Cách Phát Âm S Và Es

  -  
1. Khi đuôi “es” vạc âm là /iz/, /əz/2. Khi đuôi “s/es” được phân phát âm là /s/3. Khi đuôi s/es phân phát âm là /z/

Note: những bạn có thể nghe đọc từ hoặc câu tiếng Anh bằng giải pháp bôi đen phần chữ cần đọc, sau đó ấn vào loa.

Bạn đang xem: Cách phát âm s và es

Bài viết liên quan: Bảng phiên âm tiếng Anh Mỹ (IPA)

Bài viết liên quan: nối âm


Ba giải pháp phát âm “-s/-es” vào tiếng Anh

Có 3 phương pháp phát âm “-s/-es” trong tiếng Anh: /ɪz/ (/əz/), /s/, hoặc /z/. Âm cuối của từ là âm gió (sibilant) thì vạc âm là /ɪz/ (/əz/), âm vô thanh thì vạc âm là /s/, hữu thanh là /z/.

Thầy quang quẻ Nguyen hướng dẫn bí quyết phát âm đuổi -s (video đăng bên trên vnexpress.net)


1.Khi đuôi “es” phân phát âm là /iz/, /əz/

Quy tắc vạc âm /iz/,/əz/:

Nếu từ gốc kết thúc bằng một âm gió (sibilant sound): /s/-/z/, /ʃ/-/ʒ/, /tʃ/-/dʒ/, sẽ thêm đuôi“es”và phát âm là/iz/,

Tại sao lại là /iz/,/əz/?

Âm kết thúc bằng âm gió, nếu thêm s, z thì sẽ có 2 âm gió đứng cạnh nhau rất nặng nề đọc, phải sẽ thêm âm /ɪ/hoặc /ə/vào giữa đến thoải mái miệng hơn >>thành /ɪz/, /əz/.

Các trường hợp cụ thể của /iz/,/əz/:

Có tất cả 6 trường hợp:

Âm cuối là /s/: kisses, houses, busesÂm cuối là /z/: roses, excusesÂm cuối là/dʒ/: languages, bridgesLuyện tập phát âm /iz/,/əz/

Hãy đọc thử câu dưới đây, sau đó bôi đen đoạn text để kiểm tra xem bản thân phát âm có chính xác không nhé:

She kisses the roses.

He wishes that he could speak 10 languages

Mẹo nhớ bí quyết phát âm /iz/:

Phát âm là /iz/ lúc tận thuộc từ bằng -c, -s -x, -z, -ss, -ch, -sh, -ge


2. Lúc đuôi “s/es” được phạt âm là /s/

Quy tắc phát âm là /s/:

Chữ “s” được phát âm là /s/ lúc phụ âm đứng cuối từ gốc:

– ko phải âm gió (sibilant sounds), và;

– Là một trong 5 phụ âm vô thanh,

Tại sao lại thêm âm /s/ nếu phụ âm đứng cuối là vô thanh?

Âm kết thúc là vô thanh (không rung cổ họng), nếu thêm “s” sẽ được phát âm là /s/ cũng vô thanh ko rung cổ họng, thế thì mới thuận miệng. Vô thanh đi với vô thanh!

Các trường hợp phân phát âm là /s/

Có 5 trường hợp:

+ /k/ kicks, parks, books

+ /p/ stops, ships,drops

+ /t/cuts,cats,ants..

+ /f/ chefs, giraffes, laughs (âm cuối của từ “laugh” là âm /f/)

+ /θ/months, booths, two-fifths (2/5)

Luyện tập:

Hãy đọc những câu dưới đây, sau đó sứt đen đoạn text để kiểm tra phân phát âm:

He drops the books on the floor

It’s been 5 months I haven’t seen the ships passing by.

Xem thêm: Hướng Dẫn Làm Cám Cho Họa Mi Ăn Để Căng Lửa Và Hót Đỉnh Hơn?

Mẹo nhớ giải pháp phát âm /s/:Phát âm là /s/ lúc tận thuộc từ bằng -k, -p -t, -f (trường hợp kết thúc bằng “th” thì cẩn thận chút nghe mọi người)


3. Khi đuôi s/es phân phát âm là /z/

Quy tắc ‘s’ phát âm là /z/

Khi âm đứng cuối của từ gốc:

Không phải âm gióLà âm hữu thanh (Không phải một trong 5 âm vô thanh ở trên)Tại sao lại thêm âm s, es nếu phụ âm đứng cuối là vô thanh?

Âm kết thúc là hữu thanh rung cổ họng, lúc thêm s được phân phát âm là /z/ cũng hữu thanh rung cổ họng, thế thì mới thuận miệng. Hữu thanh đi với hữu thanh.

Các trường hợp ‘s’ phát âm là /z/

Có 3 trường hợp âm cuối sẽ là /z/:

Khi âm cuối là nguyên âm:

+ /i/ bees, knees, flees;

+ /u/ shoes, clues

Khi âm cuối là nguyên âm đôi:

+ /ei/ plays, says, days…

+ /oi/ employs, destroys, boys

+ /ai/ sighs, clarifies, simplifies

+ /au/ cows, allows, ploughs

+ /ou/ goes, toes, flows

Khi âm cuối là các phụ âm hữu thanh (voiced consonants) ngoại trừ những âm gió:

+ /b/ robs, clubs, lightbulbs

+ /d/ pads, ads, seeds…

+ /g/ dogs, digs..

+ /ð/ breathes, bathes…

+ /r/ car, doors,

+ /l/ pulls, peels,…

+ /m/ aims, arms, worms

+ /n/ bans, attains…

+ /ŋ/ sings, songs, longs (verb)

Trên đây là một số quy tắc đọc các đuôi –s/-es” trong tiếng anh giúp cho bạn dễ nhớ. Hãy lưu ý thuộc quy tắc với phải luyện tập nhiều lần thì mới có thể gồm phản xạ tốt được.

Mẹo nhớ giải pháp phát âm /z/:sử dụng“phương pháp loại trừ”, nếu thêm đuôi “s, es”, âm cuối không phạt âm là /s/ hoặc /iz/, nó sẽ được phân phát âm là /z/

*
Cách phát âm đuôi S/ES

Âm cuối s, es: vạc âm, ngữ pháp và ngữ nghĩa

Phát âm s, es ảnh hưởng rất lớn đến khả năng nghe của bạn, ví dụ:

She washes my clothes

Nhiều khi, bạn sẽ lần khần “washes” là gì nhỉ? do quen với từ “wash” có một âm tiết nhưng mà không nghĩ ra nó phân chia ngôi thứ 3 thì thành 2 âm tiết.

Xem thêm: Năm Nhuan Co Bao Nhieu Ngay, Một Năm Nhuận Có Bao Nhiêu Ngày

Về ngữ pháp cùng ngữ nghĩa:Với hầu hết trường hợp, thêm đuôi -s/es giúp bạn nói đúng ngữ pháp (động từ ngôi thứ 3 số ít, danh từ cùng sở hữu cách). Nhưng đôi khi, việc thê mhoặc bớt âm cuối bao gồm thể làm cho ảnh hưởng tới nghĩa của câu.