Cách Sử Dụng Thì Hiện Tại Hoàn Thành

  -  

Sau bài học kinh nghiệm trước về thì lúc này đơn, hôm nay chúng ta liên tiếp học thì hiện tại dứt (Present Perfect) – Đây là 1 trong những trong các thì giờ Anh mà rất nhiều bạn nhầm lẫn cách sử dụng lúc học ngữ pháp tiếng Anh cùng ôn thi TOEIC.

Bạn đang xem: Cách sử dụng thì hiện tại hoàn thành


Thì hiện tại xong xuôi (Present Perfect) rất phổ biến trong giao tiếp hàng ngày cũng giống như trong bài xích thi TOEIC. Chúng ta đã biết được những điều gì về phương pháp và bí quyết dùng của thì này chưa? Hãy thuộc Anh Ngữ Ms Hoa bài viết liên quan trong bài viết dưới trên đây nhé.

Trong nội dung bài viết này cô sẽ chia sẻ đầy đủ cho chúng ta cấu trúc, giải pháp sử dụng, vết hiệu nhận ra và bài tập củng nắm rèn luyện. Vào từng cách sử dụng cô sẽ bổ sung cả mẹo nhận thấy và chú ý những trường hợp đặc biệt để các bạn học đầy đủ và hiểu kỹ năng và kiến thức thì hiện nay tại kết thúc chi máu nhất.

#1. KHÁI NIỆM

Thì hiện tại tại hoàn thành cần sử dụng để biểu đạt về một hành vi đã xong cho tới thời điểm này mà không bàn về thời gian diễn ra nói. 

*

Ví dụ về thì hiện tại hoàn thành

#2. CẤU TRÚC THÌ HIỆN TẠI HOÀN THÀNH

- Câu khẳng định

Cấu trúc: S + have/ has + PII.

S = I/ We/ You/ They + haveS = He/ She/ It + has

Ví dụ:

have graduated from my university since 2012. (Tôi tốt nghiệp đại học từ năm 2012.)We have worked for this company for 4 years. (Chúng tôi thao tác làm việc cho doanh nghiệp này 4 năm rồi.)She has started the assignment. ( Cô ấy đã bắt đầu với nhiệm vụ.

 

- Câu tủ định

Cấu trúc: S + haven’t/ hasn’t + PII.

haven’t = have nothasn’t = has not

Ví dụ:

We haven’t met each other for a long time.(Chúng tôi không chạm mặt nhau vào một thời gian dài rồi.)Daniel hasn’t come back his hometown since 2015. (Daniel không quay trở về quê hương của chính mình từ năm 2015.)I haven’t started the assignment (Tôi chưa ban đầu với nhiệm vụ)

*

- Câu nghi vấn

Q: Have/Has + S + PII?

A: Yes, S + have/ has.

No, S + haven"t / hasn"t.

Ví dụ:

Have you ever travelled to Vietnam? (Bạn đã từng du ngoạn tới Việt Nam lúc nào chưa?) // Yes, I have./ No, I haven’t.Has she arrived London yet? (Cô ấy đã tới Luân Đôn chưa?) // Yes, she has./ No, she hasn’t.Have you started the assignment? (Bạn đã bước đầu với công việc, nhiệm vụ

 

#3. CÁCH SỬ DỤNG THÌ HIỆN TẠI HOÀN THÀNH

➣ Hành động đã hoàn thành cho tới thời điểm bây giờ mà không đề cập cho tới nó xảy ra khi nào.

Ví dụ 1: I have done all my homework. (Tôi đã làm hết bài xích tập về nhà.)Ví dụ 2: He has lost my key. (Anh ấy đã làm mất đi chìa khóa của tôi.)

He has lost my key

➣ Hành động bắt đầu ở quá khứ và đang tiếp tục ở hiện tại.

Ví dụ 1: They’ve been married for nearly fifty years. (Họ đang kết hôn được 50 năm.)Ví dụ 2: She has lived in Tokyo all her life. (Cố ấy vẫn sống cả đời nghỉ ngơi Liverpool.)

