CHUYỂN CÂU CHỦ ĐỘNG SANG CÂU BỊ ĐỘNG

     

Câu bị động là một trong những kết cấu cơ phiên bản không thể bỏ qua nếu như khách hàng đang trong hành trình đoạt được những đỉnh điểm mới vào TOEIC. Cùng Anh ngữ Ms Hoa bài viết liên quan cấu trúc này nhé.

Bạn đang xem: Chuyển câu chủ động sang câu bị động


Để giúp các bạn có ánh nhìn tổng quan tiền về thể bị động trong tiếng Anh, hôm nay, Anh ngữ Ms Hoa sẽ chia sẻ kiến thức về công thức, cách dùng câu thụ động một cách chuẩn xác độc nhất vô nhị nhé!

Unit 2: CÂU BỊ ĐỘNG ( Pasive Voice) | Anh ngữ Ms Hoa

I. Câu bị động là gì?

Câu tiêu cực (Passive Voice) là câu được dùng khi muốn nhấn mạnh đến đối tượng người dùng chịu ảnh hưởng của hành vi hơn là phiên bản thân hành vi đó. Thời của động từ làm việc câu bị động phải tuân theo thời của cồn từ ngơi nghỉ câu công ty động.

Cấu trúc câu bị động

Câu nhà động

S1

V

O

Câu bị động

S2

TO BE

PII

(Chủ ngữ + dạng của cồn từ “to be” + Động từ làm việc dạng phân từ bỏ 2)

Câu dữ thế chủ động ở dạng thì nào, họ chia cồn từ “to be” theo như đúng dạng thì đó. Bọn họ vẫn đảm bảo nguyên tắc công ty ngữ số nhiều, rượu cồn từ khổng lồ BE được phân tách ở dạng số nhiều... 

Ví dụ:

They planted a tree in the garden. (Họ đã trồng một cái cây ở trong vườn.)

S1 V O

➤ A tree was planted in the garden (by them). (Một cái cây được trồng ở trong vườn (bởi họ).) lưu giữ ý: “By them” gồm thể bỏ đi vào câu.

S2 be V (PII)

Nếu là một số loại động từ bao gồm 2 tân ngữ, muốn nhấn mạnh vào tân ngữ nào người ta gửi tân ngữ kia lên làm chủ ngữ nhưng thông thường chủ ngữ phải chăng của câu bị động là tân ngữ con gián tiếp.

Ví dụ: I gave him a book = I gave a book to him = He was given a book (by me).

*** lưu giữ ý chung:

1. Nếu S trong câu chủ động là: they, people, everyone, someone, anyone, etc => được bỏ đi trong câu bị động

Ví dụ: Someone stole my motorbike last night. (Ai đó mang trộm xe sản phẩm của tôi đêm qua)

➤ My motorbike was stolen last night. (Xe thứ của tôi đã bị đem trộm đêm qua.)

2. Nếu là fan hoặc thiết bị trực tiếp gây ra hành động thì sử dụng "by", cơ mà gián tiếp khiến ra hành động thì cần sử dụng "with"

> Tham khảo thêm:

II. Chuyển đổi câu dữ thế chủ động sang thụ động trong thì giờ Anh (Tense)

Công thức chuyển câu chủ động sang câu bị động chúng ta học theo bảng dưới đây nhé!

Thì

Chủ động

Bị động

Hiện tại đơn

S + V(s/es) + O

S + am/is/are + P2

Hiện tại tiếp diễn

S + am/is/are + V-ing + O

S + am/is/are + being + P2

Hiện tại hoàn thành

S + have/has + P2 + O

S + have/has + been + P2

Quá khứ đơn

S + V(ed/Ps) + O

S + was/were + P2

Quá khứ tiếp diễn

S + was/were + V-ing + O

S + was/were + being + P2

Quá khứ hoàn thành

S + had + P2 + O

S + had + been + P2

Tương lai đơn

S + will + V-infi + O

S + will + be + P2

Tương lai hoàn thành

S + will + have + P2 + O

S + will + have + been + P2

Tương lai gần

S + am/is/are going lớn + V-infi + O

S + am/is/are going to + be + P2

Động từ khuyết thiếu

S + ĐTKT + V-infi + O

S + ĐTKT + be + P2

 

Dưới đấy là cách chuyển từ thể dữ thế chủ động sang thể bị động cho 12 dạng thì trong giờ Anh. Ví dụ vận dụng với cồn từ "buy" (mua) đã giúp chúng ta có cái nhìn tổng quan tốt nhất nhé:

Dạng thì

Thể công ty động

Thể bị động

Dạng nguyên mẫu

Buy ( Mua)

Bought

Dạng khổng lồ + verd

To Buy

To be bought

Dạng V-ing

Buying

Being bought

Dạng V3/V-ed

 

 

Thì bây giờ đơn

Buy

Am/is/are bought

Thì hiện tại tiếp diễn

Am/is/are buying

Am/is/are being bought

Thì hiện tại hoàn thành

Have/has buying

Have/has been buying

Thì hiện tại tại xong tiếp diễn

Have/ has been buying

Have/has been being bought

Thì vượt khứ đơn

bought

Was/ were bought

Quá trang bị tiếp diễn

Was/were buying

Was/were being bought

Quá khứ hoàn thành

Had bought

Had been bought

Quá khứ hoàn thành tiếp diễn

Had been buying

Had been being bought

Tương lai đơn

Will buy

Will be bought

Tương lai tiếp diễn

Will be writing

Will be being bought

Tương lai trả thành

Will have bought

Will have been bought

Tương lai kết thúc tiếp diễn

Will have been buying

Will have been being bought

 

Các bước đổi khác từ câu chủ động sang câu bị đông

Bước 1: xác minh tân ngữ trong câu chủ động, đưa thành công ty ngữ câu bị động.

Bước 2: khẳng định thì (tense) vào câu chủ động rồi hoạt động từ về thể bị động như hướng dẫn ở trên.

Bước 3: biến đổi chủ ngữ trong câu chủ động thành tân ngữ thêm “by” phía trước. Những nhà ngữ ko xác định bạn có thể bỏ qua như: by them, by people….

*

Ví dụ:

My father waters this flower every morning.

➤This flower is watered (by my father) every morning.

John invited Fiona lớn his birthday buổi tiệc ngọt last night.

➤ Fiona was invented khổng lồ John"s birthday tiệc nhỏ last month

Her mother is preparing the dinner in the kitchen.

➤ The dinner is being prepared (by her mother) in the kitchen.

*** xem xét khi đưa sang câu bị động: 

1. Các nội cồn từ (Động từ ko yêu cầu 1 tân ngữ nào) không được sử dụng ở bị động.

Ví dụ: My leg hurts.

2. Đặc biệt khi công ty ngữ phụ trách chính của hành động cũng ko được chuyển thành câu bị động.

The US takes charge (Nước Mỹ dìm lãnh trách nhiệm)

Nếu là tín đồ hoặc đồ dùng trực tiếp khiến ra hành vi thì cần sử dụng by nhưng nếu là vật gián tiếp gây ra hành vi thì sử dụng with.

The bird was shot with the gun.The bird was shot by the hunter.

3. Trong một số trường hòa hợp to be/to get + P2 hoàn toàn không sở hữu nghĩa tiêu cực mà sở hữu 2 nghĩa:

Chỉ trạng thái, trường hợp mà nhà ngữ đang gặp mặt phải.

Could you please kiểm tra my mailbox while I am gone.

He got lost in the maze of the town yesterday.

Chỉ câu hỏi chủ ngữ tự làm cho lấy

The little boy gets dressed very quickly.

- Could I give you a hand with these tires.

- No thanks, I will be done when I finish tightening these bolts.

4. Các sự biến hóa về thời với thể đều nhằm mục tiêu vào đụng từ lớn be, còn phân tự 2 giữ lại nguyên.

to be made of: Được làm bởi (Đề cập đến cấu tạo từ chất làm yêu cầu vật)

Ví dụ: This table is made of wood

to be made from: Được tạo sự từ (đề cập đến việc nguyên vật liệu bị chuyển đổi khỏi trạng thái ban đầu để làm ra vật)

Ví dụ: Paper is made from wood

to be made out of: Được làm bằng (đề cập mang đến quá trình tạo ra sự vật)

Ví dụ: This cake was made out of flour, butter, sugar, eggs và milk.

to be made with: Được làm với (đề cập cho chỉ một trong những nhiều gia công bằng chất liệu làm cần vật)

Ví dụ: This soup tastes good because it was made with a lot of spices.

5. Riêng biệt thêm về cách dùng marry với divorce vào 2 thể: chủ động và bị động.

Khi không tồn tại tân ngữ thì người Anh ưa dùng get maried với get divorced trong dạng informal English.

