CÁCH DÙNG TỪ ĐỂ HỎI TRONG TIẾNG ANH

  -  

Cách đặt thắc mắc cũng như cách thực hiện các từ nhằm hỏi trong giờ đồng hồ Anh là chủ thể quen thuộc. Nhưng chưa phải sĩ tử nào cũng hoàn toàn có thể nắm bắt trọn được con kiến thức. Để tránh trường hợp các bạn sử dụng sai dẫn đến trường hợp xấu hổ, nội dung bài viết dưới phía trên The IELTS Workshop sẽ mang về kiến thức hữu ích, giúp chúng ta hiểu sâu hơn.

Bạn đang xem: Cách dùng từ để hỏi trong tiếng anh


Nội dung chính

1. Những từ nhằm hỏi trong giờ Anh2. Biện pháp sử dụng các từ để hỏi trong giờ đồng hồ Anh2.3. Biện pháp đặt câu với các từ nhằm hỏi trong tiếng Anh3. Bài bác tập về các từ để hỏi trong tiếng Anh

1. Các từ nhằm hỏi trong giờ đồng hồ Anh

*
Các từ nhằm hỏi trong giờ AnhWhat – loại gì? (Được dùng trong trường thích hợp hỏi để đưa thông tin)

Ví dụ: What is your name? – Tên của khách hàng là gì?

Where – Ở đâu? (Hỏi về địa điểm chốn, vị trí, địa điểm)

Ví dụ: Where is the nearest bank? – bank gần độc nhất vô nhị ở đâu?

Who – Ai? (Hỏi tín đồ đóng vai trò công ty ngữ)

Ví dụ: Who is the best student in your class? – Ai là fan học xuất sắc nhất vào lớp của bạn?

Whom – Ai? (Để hỏi bạn ở dạng tân ngữ)

Ví dụ: Whom will you go out with tonight? – về tối hôm qua bạn sẽ đi ra bên ngoài với ai vậy?

Whose – Của ai? (Hỏi về sở hữu)

Ví dụ: Whose is the house? – tòa nhà này nằm trong quyền sở hữu của ai?

When – khi nào? (Dùng để hỏi về thời gian)

Ví dụ: When will you go abroad? – lúc nào bạn đi nước ngoài?

Why – tại sao? (Hỏi nguyên nhân)

Ví dụ: Why are you nervous? – vì sao bạn lại lo lắng?

Which – chiếc nào? (Hỏi cho việc lựa chọn)

Ví dụ: Which would you drink: tea or coffee? – các bạn sẽ uống cái nào: trà giỏi cà phê?

How – như thế nào? (Hỏi về phong thái thức, đặc tính của chủ thể)

Ví dụ: How old is your father? – Bố của doanh nghiệp bao nhiêu tuổi rồi?

How long – Bao lâu? (Hỏi về thời gian)

Ví dụ: How long have you worked here? – chúng ta làm ở chỗ này bao thọ rồi?

How far – Bao xa? (Hỏi về khoảng cách)

Ví dụ: How far is it from your house to your school? – trường đoản cú nhà đến trường của chúng ta bao xa?

How much/many – Bao nhiêu? (Hỏi số lượng)

Ví dụ: How many students are there in your class? – có bao nhiêu học viên trong lớp của bạn?

Trường hợp đặc biệt

Phía bên trên là các từ để hỏi trong giờ đồng hồ Anh thường gặp mặt nhiều độc nhất vô nhị mà bất kỳ người học đề nghị lưu ý. Trong giờ Anh, ngoài cách sử các từ để hỏi cho bài toán đặt câu nghi vấn, chúng ta có thể đặt thắc mắc Yes/No. Thắc mắc Yes/No giới thiệu hai sự chọn lựa “Yes” hoặc “No” hay lặp lại câu hỏi như một sự khẳng định, núm vì nhiều mẫu mã câu trả lời như những câu hỏi khác. Ví dụ: Is he a student? – chúng ta chỉ rất có thể lời theo những cách sau: No, he isn’t/No. He isn’t a student/Yes, he is/Yes. He is a student.