They’ve been married for nearly fifty years

Lưu ý : họ có thể sử dụng Thì hiện tại tại kết thúc tiếp diễn cho số đông trường vừa lòng như ví dụ như 2.

Ví dụ:

She has been living in Tokyo all her life.It’s been raining for hours.

➣ Diễn tả hành động đã từng làm trước đây và bây giờ vẫn còn làm

Ví dụ 1: He has written three books và he is working on another book. (Anh ấy vẫn viết được 3 cuốn sách cùng đang viết cuốn tiếp theo.)Ví dụ 2: I’ve played the guitar ever since I was a teenager. (Tôi đã chơi guitar kể từ khi còn nhỏ.)

I’ve played the guitar ever since I was a teenager

➣ Sử dụng một mệnh đề với “since” chỉ ra rằng khi một chiếc gì đó ban đầu trong vượt khứ:

Ví dụ 1: They’ve stayed with us since last week. (Họ vẫn ở với cửa hàng chúng tôi từ tuần trước.)Ví dụ 2:have worked here since I left school. (Tôi đã thao tác ở đây kể từ lúc tôi tránh trường.)

They’ve stayed with us since last week

➣ Một kinh nghiệm cho tới thời điểm bây giờ (thường dùng trạng từ ever)

Ví dụ 1: My last birthday was the worst day I’ve ever had. (Sinh nhật thời gian trước là ngày tệ nhất đời tôi.)Ví dụ 2: Have you ever met George? Yes, but I’ve never met his wife. (Bạn đã khi nào gặp George chưa? Có, dẫu vậy tôi chưa khi nào gặp vk anh ta)

My last birthday was the worst day I’ve ever had

➣ Về một hành động trong quá khứ nhưng đặc biệt quan trọng tại thời điểm nói

Ví dụ 1: I can’t get in my house. I’ve lost my keys. (Tôi không thể vào nhà được. Tôi tiến công mất chùm chìa khóa của chính mình rồi.)Ví dụ 2: Teresa isn’t at home. I think she has gone shopping. (Teresa không tồn tại ở nhà. Tôi nghĩ cô ấy đang đi cài sắm.)

Teresa isn’t at home. I think she has gone shopping

Lưu ý sệt biệt: Trong một số trong những trường hợp, ta áp dụng trạng thái vượt khứ phân trường đoản cú của rượu cồn từ to BE: BEEN như một dạng vượt khứ phân từ của động từ GO.

Trong các thì giờ Anh, "thì hiện tại hoàn thành" với "thì thừa khứ đơn" là 2 thì rất nhiều người dễ bị nhầm lẫn cách sử dụng. Chính vì vậy, chúng ta lưu ý thật cẩn thận để sử dụng thì giờ đồng hồ Anh thật hợp lý và phải chăng trong văn cảnh nhé!

#4. DẤU HIỆU NHẬN BIẾT

- just, recently, lately: gần đây, vừa mới

- already: rồi

- before: trước đây

- ever: đã từng

- never: chưa từng, ko bao giờ

- yet: chưa (dùng trong câu che định và câu hỏi)

 

- for + N – quãng thời gian: trong khoảng chừng (for a year, for a long time, …) ví dụ: for 2 months: trong vòng 2 tháng

- since + N – mốc/điểm thời gian: từ khi (since 1992, since June, …)

- so far = until now = up to now = up to lớn the present: cho cho bây giờ

- in/ for/ during/ over + the past/ last + thời gian: trong …. Qua ( Ví dụ: During the past 2 years: trong 2 năm qua)

 

 

*** Vị trí của các trạng từ trong thì hiện tại hoàn thành:

- already, never, ever, just: sau “have/ has” và đứng trước đụng từ phân tự II.

- already: cũng rất có thể đứng cuối câu.

Ví dụ: I have just come back home. (Tôi vừa new về nhà.)

- Yet: đứng cuối câu, với thường được sử dụng trong câu bao phủ định và nghi vấn.

Ví dụ: She hasn’t told me about you yet. (Cô ấy vẫn chưa tính với tôi về bạn.)

