Br-

Phương trình ion:

2CrO2- + 8OH- + 3Br2 → 2CrO42- + 6Br- + 4H2O

Phương trình phản nghịch ứng phân tử:

2NaCrO2 + 3Br2 + 8NaOH → 2Na2CrO4 + 6NaBr + 4H2O

Ví dụ 3. Cân bởi phản ứng trong dung dịch tất cả H2O tham gia:

KMnO4 + K2SO3 + H2O → MnO2 + K2SO4

Hướng dẫn:

MnO4- + 3e + 2H2O → MnO2 + 4OH-

SO32- + H2O → SO42- + 2H+ + 2e

Phương trình ion:

2MnO4- + H2O + 3SO32- → 2MnO2 + 2OH- + 3SO42-

Phương trình bội phản ứng phân tử:

2KMnO4 + 3K2SO3 + H2O → 2MnO2 + 3K2SO4 + 2KOH

Ví dụ 4. cân bằng phản ứng thoái hóa – khử sau:

C6H12O6 + KMnO4 + H2SO4 → K2SO4 + MnSO4 + CO2 + H2O

Hướng dẫn:

*

5C6H12O6 + 24KMnO4 + 36H2SO4 → 12K2SO4 + 24MnSO4 + 30CO2 + 66H2O

B. Bài tập trắc nghiệm

Câu 1. Cho phản nghịch ứng: Na2SO3 + KMnO4 + H2O → Na2SO4 + MnO2 + KOH

Tỉ lệ hệ số của chất khử và chất oxi hóa sau khi cân bằng là:

A. 4:3 B. 3:2 C. 3:4 D. 2:3

Lời giải:

Đáp án: B

*

⇒ 3Na2SO3 + 2KMnO4 → 3Na2SO4 + 2MnO2

Kiểm tra nhì vế: thêm 2KOH vào vế phải, thêm H2O vào vế trái.

⇒ 3Na2SO3 + 2KMnO4 + H2O → 3Na2SO4 + 2MnO2 + 2KOH

Câu 2. mang đến phản ứng: FeSO4 + K2Cr2O7 + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + K2SO4 + Cr2(SO4)2 + H2O. Hệ số cân đối của FeSO4 với K2Cr2O7 theo lần lượt là:

A. 6 ; 2 B. 5; 2 C. 6; 1 D. 8; 3

Lời giải:

Đáp án:

*

Hay 6FeSO4 + K2Cr2O7 → 3Fe2(SO4)3 + Cr2(SO4)3

Kiểm tra hai vế: thêm K2SO4 vào về phải; thêm 7H2SO4 vào vế trái → thêm 7H2O vào vế phải.

⇒ 6FeSO4 + K2Cr2O7 + 7H2SO4 → 3Fe2(SO4)3 + K2SO4 + Cr2(SO4)2 + 7H2O

*

Hay Cu + 2HNO3 → Cu(NO3)2 + 2NO2

Kiểm tra nhì vế: thêm 2HNO3 vào vế trái thành 4HNO3, thêm 2H2O vào vế phải.

⇒ Cu + 4HNO3 → Cu(NO3)2 + 2NO2 + 2H2O

Câu 3. Cân bằng phản ứng sau: Fe3O4 + HNO3 → Fe(NO3)3 + NO + H2O

Lời giải:

Đáp án:

*

Hay 3Fe3O4 + HNO3 → 9Fe(NO3)3 + NO

Kiểm tra nhì vế: thêm 28 vào HNO3 ngơi nghỉ vế trái, thêm 14H2O nghỉ ngơi vế phải.

