Cách Dùng Will Và Shall

     

Khi muốn nói tới tương lai trong tiếng anh, có nhiều cấu trúc bạn có thể sử dụng. Vào đó, “Will” cùng “Shall” được sử dụng nhiều tuyệt nhất bởi cấu tạo đơn giản. Tuy nhiên, chúng cũng tương đối dễ gây nhầm lẫn. Vậy cách cần sử dụng will cùng shall vào thì sau này đơn biệt lập ra sao? Hãy đọc nội dung bài viết dưới trên đây để mày mò nhé!

Ý nghĩa Will với Shall

Will với Shall đều tức là “SẼ” (làm gì, xảy ra,....). Tuy nhiên, trong từng ngôi trường hợp cụ thể thì cách áp dụng 2 từ đó lại khác nhau.

Bạn đang xem: Cách dùng will và shall

Thông hay khi diễn đạt 1 sự việc hay hành vi ở thì sau này đơn, bọn họ cần phối hợp động từ khuyết thiếu hụt “will” thuộc dạng nguyên thể của động từ chủ yếu (V-inf). Shall thường xuyên không được áp dụng nhiều trong giờ Anh hiện tại đại, ngoài trường hợp gợi ý hoặc giới thiệu lời ý kiến đề nghị giúp đỡ. Cụ thể về cấu tạo và giải pháp dùng sẽ được đề cập ở chỗ tiếp theo.

Cách cần sử dụng Will cùng Shall trong thì sau này đơn

Nhằm giúp đỡ bạn hiểu rõ sự khác hoàn toàn trong giải pháp dùng Will và Shall, theshineshop.vn sẽ phân chia sẻ cấu trúc câu khi áp dụng với 2 từ này kèm các tình huống và lấy ví dụ như minh họa.

Thì sau này đơn khi nào dùng Shall?

Trước đây, Shall thường được sử dụng thay thế sửa chữa cho Will và bạn cũng có thể tìm được tương đối nhiều ví dụ trong văn nói. Trong tiếng anh hiện nay đại, bọn họ ưu tiên dùng Will trong câu xác minh và lấp định các hơn. Mặc dù nhiên, Shall vẫn được dùng trong câu hỏi với “I” với “We”, nhất là trong giờ Anh - Anh.

Cấu trúc câu khi thực hiện với SHALL

Câu khẳng định:


Số ít

Số nhiều

I shall + V

We shall + V

You shall + V

You shall + V

He/ she/it shall + V

They shall + V


Câu đậy định:


Số ít

Số nhiều

I shall not/ shan’t + V

We shall not/ shan’t V

You shall not/ shan’t V

You shall not/ shan’t V

He/ she/it shall not/ shan"t V

They shall not/ shan’t V


Câu nghi vấn:


Số ít

Số nhiều

Shall I + V + …?

Shall we + V + …?

Shall you + V + …?

Shall you + V + …?

Shall he/she/it + V + …?

Shall they + V + …?


Cách cần sử dụng SHALL

Chúng ta sử dụng Shall trong 5 trường hợp bên dưới đây:

Đưa ra lời đề xuất với I/ we

Ex: Shall I make some lunch?

Where shall I drop you off? Outside your office?

Đưa ra lưu ý với I/we

Shall we go to the park later?

Who shall we invite to the party?

Diễn tả 1 hiện tượng bắt buộc

Applicants shall provide evidence of their qualifications.

Bày tỏ 1 lời hứa

Ex: We shall bởi vì everything we can khổng lồ solve the problem.

Chúng tôi đang làm số đông thứ có thể để xử lý vấn đề này).

Diễn tả một hành động, vấn đề trong tương lai

The tests shall be carried out by an independent body.

(Các test nghiệm đang được tiến hành bởi 1 cơ sở độc lập).

Khi nào dùng WILL vào thì sau này đơn

Công thức cơ bạn dạng và thông dụng nhất để nói về tương lai là “Will”. Kết cấu với Will rất dễ dàng vì phương pháp chia giống nhau đối với mọi công ty ngữ và chúng ta không bắt buộc thay đổi bất kỳ điều gì ở động từ.

Cấu trúc câu với WILL

Câu khẳng định:


Số ít

Số nhiều

I will + V (I’ll + V)

We will + V (We’ll + V)

You will + V (You’ll + V)

You will + V (You’ll + V)

He/ she/it will + V (He/she/it’ll + V)

They will + V (They’ll + V)


Câu bao phủ định:


Số ít

Số nhiều

I will not/ won’t + V

We will not/ won’t V

You will not/ won’t V

You will not/ won’t V

He/ she/it will not/ won"t V

They will not/ won’t V


Câu nghi vấn:


Số ít

Số nhiều

Will I + V + …?

Will we + V + …?

Will you + V + …?

Will you + V + …?

Will he/she/it + V + …?

Will they + V + …?


Cách dùng kết cấu WILL

Chúng ta áp dụng Will trong 6 trường hợp sau đây:

Diễn tả sự việc, hành vi ở tương lai.

Ex: We’ll be at the hotel until 8pm.

(Chúng ta vẫn ở khách hàng sạn thời gian 8h tối).

Đưa ra 1 dự đoán

Ex: The world population will grow a lot in the next 50 years.

(Dân số nhân loại sẽ tăng không hề ít trong 50 năm nữa).

Diễn tả 1 quyết định tại thời gian nói.

Ex: (The phone rings) I’ll answer it.