- so far, recently, lately, up lớn present, up to this moment, in/ for/ during/ over + the past/ last + thời gian: có thể đứng đầu hoặc cuối câu.

Ví dụ: I have seen this film recently. (Tôi xem bộ phim này ngay gần đây.)

#5. BÀI TẬP THÌ HIỆN TẠI HOÀN THÀNH

Sau khi học kỹ năng ngữ pháp cơ bạn dạng về thì bây giờ hoàn thành chúng ta nên làm bài xích tập sau đây để củng cố vững chắc và kiên cố hơn, đọc và biết phương pháp áp dụng rất tốt nhé!

Bài tập 1: Đọc các tình huống, sử dụng những động từ tiếp sau đây và viết lại câu với thì hiện tại hoàn thành:

arrive - break – fall - go - up - grow - improve – lose

 

1. Tom is looking for his key. He can"t find it.

= Tom has lost his key.

2. Lisa can"t walk and her leg is in plaster.

Lisa .................... . .... ............................................ .

3. Last week the bus fare was £1 .80. Now it is £2.

The bus fare ........................................ .............. ..

4. Maria"s English wasn"t very good. Now it is better.

Her English .............................................................. .

 5. Dan didn"t have a beard before. Now he has a beard.

Dan ..........................................................................

6. This morning I was expecting a letter. Now I have it.

The letter .................................................................

7. The temperature was 20 degrees. Now it is only 12.

The .................................................... ........................... ..

Bài tập 2: chọn “Been” hoặc “Gone”

1, James is on holiday. He"s gone to lớn Italy.

2, Hello! I"ve just ........... ... Khổng lồ the shops. I"ve bought lots of things.

3, A lice isn"t here at the moment. She"s ..... .......... ............................ Lớn the shop to get a newspaper.

4, Tom has ..................................... Out. He"ll be back in about an hour.

5, "Are you going lớn the bank?" - "No, I"ve already ..... . ....................... ..... Lớn the bank."

Bài tập 3: vấn đáp các thắc mắc dựa vào từ vào ngoặc

1. Would you like something to lớn eat?

 No, thanks. ..... I have just had lunch... (I / just / have / lunch)

 2. Do you know where Julia is?

Yes, .................................. ................................................. .. ..... ............. . .. (I / just / see / her)

 3. What time is David leaving?

.....................................................................................................................(He / already / leave)

4. What"s in the newspaper today?

I don"t know. .. ............................................................. .............................. (I / not / read / it / yet)

5. Is Sue com ing lớn the cinema with us?

No, ....... .. ............................................................................. .... .. (She / already / see / the film)

6. Are your friends here yet?

Yes, .. ................ .......................................................................................... (they / just / arrive)

7. What does Tim think about your plan?

...........................................................................................................(we / not / tell / him / yet)

Bài tập 4: Đọc trường hợp và viết lại câu với những từ just, already hoặc yet.

1. After lunch you go to see a friend at her house. She says, "Would you like something lớn eat?"

You say: No thank you. I"ve just had lunch. (have lunch)

2. Joe goes out. Five minutes later, the phone rings và the caller says, "Can I speak khổng lồ joe?"

You say: I"m afraid .... ........... .... ..................... .................................... ..... . (go out)

3.You are eating in a restaurant. The waiter thinks you have finished và starts khổng lồ take your plate away.

You say: Wait a minute! ................ .......................................................... . (not / finish)

4. You plan to eat at a restaurant tonight. You phoned to lớn reserve a table. Later your friend says, "Shall I phone lớn reserve a table?