Lulu and Joe got maried last week. (informal)

➤ Lulu và Joe married last week. (formal)

After 3 very unhappy years they got divorced. (informal)

➤ After 3 very unhappy years they dovorced. (formal)

Sau marry cùng divorce là một trong những tân ngữ thẳng thì không có giới từ: To mary / divorce smb

She married a builder.

Andrew is going khổng lồ divorce Carola

To be/ get married/ to lớn smb (giới trường đoản cú “to” là bắt buộc)

She got married to lớn her childhood sweetheart.

He has been married lớn Louisa for 16 years and he still doesn’t understand her.

Xem thêm: Uống Nước Dừa Bao Nhiêu Là Đủ, Mổi Ngày Uống Bao Nhiêu Ml Nước Dừa Là Đủ

Nếu bạn muốn nhận tư vấn tham gia những khóa học tập của Anh ngữ Ms Hoa với Đội ngũ giáo viên giỏi trực tiếp đào tạo và giáo trình từ bỏ biên soạn chuẩn chỉnh theo format đề thi, cân xứng với từng trình độ chuyên môn của học tập viên. Chúng ta Hãy đăng ký ngay trên Đây nhé!

III. Những dạng vào câu bị động

1. Bị động với những động từ có 2 tân ngữ

Một số đông từ được theo sau nó bởi nhì tân ngữ như: give (đưa), lend (cho mượn), send (gửi), show (chỉ), buy (mua), make (làm), get (cho), … thì ta sẽ có 2 câu bị động.

Ví dụ 1:

 I gave him an apple. (Tôi đã mang đến anh ấy một quả táo.)

O1 O2

➤ An táo khuyết was given to him. (Một quả táo đã được trao mang đến anh ta.)

➤ He was given an apple by me. (Anh ta đã được tôi trao cho một quả táo)

Ví dụ 2: He sends his relative a letter. 

➤ His relative was sent a letter.

➤ A letter was sent to his relative (by him)

2. Thể bị động của những động tự tường thuật

Các đụng từ tường thuật gồm: assume, believe, claim, consider, expect, feel, find, know, report, say, …

S: công ty ngữ; S": nhà ngữ bị động

O: Tân ngữ; O": Tân ngữ bị động

Câu chủ động

Câu bị động

Ví dụ

S + V + THAT + S" + V" + …

Cách 1: S + BE + V3/-ed + to V"

People say that he is very rich.→ He is said lớn be very rich.

Cách 2: It + be + V3/-ed + THAT + S" + V"

People say that he is very rich.→ It"s said that he is very rich.

Câu nhờ vào vả với những động từ have, get, make có thể được đảo qua câu thụ động với cấu trúc

3. Câu chủ động là câu nhờ vào vả

Câu công ty động

Câu bị động

Ví dụ

… have someone + V (bare) something

…have something + V3/-ed (+ by someone)

Thomas has his son buy a cup of coffee.→ Thomas has a cup of coffee boughtt by his son. (Thomas nhờ nam nhi mua 1 ly cà phê)

… make someone + V (bare) something

… (something) + be made + to V + (by someone)

Suzy makes the hairdresser cut her hair.→ Her hair is made to cut by the hairdresser.(Suzy dựa vào thờ làm tóc chỉnh lại mái tóc)

… get + someone + to lớn V + something

… get + something + V3/-ed + (by someone) 

Shally gets her husband to clean the kitchen for her. → Shally gets the kitchen cleaned by her husband. (Shally nhờ ông xã dọn giúp bên bếp)

 

4. Câu dữ thế chủ động là câu hỏi

- Thể tiêu cực của câu hỏi Yes/No

 

Câu chủ động

Câu bị động

Ví dụ

Do/does + S + V (bare) + O …?

Am/ is/ are + S" + V3/-ed + (by O)?

Do you clean your room? → Is your room cleaned(by you)?(Con vẫn dọn phòng chưa đấy?)

Did + S + V (bare) + O…?

Was/were + S" + V3/-ed + by + …?

Can you bring your notebook lớn my desk?→ Can you notebook be brought to my desk?(Em hoàn toàn có thể mang vở lên nộp cho tôi không?)

modal verbs + S + V (bare) + O + …?

modal verbs + S" + be + V3/-ed + by + O"?

Can you move the chair? → Can the chair be moved? (Chuyển mẫu ghế đi được không?)

have/has/had + S + V3/-ed + O + …?

Have/ has/ had + S" + been + V3/-ed + by + O"?

Has she done her homework? → Has her homeworkbeen done (by her)? (Con bé bỏng đã làm bài tập xong chưa?)