((Điện thoại reo). Tôi vẫn trả lời).

Đưa ra 1 yêu cầu

Ex: Will you bring some more water please?

(Bạn vui mừng mang thêm nước được không?)

Bày tỏ 1 lời hứa hẹn hoặc đề nghị

Ex: She’ll help you finish the work, don’t worry.

(Cô ấy để giúp bạn kết thúc công việc, chớ lo lắng).

Nói về kết quả trong câu điều kiện.

Ex: If it rains, I’ll take my umbrella.

(Nếu trời mưa, tôi sẽ sở hữu ô).

Như vậy, bạn có thể thấy sự khác hoàn toàn giữa bí quyết dùng Will cùng Shall vào thì tương lai đơn:

Sử dụng “Will” mang đến câu khẳng định, lấp định trong tương lai và cũng thực hiện để yêu thương cầu.

Sử dụng Shall với cấu trúc câu hỏi nếu mong mỏi đưa ra 1 lời đề nghị, nhắc nhở với I/ we. Đối với các tuyên cha trang trọng, nhất là các quy định, nghĩa vụ, các bạn cũng sử dụng cấu tạo với Shall.

Xem thêm: New Các Cách Cột Tóc Không Cần Dây Chun, 6 Cách Buộc Tóc, Búi Tóc Không Cần Dây Chun

Bài tập phân minh thì sau này đơn khi nào dùng Shall - Will

Bài 1: Chọn câu trả lời đúng nhất

1. I"m so excited about our party! It ___ so much fun!

A. ‘ll be B. Be C.’s being

2. Yes! But if we don"t arrange things soon, we ___ ready.

A. Don’t will be B. Won’t be C. ‘re not

3. ___ you remind me to lớn send the invitations?

A. Shall B. Vì C. Will

4. Sure. ___ I start phoning some caterers?

A. Will B. Vì chưng C. Shall

5. No, don"t worry. I ___ my friend Alec to vày the food.

A. "m asking B. "ll ask C. Ask

6. What ___ about the music?

A. We shall bởi B. Shall we vì C. Will we lớn do

7. If we can find a band, everyone ___ that!

A. Will love B. Shall love C. Are loving

8. True. But the building regulations say: Tennants ___ noise after 11pm.

A. Will make B. Are not making C. Shall not make

9. Oh right. We ___ just use my stereo then.

A. "re B. Shall C. "ll

10. A: I"m hungry. B: _____ make some bacon & eggs.

A. I’ll B. Shall I C. Shall we

11. I hope _____ see you again one day.

A. I’ll B. Shall I C. Shall we

12. A: _____ go to a restaurant tonight? B: Yes. That"s a great idea.

A. I’ll B. Shall I C. Shall we

13. I don"t think _____ go out this weekend. I"m very tired.

A. I’ll B. Shall I C. Shall we

14. _____ always love you.

A. I willl B. Shall I C. Shall we

15. A: It"s very hot in this room. B: _____ open the windows?

A. I’ll B. Shall I C. Shall we

Bài 2: Điền “Shall” hoặc “Will” để dứt câu

1. …………………… the messenger wait for the reply?

2. ………………….. I carry this bag for you?

3. He …………………… . Be talking all the time without doing anything.

4. This machine ………………….. Work well without giving you any trouble.

5. ………………… .. You give me your dictionary?

6. …………………… you be kind enough khổng lồ lend me your car?

7. On receipt of this letter you ………………… .. Leave for Mumbai at once.

8. ………………… you come with me?

9. Tell him that he …………………… never repeat that mistake.

10. …………………… .. I put the heating on?

Bài 3: thực hiện từ nhắc nhở và kết thúc câu:


1. Peter needs to study more or he ________ the exam.

2. A: Shall we watch a film? B: Good idea! I ________ the TV.

3. A: ________ you at your office tomorrow morning? B: Yes, I"ll be there all morning.

4. I"m not sure Sandra ________ the job. They interviewed a lot of people for the same job.

5. He ________ the election. Very few people will vote for him and he"ll lose.

6. A: When ________ I ________ you again? B: I don"t know. I hope you"ll see me very soon.

7. I don"t think he ________ to lớn the party. He doesn"t lượt thích big parties.

8. I"m sorry but I ________ you the money. I have no money.

9. Bởi vì you think they ________ the match?

10. Perhaps I ________ at home tonight. I want to relax và watch a movie.

Đáp án bài tập

Bài 1:


1. Won’t pass/ will not pass

2. ‘ll turn on/ will turn on

3. Will…be

4. Will get

5. Will not win

6. Will…see

7. ‘ll come (will come)

8. Will not lend (won’t lend)

9. ‘ll win (will win)

10. ‘ll stay (will stay)


Qua nội dung bài viết trên, các bạn học hoàn toàn có thể dễ dàng nhận thấy cách cần sử dụng will với shall trong thì sau này đơn khác biệt như vắt nào. Với bài rèn luyện minh họa, theshineshop.vn hy vọng bạn đã núm chắc kỹ năng và kiến thức này và sẵn sàng để sử dụng trong các bài tập tổng hợp, tình huống thực tế.

Xem thêm:

Chúc chúng ta học tốt!


https://www.wallstreetenglish.com/exercises/difference-between-shall-will-future-tense#:~:text=Will%20or%20Shall%3F,shall%27%20in%20the%20question%20form.

https://grammar.collinsdictionary.com/easy-learning/when-do-you-use-shall-and-will-in-english