2. Cách sử dụng các từ để hỏi trong giờ Anh

2.1. Những bước đặt câu với những từ nhằm hỏi trong giờ anh

Bước 1: Tự để câu xác định trước, cố gắng xác định thông tin trọng tâm của câu tại đoạn nào.

Bước 2: Xác định thắc mắc là Yes/No xuất xắc sử dựng những từ để hỏi.

Bước 3: câu hỏi Yes/No thì chuyển động từ tobe hoặc trợ rượu cồn từ ra phía trước.

Bước 4: nếu như không phải thắc mắc Yes/No thì căn cứ vào dạng tin tức cần hỏi vào câu xác định để để câu. Tùy thuộc vào mục đích cũng giống như thông tin cần nắm bắt mà chọn từ nhằm hỏi mang đến phù hợp. Ví như chỉ người, có thể dùng cần sử dụng Who giỏi Whom, xứ sở sử dụng từ nhằm hỏi Where, thời hạn dùng When hoặc What time,…. Và thường xuyên áp dụng kết cấu dưới đây để đặt câu hỏi.

2.2. Phương pháp đặt thắc mắc Yes/No

Các câu để hỏi Yes/No bắt đầu với động từ tobe: Is, Am, Are. Hoặc những trợ cồn từ như Does, Do, Did, Have, Had, Has, Could, Can, Would, Will, Shall, May, Might, Should,…

Cấu trúc tổng quát lác với “tobe”:

Tobe + S + N/Adj/V_ing (thì hiện tại tiếp diễn)/V-ed (động từ sống dạng bị động) + N ?

Ví dụ: Is your car being repaired now? – Xe của công ty đang được sửa hiện thời phải không?

Cấu trúc tổng quát với trợ đụng từ:

Trợ cồn từ + S + V (+ O)?

Lưu ý: Động từ bỏ trong thắc mắc Yes/No rất có thể chia các dạng khác nhau.

Nếu trợ đụng từ là Did/Do/Does/Will/Shall/Can/Could/May/Might/Must… thì đụng từ sinh sống dạng nguyên mẫu.

Xem thêm: Quạt Điều Hoà Boss S 101 - Boss S101 Giá Tốt Tháng 4, 2022

Ví dụ: bởi you want lớn listen lớn a song? – Bạn vẫn muốn nghe một bài bác nhạc không?


Will you eat dinner with me tonight? – tối nay bạn cũng muốn ăn về tối với tôi không?

Nếu trợ rượu cồn từ là Have/Has/Had thì động từ chia ở dạng “past participle”.

Ví dụ: Has Jenny finished the homework? – Jenny đã chấm dứt bài tập về công ty chưa?

2.3. Biện pháp đặt câu với những từ để hỏi trong giờ Anh


*
Cách để câu với các từ để hỏi trong tiếng Anh
2.3.1. Đặt thắc mắc với “What” với “Who”

Đây là các từ để hỏi lấy tin tức về nhà ngữ hoặc đơn vị hành động.

Cấu trúc: Who/What + V + (+ O)?

Ví dụ:

Someone broke the oto last week. => Who broke the car last week?

Sad story makes me cry. => What makes you cry?

2.3.2. Thực hiện từ để hỏi “Whom” với “What”

Câu hỏi được dùng khi hỏi về tân ngữ hoặc sự việc ảnh hưởng đến hành động.

Cấu trúc: Whom/What + trợ rượu cồn từ (do/does/did/is/am/are…) + S + V ?

Ví dụ:

My mom went out with Jenny’s mom last night. => Whom did your mom go out with last night?

2.3.3. Đặt câu cùng với từ nhằm hỏi trong tiếng Anh: “When”, “Where”, “How” với “Why”

Dùng khi ao ước biết tin tức về thời gian, khu vực chốn, phương pháp và nguyên nhân.