 

5. Bị động với các động trường đoản cú chỉ quan tiền điểm, ý kiến

Một số hễ từ chỉ quan lại điểm chủ ý thông dụng là: think/say/suppose/believe/consider/report…(nghĩ rằng/nói rằng/cho rằng/tin rằng/xem xét rằng/thông báo rằng….)

Ví dụ:

People think he stole his mother’s money. (Mọi fan nghĩ anh ta rước cắp chi phí của bà mẹ anh ta.)

➤ It is thought that he stole his mother’s money.

➤ He is thought lớn have stolen his mother’s money.

6. Bị động với các động từ chỉ giác quan

Các động từ giác quan tiền là các động từ chỉ nhận thức của nhỏ người như: see (nhìn), hear (nghe), watch (xem), look (nhìn), notice (nhận thấy), ….

S + Vp + Sb + Ving. (nhìn/xem/nghe… ai đó đang làm cho gì)Ai đó chứng kiến người khác làm gì và chỉ thấy 1 phần của hành động hoặc 1 hành vi đang ra mắt bị 1 hành vi khác xen vào.

Ví dụ:

- He watched them playing football. (Anh ta nhìn thấy họ đang đá bóng.)

➤ They were watched playing football. (Họ được nhìn thấy đang đá bóng.)

Cấu trúc : S + Vp + Sb + V. (nhìn/xem/nghe ai đó làm cho gì)Ai đó chứng kiến người khác làm gì từ đầu mang lại cuối.

Ví dụ:

- I heard her cry. (Tôi nghe thấy cô ấy khóc.)

➤ She was heard khổng lồ cry. (Cô ấy được nghe thấy là đã khóc.)

7. Câu dữ thế chủ động là câu mệnh lệnh

- Thể khẳng định:

Chủ động: V + O + …Bị Động: Let O + be + V3/-ed

Ví dụ: Put your pen down → Let your pen be put down. (Bỏ cây cây bút xuống)

- Thể che định:

Chủ động: Do not + V + O + …Bị động: Let + O + NOT + be + V3/-ed

Ví dụ: bởi vì not take this item. → Let this item not be taken. (Không lấy sản phẩm này)

IV. Bài xích tập về câu bị động

Để rèn luyện kiến thức thể thụ động trong giờ đồng hồ Anh họ đã học ở trên. Bây giờ các bạn cùng làm một số bài tập sau và hãy khám nghiệm lại đáp án bài bác tập đã làm cho ở bên dưới nhé! ( lưu giữ ý: ko xem đáp án trước lúc làm bài bác tập)

Bài 1: chuyển câu sau sang trọng câu bị động

1. John gets his sister to lớn clean his shirt.

2. Anne had had a friend type her composition.

3. Rick will have a barber cut his hair.

4. They had the police arrest the shoplifter.

5. Are you going lớn have the shoemaker repair your shoes?

6. I must have the dentist check my teeth.

7. She will have Peter wash her oto tomorrow.

8. They have her tell the story again.

Bài 2: mang lại dạng đúng của rượu cồn từ vào ngoặc

1. Toshico had her oto (repair) .............. By a mechanic.

2. Ellen got Marvin (type) ..................her paper.

3. We got our house (paint) .................. Last week.

4. Dr Byrd is having the students (write ) ................... A composition.

5. Mark got his transcripts (send)................... To lớn the university.

6. Maria is having her hair (cut) ......................... Tomorrow.

7. Will Mr. Brown have the porter (carry)...........................his luggage lớn his car?

Đáp án

Bài 1: 

1. John gets his shirt cleaned.

2. Anne has had her composition typed.

3. Rick will have his hair cut.

4. They had the shoplifter arrested.

5. Are you going to have your shoes repaired?

6. I must have my teeth checked.

7. She will have her car washed tomorrow.

Xem thêm: Thời Gian Và Giờ Làm Việc Của Ngân Hàng Vietinbank Làm Việc Thứ 7

8. They have the story told again.

Bài 2:

1. Repaired

2. Lớn type

3. Painted

4. Write

5. Sent

6. Cut

7. Carry

Nếu các bạn muốn học TOEIC nhớ là tham khảo những thông tin sau: 

 

*

 

NẾU BẠN QUAN TÂM ĐẾN CÁC KHÓA HỌC TOEIC, CẦN SỰ TƯ VẤN CỦA CÔ, HÃY ĐĂNG KÝ THÔNG TIN TẠI ĐÂY NHÉ: