Cách tính nồng độ ph

     

Công thức tính pH và gợi ý giải bài xích tập về độ pH

Chủ đề hôm nay chúng ta sẽ nghiên cứu về độ PH và các công thức tính pH. Như các em sẽ biết, pH là chỉ số đo độ hoạt động của các ion H+ trong dung dịch, vì chưng vậy là độ axít hay bazơ của nó. Những dung dịch nước có mức giá trị pH 7 được xem như là có tính kiềm. Để khẳng định được độ pH, chúng ta cùng xem thêm qua một số trong những công thức tính pH trong nội dung bài viết dưới đây.

Bạn đang xem: Cách tính nồng độ ph


*


Phân loại bài xích tập tính pH

Dạng 1: Tính giá trị pH của dung dịchDạng 2: xáo trộn dung dịchCông thức tính nhanh bài xích tập độ pHMột số việc áp dụng

Phân loại bài tập tính pH

+ Tính cực hiếm pH của dung dịch

+ trộn lẫn dung dịch

Dạng 1: Tính giá trị pH của dung dịch

Phương pháp giải

+ Tính pH của hỗn hợp axit: xác định nồng độ mol/l của ion H+ trong dung dịch ở trạng thái thăng bằng pH=-lg()

+Tính pH của hỗn hợp bazơ: xác định nồng độ mol/l của ion OH- trong dung dịch ở trạng thái thăng bằng pH, hoặc pH = 14-pOH= 14+lg().

Ví dụ: đến dung dịch A là 1 trong hỗn hợp: H2SO4 2*10^(-4) M cùng HCl 6*10^(-4)M cho dung dịch B là một trong hỗn hợp: NaOH 3.10-4M với Ca(OH)2 3,5.10-4M

a) Tính pH của hỗn hợp A cùng dung dịch B

b) Trộn 300ml dung dịch A với 200ml dung dịch B được dung dịch C. Tính pH của dung dịch C.

Lời giải

a) Ta tất cả nồng độ H+ trong A: = 2 * 2*10^(-4) + 6*10^(-4) = 0,001M = 10^(-3) => pH = 3

Ta có nồng độ OH- vào B: = 3*10^(-4) + 2 * 3,5*10^(-4) = 0,001M = 10^(-3) => pOH = 3 => pH = 14 – 3 =11

b) vào 300ml hỗn hợp A có số mol H+ là:

n = centimet * V = 0,3 * 0,001 mol

Trong 200 ml hỗn hợp B gồm số mol OH- là:

n = centimet * V = 0,2* 0,001 mol

Dung dịch C có: V = 0,5 lít; số mol H+ = 0,3 * 0,001 – 0,2* 0,001 = 10^(-4) mol


Dạng 2: xáo trộn dung dịch

Phương pháp giải

+ Sử dụng phương thức đường chéo, ghi nhớ: Nước có C% hoặc centimet =0.

+ câu hỏi thêm, cô khô hết nước làm thay đổi nồng độ mol/l cùng không làm biến hóa số mol chất. Tính toán theo số mol chất.

Ví dụ: Dung dịch HCl gồm pH=3. Hỏi đề xuất pha loãng hỗn hợp HCl đó bằng nước bao nhiêu lần để được dung dịch HCl bao gồm pH = 4. Giải thích?

Lời giải:

Giả sử dung dịch HCl lúc đầu có thể tích V1 (l), pH = 3.

Số mol H+ ban đầu là V1 * 10^(-3) mol

Thể tích H2O bắt buộc thêm vào là V2 (lít).

Số mol H+ trong dung dịch pH= 4 là (V1 + V2 ).10^(-4)

Việc pha loãng dung dịch chỉ làm thay đổi nồng độ mol/l chứ không cần làm đổi khác số mol H+.

Vì vậy : (V1 + V2 ).10-4 = V1.10-3 => 9 V1 = V2

Vậy buộc phải pha loãng dung dịch gấp 10 lần (nước cung cấp gấp 9 lần thể tích ban đầu)

Công thức tính nhanh bài tập độ pH

a) phương pháp tính pH của hỗn hợp axit yếu hèn HA.( Ví dụ: HF, HCOOH, CH3COOH…)

pH = (log Kaxit + log Caxit )= -log (α.Caxit)

Trong đó:  là độ điện li

Ka : hằng số phân li của axit

Ca : nồng độ mol/l của axit ( Ca 0,01 M )

b) cách làm tính pH của dung dịch bazơ yếu đuối BOH. ( Ví dụ: NH3, CH3-NH2, …)

pH = 14+(log Kbazơ + log Cbazơ )

Trong đó:  Kbazo : hằng số phân li của bazơ

Cbazo : độ đậm đặc mol/l của bazơ

c) công thức tính pH của dung dịch axit yếu HA và muối NaA. (Ví dụ: HF và NaF, HCOOH cùng HCOONa, CH3COOH cùng CH3COONa…)

pH = -(log Kaxit + log )

Ca : mật độ mol/l của axit

Cm : nồng độ mol/l của muối


Một số bài toán áp dụng

Ví dụ 1: Tính pH của hỗn hợp CH3COOH 0,1 M ở 250C . Biết KCHCOOH = 1,8. 10-5

Giải.