 You say: No, ............ ............................... ........... .... ....... ................. ...... . (do it)

 5. You know that a friend of yours is looking for a place lớn live. Perhaps she has been successful. Ask her.

You say: .. ....... ............ . ................... .. ..................... ..... ..... ... .... ... . .... ? (find)

6. You are still thinking about where lớn go for your holiday. A friend asks, "Where are you going for your holiday?

 You say: ...................... .......... ................... . ........................ ..... .... ...... . (not / decide)

7. Linda went shopping, but a few minutes ago she returned. Somebody asks, "Is Linda still out shopping?"

You say: No, .... ........................................................ ................................ (come back)

Bài tập 5: phân chia thì hiện tại kết thúc và vượt khứ đơn. (Bài tập nâng cao này để giúp đỡ bạn nhận ra rõ về thì hiện tại kết thúc và quá khứ đối kháng – đấy là 2 thì đa số chúng ta dễ bị lầm lẫn nhất)

1. When………you………this wonderful skirt? (to design)

2. My mother………into the van. (not/ khổng lồ crash)

3. The boys………the mudguards of their bicycles. (to take off)

4.………you………your aunt last week? (to phone)

5. He………milk at school. (not/ to lớn drink)

6. The police………two people early this morning. (to arrest)

7. She………to japan but now she………back. (to go – khổng lồ come)

8. Dan………two tablets this year. (already/ to lớn buy)

9. How many games………so far this season? (your team/ khổng lồ win)

10. Peter……… football yesterday.

11. They……… the car. It looks new again.

Xem thêm: Soạn Bài Nghị Luận Về Một Sự Việc Hiện Tượng Đời Sống " Số 1

12. Last year we……… to lớn Italy.

13. John & Peggy……… the book. Now they can watch the film.

14. I……… my friend two days ago.

15. We……… another country before.

16. She……… a new oto in 2011.

17. I’m sorry, but I……… my homework.

18. .……… the trò chơi of chess?

Bài tập 6: bạn hãy viết các thắc mắc để hỏi những việc mọi người đã làm, cần sử dụng với ‘over’

1, (ride / horse?) ... Have you ever ridden a horse?

2, (be /" California?) Have ..................................................................................................

3, (run / marathon?) .... .......................................................................... ....... .. ................

4, (speak / famous person?) ..............................................................................................

5, (most beautiful place / visit?) What’s............................................................................

#6. ĐÁP ÁN

Bài tập 1:

2, Lisa has broken her leg.

3, The bus fare has gone up.

4, Her English has improved.

5, Dan has grown a beard.

6, The letter has arrived.

7, The temperature has fallen.

Bài tập 2:

2, been

3, gone

4, gone

5, been

Bài tập 3:

2. Yes, I"ve just seen her.

Yes, I have just seen her.

or Yes, I just saw her.

3. He"s already left.

He has already left.

or He already left.

4. I haven"t read it yet.

or I didn"t read it yet.

5. No, she"s already seen the film.

No, she has already seen.

or No, she already saw.

 6. Yes, they"ve just arrived.

 Yes, they have just arrived.

or Yes, they just arrived.

7. We haven"t told him yet.

or We didn"t tell him yet.

Bài tập 4:

2. He"s just gone out / He has just gone out / He just went out.

3. I haven"t finished yet / I didn"t finish yet

4. I"ve already done it / I have already done it / I already did it.

5. Have you found a place lớn live yet? / Did you find a place ... ?

6. I haven"t decided yet / I didn"t decide yet.

7. She"s just come back / She has just come back / She just came back.

Bài tập 5:

1. When did you kiến thiết this wonderful skirt?

2. My mother did not crash into the van.

3. The boys took off the mudguards of their bicycles.

4. Did you phone your aunt last week?

5. He did not drink milk at school.

6. The police arrested two people early this morning.

7. She went to japan but now she has come back.

8. Dan has already bought two tablets this year.

Xem thêm: Các Ngày Tốt Trong Tháng 5 Năm 2021, Xem Ngày Tốt Tháng 5 Năm 2021

9. How many games has your team won so far this season?

Bài tập 6:

2, Have you ever been to California?

3, Have you ever run (in) a marathon?

4, Have you ever spoken lớn a famous person?

5, What"s the most beautiful place you"ve ever visited? / ... You have ever visited?

 

Với những kỹ năng về thì lúc này hoàn thành (Present Perfect) và bài tập thực hành trên đây, cô Hoa tin rằng chúng ta đã nắm vững và rất có thể vận dụng trơn tru tru khi áp dụng ngữ pháp giờ Anh nói thông thường và khi làm bài xích TOEIC Reading nói riêng.