Các phương trình hóa học hữu cơ lớp 9

     

Chuỗi phản nghịch ứng chất hóa học hữu cơ lớp 9 là tài liệu hữu ích, tất cả 10 chuỗi phản ứng hóa học có đáp án kèm theo.

Sơ đồ với chuỗi làm phản ứng hóa học hữu cơ là giữa những dạng bài xích tập thường xuyên xuyên xuất hiện trong những bài kiểm tra, bài bác thi học tập kì. Trải qua tài liệu này giúp các bạn học sinh lớp 9 tham khảo, khối hệ thống lại kỹ năng để giải nhanh những bài tập hóa học 9. Vậy sau đấy là nội dung chi tiết tài liệu, mời chúng ta cùng theo dõi và quan sát tại đây.

Chuỗi phản bội ứng chất hóa học hữu cơ lớp 9

Câu 1. Xong xuôi chuỗi phản nghịch ứng sau
Bạn đang xem: Các phương trình hóa học hữu cơ lớp 9

(1) C2H2 + H2

*
C2H4

(2) C2H4 + H2O

*
C2H5OH

(3) C2H5OH + O2

*
CH3COOH + H2O

(4) CH3COOH + C2H5OH

*
CH3COOC2H5 + H2O

(5) 2C2H5OH + 2Na → 2C2H5ONa + H2 ↑

(6) 2CH3COOH + CaCO3 →(CH3COO)2Ca + CO2 + H2O

Câu 2. Chấm dứt chuỗi làm phản ứng sau:

(1) CaC2 + 2H2O→ Ca(OH)2 + C2H2

(2) C2H2 + H2

*
C2H4

(3) C2H4 + H2O

*
C2H5OH

(4) 2C2H5OH + 2K → 2C2H5OK + H2 ↑

(5) C2H5OH + O2

*
CH3COOH + H O

(6) CH3COOH + C2H5OH

*
CH3COOC2H5 + H2O


Câu 3. Chấm dứt chuỗi làm phản ứng sau:

(1) C2H5OH

*
C2H4 + H2O

(2) C2H4 + Br2 → C2H4Br2

(3) C2H5OH + O2

*
CH3COOH + H2O

(4) C2H4 + 3O2

*
2CO2 + 2H2O

(5) n(CH2 = CH2)

*
(-CH2 – CH2 -)n

................

Mời các bạn tải file về giúp thấy trọn bộ chuỗi phản bội ứng chất hóa học hữu cơ
Xem thêm: Điện Thoại Iphone 12 Pro Max 256Gb Giá, Điện Thoại Iphone 12 Pro Max 256Gb (Vn/A)

Chia sẻ bởi:
*
đái Ngọc


Xem thêm: Những Thứ Được Mang Lên Máy Bay Mới Nhất, Những Thứ Không Được Mang Lên Máy Bay

*