Cấu trúc: When/Where/How/Why + trợ động từ (do/does/did/is/am/are…) + S + V (+ xẻ ngữ/tân ngữ)?

Ví dụ:

She will go to the cinema with us by taxi. => How will she go to the cinema with us?

Jean got married last week. => When did Jean get married?

3. Bài tập về các từ nhằm hỏi trong giờ đồng hồ Anh


*
Bài tập về những từ để hỏi trong giờ đồng hồ Anh

3.1. Fill in the blank with a suitable question words

Question:

_______ vì you go home after school? – At 9.00 am._______ does she go khổng lồ school everyday? – By bus._______ is the most beautiful girl in your class? – Lan._______ are you so nervous? – Because I will take an exam in the afternoon._______ is better: tap water or bottled water? – Tap water._______ books are there on the shelves? – There are 100 books._______ does it take lớn go from your office to the park? – 30 minutes._______ are you from? – I’m from Paris._______ does this T-Shirt cost? – Twenty dollars._______ does Tom go swimming? – Twice a week._______ do you want khổng lồ eat? – Pizza._______ are they in? – They are in class 10A._______ is your school’s name? – Le Hong Phong high school._______ bag is this? – This is mine._______ happened last night? – There was a heavy rain.

Key:

What time – bạn về nhà cơ hội mấy giờ sau khoản thời gian tan học?How – Cô ấy đi mang lại trường mỗi ngày gì? (Hỏi về phương tiện di chuyển)Who – Ai là cô bé đẹp tốt nhất trong lớp của bạn?Why – tại sao bạn lại lo lắng đến vậy? (Câu trả bước đầu với từ “Because”, nên thắc mắc dùng nhằm hỏi nguyên nhân)Which – mẫu nào thì giỏi hơn: nước trang bị hay nước đóng góp chai?How many – tất cả bao nhiêu quyển sách trên kệ?How long – Nó mất bao thọ để di chuyển từ văn phòng của người sử dụng đến công viên?Where – Bạn đến từ đâu?How much – cái T-shirt này có giá bao nhiêu?How often – Tom hay đi bơi như thế nào? (Hỏi về tần suất)What – bạn có nhu cầu ăn cái gì?Which class – Họ sẽ học lớp nào?What – thương hiệu của trường các bạn là gì?Whose – cái túi này của ai?What – Chuyện gì xảy ra tối ngày hôm qua vậy?

3.2. Make questions for the underlined words

Question:

She did the homework with me yesterday.I usually eat my breakfast at 7.am.I live in Vietnam.My family has 5 members.Yes. I lượt thích this book very much.He is a teacher.My friend và I will go lớn the zoo by bus.That is a new round table.

Key:

Whom did she do the homework with yesterday?What time vày you usually eat your breakfast?Where vì chưng you live?How many members does your family have?Do you lượt thích this book?What does he do?How will your friend & you go to lớn the zoo?What is that?

Trên đấy là những kỹ năng về công ty đề các từ đề hỏi trong giờ đồng hồ Anh vày TIW cửa hàng chúng tôi mang đến. Muốn những thông tin trên có lợi đến những bạn. Đừng quên theo dõi và quan sát The IELTS Workshop để sở hữu thêm những bài học tiếng Anh cũng tương tự các bí mật làm bài bác thi trung học phổ thông Quốc Gia.

Xem thêm: 9 Alternatives To "Looking Forward To Hearing From You", I Look Forward To Hear/Hearing From You

Nếu chúng ta vẫn chạm mặt khó khăn trong việc học ngữ pháp thì hãy thử khám phá chương trình học Freshmantại TIW. Những bài học Ngữ pháp – trường đoản cú vựng – căn nguyên tiếng Anh đã làm được xây dựng tỉ mỉ – phối kết hợp với phương thức giảng dạy sáng tạo, thúc đẩy trong lớp học sẽ giúp người mới bắt đầu học giờ Anh gồm động lực tiếp thu kiến thức hơn siêu nhiều.