Cách Tìm Bội Số Chung Nhỏ Nhất

     
*

Tập hợp các bội chung của nhì số ab được cam kết hiệu là:

BC(a, b)

✨ Tương tự, tập hợp các bội chung của a, b, c được ký kết hiệu là:

BC(a, b, c)


Giải

a) B(3) = 0; 3; 6; 9; 12; 15; 18; 21; 24; 27; 30; 33; 36; …

b) B(4) = 0; 4; 8; 12; 16; 20; 24; 28; 32; 36; …

c) Các bộ phận chung của B(3) với B(4) là: 0; 12; 24; 36; …

Vậy BC(3, 4) = 0; 12; 24; 36; …


Cách search BC(a, b) – tập hợp các ước phổ biến của a và b:

Viết tập hợp các bội của a với bội của b: B(a), B(b);Tìm những bộ phận chung của B(a) cùng B(b). Đây cũng đó là những phần tử của BC(a, b).

Bạn đang xem: Cách tìm bội số chung nhỏ nhất


Câu hỏi 2:

a) search BC(4, 6)

b) Viết tập hợp M gồm các số tự nhiên bé dại hơn 30 là bội tầm thường của 3; 4 với 6.


Giải

a) Ta có:

B(4) = 0; 4; 8; 12; 16; 20; 24; 28; 32; 36; 40; …

B(6) = 0; 6; 12; 18; 24; 30; 36; 42; …

Các thành phần chung của B(4) cùng B(6) là: 0; 12; 24; 36; …

Vậy BC(4, 6) = 0; 12; 24; 36; …

b) Ta có:

B(3) = 0; 3; 6; 9; 12; 15; 18; 21; 24; 27; 30; 33; 36; …

B(4) = 0; 4; 8; 12; 16; 20; 24; 28; 32; 36; 40; …

B(6) = 0; 6; 12; 18; 24; 30; 36; 42; …

Nên BC(3, 4, 6) = 0; 12; 24; 36; …

Vì M gồm những số thoải mái và tự nhiên nhỏ hơn 30 cần ta chỉ mang các thành phần 0; 12; 24.

Do đó: M = 0; 12; 24


Bội chung bé dại nhất của ab là số nhỏ dại nhất khác 0 vào tập hợp những bội chung của ab.

Bội chung nhỏ dại nhất của ab được cam kết hiệu là:

BCNN(a, b)


Câu hỏi 3:

a) tìm BC(4, 5).

b) search BCNN(4, 5).


Xem lời giải

Giải

a) Ta có:

B(4) = 0; 4; 8; 12; 16; 20; 24; 28; 32; 36; 40; …

B(5) = 0; 5; 10; 15; 20; 25; 30; 35; 40; 45; …

Nên BC(4, 5) = 0; 20; 40; …

b) Số nhỏ nhất không giống 0 vào tập vừa lòng BC(4, 5) là 20.

Vậy BCNN(4, 5) = 20


Cách tìm BCNN(a, b):

Tìm BC(a, b);Tìm số nhỏ dại nhất không giống 0 vào tập hòa hợp BC(a, b). Đó chính là BCNN(a, b).

Câu hỏi 4: kiếm tìm BCNN(6, 8).


Xem lời giải

Giải

Ta có:

B(6) = 0; 6; 12; 18; 24; 30; 36; 42; 48; 54; 60; …

B(8) = 0; 8; 16; 24; 32; 40; 48; 56; 64; …

Suy ra: BC(6, 8) = 0; 24; 48; …

Số nhỏ nhất không giống 0 vào tập hòa hợp BC(6, 8) là 24.

Do đó, BCNN(6, 8) = 24


✨ BC(a, b) là một trong những tập hợp, còn BCNN(a, b) là 1 trong con số.

✨ với mọi số thoải mái và tự nhiên a cùng b khác 0, ta có:

BCNN(a, 1) = a;

BCNN(a, b, 1) = BCNN(a, b)

✨ trong những số đã cho, trường hợp số lớn số 1 là bội của những số sót lại thì bội chung nhỏ tuổi nhất của các số sẽ cho chính là số lớn nhất ấy.

Xem thêm: Top 10 Tiệm, Cửa Hàng Mua Bán Chim Cảnh Tphcm 2022 Gần Đây, Hội Mua Bán Lồng Chim Và Phụ Kiện Online

Nếu a ⋮ b thì BCNN(a, b) = a.


Câu hỏi 5:

a) tra cứu BCNN(202, 1);

b) search BCNN(18, 36).


Xem lời giải

Giải

a) BCNN(202, 1) = 202

b) vì chưng 36 ⋮ 18 yêu cầu BCNN(18, 36) = 36


Tìm BỘI thông thường NHỎ NHẤT bằng phương pháp phân tích các số ra thừa số nguyên tố

Sau đấy là một cách khác nhằm tìm bội chung nhỏ dại nhất, cực kỳ đắc dụng khi chạm chán các số a cùng b thừa lớn.


✨ mong muốn tìm bội chung nhỏ nhất (BCNN) của nhị hay những số lớn hơn 1, ta thực hiện ba bước sau:

Bước 2: lựa chọn ra các thừa số nguyên tố chung với riêng.Bước 3: Lập tích những thừa số vẫn chọn, từng thừa số mang với số mũ lớn tốt nhất của nó. Tích sẽ là BCNN đề xuất tìm.

Câu hỏi 6: kiếm tìm BCNN(45, 150)


Xem lời giải

Giải

Bước 1: so với 45 với 150 ra quá số nguyên tố.

45 = 32 . 5150 = 2 . 3 . 52

Bước 2: lựa chọn ra những thừa số nguyên tố chung và riêng, kia là:

thừa số chung: 3 với 5;thừa số riêng: 2.

Bước 3: Số mũ lớn số 1 của 2 là 1. Số mũ lớn nhất của 3 là 2. Số mũ lớn số 1 của 5 là 2.

Vậy: BCNN(45, 150) = 2 . 32 . 52 = 450.


Câu hỏi 7: tìm BCNN(56, 140, 168)


Xem lời giải

Giải

Bước 1: so sánh 56; 140 với 168 ra quá số nguyên tố.

56 = 23 . 7140 = 22 . 5 . 7168 = 23 . 3 . 7

Bước 2: chọn ra các thừa số nguyên tố phổ biến và riêng, đó là: 2; 3; 5 với 7.

Xem thêm: Soạn Bài Luyện Nói: Bài Văn Giải Thích Một Số Vấn Đề, Luyện Nói: Bài Văn Giải Thích Một Số Vấn Đề

Bước 3: Số mũ lớn nhất của 2 là 3. Số mũ lớn số 1 của 3 là 1. Số mũ lớn số 1 của 5 là 1. Số mũ lớn nhất của 7 là 1.