⇒ 3Fe3O4 + 28HNO3 → 9Fe(NO3)3 + NO + 14H2O

Câu 4. Cân bởi phản ứng: As2S3 + HNO3 + H2O → H3AsO4 + NO + H2SO4

Lời giải:

Đáp án:

*

Hay 3As2S3 + 28HNO3 + 4H2O → 6H3AsO4 + 28NO + 9H2SO4

Câu 5. Tính tổng hệ số cân đối trong phản ứng sau:

*

A. 15 B. 14 C. 18 D. 21

Lời giải:

Đáp án: A

*

Phương trình: Cr2O3 + 3KNO3 + 4KOH → 2K2CrO4 +2H2O + 3KNO2

⇒ Tổng hệ số thăng bằng là 15

Câu 6. Cân bởi phản ứng oxi hóa – khử sau:

CH3CH2OH + K2Cr2O7 + H2SO4 → CH3COOH + Cr2(SO4)3 + K2SO4 + H2O

Lời giải:

Đáp án:

*

3CH3CH2OH + 2K2Cr2O7 + 8H2SO4 →3CH3COOH + 2Cr2(SO4)3 + 2K2SO4 + 11H2O

Câu 7. xác định hệ số thăng bằng của KMnO4 trong bội phản ứng sau:

SO2 + KMnO4 + H2O → K2SO4 + ...

A. 2 B. 5 C. 7 D. 10

Lời giải:

Đáp án: A

*

Câu 8. Cân bởi phản ứng thoái hóa – khử sau bằng phương thức thăng bằng e:

a) Fe2O3 + Al → Al2O3 + FenOm

b) FenOm + HNO3 → Fe(NO3)3 + NO + H2O

Lời giải:

Đáp án:

*

Các dạng bài tập về lão hóa - khử

Phương pháp:

* Định khí cụ bảo toàn electron

Trong phản bội ứng oxi hoá - khử, số mol electron mà hóa học khử cho bằng số mol electron mà hóa học oxi hoá nhận. ∑ne cho = ∑ne nhận

Sử dụng tính chất này để cấu hình thiết lập các phương trình liên hệ, giải các bài toán theo phương pháp bảo toàn electron.

* Nguyên tắc

Viết 2 sơ đồ: sơ đồ hóa học khử nhịn nhường e- và sơ đồ hóa học oxi hoá thừa nhận e-.

* một số chú ý

- công ty yếu áp dụng cho bài toán oxi hóa khử các chất vô cơ

- có thể áp dụng bảo toàn electron cho 1 phương trình, các phương trình hoặc cục bộ quá trình.

- Xác định đúng chuẩn chất nhường với nhận electron. Nếu xét cho 1 quá trình, chỉ việc xác định trạng thái đầu với trạng thái cuối số lão hóa của nguyên tố, thường không cân nhắc trạng thái trung gian số lão hóa của nguyên tố.

- Khi áp dụng PP bảo toàn electron thường thực hiện kèm những PP bảo toàn không giống (bảo toàn khối lượng, bảo toàn nguyên tố).

- Khi mang lại KL chức năng với hỗn hợp HNO3 và dung dịch sau phản bội ứng không chứa muối amoni: nNO3- = tổng số mol e nhường nhịn (hoặc nhận).

Xem thêm: Tóm Tắt Tác Phẩm Nhìn Về Vốn Văn Hóa Dân Tộc (Trang 159), Nhìn Về Vốn Văn Hóa Dân Tộc

a/ câu hỏi kim loại tính năng với axit không có tính oxi hóa

-Công thức contact giữa số mol kim loại và số mol khí H2

2. NH2 = n2 . NM1 + n2 .n-M2 +….. (với n1, n2 là số electron nhường nhịn của kim loại M1 và m2 ; nM1 , nM2 là số mol của sắt kẽm kim loại M1, M2).

- bí quyết tính trọng lượng muối trong dung dịch:

Mmuối = mKL + mgốc ax (mSO42-, mX-…)

Trong đó, số mol nơi bắt đầu axit được cho bởi vì công thức:

Ngốc ax = tổng e trao đổi/ điện tích cội axit.+ với H2 SO4 : mMuối = mKL + 96.nH2

+ cùng với HCl: mmuối =mKL + 71.nH2

+ với HBr: mmuối =mKL + 160.nH2

Ví dụ 1: Hoà rã 7,8g hỗn hợp bột Al với Mg trong dung dịch HCl dư. Sau bội phản ứng khối lượng dung dịch axit tăng thêm 7,0g. Trọng lượng nhôm và magie trong tất cả hổn hợp đầu là:

A. 2,7g với 1,2g B. 5,4g với 2,4g C. 5,8g với 3,6g D. 1,2g với 2,4g

Hướng dẫn:

Áp dụng định công cụ bảo toàn khối lượng ta bao gồm :mH2 = 7,8-7,0 =0,8 gam

Mặt không giống theo công thức 1 và theo đề ta tất cả hệ phương trình:

(Khi thâm nhập phản ứng nhôm dường 3 e, magie dường 2 e và H2 đuc rút 2 e)

3.nAl + 2.nMg =2.nH2=2.0.8/2 (1)

27.nAl +24.nMg =7,8 (2)

Giải phương trình (1), (2) ta gồm nAl =0.2 mol và nMg = 0.1 mol

Từ đó ta tính được mAl =27.0,2 =5,4 gam cùng mMg =24.0,1 =2,4 gam chọn đáp án B

Ví dụ 2: cho 15,8 gam KmnO4 công dụng với hỗn hợp HCl đậm đặc. Thể tích khí clo nhận được ở điều kiện tiêu chuẩn là:

A. 5,6 lít. B. 0,56 lít. C. 0,28 lít. D. 2,8 lít.

Hướng dẫn:

Ta có: Mn+7nhường 5 e (Mn+2),Cl-thu 2.e (Cl2)

Áp dụng định phương tiện bảo toàn e ta có :

5.nKmnO4 =2.nCl2

⇒ nCl2 = 5/2 nKmnO4 =0.25 mol rArr; VCl2 =0,25 . 22,4 =0,56 lít

Ví dụ 3. Hòa tan trọn vẹn 20g hỗn hợp Mg cùng Fe vào hỗn hợp axit HCl dư thấy gồm 11,2 lít khí bay ra nghỉ ngơi đktc và dung dịch X. Cô cạn dung dịch X thì thu được bao nhiêu gam muối hạt khan?

A. 55,5g. B. 91,0g. C. 90,0g. D. 71,0g.

Hướng dẫn:

Áp dụng công thức 2 ta có:

mmuối = m kim loại + mion sản xuất muối

= đôi mươi + 71.0,5=55.5g

⇒ lựa chọn A

b/ bài toán kim loại tác dụng với tất cả hổn hợp axit gồm tính oxi hóa

Ví dụ 4. hòa tan 15 gam hỗn hợp X gồm hai sắt kẽm kim loại Mg và Al vào hỗn hợp Y bao gồm HNO3 với H2SO4 sệt thu được 0,1 mol từng khí SO2, NO, NO2, N2O. Phần trăm trọng lượng của Al và Mg vào X thứu tự là:

A. 63% cùng 37%. B. 36% cùng 64%. C. 50% và 50%. D. 46% với 54%.

Hướng dẫn:

Ta có 24 nMg + 27 nAl =15 (1)

-Xét quy trình oxi hóa

Mg → Mg2++ 2e

Al → Al3++3e

⇒tổng số mol e nhịn nhường = 2nMg + 3 nAl

- Xét quá trình khử2N+5 +2.4e → 2 N+1

S+6 + 2e → S+4⇒tổng số mol e nhận = 2.0,4 + 0,2 = 1,4 mol

Theo định điều khoản bảo toàn e ta có:

2nMg + 3 nAl = 1,4 (2)

Giải hệ (1) và (2) ta được nMg = 0,4 mol, nAl =0,2 mol

⇒% Al = 27.0,2/15 = 36%

⇒%Mg = 64%

⇒ chọn B

Ví dụ 5: Một các thành phần hỗn hợp X có khối lượng 18,2g có 2 sắt kẽm kim loại A (hóa trị 2) với B (hóa trị 3). Tổ hợp X hoàn toàn trong hỗn hợp Y đựng H2SO4 và HNO3. Mang lại ra tất cả hổn hợp khí Z tất cả 2 khí SO2 cùng N2O. Khẳng định 2 sắt kẽm kim loại A, B (B chỉ co thể là Al giỏi Fe). Biết số mol của hai sắt kẽm kim loại bằng nhau và số mol 2 khí SO2 cùng N2O theo lần lượt là 0,1 mol từng khí.