Áp dụng cách làm giải nhanh.

pH = – (logKa + logCa )  = – (log1,8. 10-5  + log0,1 ) = 2,87

Ví dụ 2: Tính pH của dung dịch HCOOH 0,46 % ( D = 1 g/ml ). Mang đến độ năng lượng điện li của HCOOH trong dung dịch là = 2 %

Giải

Ta có : centimet = = = 0,1 M

Áp dụng cách làm giải nhanh.

pH = – log (Ca ) = – log (.0,1 ) = 2,7

Ví dụ 3: Tính pH của dung dịch NH3 0,1 M . đến KNH = 1,75. 10-5

pH = 14 + (logKb + logCb ) = 14 + (log1,75. 10-5 + log0,1 ) = 11,13

Ví dụ 4:( KB 2009). Tính pH của hỗn hợp CH3COOH 0,1 M cùng CH3COONa 0,1 M nghỉ ngơi 250C. Biết KCHCOOH = 1,75. 10-5, bỏ qua sự điện li của H2O.

Giải.

Áp dụng cách làm giải nhanh.

pH = – (logKa + log) = – (log1,75. 10-5  + log) = 4,76

Ví dụ 5:( CHUYÊN-VINH LẦN 3-2011). Cho láo lếu hợp tất cả CH3COOH 0,05 M và CH3COONa 0,05 M làm việc 250C. Biết KCHCOOH = 1,8. 10-5  , bỏ qua mất sự năng lượng điện li của H2O.

Xem thêm: Tóm Tắt Chuyện Cũ Trong Phủ Chúa Trịnh, Please Wait

Vậy pH của dung dịch ở 250C là :

A. 5,12 B. 4,85 C. 4,74 D. 4,31

Giải.

Áp dụng phương pháp giải nhanh.

pH = – (logKa + log) = – (log1,8. 10-5  + log) = 4,74 => C đúng.

Ví dụ 6: (CHUYÊN-VINH LẦN 2-2011). Cho tất cả hổn hợp đung dịch X gồm HF 0,1 M và NaF 0,1 M ngơi nghỉ 250C. Biết KHF = 6,8. 10-4  , bỏ lỡ sự điện li của H2O.

Vậy pH của hỗn hợp ở 250C là :

A. 4,25 B. 1,58 C. 3,17 D. 3,46

Giải.

Cách 1: Áp dụng phương pháp giải nhanh.

pH = – (logKa + log) = – (log6,8. 10-4  + log) = 3,17 => C đúng.

Cách 2: Giải thường thì xem có mất không ít thời gian hơn không nhé,

PtpưHFH+ +F– KHF = 6,8. 10-4
Ban đầu0,100,1
xxX
Cân bằng0,1-xX0,1+x

Ta có

=> C đúng.

Ví dụ 7: Dung dịch CH3COOH 0,1 M. Gồm độ điện ly α =1% .Vậy pH của hỗn hợp ở 250C là :

A. 4,2 B. 3 C. 3,17 D. 2

Giải.

Áp dụng phương pháp giải nhanh.

pH = -log(α.Caxit) = -log(0,01.0,1) = 3 => B đúng.

Ví dụ 8: Dung dịch chứa 3,00 gam CH3COOH trong 250ml hỗn hợp .Biết MCH3COOH=60,05. Ka=10-4,75. Vậy pH của dung dịch ở 250C là :

A. 4,2 B. 2,4 C. 3,4 D. 2,7

Giải.

Tính toán thông thường ta được dung dịch bao gồm nồng độ là 0,2 M

Áp dụng bí quyết giải nhanh => D đúng

Cách viết phương trình điện li.

Xem thêm: # Tuổi Hổ Hợp Với Tuổi Nào ? Người Tuổi Dần Hợp Với Người Tuổi Nào

Giải bài xích tập Ancol.

Chúng ta vừa tìm kiếm hiểu xong một số dạng bài xích thường chạm chán trong việc tính độ pH. Đặc biệt là công thức tính độ pH theo phương pháp tính nhanh, giúp họ giải quyết những bài bác tập kiên cố nghiệm gấp rút và đúng đắn nhất. Quanh đó ra, còn có một số lấy ví dụ như minh họa và số đông câu trắc nghiệm của các trường chuyên, nhằm lý thuyết những tầm nhìn xa rộng và sẵn sàng tư tưởng mang lại những thắc mắc thi, nhất là vào kì thi trung học càng nhiều quốc gia. Chúc các em tiếp thu kiến thức thật tốt!