A. Cu, AlB. Cu, FeC. Zn, AlD. Zn, Fe

Hướng dẫn:

Quá trình khử hai anion chế tạo ra khí là:

4H+ + SO42- + 2e → SO2 + 2H2O

0,2 0,1 mol

10H+ + 2NO3- + 8e → N2O + 5H2O

0,8 0,1 mol

Tổng e (nhận) = 0,2 + 0,8 = 1 mol

A → A2+ + 2e

a 2a

B → B3+ + 3e

b 3b

Tổng e (cho) = 2a + 3b = 1 (1)

Vì số mol của hai kim loại bằng nhau nên: a= b (2)

Giải ( 1), (2 ) ta gồm a = b = 0,2 mol

Vậy 0,2A + 0,2B = 18,2 ⇒ A + B = 91 ⇒ A là Cu với B là Al.

c/ việc kim loại chức năng với axit có tính oxi hóa

Trong các phản ứng oxy hóa khử, thành phầm tạo thành tất cả chứa các muối mà ta thường chạm mặt như muối bột sunfat SO42-(có năng lượng điện là -2), muối hạt nitrat NO3-, ( bao gồm điện tích là -1), muối hạt halogen X-( gồm điện tích là -1), ... Yếu tố của muối có caction kim loại (hoặc cation NH4+),và anion gốc acid. Mong tính khối lượng muối tạo ra thành trong dung dịch ta tính như sau:

mmuối = mkim một số loại + mgốc acid

Trong đó:mgốc acid = Mgốc acid .ne (nhận)/(số năng lượng điện tích cội acid)

Ví dụ 6: đến 6,3 g các thành phần hỗn hợp Mg và Zn công dụng hết với dung dịch HCl thấy bay ra 3,36 lít H2 (đktc). Khối lượng muối tạo nên trong dung dịch là:

A. 15,69 gB. 16,95 gC. 19,65 gD. 19,56 g

Hướng dẫn:

Ta có:2H++ 2e → H2

0,3 0,15 mol/

Vậy khối lượng muối trong dung dịch là:Mmuối = mkim các loại + mgốc acid = 6,3+35,5.0,3/1=16,95 g.

⇒ lựa chọn B

Một số lưu lại ý:

-Với kim loại có tương đối nhiều số oxy hóa khác nhau khi phản nghịch ứng với dung dịch axit HNO3 loãng, HNO3 sệt nóng vẫn đạt số thoái hóa cao nhất.

-Hầu hết các kim các loại phản ứng được với HNO3 quánh nóng (trừ Pt, Au) và HNO3 quánh nguội (trừ Pt, Au, Fe, Al, Cr….) lúc dó N+5trong HNO3 bị khử về mức lão hóa thấp hơn trong những đơn hóa học khi tương ứng.

-Các kim loại tác dụng với ion trong môi trường xung quanh axit H+coi như công dụng với HNO3. Những kim loại Zn, Al công dụng với ion trong môi trường xung quanh kiềm OH-giải phóng NH3.

Ví dụ 7: hài hòa 15g các thành phần hỗn hợp X có 2 kim loại Mg, Al vào hỗn hợp Y gồm HNO3 cùng H2SO4 sệt thu được 0,1 mol từng khí SO2, NO, NO2, N2O. Phần tram trọng lượng của Al, Mg trong X theo lần lượt là:

Hướng dẫn:

Gọi Mg, Al trong các thành phần hỗn hợp X thứu tự là x, y (mol).

*
*
*

Phương pháp bảo toàn electron

A. Phương thức & Ví dụ

Lý thuyết và phương pháp giải

Trong phản bội ứng oxi hoá - khử, số mol electron mà hóa học khử cho thông qua số mol electron mà hóa học oxi hoá nhận. ∑ne cho = ∑ne nhận

Sử dụng đặc thù này để thiết lập cấu hình các phương trình liên hệ, giải những bài toán theo phương thức bảo toàn electron.

* Nguyên tắc

Viết 2 sơ đồ: sơ đồ chất khử dường e- cùng sơ đồ chất oxi hoá dấn e-.

* một trong những chú ý

- chủ yếu áp dụng cho bài toán oxi hóa khử các chất vô cơ

- rất có thể áp dụng bảo toàn electron cho 1 phương trình, các phương trình hoặc toàn bộ quá trình.

- Xác định đúng đắn chất nhường với nhận electron. Nếu xét cho một quá trình, chỉ cần xác định tinh thần đầu với trạng thái cuối số lão hóa của nguyên tố, hay không quan tâm đến trạng thái trung gian số lão hóa của nguyên tố.

- Khi áp dụng PP bảo toàn electron thường thực hiện kèm những PP bảo toàn không giống (bảo toàn khối lượng, bảo toàn nguyên tố).

- Khi cho KL công dụng với hỗn hợp HNO3 cùng dung dịch sau bội nghịch ứng không cất muối amoni: nNO3- = tổng số mol e nhường nhịn (hoặc nhận).

Ví dụ minh họa

Ví dụ 1. Cho 15,8 gam KMnO4 công dụng với dung dịch HCl đậm đặc. Thể tích khí clo thu được ở điều kiện tiêu chuẩn chỉnh là:

A. 5,6 lít. B. 0,56 lít. C. 0,28 lít. D. 2,8 lít.

Hướng dẫn:

Ta có: Mn+7 nhịn nhường 5 e (Mn+2),Cl- thu 2.e (Cl2)

Áp dụng định luật pháp bảo toàn e ta tất cả :

5.nKMnO4 = 2.nCl2

⇒ nCl2 = 5/2 nKMnO4 =0.25 mol⇒ VCl2 = 0,25 . 22,4 = 0,56 lít

Ví dụ 2. Cho các thành phần hỗn hợp chứa 0,05 mol Fe cùng 0,03 mol Al tác dụng với 100ml dd Y có AgNO3 và Cu(NO3)2 thuộc nồng độ mol. Sau làm phản ứng được hóa học rắn Z bao gồm 3 kim loại. Mang đến Z chức năng với dd HCl dư nhận được 0,35mol khí.Nồng độ mol mỗi muối vào Y là?

Hướng dẫn:

3 kim loại trong chất rắn Z là Ag, Cu cùng Fe dư ⇒ Al với 2 muối hạt trong Y hết

Z + HCl:

*

B. Bài bác tập trắc nghiệm

Câu 1. cho m gam bột Cu vào 400 ml dung dịch AgNO3 0,2M, sau một thời gian phản ứng thu được 7,76 gam hỗn hợp chất rắn X cùng dung dịch Y. Lọc tách X, rồi thêm 5,85 gam bột Zn và Y, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 10,53 gam chất rắn Z. Quý giá của m là?

Lời giải:

Đáp án:

Ta có: nAgNO3 = 0,08 mol; nZn = 0,09 mol

*

Dựa vào sơ đồ vật (quan trung tâm đến tinh thần đầu và trạng thái cuối)

⇒ Ag+ là chất nhận e cùng Zn là chất nhường e

Ag+ + 1e → Ag

0,08 0,08 0,08

Zn – 2e → Zn2+

x 2x

Bảo toàn e ⇒ 2x = 0,08 ⇒ x = 0,04

nZn dư = 0,09 – 0,04 = 0,05 mol

Ta thấy: các thành phần hỗn hợp rắn X và các thành phần hỗn hợp rắn Z có 3 kim loại Ag, Cu, Zn dư với

∑mkl = 7,76 + 10,53 = 18,29g

mCu = 18,29 – (mAg + mZn dư) = 18,29 – (0,08.108 + 0,05.65) = 6,4g

Câu 2. hòa hợp hết 7,44 gam các thành phần hỗn hợp Al, Mg vào thể tích toàn diện là 500 ml hỗn hợp HNO3 loãng thu được hỗn hợp A cùng 3,136 lít (đktc) tất cả hổn hợp hai khí đẳng mol có cân nặng 5,18 gam, trong số ấy có một khí bị hóa nâu trong không khí. Tính thành phần tỷ lệ theo trọng lượng của mỗi kim loại trong láo hợp.

Lời giải:

Đáp án:

nhh = 3,136/22,4 = 0,14; (M- khí ) = 5,18/0,14 = 37

NO (M = 30) → Khí 2: N2O (M = 44)

nNO = nNO2 = 0,14/2 = 0,07 mol

Al – 3e → Al3+

x mol

Mg – 2e → Mg2+

y mol

N+5 + 3e → N+2 (NO)

3a a

2N+5 + 8e → 2N+1 (N2O)

8a a

Theo định công cụ bảo toàn e ⇒ 3x + 2y = 3a + 8a = 0,77

Lại có : 27x + 24y = 7,44

→ x = 0,2; y = 0,085

%mMg = 27,42%; %mAl = 72,85%

Câu 3. hòa hợp 19,2 gam kim loại M trong H2SO4 đặc dư chiếm được khí SO2. Cho khí này hấp thụ hoàn toàn trong 1 lít dung dịch NaOH 0,6M, sau làm phản ứng lấy cô cạn hỗn hợp thu được 37,8 gam hóa học rắn. Khẳng định M.

Lời giải:

Đáp án:

nNaOH = 0,6 mol

Nếu hóa học rắn là NaHSO3 thì: nNaHSO3 = 0,3635 mol

Nếu hóa học rắn là Na2SO3 thì: nNa2SO3 = 0,3 mol

Nhận thấy: nNaOH = 2nNa2SO3 đề xuất phản ứng giữa SO2 cùng với NaOH là:

SO2 + 2NaOH → Na2SO3 + H2O

0,3 0,6 0,3

Ta có: M – ne → Mn+

S+6 + 2e → S+4 (SO2)

0,6 0,3

Áp dụng định lý lẽ bảo toàn e ta có:

nM = 0,6/n → M = 19,2/(0,6/n) = 32n

Chọn n = 2 → M = 64 (Cu)

Câu 4. mang lại 19,2g Cu tính năng hết với dung dịch HNO3. Tất cả lượng khí NO hiện ra đem oxi hóa thành NO2 rồi sục vào nước cùng với luồng khí oxi để gửi hết thành HNO3. Tính thể tích Oxi (đktc) sẽ tham gia vào quá trình trên.

Lời giải:

Đáp án:

cách thức bảo toàn e

Cu – 2e → Cu+2

0,3 0,6

O2 + 4e → 2O-2

x 4x

→ 4x = 0,6 → x = 0,15

→ VO2 = 0,15 × 22,4 = 3,36l

Câu 5.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Mua Thêm Hành Lý Ký Gửi Vietjet Sau Khi Mua Vé

đến a gam các thành phần hỗn hợp A bao gồm FeO, CuO, Fe3O4, (có số mol bằng nhau) chức năng vừa đầy đủ với 250ml hỗn hợp HNO3 thu được dung dịch B và 3,136 lít các thành phần hỗn hợp NO2 với NO tất cả tỉ khối 90 với hidro là 20,143. Tính a và centimet của HNO3.

Lời giải:

Đáp án:

Số mol e cho = số mol e thừa nhận ⇒ 0,09 + (0,05 × 3) = 0,24 (mol)

→ Số mol Fe+2 = 0,24 còn mặt khác nFeO = nFe3O4 = 0,12 (mol)

a = 0,12(80 + 72 + 232) = 46,08

nHNO3 = nNO + nNO2 + 3nFe + 2nCu = 0,14 + 3(0,12 × 4) + 2 × 0,12 = 1,82 (mol)

Vậy CMHNO3 = 1,82 : 0,25 = 7,28M

Câu 6. Để m g phoi bào sắt (A) ko kể không khí sau một thời gian trở thành hỗn hòa hợp (B) có trọng lượng 30g tất cả Fe và những oxit FeO, Fe3O4, Fe2O3. Mang lại B công dụng hoàn toàn axit nitric thấy giải phóng ra 5,6 lít khí NO nhất (đktc). Tính m?